Cevaplar.Org

Nakş-bendi

Soru : “Nakş-bendi” kelimesinin manası nedir?


2008-02-27 05:49:04

Soru : “Nakş-bendi” kelimesinin manası nedir?

Cevap: Manası –Farsça- kalblerin süsü demektir. Bu kelime iki sözcükten; “Nakş” ve “bendi” sözcüklerinden meydana gelmiştir.“Bendi” kelimesinin anlamı “kalb” demektir. “Nakş-bendi” süfiyye tarikatlerinden bir tarikatin adıdır. Bu tarikatin piri çok ibadet ederdi(1)

Dipnot:

(1) “Nakşibendi” Bahaüddin Muhammed b. Muhammed El-Buhari ( 718/1318- 791/1389) Hz.lerinin kurduğu tarikatin adıdır. Bahaüddin Hz.leri Buhara yakınlarında “Kasr-ı Arifan” denilen köyde doğmuştur. Henüz üç günlük çocuk iken Hoca Muhammed Semmasi onu manevi evladlığına almış ve tasavvufi terbiyesini Seyyid Emir Külal’e bırakmıştır. Bahaüddin’de, manevi mürşidi Seyyid Abdül-Halik el-Gucdüvani’nin te’siri daha büyük olmuş ve buna uyarak zikr-i hafiyi tercih etmiştir.

Bahaüddin yedi sene Mevlana Arif ile on iki sene de Halil Ata ile sohbet etmiştir. İki kere hacca gitmiş, ikinci gidişinde Hoca Muhammed Parsa’ya refakat etmiştir. Bir süre Merv’de oturmuş, daha sonra tekrar Buhara’ya gelip ölümüne kadar orada kalmıştır. S.Emir Külal’in vasiyeti üzerine ölümünden sonra onun halefi olmuştur. 791/1389 da vefat etmiş ve “Kasr-ı Arifan”a defnedilmiştir. “Hayatname”, “Delilü’l-Aşıkin” adında eserleri vardır.(mütercim)

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında, acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır.

TAHRÎM,6

GÜNÜN HADİSİ

Sen dünyada bir garib veya bir yolcu gibi ol.

Buhari, Rikak 2; Tirmizi, Zühd 25, (2334)

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI