Cevaplar.Org

Tâhâ Ve Yasin’in Manası

Soru: Allah Teala Hz.leri Kur’an-ı Kerim’de “Ta, Ha. Biz Kur’an-ı sana güçlük çekesin diye indirmedik.” (Taha/1,2), “Yasin, Hikmet dolu Kur’an hakkı için,”(Yasin/1,2) buyuruyor. Taha ve Yasin keli


2008-02-27 06:18:40

Soru: Allah Teala Hz.leri Kur’an-ı Kerim’de “Ta, Ha. Biz Kur’an-ı sana güçlük çekesin diye indirmedik.” (Taha/1,2), “Yasin, Hikmet dolu Kur’an hakkı için,”(Yasin/1,2) buyuruyor. Taha ve Yasin kelimeleri Allah Rasulünün (Sallallahu Aleyhi Vesellem) isimlerinden olup, olmadığı hususunda açıklamada bulunur musunuz?

Cevap: Tâhâ ve Yasin’in manasında âlimler farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Çoğunluğun görüşüne göre bunlar, Kur’an-ı Kerim’in bazı surelerinin başında yer alan harfler gibi müteşabih harflerdendir.(1)

Ancak insanlar arasında Tâhâ ve Yasin lâfızları Allah Resulünün (Sallallahu Aleyhi Vesellem) isimlerinden olmak üzere yaygınlaşmıştır. Bu bir görüştür.

Buhari’de Said b. Cübeyr’den rivayet edildiğine göre, Tâhâ ve Yasin’in manası: “Ey adam” veya “Ey efendi” demektir.

Başka bir görüş: İbni Abbas (Radyallahü Anhüma) diyor ki: “Allah peygamberine “Muhammed”, “Müzzemmil”, “Müddessir” isimlerini verdiği gibi Tâhâ ve Yasin de Allah’ın Rasulüne koyduğu iki isimdir.”

Hafız Ebu Nuaym, İbni Merdüveyh tefsirinde ve Deylemi’nin Müsned-i Firdevsi’de İbni Tufeyl’den rivayetlerine göre Allah Rasulü (Sallallahu Aleyhi Vesellem) şöyle buyurmuşlardır: “Rabbimin katında benim 10 adım vardır. Ben Muhammed, Ahmed, Fâtih, Hatem, Ebu’l-Kasım, Hâşir, Âkıb, Mâhi, Yâsîn ve Tâhâ’yım.

Dipnot:

Müteşabih: Kur’an-ı Kerim’in yüksek ve derin hakikatlerinin anlaşılmasını zihinlere yaklaştırmak için insanların bildikleri ve alışık oldukları üslûp ile benzetmeler, temsiller ve istiareler ile gerçekleri anlatan âyetlerdir. (Muhkem) ve (Müteşabih) çeşitli şekillerde tarif edilmiştir:

1-Te’vili bilinen, manası anlaşılan “muhkem”, bilinmesine yol bulunamayan müteşabihtir.

2-Yalnız tek manası olan “muhkem”, çok manaya muhtemel olan müteşabihtir.

3-İman edilmesi gerekenler “muhkem” te’vili bulunanlar müteşabihtir. (mütercim)

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

taha yasin, 2015-03-16 10:02:10

guzel

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

Onlar ne hayır işlerlerse karşılıksız bırakılmayacaklardır. Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanları bilir.

Al-i İmran, 115

GÜNÜN HADİSİ

İSİM VE KÜNYE

"Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağırılacaksınız öyleyse isimlerinizi güzel yapın"

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI