Cevaplar.Org

Said B. Müseyyeb (R.A)’ın Fetvalarından Ve Sözlerinden

Soru: Bize büyük fakih ve yüce tâbiî (peygamber Aleyhissalâtü Vessellam’ ı gören ve onlardan hadis dinlemiş olan.) Saîd b. El- Müseyyeb (R.A) Hz.lerinin fetvalarından ve sözlerinden bir şeyler nakleder misiniz?


2008-02-27 06:10:05

Soru: Bize büyük fakih ve yüce tâbiî (peygamber Aleyhissalâtü Vessellam’ ı gören ve onlardan hadis dinlemiş olan.) Saîd b. El- Müseyyeb (R.A) Hz.lerinin fetvalarından ve sözlerinden bir şeyler nakleder misiniz?

Cevap: O’nun fetvalarından: “Kocasından üç talâk ile boşanmış olan bir kadın, ikinci kocası ile sadece nikâh akdi yapmış, fakat cinsi birleşmede bulunmamış olsa (ikinci kocasından boşandıktan sonra) önceki kocası ile evlenmesi helâl olur.”(1)

Onun sözlerinden: Birisine şöyle dedi, “Hiç bir zaman tasğir (küçültme) sığası ile “mushafcık”, “mescidcik” demeyiz. Allah’ ın büyük kıldığını sizde büyük tanıyın. Allah’ın büyük kıldığı her şey büyüktür, güzeldir.(2)

Birisi Said b. Müseyyeb Hz.lerine sordu: Ben bir sarhoş adam gördüm. Onu hâkimin huzuruna çıkarayım mı? Said: “Onu elbisen ile örtebilirsen ört” dedi.(3)

Dipnotlar:

(1)Hafız Şemseddin el-Zehbi’nin (Tarihu’l-İslâm Ve Tabakâtü’l-Meşahîri Ve’l-âlâm) kitabından. Bu fetva aşağıdaki sebeplerden dolayı kabul görmedi.

Molla Hüsrev’in (Rahimehullah) Usûl-û fıkha dair meşhur ve kıymetli eseri Mir’âtü’l-Usûl’de diyor ki: “Hass’ın hükmü medlûlünü (gösterdiği manayı ) kesin olarak ifade eder” Böyle dedikten sonra, meselenin detaylarını açıklarken, kadının ikinci kocasının muhalliliyeti (yani ilk kocasına tekrar varmasının helâl olabilmesi için, birinci kocasından üç talâk ile boşanan bir kadını alıp cinsi birleşmede bulunduktan sonra boşanmak kasdı ile evlenmesi ) Useyle hadisi ile sabittir.

Useyle hadisi: Rifaa’nın eşi Allah Rasûlüne gelerek Rifaa beni üç talak ile boşadı. Bende Abdurrahman b. Zübeyr el-Kurazî ile evlendim. Fakat Abdurrahmanın erkekliği ( elbisesinin eteğine işaret ederek ) şu elbise saçağı kadar gibi (gevşek)dir.(erkeklik vazifesini yapamıyor) demiş. Bunun üzerine Allah’ın Resulü:“Sen onun balcağazından, o da senin balcağazından tatmadıkça bu olmaz” buyurmuşlardır.

(“Balcağız” tabiri cinsi birleşmeden kinayedir.) Bak: Buhari/Kitabû’s-salat, Mir’atü’l-Usûl/45

Yine Mir’atü’l-Usûl de: Mükelleften ehliyeti yok eden Mûktesep arızalardan (Yani insanın Kesp ve ihtiyarile ehliyete arız olan engellerden) bahsederken bunlardan birisi olan cehl (bilgisizlik) in üç kısmı olduğunu beyan ile bunlara dair misaller vererek diyor ki, mükteseb arızalardan olan cehlin üçüncü kısmı, kitaba aykırı ittihatta bulunan bir müçtehidin delaleti, kat’î olmayan âyeti bilmemesi gibi. Bu bir mükteseb arızadır. Ve bu ictihad geçerli değildir. Bu ayetin delâletinin kat’î olmadığı duruma göredir.

Ayetin delaleti kat’î olursa, haberi vahide dayanarak hüküm vermek küfür olur. Meselâ, hayvanı boğazlarken kasden besmeleyi terk etmek gibi. Çünkü bu içtihad “Üzerine Allah’ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan (onların etinden) yemeyin” (En’âm:121) ayetine aykırıdır.

Said b. Müseyyeb Hz.lerinin üç talâk ile boşanmış bir kadının evlenip ikinci kocası ile cinsi birleşmede bulunmadan boşanması halinde önceki kocasına varmasının helâl olduğuna dair içtihadı meşhur sünnete (Useyle hadisine) aykırı olduğundan arızalıdır. Onunla amel edilmez. Bak; Mir’âtü’l-Usûl/638 Molla Hüsrev (R.A) Osmaniye matbaası, sene 1313 (mütecim)

(2)Tabakat-ı İbni Sa’d

(3)Tabakat-ı İbni Sa’d

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HAC VE UMRE SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (II)

HAC VE UMRE SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (II)

İhramlı iken Nelere Dikkat Edilmelidir? İhrama girenler, rehber hocalar da anlattıkları içi

HAC VE UMRE İBADETİ İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (I)

HAC VE UMRE İBADETİ İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (I)

Hac kelimesinin sözlük anlamı, Allah’a yönelme, günahlardan arınma demektir. Bu sözlük anl

NAMAZLARDA HİCAZ İLE ÜLKEMİZ ARASINDAKİ FARKLAR

NAMAZLARDA HİCAZ İLE ÜLKEMİZ ARASINDAKİ FARKLAR

Hicazda Ülkemize Göre Beş Vakit Namaz Sırasında Görülen Farklılıklar İle Bu Farkların Seb

RAVZA-İ MUTAHHARA VE KABR-İ ŞERİF

RAVZA-İ MUTAHHARA VE KABR-İ ŞERİF

Soru: Ravza-i Mutahhara ve peygamber (Aleyhissalatü vesselam)’ın kabr-i şerifleri hakkınd

PEYGAMBER (Aleyhisalatü Vesselam)’ın HIRA MAĞARASINDAKİ İBADETİ

PEYGAMBER (Aleyhisalatü Vesselam)’ın HIRA MAĞARASINDAKİ İBADETİ

Soru: Peygamber (sallallahü aleyhi vesellem) ibadet etmek için neden başka yeri değil de Hıra&#

KUR’AN’DAN (nazil olan) İLK SURELER

KUR’AN’DAN (nazil olan) İLK SURELER

Soru: Allah Resulüne (sallallahü aleyhi vesellem) inen ilk üç sure hangileridir?

SANA ZÜLKARNEYN HAKKINDA SORU SORARLAR

SANA ZÜLKARNEYN HAKKINDA SORU SORARLAR

Soru: Ayet-i kerimede “Sana zülkaneyn hakkında soru sorarlar.” Kehf/83) buyurmuştur.

KÂİNATIN MÜHENDİSİ TABİRİ BİR SİYONİZM VE MASONLUK OYUNUDUR

KÂİNATIN MÜHENDİSİ TABİRİ BİR SİYONİZM VE MASONLUK OYUNUDUR

Soru: Arap-İslâm dergilerinden birinde, bir konferansçının, kainatta Allah'ı gösteren delille

EVLERDE DEFİN

EVLERDE DEFİN

Soru: Bazı ailelerin ölülerini evlerine gömdüklerini görüyoruz. Onların bu tarz hareketi sü

CENAZE NAMAZI

CENAZE NAMAZI

Soru: Biz de diğer Müslümanlar gibi ölülerimizin üzerine namaz kılıyoruz. Fakat pek çoğumu

KABİRDE CENAZENİN KIBLEDEN BAŞKA YÖNE KONULMASI

KABİRDE CENAZENİN KIBLEDEN BAŞKA YÖNE KONULMASI

Soru: Bizim bir cenazemiz vardı. Kabire indirildi. Biz kesin biliyoruz ki o kıbleden başka bir y

Allah kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler O'na mahsustur.

Tâ Hâ, 8

GÜNÜN HADİSİ

"Cebrail, bana komşu hakkında o kadar ısrarlı tavsiyelerde bulundu ki, onu mirasçı yapacak sandım."

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Abdülkadir Geylani hazretlerinin vefatı 17 Temmuz 1163 *Kıbrıs barış harekatı 20 Temmuz 1974 *Aya ilk insan ayağının basması 21 Temmuz 1969

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI