Cevaplar.Org

Kitabiye (Yahudi ve Hıristiyan gibi kitap ehli) Kadınla Evlenme

Soru: Akrabalarımdan birisi Hıristiyan olan komşusunun kızı ile evlenmek istemiş ve akrabalrından bir kısmı evliliğe karşı çıkmışlar. Bunun üzerine bu gibi evlenmelerde şeriatın hükmünü öğreninceye kadar evlenme teklifini te’hir etmiş (er


2008-02-14 06:53:26

Soru: Akrabalarımdan birisi Hıristiyan olan komşusunun kızı ile evlenmek istemiş ve akrabalrından bir kısmı evliliğe karşı çıkmışlar. Bunun üzerine bu gibi evlenmelerde şeriatın hükmünü öğreninceye kadar evlenme teklifini te’hir etmiş (ertelemiş) bulunuyor. Bu meselenin şer’i hükmünü açıklar mısınız?

Cevap: Allah Teâlâ Hz.leri şöyle buyuruyor: “Bugün size temiz ve iyi şeyler helâl kılınmıştır. Kendilerine kitap verilen (Yahudi , Hıristiyan vb. nin) yiyeceği size helâldir. Sizin yiyeceğiniz de onlara helâldir. Mü’min kadınlardan iffetli olanlar ile, daha önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar da… size helâldir.” Maide/5)

Bu âyete dayanarak fakîhlerin çoğu bir Müslüman’ın Hıristiyanlık gibi semavî inanan bir kadın ile evlenmesinin caiz olduğunu kabul etmişlerdir. Nitekim Osman b. Affan (R.Anh) başta olmak üzere Huzeyfe b. Yeman, Talha b. Ubeydullah, Ka’b b. Mâlik gibi sahabiler kitabiye olan kadınlarla evlenmişlerdir. Bu meseledeki hüküm budur. Ancak karı-koca arasında rûhi birlik ve samîmî anlaşmanın sağlanması va doğacak çocukların tam İslâmî bir terbiye almaları için müslümanın Müslüman bir kadın ile evlenmesi daha uygundur.İşte bu sebeplerden dolayı fakîhlerden bir grup kitabî bir kadınla evlenmenin mekruh olduğunu açıklamışlardır.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun.

Bakara, 185

GÜNÜN HADİSİ

Zalim sultanın yanında gerçeği söylemek en büyük cihaddandır.

Tirmizi 13, (2175)

TARİHTE BU HAFTA

*Emir Sultan hazretlerinin vefatı- 2 Mart 1389 *Hilafetin ilgası-3 Mart-1924

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI