Cevaplar.Org

MEZHEPLER ARASINDAKİ İHTİLAFLAR

S: Mezhepler arası farklı içtihatlar oluyor.. Bazıları din bir, hükümler nasıl böyle farklı olabiliyor diyor.


Abdülaziz Beki(Prof. Dr.)

.

2007-12-30 03:54:35

S: Mezhepler arası farklı içtihatlar oluyor.. Bazıları din bir, hükümler nasıl böyle farklı olabiliyor diyor.

C-Mezhepler; hakkında kesin nas (ayet ve sahih hadis) bulunmayan meseleler konusunda içtihat melekesine sahip âlimler tarafından Kitap ve Sahih Sünnet ışığında yapılan yorumlardır. İçtihadi konulardır. Mezhepler, birer ilmi ekol olduğu için farklı olmaları yorumun gereğidir. İhtilaf nedenleri, Kitap ve Sünnet metninde seçilen kelimenin farklı anlamlara gelmesi, rivayet zincirinin farklı olması, rivayetlerin müçtehitlerden birisine ulaşıp diğer ulaşmaması veya farklı versiyonla ulaşması, kıyas ve illet tespitlerindeki farklı anlayışlar, kullanılan bazı delillerin farklı değerlendirilmesi… gibi hususlar bu ihtilaf rahmetine ve zenginliğine vesile olmuştur. Fertler için çok zengin şeritli bir yol olduğu gibi siyasi irade bu ihtilaflı seçeneklerden zemin ve zamana göre hangisi daha uygun ise onu seçtiği takdirde herkes için tek geçerli yasa tek o içtihattır.

Ayrıca, Kur’an-i Kerim ve sahih sünnette yer alan kesin şeri hükümlere içtihat girmediği gibi bunlar mezhepler üstü konulardır. Nitekim farz ve haramların çoğu böyledir.

Yani, mezhepler ne eşittir din, ne de beşeri aklın keyfi üründür. Belki, müçtehit, mesele hakkında gizli bulunan ilahi hükmü kitap ve sünnet ışığında keşf eden kişidir, yeni bir hüküm koyan değildir.

Demek, mezhep; dini hükmü kitap ve sahih sünnette geçmeyen veya kapalı geçen meseleler hakkındaki içtihatlardır. Oysaki mesaili içtihadıyla sınırlıdır.

Deniliyor ki, mezhepler, rahmettir, eczaneler gibidir. Birinde aranan ilaç bulunmayıp diğerinde bulununca oradan alınmalıdır, Hanefi eczanesinde bulunmayan bir ilaç rahatlıkla Şafii eczanesinden alınabilir.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Araf suresi 164.ayet

"İçlerinden bir topluluk, "Allah'ın helâk edeceği, ya da çetin bir azapla cezalandıracağı bir kavme ne diye nasihat ediyorsunuz" dediği vakit, o uyarıda bulunanlar dediler ki; "Rabbiniz tarafından mazur görülmemiz için, bir de belki günahlardan sakınırla

GÜNÜN HADİSİ

"Sizin en hayırlınız Kur'an'ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir."

"Sizin en hayırlınız Kur'an'ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir."

TARİHTE BU HAFTA

*Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'nın Şehit düşmesi (19 Ağustos 1691) *Mescid-i Aksa'nın Yahudilerce Yakılması(21 Ağustos 1969) *Sakarya Savaşı (22 Ağustos 1921) *Hz. Ebu Bekir (634) ve Ebussuud Efendi'nin (1574)[23 Ağustos]

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI