Cevaplar.Org

Resûl ve Nebi Arasındaki Fark

Soru: “Resul” ile “Nebi” arasında ne fark vardır?


2008-02-14 07:02:55

Soru: “Resul” ile “Nebi” arasında ne fark vardır?

Cevap: “Nebi” insanların tabiatları icabı olarak tiksinti duydukları cüzam, sar’a gibi arızalardan salim, Âdemoğullarından olan hür ve erkek bir insandır. Amel edilecek bir şeriat ile gönderilmiştir.

“Resul” de fazlalık olarak şerîatın tebliği ile memurdur. “Nübüvvet” (peygamberlik) çalışmakla elde edilmez. O Allah’ın ayırıp seçmesidir ki onu kullarından dilediğine tahsis eder (ayırır).

Soru sahibi diyor ki Kur’an-ı Kerim’de isimleri geçen resûller kimlerdir?

Cevap: Kur’an-ı Kerim’de isimleri geçen resûllar şunlardır: Âden, İdris, Nuh, Hûd, Salih, İbrahim, Lût, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyyub, Şuayb, Musa, Harûn, Zülkifl, Davûd, Süleyman, İlyâs, Elyesa’, Yunus, Zekeriyya, Yahya, İsâ, ve MUHAMMED (Aleyhimüssalâtü Vesselâm)

Not: Şeriat örfünde meşhur olan, Resul, kendisine vahy edilen ve aldığı vahyi başkasına tebliği etmekle de mükellef bulunan kimsedir. Nebi ise tebliğe memur olsun veya olmasın kendisine vahy edilen kimsedir. Meselenin ilmî açıklamaları için bkz. : (Hac/52) ayetinin tefsirleri ve Risale-i Hamidiyye zeyli (Manastırlı İbrahim Hakkı) s.140 ve devamı, Dersaadet – 1308 ve Ahmet Gül tarafından sadeleştirilen nüsha s.524 ve devamı.(mütercim)

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Sakın sizi dünya hayatı aldatmasın.

Fâtır, 5

GÜNÜN HADİSİ

"iman bakımından müminlerin en mükemmeli, ahlâkça en güzel olanlar ve ailesine en güzel davrananlardır."

Tirmizi

TARİHTE BU HAFTA

*Türkiye'nin NATO'ya girmesi.(18 Şubat 1952) *Çanakkale Savaşının Başlaması.(19 Şubat 1915) *İbn-i Haldun'un Vefatı(22 Şubat 1406) *Hz.Peygamber (s.a.v.)'in Mekke'de "VEDA HUTBESİ"ni İradı(23 Şubat 632)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI