Cevaplar.Org

Astronomik Gözetlemeye Dayanarak Oruç

Soru: Kozmoğrafik hesapların mükemmelliğini, ilmî gelişmeleri ve yani icat edilen âletlerin ileri bir teknik ürünü ve teorik hesapların itimat edilir oluşunu göz önüne alarak yeni gözetleme aletleri vasıtası ile Ramazan hilâlini görmekle Müslüm


2008-02-14 05:21:04

Soru: Kozmoğrafik hesapların mükemmelliğini, ilmî gelişmeleri ve yani icat edilen âletlerin ileri bir teknik ürünü ve teorik hesapların itimat edilir oluşunu göz önüne alarak yeni gözetleme aletleri vasıtası ile Ramazan hilâlini görmekle Müslümanlara oruç tutmak caiz olur mu?

Cevap: Bu gibi meselelerde Ezher’ in Fetva Meclisi eski başkanı Abdullatif El Sübki şöyle cevap vermiştir: Müslümanların çıplak gözle hilâli görmeleri mümkün olmazsa ve bir kozmografya bilgini hilâlin doğduğunu ve rü’yetin sabit olduğunu söylese ve bunun sözüne engel olacak bir şey de ortaya çıkmazsa –bazı müctehidlerin açıkladığı gibi- İslâm hesaba itimat etmeye hayır demez: Bu hal ve şartlar içinde ilme tabi olmak oruca başlama hususunda bir ihtiyattır. Bu ise bir hayırdır. Çünkü yeni astronomik aletlerle ilmin hilâli tespit ettiği anlarda bazen hilâli gözle görmek mümkün olmaz.

Dipnot:

Kur’an-ı Hakim’ in “Sizden her kim Ramazan hilâlini görürse oruç tutsun. (oruca başlasın)” Bakara/185), “Sana yeni doğan aylardan sorarlar. De ki: O insanların faydası için, bir de hac için vakit ölçüleridir.” Bakara/189) ayet-i kerimelerinden ve bu hususta varid olan hadis-i şeriflerden anlaşılıyor ki; bu mesele akla değil, nakle dayanmaktadır. Bu cihetle akla irca’ yolları aranmamalıdır. Bu husustaki nasslar açıktır. Kur’an-ı Hakimin beyanatı kat’idir. Tevile müsait değildir. Âyet-i Kerimede oruca başlama işi

ayın görülmesine bağlanmıştır.

Yukarıda arzedilen ilâhî beyanlar ve bu hususta çeşitli tarîkler ile varid olan ve mücmeli tefsir eden hadisler te’vile meydan vermiyecek şekilde meseleye öyle açıklık getirmiştir ki ictihadî bir hüküm vermek adeta imkânsız hale gelmiştir.

Netice: Bu husustaki delillerin incelenmesi sonucunda, mutlak bir çoğunluk halinde fakîhlerin “Ramazan ayı hilâli görmek veya Şabanı otuz saymakla sabit olur.” Ve sahih olan kavle göre : “Vakitleri hesap ile belirleyenler âdil olsalar bile onların sözleri ile amel etmek lâzım gelmez.” şeklindeki kitap ve sünnetin ruhuna uygun olan beyanlarına itimat etmeyerek zorlamalara, geniş ve sağlam yol varken dar ve çıkmaz yollara sapılmamalıdır.

Bu hususta nassların derin bir incelemesini görmek isteyenler M. Hamdi Yazır’ın Sebilü’r-Reşad mecmuasının 22. cildinin 561. -566. sayısına kadar devam eden yazılarını okumalıdırlar. (mütercim)

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HAC VE UMRE SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (II)

HAC VE UMRE SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (II)

İhramlı iken Nelere Dikkat Edilmelidir? İhrama girenler, rehber hocalar da anlattıkları içi

HAC VE UMRE İBADETİ İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (I)

HAC VE UMRE İBADETİ İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (I)

Hac kelimesinin sözlük anlamı, Allah’a yönelme, günahlardan arınma demektir. Bu sözlük anl

NAMAZLARDA HİCAZ İLE ÜLKEMİZ ARASINDAKİ FARKLAR

NAMAZLARDA HİCAZ İLE ÜLKEMİZ ARASINDAKİ FARKLAR

Hicazda Ülkemize Göre Beş Vakit Namaz Sırasında Görülen Farklılıklar İle Bu Farkların Seb

RAVZA-İ MUTAHHARA VE KABR-İ ŞERİF

RAVZA-İ MUTAHHARA VE KABR-İ ŞERİF

Soru: Ravza-i Mutahhara ve peygamber (Aleyhissalatü vesselam)’ın kabr-i şerifleri hakkınd

PEYGAMBER (Aleyhisalatü Vesselam)’ın HIRA MAĞARASINDAKİ İBADETİ

PEYGAMBER (Aleyhisalatü Vesselam)’ın HIRA MAĞARASINDAKİ İBADETİ

Soru: Peygamber (sallallahü aleyhi vesellem) ibadet etmek için neden başka yeri değil de Hıra&#

KUR’AN’DAN (nazil olan) İLK SURELER

KUR’AN’DAN (nazil olan) İLK SURELER

Soru: Allah Resulüne (sallallahü aleyhi vesellem) inen ilk üç sure hangileridir?

SANA ZÜLKARNEYN HAKKINDA SORU SORARLAR

SANA ZÜLKARNEYN HAKKINDA SORU SORARLAR

Soru: Ayet-i kerimede “Sana zülkaneyn hakkında soru sorarlar.” Kehf/83) buyurmuştur.

KÂİNATIN MÜHENDİSİ TABİRİ BİR SİYONİZM VE MASONLUK OYUNUDUR

KÂİNATIN MÜHENDİSİ TABİRİ BİR SİYONİZM VE MASONLUK OYUNUDUR

Soru: Arap-İslâm dergilerinden birinde, bir konferansçının, kainatta Allah'ı gösteren delille

EVLERDE DEFİN

EVLERDE DEFİN

Soru: Bazı ailelerin ölülerini evlerine gömdüklerini görüyoruz. Onların bu tarz hareketi sü

CENAZE NAMAZI

CENAZE NAMAZI

Soru: Biz de diğer Müslümanlar gibi ölülerimizin üzerine namaz kılıyoruz. Fakat pek çoğumu

KABİRDE CENAZENİN KIBLEDEN BAŞKA YÖNE KONULMASI

KABİRDE CENAZENİN KIBLEDEN BAŞKA YÖNE KONULMASI

Soru: Bizim bir cenazemiz vardı. Kabire indirildi. Biz kesin biliyoruz ki o kıbleden başka bir y

Sakın israf etmeyin, çünkü Allah israf edenleri sevmez.

En'âm, 141

GÜNÜN HADİSİ

Sadakaların en efdali, iki kişi arasını düzeltmektir.

Seçme Hadisler, s.237

TARİHTE BU HAFTA

*Eğriboz Adası'nin fethi(12 Ağustos 1470) *Kanuni Sultan Süleyman Han'in Tebriz'i fethi(13 Ağustos 1534) *Haçlı Ordusu'nun Kudüs katliami (15 Ağustoz 1099) *Gölcük Depremi(17 Ağustos 1999) *Misak-i Milli'nin TBMM'de de kabûlü(19 Ağustos 1920)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI