Cevaplar.Org

Resûl ve Nebi Arasındaki Fark

Soru: “Resul” ile “Nebi” arasında ne fark vardır?


2008-02-14 07:02:55

Soru: “Resul” ile “Nebi” arasında ne fark vardır?

Cevap: “Nebi” insanların tabiatları icabı olarak tiksinti duydukları cüzam, sar’a gibi arızalardan salim, Âdemoğullarından olan hür ve erkek bir insandır. Amel edilecek bir şeriat ile gönderilmiştir.

“Resul” de fazlalık olarak şerîatın tebliği ile memurdur. “Nübüvvet” (peygamberlik) çalışmakla elde edilmez. O Allah’ın ayırıp seçmesidir ki onu kullarından dilediğine tahsis eder (ayırır).

Soru sahibi diyor ki Kur’an-ı Kerim’de isimleri geçen resûller kimlerdir?

Cevap: Kur’an-ı Kerim’de isimleri geçen resûllar şunlardır: Âden, İdris, Nuh, Hûd, Salih, İbrahim, Lût, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyyub, Şuayb, Musa, Harûn, Zülkifl, Davûd, Süleyman, İlyâs, Elyesa’, Yunus, Zekeriyya, Yahya, İsâ, ve MUHAMMED (Aleyhimüssalâtü Vesselâm)

Not: Şeriat örfünde meşhur olan, Resul, kendisine vahy edilen ve aldığı vahyi başkasına tebliği etmekle de mükellef bulunan kimsedir. Nebi ise tebliğe memur olsun veya olmasın kendisine vahy edilen kimsedir. Meselenin ilmî açıklamaları için bkz. : (Hac/52) ayetinin tefsirleri ve Risale-i Hamidiyye zeyli (Manastırlı İbrahim Hakkı) s.140 ve devamı, Dersaadet – 1308 ve Ahmet Gül tarafından sadeleştirilen nüsha s.524 ve devamı.(mütercim)

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HAC VE UMRE SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (II)

HAC VE UMRE SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (II)

İhramlı iken Nelere Dikkat Edilmelidir? İhrama girenler, rehber hocalar da anlattıkları içi

HAC VE UMRE İBADETİ İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (I)

HAC VE UMRE İBADETİ İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (I)

Hac kelimesinin sözlük anlamı, Allah’a yönelme, günahlardan arınma demektir. Bu sözlük anl

NAMAZLARDA HİCAZ İLE ÜLKEMİZ ARASINDAKİ FARKLAR

NAMAZLARDA HİCAZ İLE ÜLKEMİZ ARASINDAKİ FARKLAR

Hicazda Ülkemize Göre Beş Vakit Namaz Sırasında Görülen Farklılıklar İle Bu Farkların Seb

RAVZA-İ MUTAHHARA VE KABR-İ ŞERİF

RAVZA-İ MUTAHHARA VE KABR-İ ŞERİF

Soru: Ravza-i Mutahhara ve peygamber (Aleyhissalatü vesselam)’ın kabr-i şerifleri hakkınd

PEYGAMBER (Aleyhisalatü Vesselam)’ın HIRA MAĞARASINDAKİ İBADETİ

PEYGAMBER (Aleyhisalatü Vesselam)’ın HIRA MAĞARASINDAKİ İBADETİ

Soru: Peygamber (sallallahü aleyhi vesellem) ibadet etmek için neden başka yeri değil de Hıra&#

KUR’AN’DAN (nazil olan) İLK SURELER

KUR’AN’DAN (nazil olan) İLK SURELER

Soru: Allah Resulüne (sallallahü aleyhi vesellem) inen ilk üç sure hangileridir?

SANA ZÜLKARNEYN HAKKINDA SORU SORARLAR

SANA ZÜLKARNEYN HAKKINDA SORU SORARLAR

Soru: Ayet-i kerimede “Sana zülkaneyn hakkında soru sorarlar.” Kehf/83) buyurmuştur.

KÂİNATIN MÜHENDİSİ TABİRİ BİR SİYONİZM VE MASONLUK OYUNUDUR

KÂİNATIN MÜHENDİSİ TABİRİ BİR SİYONİZM VE MASONLUK OYUNUDUR

Soru: Arap-İslâm dergilerinden birinde, bir konferansçının, kainatta Allah'ı gösteren delille

EVLERDE DEFİN

EVLERDE DEFİN

Soru: Bazı ailelerin ölülerini evlerine gömdüklerini görüyoruz. Onların bu tarz hareketi sü

CENAZE NAMAZI

CENAZE NAMAZI

Soru: Biz de diğer Müslümanlar gibi ölülerimizin üzerine namaz kılıyoruz. Fakat pek çoğumu

KABİRDE CENAZENİN KIBLEDEN BAŞKA YÖNE KONULMASI

KABİRDE CENAZENİN KIBLEDEN BAŞKA YÖNE KONULMASI

Soru: Bizim bir cenazemiz vardı. Kabire indirildi. Biz kesin biliyoruz ki o kıbleden başka bir y

Onlar ne hayır işlerlerse karşılıksız bırakılmayacaklardır. Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanları bilir.

Al-i İmran, 115

GÜNÜN HADİSİ

İki kelime vardır ki, Rahman'a sevimli, dilde hafif ve mizanda ağır gelir. Bunlar; "Sûbhanellahi ve bihamdihi, Sûbhanellahil-azim=Yüce Allah'ı hamd ile tesbih ederim, Yüce Allah'ı tenzih ederim." kelimeleridir.

Buhari Tecrid-i Sarih, 2189

TARİHTE BU HAFTA

*I.Dünya Savaşı Sona Erdi(11 Kasım 1918) *Bolu-Düzce-Kaynaşlı Depremi(12 Kasım 1999) *Mehmed Zahid Kotku Hz.lerinin Vefatı(13 Kasım 1980) *K.K.T.C Kuruldu(15 Kasım 1983) *Muhyiddin-i Arabi Hz.lerinin Vefatı(16 Kasım 1240)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI