Cevaplar.Org

Resûl ve Nebi Arasındaki Fark

Soru: “Resul” ile “Nebi” arasında ne fark vardır?


2008-02-14 07:02:55

Soru: “Resul” ile “Nebi” arasında ne fark vardır?

Cevap: “Nebi” insanların tabiatları icabı olarak tiksinti duydukları cüzam, sar’a gibi arızalardan salim, Âdemoğullarından olan hür ve erkek bir insandır. Amel edilecek bir şeriat ile gönderilmiştir.

“Resul” de fazlalık olarak şerîatın tebliği ile memurdur. “Nübüvvet” (peygamberlik) çalışmakla elde edilmez. O Allah’ın ayırıp seçmesidir ki onu kullarından dilediğine tahsis eder (ayırır).

Soru sahibi diyor ki Kur’an-ı Kerim’de isimleri geçen resûller kimlerdir?

Cevap: Kur’an-ı Kerim’de isimleri geçen resûllar şunlardır: Âden, İdris, Nuh, Hûd, Salih, İbrahim, Lût, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyyub, Şuayb, Musa, Harûn, Zülkifl, Davûd, Süleyman, İlyâs, Elyesa’, Yunus, Zekeriyya, Yahya, İsâ, ve MUHAMMED (Aleyhimüssalâtü Vesselâm)

Not: Şeriat örfünde meşhur olan, Resul, kendisine vahy edilen ve aldığı vahyi başkasına tebliği etmekle de mükellef bulunan kimsedir. Nebi ise tebliğe memur olsun veya olmasın kendisine vahy edilen kimsedir. Meselenin ilmî açıklamaları için bkz. : (Hac/52) ayetinin tefsirleri ve Risale-i Hamidiyye zeyli (Manastırlı İbrahim Hakkı) s.140 ve devamı, Dersaadet – 1308 ve Ahmet Gül tarafından sadeleştirilen nüsha s.524 ve devamı.(mütercim)

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Öğüt ver, hatırlat! Çünkü sen ancak öğüt vericisin. Onların üzerinde zorlayıcı değilsin.

Gâşiye, 21-22

GÜNÜN HADİSİ

Ebû Malik'in babası şöyle dedi: Ben Rasûlullah'(S.A.V.)den işittim, şöyle buyuruyordu: "Her kim Allah'dan başka hak ilah yok eder, ve Allah'dan gayri ibadet olunan şeyleri tanımazsa onun malı ve kanı haram (dokunulmaz) olur. Hisabı da Allah'a aiddir."

(Müslim, Kitabu'l-İyman,37)

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI