Cevaplar.Org

Silahlı Kuvvetlerin Savaş Mevzilerinde Oruç Tutması

Soru: Cephede savaş mevzilerinde oruç tutmak isteyen silâhlı kuvvetler efradı hakkındaki şer’i hüküm nedir? Oruç tutmak onlara kesinlikle farz olup mutlaka tutmaları gerekli midir?


2008-02-27 06:13:45

Soru: Cephede savaş mevzilerinde oruç tutmak isteyen silâhlı kuvvetler efradı hakkındaki şer’i hüküm nedir? Oruç tutmak onlara kesinlikle farz olup mutlaka tutmaları gerekli midir?

Cevap: Onlardan oruç tutmak isteyenlerin oruçları şer’an makbuldür. Ancak oruç onları ansızın hücum eden düşmanları karşısında halsiz bırakıyor ve bedenî kuvvetlerini zayıf düşürüyorsa, işte düşmana yaklaştıkları süre içinde orucu yemek onlara gerekli olur. Bu onlara hakkında bir nevi şefkattir.

Kumandanlar ve askerî görevliler, efradın oruç tutmaları halinde işlerin aksamasından endişe ederlerse, ordu komutanlarının oruç tutmama emirlerine uymak gerekli olur. Çünkü komutanlar askeri tedbirleri almakta efradın bilmediklerini bilirler. Bütün bunlar zarardan korunmak içindir. Allah Tealâ Hz.leri “Ey iman edenler! (düşmanlarımıza karşı) korunma tedbirlerimizi alın.” (Nisa: 71)

Bunların tutamadıkları oruçları(Ramazan dışındaki) diğer günlerde kaza etmeleri gerekir. Bu şekilde oruç tutamayanlardan bazılarının hastalık veya ölümleri dolayısıyla oruç tutma imkânını bulamadıklarını farz etsek bu husustaki hüküm bunların günah işlememiş olmalarıdır. Yakınlarının, dostlarının veya Müslümanlardan herhangi birinin onun adına fidye vermesi caizdir. Fidye, her gün Müslümanların fakirlerinden birini yedirmektir. Yedirmenin miktarı yarım ölçek buğday veya onun karşılığı olan parayı vermektir. Allah Tealâ Hz.leri “Oruç tutmaya güç yetiremeyenler üzerine bir yoksul doyuracak kadar fidye vermek lazımdır.” ( Bakara /184) buyuruyor. Malı yoksa ölünceye kadar kaza etmeğe veya fidye vermeğe gücü yetmezse ona hiçbir şey lâzım gelmez. Allah Tealâ Hz.leri “Allah bir kimseye ancak gücü yettiği kadar teklif eder.” (Bakara/286) buyuruyor.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HAC VE UMRE SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (II)

HAC VE UMRE SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (II)

İhramlı iken Nelere Dikkat Edilmelidir? İhrama girenler, rehber hocalar da anlattıkları içi

HAC VE UMRE İBADETİ İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (I)

HAC VE UMRE İBADETİ İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (I)

Hac kelimesinin sözlük anlamı, Allah’a yönelme, günahlardan arınma demektir. Bu sözlük anl

NAMAZLARDA HİCAZ İLE ÜLKEMİZ ARASINDAKİ FARKLAR

NAMAZLARDA HİCAZ İLE ÜLKEMİZ ARASINDAKİ FARKLAR

Hicazda Ülkemize Göre Beş Vakit Namaz Sırasında Görülen Farklılıklar İle Bu Farkların Seb

RAVZA-İ MUTAHHARA VE KABR-İ ŞERİF

RAVZA-İ MUTAHHARA VE KABR-İ ŞERİF

Soru: Ravza-i Mutahhara ve peygamber (Aleyhissalatü vesselam)’ın kabr-i şerifleri hakkınd

PEYGAMBER (Aleyhisalatü Vesselam)’ın HIRA MAĞARASINDAKİ İBADETİ

PEYGAMBER (Aleyhisalatü Vesselam)’ın HIRA MAĞARASINDAKİ İBADETİ

Soru: Peygamber (sallallahü aleyhi vesellem) ibadet etmek için neden başka yeri değil de Hıra&#

KUR’AN’DAN (nazil olan) İLK SURELER

KUR’AN’DAN (nazil olan) İLK SURELER

Soru: Allah Resulüne (sallallahü aleyhi vesellem) inen ilk üç sure hangileridir?

SANA ZÜLKARNEYN HAKKINDA SORU SORARLAR

SANA ZÜLKARNEYN HAKKINDA SORU SORARLAR

Soru: Ayet-i kerimede “Sana zülkaneyn hakkında soru sorarlar.” Kehf/83) buyurmuştur.

KÂİNATIN MÜHENDİSİ TABİRİ BİR SİYONİZM VE MASONLUK OYUNUDUR

KÂİNATIN MÜHENDİSİ TABİRİ BİR SİYONİZM VE MASONLUK OYUNUDUR

Soru: Arap-İslâm dergilerinden birinde, bir konferansçının, kainatta Allah'ı gösteren delille

EVLERDE DEFİN

EVLERDE DEFİN

Soru: Bazı ailelerin ölülerini evlerine gömdüklerini görüyoruz. Onların bu tarz hareketi sü

CENAZE NAMAZI

CENAZE NAMAZI

Soru: Biz de diğer Müslümanlar gibi ölülerimizin üzerine namaz kılıyoruz. Fakat pek çoğumu

KABİRDE CENAZENİN KIBLEDEN BAŞKA YÖNE KONULMASI

KABİRDE CENAZENİN KIBLEDEN BAŞKA YÖNE KONULMASI

Soru: Bizim bir cenazemiz vardı. Kabire indirildi. Biz kesin biliyoruz ki o kıbleden başka bir y

Kur'an okuyacağınız zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a sığının.

Nahl,98

GÜNÜN HADİSİ

"Kişi, dostunun dini üzeredir. Bu nedenle, kiminle dost olacağına dikkat etsin!"

Ebû Hureyre radıyallahu anh. Ebû Dâvud.

TARİHTE BU HAFTA

*Eğriboz Adası'nin fethi(12 Ağustos 1470) *Kanuni Sultan Süleyman Han'in Tebriz'i fethi(13 Ağustos 1534) *Haçlı Ordusu'nun Kudüs katliami (15 Ağustoz 1099) *Gölcük Depremi(17 Ağustos 1999) *Misak-i Milli'nin TBMM'de de kabûlü(19 Ağustos 1920)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI