Cevaplar.Org

Tâhâ Ve Yasin’in Manası

Soru: Allah Teala Hz.leri Kur’an-ı Kerim’de “Ta, Ha. Biz Kur’an-ı sana güçlük çekesin diye indirmedik.” (Taha/1,2), “Yasin, Hikmet dolu Kur’an hakkı için,”(Yasin/1,2) buyuruyor. Taha ve Yasin keli


2008-02-27 06:18:40

Soru: Allah Teala Hz.leri Kur’an-ı Kerim’de “Ta, Ha. Biz Kur’an-ı sana güçlük çekesin diye indirmedik.” (Taha/1,2), “Yasin, Hikmet dolu Kur’an hakkı için,”(Yasin/1,2) buyuruyor. Taha ve Yasin kelimeleri Allah Rasulünün (Sallallahu Aleyhi Vesellem) isimlerinden olup, olmadığı hususunda açıklamada bulunur musunuz?

Cevap: Tâhâ ve Yasin’in manasında âlimler farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Çoğunluğun görüşüne göre bunlar, Kur’an-ı Kerim’in bazı surelerinin başında yer alan harfler gibi müteşabih harflerdendir.(1)

Ancak insanlar arasında Tâhâ ve Yasin lâfızları Allah Resulünün (Sallallahu Aleyhi Vesellem) isimlerinden olmak üzere yaygınlaşmıştır. Bu bir görüştür.

Buhari’de Said b. Cübeyr’den rivayet edildiğine göre, Tâhâ ve Yasin’in manası: “Ey adam” veya “Ey efendi” demektir.

Başka bir görüş: İbni Abbas (Radyallahü Anhüma) diyor ki: “Allah peygamberine “Muhammed”, “Müzzemmil”, “Müddessir” isimlerini verdiği gibi Tâhâ ve Yasin de Allah’ın Rasulüne koyduğu iki isimdir.”

Hafız Ebu Nuaym, İbni Merdüveyh tefsirinde ve Deylemi’nin Müsned-i Firdevsi’de İbni Tufeyl’den rivayetlerine göre Allah Rasulü (Sallallahu Aleyhi Vesellem) şöyle buyurmuşlardır: “Rabbimin katında benim 10 adım vardır. Ben Muhammed, Ahmed, Fâtih, Hatem, Ebu’l-Kasım, Hâşir, Âkıb, Mâhi, Yâsîn ve Tâhâ’yım.

Dipnot:

Müteşabih: Kur’an-ı Kerim’in yüksek ve derin hakikatlerinin anlaşılmasını zihinlere yaklaştırmak için insanların bildikleri ve alışık oldukları üslûp ile benzetmeler, temsiller ve istiareler ile gerçekleri anlatan âyetlerdir. (Muhkem) ve (Müteşabih) çeşitli şekillerde tarif edilmiştir:

1-Te’vili bilinen, manası anlaşılan “muhkem”, bilinmesine yol bulunamayan müteşabihtir.

2-Yalnız tek manası olan “muhkem”, çok manaya muhtemel olan müteşabihtir.

3-İman edilmesi gerekenler “muhkem” te’vili bulunanlar müteşabihtir. (mütercim)

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

taha yasin, 2015-03-16 10:02:10

guzel

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

HAC VE UMRE SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (II)

HAC VE UMRE SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (II)

İhramlı iken Nelere Dikkat Edilmelidir? İhrama girenler, rehber hocalar da anlattıkları içi

HAC VE UMRE İBADETİ İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (I)

HAC VE UMRE İBADETİ İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (I)

Hac kelimesinin sözlük anlamı, Allah’a yönelme, günahlardan arınma demektir. Bu sözlük anl

NAMAZLARDA HİCAZ İLE ÜLKEMİZ ARASINDAKİ FARKLAR

NAMAZLARDA HİCAZ İLE ÜLKEMİZ ARASINDAKİ FARKLAR

Hicazda Ülkemize Göre Beş Vakit Namaz Sırasında Görülen Farklılıklar İle Bu Farkların Seb

RAVZA-İ MUTAHHARA VE KABR-İ ŞERİF

RAVZA-İ MUTAHHARA VE KABR-İ ŞERİF

Soru: Ravza-i Mutahhara ve peygamber (Aleyhissalatü vesselam)’ın kabr-i şerifleri hakkınd

PEYGAMBER (Aleyhisalatü Vesselam)’ın HIRA MAĞARASINDAKİ İBADETİ

PEYGAMBER (Aleyhisalatü Vesselam)’ın HIRA MAĞARASINDAKİ İBADETİ

Soru: Peygamber (sallallahü aleyhi vesellem) ibadet etmek için neden başka yeri değil de Hıra&#

KUR’AN’DAN (nazil olan) İLK SURELER

KUR’AN’DAN (nazil olan) İLK SURELER

Soru: Allah Resulüne (sallallahü aleyhi vesellem) inen ilk üç sure hangileridir?

SANA ZÜLKARNEYN HAKKINDA SORU SORARLAR

SANA ZÜLKARNEYN HAKKINDA SORU SORARLAR

Soru: Ayet-i kerimede “Sana zülkaneyn hakkında soru sorarlar.” Kehf/83) buyurmuştur.

KÂİNATIN MÜHENDİSİ TABİRİ BİR SİYONİZM VE MASONLUK OYUNUDUR

KÂİNATIN MÜHENDİSİ TABİRİ BİR SİYONİZM VE MASONLUK OYUNUDUR

Soru: Arap-İslâm dergilerinden birinde, bir konferansçının, kainatta Allah'ı gösteren delille

EVLERDE DEFİN

EVLERDE DEFİN

Soru: Bazı ailelerin ölülerini evlerine gömdüklerini görüyoruz. Onların bu tarz hareketi sü

CENAZE NAMAZI

CENAZE NAMAZI

Soru: Biz de diğer Müslümanlar gibi ölülerimizin üzerine namaz kılıyoruz. Fakat pek çoğumu

KABİRDE CENAZENİN KIBLEDEN BAŞKA YÖNE KONULMASI

KABİRDE CENAZENİN KIBLEDEN BAŞKA YÖNE KONULMASI

Soru: Bizim bir cenazemiz vardı. Kabire indirildi. Biz kesin biliyoruz ki o kıbleden başka bir y

Herhangi birinize ölüm gelip de: Rabbim! Beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam! demesinden önce, size verdiğimiz rızıktan harcayın

Münafikün, 10

GÜNÜN HADİSİ

"Şekavet sahibi Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Cahil şekavet sahibini Allah, cimri ibadet düşkününden daha çok sever."

Tirmizi, Birr 40, (1962)

TARİHTE BU HAFTA

*Eğriboz Adası'nin fethi(12 Ağustos 1470) *Kanuni Sultan Süleyman Han'in Tebriz'i fethi(13 Ağustos 1534) *Haçlı Ordusu'nun Kudüs katliami (15 Ağustoz 1099) *Gölcük Depremi(17 Ağustos 1999) *Misak-i Milli'nin TBMM'de de kabûlü(19 Ağustos 1920)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI