Cevaplar.Org

Nakş-bendi

Soru : “Nakş-bendi” kelimesinin manası nedir?


2008-02-27 05:49:04

Soru : “Nakş-bendi” kelimesinin manası nedir?

Cevap: Manası –Farsça- kalblerin süsü demektir. Bu kelime iki sözcükten; “Nakş” ve “bendi” sözcüklerinden meydana gelmiştir.“Bendi” kelimesinin anlamı “kalb” demektir. “Nakş-bendi” süfiyye tarikatlerinden bir tarikatin adıdır. Bu tarikatin piri çok ibadet ederdi(1)

Dipnot:

(1) “Nakşibendi” Bahaüddin Muhammed b. Muhammed El-Buhari ( 718/1318- 791/1389) Hz.lerinin kurduğu tarikatin adıdır. Bahaüddin Hz.leri Buhara yakınlarında “Kasr-ı Arifan” denilen köyde doğmuştur. Henüz üç günlük çocuk iken Hoca Muhammed Semmasi onu manevi evladlığına almış ve tasavvufi terbiyesini Seyyid Emir Külal’e bırakmıştır. Bahaüddin’de, manevi mürşidi Seyyid Abdül-Halik el-Gucdüvani’nin te’siri daha büyük olmuş ve buna uyarak zikr-i hafiyi tercih etmiştir.

Bahaüddin yedi sene Mevlana Arif ile on iki sene de Halil Ata ile sohbet etmiştir. İki kere hacca gitmiş, ikinci gidişinde Hoca Muhammed Parsa’ya refakat etmiştir. Bir süre Merv’de oturmuş, daha sonra tekrar Buhara’ya gelip ölümüne kadar orada kalmıştır. S.Emir Külal’in vasiyeti üzerine ölümünden sonra onun halefi olmuştur. 791/1389 da vefat etmiş ve “Kasr-ı Arifan”a defnedilmiştir. “Hayatname”, “Delilü’l-Aşıkin” adında eserleri vardır.(mütercim)

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

İnfitar Suresi/6-8

Ey insanoğlu! Seni yaratıp sonra şekil veren, düzenleyen, mütenasip kılan, istediği şekilde seni terkip eden, çok cömert olan Rabbine karşı seni aldatan nedir?

GÜNÜN HADİSİ

"Üç defa kapıyı çalın. İzin verilirse girin; aksi halde dönün."

Riyazü's Salihin, 2/874

TARİHTE BU HAFTA

-İbn-i Batuta'nın Vefatı(24 Şubat 1369) -Malcolm X'in Vefatı(25 Şubat 1965) -Tarık Buğra Vefat Etti.(28 Şubat 1994) -Buhari'nin Vefatı(2 Mart 869)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI