Cevaplar.Org

Cemaatle Namaz Kılmanın Hükmü

Soru: Cemaatle namazın hükmü nedir? Cevap: Cemaatle namazın meşru olduğunda âlimler icma ve ittifak etmişlerdir. Bunun insanlar içinde açıktan yapılması lazımdır. . İmam Ebu Hanife ve Şafii


2008-02-27 03:12:11

Soru: Cemaatle namazın hükmü nedir?

Cevap: Cemaatle namazın meşru olduğunda âlimler icma ve ittifak etmişlerdir. Bunun insanlar içinde açıktan yapılması lazımdır. .

İmam Ebu Hanife ve Şafii (Rahimehumallah) Cuma dışındaki namazların cemaatle kılınmasının farzı kifaye olduğunu söylemişlerdir.

Hanefilerin diğer bir kavline göre vaciptir. Özürsüz cemaati terk edene ta’zir cezası verilir, şahidliği kabul edilmez. Komşuları ses çıkarmazlarsa onlar da günaha girmiş olurlar. Allâme İbni Hacer “cemaati terk etmek büyük günahlardandır.” demiştir.

Şeyhan (Buhari ve Müslim) (Radyallahü Anhüma) nın tahriç ettikleri hadiste, Rasululah (Sallallahü Aleyhi Vesellem) şöyle buyurmuşlardır: “Vallahi içimden öyle geçti ki, namazı, emredeyim de ikamet getirilsin; sonra bir adama emredeyim de cemaate namazı kıldırsın; sonra yanlarında odun demetleri bulunan bir takım adamları beraberime alarak namaza gelmeyen topluluğa gideyim ve üzerlerine evlerini ateşle cayır cayır yakayım.”

Dipnot

Hadis Buhari ve Müslim’de yer almaktadır. Hadisin buradaki lâfzı Müslim’indir. Muhterem müellifin Ebu Hanife ve Şafi’inin kavli olarak gösterdiği “namazın cemaatle kılınmasının farz-ı kifâye olması hükmü Hanefi fıkıh kitaplarında Tahavi ve Kerhi’nin kavli olarak geçmektedir.

Mezheplerin ve fakihlerin bu husustaki kavillerini ve namazların cemaatle kılınması ile ilgili bazı fıkhi meseleleri, faydalı olur düşüncesi ile aşağıya özet olarak kaydediyoruz.

Namazlarda cemaatin, Farz-ı aynı olduğunu söyleyenler: Ahmet b. Hanbe!

Davud Zahiri’dir

Farzı aynı olduğunu fakat sahih olmasının şartı olmadığını söyleyenler: İbni Huzeyme

İbni Münzir

Ata

Evzaî

Ebu Sevr

Ahmet b. Hanbel ‘in sahih olan kavli ve Şafiînin de kavli (Farz olduğunu söyleyenler yukarıdaki hadisi ve benzerlerini delil olarak göstermektedirler.)

Farz-ı kifaye diyenler :(Hanefilerden) Tahavi

Kerhi,

Ve birçok Şafii fakihi, Şafinin muhtar olan kavli de budur.

Sünneti müekkede diyenler: Ebu Hanife

Malik

(Bir vecih olarak) Şafiiler

Vacip diyenler: Bazı Hanefi fakihleri (vacip olması sünnet ile sabit olduğundan ona sünnet denilmiştir, diye te’vil ediyorlar.)

Farz-ı Ayn olmadığını söyleyenlerin birçok delilleri var ise de en kuvvetlisi yine bu hadis-i şeriftir. Diyorlar ki bu hadiste bildirilen ceza yalnız niyyette kalıp peygamber (S.A.V.) in tehdidi fiilen icra edilmemiştir. Cemaat farz-ı ayn olsaydı onu yerine getirmeyenlerin cezası açıklanan ceza olduğuna göre elbette yakalarını bırakmayacaklardı.

Cemaatin fazileti hususundaki hadisler de yine cemaatin farzı ayn olmadığını gösteriyor. Çünkü cemaatle kılınan ecir tek başına kılınandan 27 defa çok olursa tek başına kılanların ecri var demektir.

Bütün bu bahsedilenler Cuma’dan başka namazlar hakkındadır. Cuma’nın sahih olması için cemaatin farz olduğunda ihtilaf yoktur. Cevhere’de açıklandığına göre,“Bir adam evinde eşi veya çocuğu ile birlikte cemaat olup namazını kılsa, cemaat sevabını alır.” Cevhere / 76 Amire Matbaası 1316

“Muteber fıkıh metinlerinde, Hulasa’da, Muhit’ta, Muhit-ı Serahsi’de kaydedildiğine göre cemaat sünnet-i müekkedir. Cuma’dan başka namazlarda bir kişiden fazla olursa, birisi âkıl (“namazı bilen” Cevhere/76) çocuk olsa bile cemaat meydana gelmiş sayılır.” ( Fetavayı Hindiyye 1/82, 83 Matbaa-i Kübra Bulak- Mısır) (mütercim)

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HAC VE UMRE SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (II)

HAC VE UMRE SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (II)

İhramlı iken Nelere Dikkat Edilmelidir? İhrama girenler, rehber hocalar da anlattıkları içi

HAC VE UMRE İBADETİ İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (I)

HAC VE UMRE İBADETİ İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (I)

Hac kelimesinin sözlük anlamı, Allah’a yönelme, günahlardan arınma demektir. Bu sözlük anl

NAMAZLARDA HİCAZ İLE ÜLKEMİZ ARASINDAKİ FARKLAR

NAMAZLARDA HİCAZ İLE ÜLKEMİZ ARASINDAKİ FARKLAR

Hicazda Ülkemize Göre Beş Vakit Namaz Sırasında Görülen Farklılıklar İle Bu Farkların Seb

RAVZA-İ MUTAHHARA VE KABR-İ ŞERİF

RAVZA-İ MUTAHHARA VE KABR-İ ŞERİF

Soru: Ravza-i Mutahhara ve peygamber (Aleyhissalatü vesselam)’ın kabr-i şerifleri hakkınd

PEYGAMBER (Aleyhisalatü Vesselam)’ın HIRA MAĞARASINDAKİ İBADETİ

PEYGAMBER (Aleyhisalatü Vesselam)’ın HIRA MAĞARASINDAKİ İBADETİ

Soru: Peygamber (sallallahü aleyhi vesellem) ibadet etmek için neden başka yeri değil de Hıra&#

KUR’AN’DAN (nazil olan) İLK SURELER

KUR’AN’DAN (nazil olan) İLK SURELER

Soru: Allah Resulüne (sallallahü aleyhi vesellem) inen ilk üç sure hangileridir?

SANA ZÜLKARNEYN HAKKINDA SORU SORARLAR

SANA ZÜLKARNEYN HAKKINDA SORU SORARLAR

Soru: Ayet-i kerimede “Sana zülkaneyn hakkında soru sorarlar.” Kehf/83) buyurmuştur.

KÂİNATIN MÜHENDİSİ TABİRİ BİR SİYONİZM VE MASONLUK OYUNUDUR

KÂİNATIN MÜHENDİSİ TABİRİ BİR SİYONİZM VE MASONLUK OYUNUDUR

Soru: Arap-İslâm dergilerinden birinde, bir konferansçının, kainatta Allah'ı gösteren delille

EVLERDE DEFİN

EVLERDE DEFİN

Soru: Bazı ailelerin ölülerini evlerine gömdüklerini görüyoruz. Onların bu tarz hareketi sü

CENAZE NAMAZI

CENAZE NAMAZI

Soru: Biz de diğer Müslümanlar gibi ölülerimizin üzerine namaz kılıyoruz. Fakat pek çoğumu

KABİRDE CENAZENİN KIBLEDEN BAŞKA YÖNE KONULMASI

KABİRDE CENAZENİN KIBLEDEN BAŞKA YÖNE KONULMASI

Soru: Bizim bir cenazemiz vardı. Kabire indirildi. Biz kesin biliyoruz ki o kıbleden başka bir y

Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın; Allah'tan başka size gökten ve yerden rızık verecek bir yaratıcı var mı? O'ndan başka tanrı yoktur. Nasıl oluyor da (tevhidden küfre) çevriliyorsunuz!

Fatır, 3

GÜNÜN HADİSİ

Kim Müslümanlar arasından bir yetim alarak yiyecek ve içeceğine dahil ederse, affedilmez bir günah (şirk) işlememişse, Allah onu mutlaka cennete koyacaktır.

Tirmizi, Birr 14, (1918)

TARİHTE BU HAFTA

*Eğriboz Adası'nin fethi(12 Ağustos 1470) *Kanuni Sultan Süleyman Han'in Tebriz'i fethi(13 Ağustos 1534) *Haçlı Ordusu'nun Kudüs katliami (15 Ağustoz 1099) *Gölcük Depremi(17 Ağustos 1999) *Misak-i Milli'nin TBMM'de de kabûlü(19 Ağustos 1920)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI