Cevaplar.Org

BOŞAMA SÖZLERİ ÜZERİNE

Bir kimse eşi ile tartışırken “artık bıktım bitsin artık” dese bitirse ve bununla boşanmayı kasdetse bu boşama olur mu? Olursa bain midir yoksa rici mi? C- Bir yangın merdiveni ve kurtuluş kapısı olan boşama yetkisi, aile yuvası


Abdülaziz Beki(Prof. Dr.)

.

2008-01-30 00:17:48

Bir kimse eşi ile tartışırken “artık bıktım, bitsin artık” dese bitirse ve bununla boşanmayı kasdetse bu boşama olur mu? Olursa bain midir yoksa rici mi?

C- Bir yangın merdiveni ve kurtuluş kapısı olan boşama yetkisi, aile yuvasının korunması için teşri edilmiştir. Huzursuzluk döneminde Hz. Kuran şu prosedürün takip edilmesini emretmektedir: Önce ikna edici telkin yöntemi kullanılmalı, sonra gece âleminde yalnızlığa mahkûm edilmeli, sonra yarar sağlayacağından emin olmak şartıyla tedip edilmeli, sonra biri koca, diğeri eşinin yakınlarından en az iki şuurlu, becerikli, ikna edici kişilerden oluşan bir araştırma ve barış komitesi devreye sokulmalı, sonra komitenin raporuna göre, yuva cehennem haline dönüşmüş ise, erkeğin her iddet süresi içinde –ki takriben üçer aydır- birer boşama yetkisi kullanılmalıdır. Ve bundan sonra herkes kendine yeni bir yuva kurmaya çalışmalıdır. Çünkü bir oturumda ve hatta bir iddet süresi içinde birden fazla boşama yetkisini kullanmak haramdır.

Boşama, kullanılan söze göre iki kısımdır: Sarih ve kinaye.

Kinai lafızlar da üç kısımdır: 1) Niyetle birer rici talakı ifade eden kinayeler: iddet bekle, rahmini temizle gibi . Bunlar yalnız boşama anlamına gelir ve sarih hükmündedir.

2) Niyete bağlı olmadan yaygın olarak boşamada kullanıldığı için bain talakı ifade eden bazı kinayeler : Sen bana haramsın ….gibi..

3) Niyetle bain talakı ifade eden kinayeler. Sen bainsin, çık, git, yolun açık olsun… gibi

Diğer bir kısım tabirler de vardır ki boşamaya niyet edilse de edilmese de talakı ifade etmez. Seni sevmem, seni istemem, sen bana yaramazsın…gibi lafızlar..(Ö.Nasuhi Bilmen Istılahatı Fıkhiye Kamusu 2/187-188).

Soruda ki “artık bıktım bitsin artık” ifadesi de çok kapalı bir ifadedir. Ne bitsin? Ne şeyden bıktım? Diye soruda bir açıklama yoktur. Kanaatimce bu yanlış laf da bu son kısmın kapsamında değerlendirilebilir. Şayet geçerli bir kinaye olsa rici değil, bain olur. Kinayede neyi niyet ederse o geçerlidir. Hatta üçü niyet ederse üçü de gider. Rici olsaydı iddet süresi içinde tecdidi nikah yapmaksızın ve eşinin rızasını almadan “eşimi geri zevceliğime kabul ettim” gibi sözlü bir ifade ile veya cinsel ilişkiye girmek gibi fiili bir tavırla eşini geri alabilirdi. Bain olsaydı eşinin rızasıyla ve yeni bir nikâhla ancak alabilirdi.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Şüphesiz Kur'an, mü'minler için gerçekten bir hidâyet rehberi ve rahmettir.

Neml, 77

GÜNÜN HADİSİ

Hafızasında Kur'an'dan hiçbir ezber bulunmayan kişi harab olmuş bir ev gibidir

Tirmizi, Sevatbu'l-Kur'an 18, 2914

TARİHTE BU HAFTA

*Abdülkadir Geylani hazretlerinin vefatı 17 Temmuz 1163 *Kıbrıs barış harekatı 20 Temmuz 1974 *Aya ilk insan ayağının basması 21 Temmuz 1969

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI