Cevaplar.Org implant

HATIRALAR VE ÖLÇÜLER–58

SÜLEYMAN HİLMİ EFENDİ VE BEDİÜZZAMAN Değerli âlimlerimizden Abdullah Tekin Hocaefendi, Konyalı bir büyüğümüz. Süleyman Hilmi Tunahan Efendi’den ders görmüş, Konya’nın medar-ı iftiharı


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2007-11-14 04:02:18

SÜLEYMAN HİLMİ EFENDİ VE BEDİÜZZAMAN

Değerli âlimlerimizden Abdullah Tekin Hocaefendi, Konyalı bir büyüğümüz. Süleyman Hilmi Tunahan Efendi’den ders görmüş, Konya’nın medar-ı iftiharı Hacı Veyiszade Efendi’nin de yakınında bulunmuş çok tatlı bir insan. Merhum Şahin Yılmaz Hocaefendinin cenazesinde görüştüğümüzde çok güzel şeyler anlattı. Sizlerle paylaşırken, Cenab-ı Hak’dan kalplerimizin birbirine daha sıkı perçinlemesini niyaz ederiz; “Süleyman Efendi’de 56-59 arası okudum. Çamlıca’da, Bediüzzaman Hazretlerinden zaman zaman bahsedilirdi. “Eğer Bediüzzaman Hazretlerinin talebeleri ile aranızda bir ihtilaf çıkarırsanız huzur-u ilahide iki elim iki yakanızdadır” derdi.

“Bediüzzaman hazretleri yazmakla, yazdırmakla mükellef..O vazifede istihdam edilmiştir. Biz de tasavvuf yoluyla, selef-i salihinin izinde, işte bu surette hizmetle mükellefiz.”

...Veyiszade Mustafa Kurucu Efendi de üstada karşı son derece bir ihtiramı vardı. Zaman zaman bahsederdi; “O büyük insan” derdi. Süleyman Efendi de zaman zaman aynı ifadeleri kullanırdı; “O büyük insan” derdi.

...Biz Topçular’da -Allahu âlem- 300 talebe idik. Süleyman Efendi arasıra bana iltifat ederdi; “Abdullah, ibadullah” diye. “Abdullah iki yerden feyz alır. Birisi Bediüzzaaman hazretlerinden, birisi de bizden” derdi.

ÖMER NASUHİ BİLMEN’İN ÜSTAD HAKKINDA GÖRÜŞÜ

Abdullah Tekin Hocaefendi anlatıyor; “Bir heyetle kendisini ziyaret ettik. “Siz İstanbul Müftüsü olarak Nurlar hakkında bir rapor verseniz, biz mahkemelerde ibraz ederiz, delil olur” filan diye konuşuldu. “Bu yaştan sonra mahkemelere götürmeseniz iyi olur” dedi. Üstadın ilmi ile alakalı bazı şeyler soruldu. “Bizim yazdığımız kitaplar ondan bundan araştırma ile, tetkik ve tahkik etmekle olur. Ama onun kalbine üflüyorlardı, o bizde yok” dedi.

HASAN FEHMİ BAŞOĞLU’NUN ÜSTADA SUALLERİ

Hasan Fehmi Efendi merhum, eski diyanet işleri reislerimizden büyük bir alimdir. Talebesi Rıza Çöllü Hocaefendi’den naklen daha önce yazdığımız bir hatırayı

http://www.cevaplar.org/index.php?khide=visible&sec=5&sec1=37&yazi_id=3648&menu=1

teyiden Abdullah Hocamızdan aynı hatırayı nakledeceğiz; “Hasan Fehmi Efendi çok zeki bir kimseydi. Bir baktı mı, bir talebenin okuyup okuyamayacağını kestirirdi.

İzmir’de onun bir toplantısında bulundum. “Bediüzzaman’ın ilmi vehbidir. Kisbi değildir” dedi. Ve şu hatırasını anlattı; “Ben İstanbul’da, Fatih’te 500 kadar talebe içinde müzakere ettiren biriydim. Mümeyyiz vasfım vardı. “Ya İstanbul’a böyle böyle bir adam gelmiş. Şekerci hanında bir yazıyla ilan etmiş; “Kim ne sorarsa sorsun, yalnız cevap verilir. Kimseye soru sorulmaz.” Normal bir insan değil bu. Hele şu hocalarımızın yıllardan beri tam izah edemediği, kalbimizin mutmain olamadığı meseleleri bir çıkar da, git bir sor bakalım” dediler.

On beş gün uğraştım, gittim. “Sen talebe misin?” dedi.

-Talebeyim efendim, dedim.

-Niye geldiniz? dedi.

-Ziyaretinize geldim efendim” dedim.

Biraz konuştuktan sonra, “efendim” dedim. “Talebeler arasında halledemediğimiz bazı meseleler var” dedim. O soruları sordum. Benimle beraber onbeş gün geceli gündüzlü çalışıyormuş gibi tek tek cevapları verdi. Hepsini not ettim. Elini öpüp ayrılırken ayağım sanki görmedi, kanatlandım. Uçar gibi gittim.”

MUHAMMED ALİ SABUNİ’NİN RİSALELER HAKKINDA BİR SÖZÜ

M.Ali Sabuni, İslam âleminin önde gelen Suriye ulemasından bir muhterem zat. Tefsiri Türkçeye terceme edilmiş bu alimimizin Risaleler hakkında bir sözünü Abdullah Hocamız şöyle anlattı: “M.Ali Sabuni, İstanbul’da sempozyumlardan birinde söz aldı, dedi ki; “Ben müfessirim. Geçmiş bir çok müfessirleri tenkit de etmişimdir. Ama Bediüzzaman’ın eserlerini okurken, baktım bütün latifelerimde ayrı bir intibah hissettim. Evet, o zatın eseri sünuhat-ı kalbiyedir.”

ABDÜLMECİD NURSİ’NİN İLMİ SEVİYESİ

Üstadın kardeşi Molla Abdülmecid Efendi, Konya’da ikamet ettiği için sık görüşen Abdullah Tekin Hocaefendi, merhum hakkında şunları anlattı: “Üstadı ziyaret ettiğimizde “filan kitabı Abdülmecidle okuyun” derdi. Abdülmecid ağabeye en müşkil meseleleri sorardık, cevabını verirdi. İslam Enstitüsünde akaid hocaları vardı. Onlar derdi ki; “Abdülmecid gibi Mısır’da yok. Dünyada da yok.”

Resimler/Sırasıyla

1-Abdullah Tekin Hocaefendi

2-Süleyman Efendi

3-Hacı Veyiszade

4-Ömer NasuhiEfendi

5-Molla Abdülmecid Efendi

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

irem, 2007-11-25 05:04:53

süper çok islamca çok beğendim...

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Metin, 2007-11-15 13:47:48

maşallah çok çok çok güzel

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’IN KENDİ DİLİNDEN BAZI HATIRALAR

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’IN KENDİ DİLİNDEN BAZI HATIRALAR

Kıymetli ziyaretçilerimiz, Üstad Bediüzzaman 6000 sayfalık Külliyatında zaman zaman -bazen bi

BEDİÜZZAMAN’IN ŞAM HUTBESİ VE MUHADDİS ŞEYH BEDREDDİN EL HASENİ

BEDİÜZZAMAN’IN ŞAM HUTBESİ VE MUHADDİS ŞEYH BEDREDDİN EL HASENİ

Merhum Ali Uçar Bey bir sohbetinde anlatıyor; “Ali Sert Hocamdan dinlediğim şu hatırayı, Kon

CAFER ÇİM AĞABEY’İN HATIRALARI

CAFER ÇİM AĞABEY’İN HATIRALARI

Takdim Kıymetli ziyaretçilerimiz, edep, nezaket, tevazu timsali çok kıymetli bir insan-ı kâmi

BİR AVUKATIN HATIRALARI

BİR AVUKATIN HATIRALARI

Kıymetli ziyaretçilerimiz, aşağıda nakledeceğimiz hatıralar, Mutlakıyet, Meşrutiyet, Cumhu

SAİD HALİM PAŞA VE BEDİÜZZAMAN'LA İLGİLİ BİR HATIRA

SAİD HALİM PAŞA VE BEDİÜZZAMAN'LA İLGİLİ BİR HATIRA

Güngörmüş, gün geçirmiş zatların yanında insanın ya bir not defteri olmalı veya bir kayı

SUNGUR AĞABEY’DEN AHMED FEYZİ KUL AĞABEY İLE ALAKALI ANILAR

SUNGUR AĞABEY’DEN AHMED FEYZİ KUL AĞABEY İLE ALAKALI ANILAR

Sungur Ağabey anlatıyor: ‘Ahmet Feyzi Ağabey hapiste iyice hırslanmış, Temyiz’e layiha ya

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’I AĞLATAN RÜYA

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’I AĞLATAN RÜYA

Hafız Rıza Çöllüoğlu, değerli bir büyüğümüz. Muradiye Vakfının kurucularından olan Ho

MOLLA VAHDEDDİN KÜFREVİ’DEN HATIRALAR

MOLLA VAHDEDDİN KÜFREVİ’DEN HATIRALAR

Şeyh Muhammed Küfrevi hazretlerinin torunlarından Vahdettin Küfrevi Efendi'nin hatıraları

TAHİR BÜYÜKKÖRÜKÇÜ HOCAEFENDİ VE BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİ

TAHİR BÜYÜKKÖRÜKÇÜ HOCAEFENDİ VE BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİ

Abdurahman Büyükkörükçü hocamızla 29.06.2011 tarihinde Konya Erenköy’deki evlerinde kısa

İMANIN TEZAHÜRÜ

İMANIN TEZAHÜRÜ

Biz bu yazımızda Üstad Bediüzzaman’ın Tarihçe-i Hayatında da neşredilen bir kahramanlığ

NUR KAHRAMANLARI-2

NUR KAHRAMANLARI-2

Üstad Hazretlerini, ortaokul talebesi iken tanıyıp ona soru sorma şansına ve yakın talebelerin

Kim Rabbine kavuşmayı arzu ediyorsa güzel bir amel işlesin ve Rabbine kullukta hiç bir ortak koşmasın.

Kehf, 110

GÜNÜN HADİSİ

"Nerede olursan ol, Allah'tan kork! Kötülüğün ardından onu silecek bir iyilik yap! İnsanlara iyi ahlakla davran!"

Tirmizi

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI