Cevaplar.Org

EŞREFOĞLU RUMİ HAZRETLERİNİN BİR DUASI

"İlaha, padişaha, biniyaza Yüce dergahına geldim Hudaya Benim hâcât ile gönlüm doludur Veli nidem, bu gönlüm bed huylud


M. Semih Yıldız

aheste20@mynet.com

2007-10-15 06:52:11

"İlaha, padişaha, biniyaza

Yüce dergahına geldim Hudaya

Benim hâcât ile gönlüm doludur

Veli nidem, bu gönlüm bed huyludur.

Günah yükünü arkama vurundum,

Acz toprağına arkamı süründüm,

Tevazu birle el sana getirdim.

Bilirim padişah-ı biniyazsın,

Sana yalvaranı yolda komazsın

Verirsin kullarına istediğin

Bilirsin her kulunun ne dediğin

Yer ve gök ehli hep senden umarlar,

Kamusu hep sana yalvarırlar.

Benim dâhi günahım çok, elim dar.

Kapına geldim ey Settar-u Gaffar

Getiririm Şefi-yi Mustafa'yı

Nebiler serveri kân-ı vefayı.

Sen anınla olan dostluk hakkı içün,

O dostunla mestlük hakkı içün,

Dilerim hazretine ere âhım,

İşitip, hem affedesin günahım.

İnayet gözüyle bir dem bakasın.

Beni hâşâ ki odlara yakasın

Bu iman hil'atini ahir nefeste

Çıkarıp kılmayasın beni hasta

Beni üryan ve rüsvay etmeyesin,

Götürüp beni od'a atmayasın.

Zebaniler eline vermeyesin.

Kapından horluk ile sürmeyesin

Şu ki, sen iman u ihsan edesin

Ânı ondan nice geri alasın.

Küçücük canımız iş bu bedenden

Ayırmagıl bizi ya Rab imandan.

Bu Eşrefoğlu mücrim, yüzü miskin

Kapına geldi aç ve yalın lakin

Seni, senden ister o şey'en lillah

Ayırma onu didarından Allah

Ki sendedir sana ermeye çare,

Senin derdinden oldu uş avare

Visalin lengeri ile durgür ânı

Didarın şerbetiyle kandır ânı

Ümid sensin iki âlemde ancak

Bilirim sensin ey Mabud-u Mutlak.

Duamı kıl kabul, eyle beni şâd

Bihakkı Ahmed u Mahmudu Muhammed"

Kaynak: Müzekkinin Nüfus-Arslan Yayınları-İst-1977

Kelimeler:

Hacat: İstekler

Veli nidem: velakin ne yapayım

Bed: kötü

Vurundum: Sırtladım

Kamusu: Hepsi

Settar u Gaffar: Günahları örten ve affeden

Şefi: Şefaatçi

Kân-ı Vefa: Vefa menbaı

Od: Ateş

Hil'at: Elbise

Üryan: Çıplak

Şey'en lillah: Allah rızası için

Uş: Sarhoş

Avare: Bilinçsizce gezen

Visal: Kavuşma

Durgür:Durdur

Didar: Yüz

Şâd: Sevinçli

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun.

Bakara, 185

GÜNÜN HADİSİ

Allah ister ki,biriniz bir iş yaptığı zaman onu en güzel ve en sağlam bir şekilde yapsın.

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Emir Sultan hazretlerinin vefatı- 2 Mart 1389 *Hilafetin ilgası-3 Mart-1924

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI