Cevaplar.Org

NANO TEKNOLOJİ NEREYE GİDİYOR?

Günümüzün hassas bilimlerinden olan ve nano teknoloji adı verilen, metrenin milyarda bir küçüklüğündeki taneciklerle yapılar kurmak, herhalde gün gelecek canlıları taklide meyledecektir, belki de ediyordur.


Kenan Saka

kenansaka@hotmail.com

2007-09-28 05:02:50

Günümüzün hassas bilimlerinden olan ve nano teknoloji adı verilen, metrenin milyarda bir küçüklüğündeki taneciklerle yapılar kurmak, herhalde gün gelecek canlıları taklide meyledecektir, belki de ediyordur.

Bugünün laboratuarlarında neler oluyor tabii ki tamamen bilmek mümkün değil. Fakat zerrelerle uğraşan insanların, atomları bir araya getirerek tadı, rengi ve kokusu olan bir elmayı ya da bir canlıyı vücuda getirmek isteyeceğini tahmin etmek zor değil.

Gerçi teknoloji haberlerini baz alacak olursak böyle bir hedef için, Nano teknolojinin bugünkü hali, daha yolun başında olmak gibi bir şey.

Şunu da ifade etmek isterim ki amacım teknoloji şarlatanlığı yapmak değil, fakat teferruata dalanlardan hariç olarak meseleye dışarıdan bakmaya çalışmaktır.

Şimdi böyle bir şey mümkün olur mu?

Bir canlıyı zerreleri bir araya getirerek vücuda getirmenin başarılabilmesi için aşılması gereken basamaklar ve çıkılabilecek son nokta da var.

Bir canlıyı ele alalım, mesela bir sinek;

1-Bir sineğin kanadı yapılmak istense başta onun zerrelerini toplamak gerekir. Binlerce yıldır yaşayan insan nesli belki iki yüz yıl önce bunu yapamazdı fakat bu gün bir sinek kanadı analiz edilip onu teşkil eden zerreler en azından büyük bir kısmı toplanabilir.

2-İkinci aşama ise bu zerreleri bir arada tutmaktır. Bu gün bazı uygulamalarda bunun sağlandığını ve nano parçacıklarının bir arada tutulduğunu duyuyoruz.

3-Üçüncü aşama ise sürekli bir yapım ve yıkım faaliyetlerinin olduğu o sinek kanadındaki bu döngüyü sağlamaktır. Bunu yapmak için ise hayat üzerinde hüküm sahibi olmak ve ruhu kontrol etmek gerekir.(*)

Bu ise insanın yapamayacağı bir iştir, yani kâinatın en tesirli sebebi olan insan hakiki olarak bir sineği yapamaz.

Bu üç basamağında kendi içinde belki de yüzlerce alt başlığı vardır. Fakat tam manasıyla bir canlıyı zerreleri bir araya getirerek yapmak insanoğlu için mümkün değildir.

Müsaade ederseniz size Kur’an-ı Kerim’den bir ayetin mealini nakledeyim:

"Allah'tan başka bütün çağırdığınız ve ibadet ettiğiniz şeyler toplansalar, bir sineği halk edemezler." Hac Suresi, 22.73.

Fesübhanallah! On dört asır önce bu manaları insanlara ders veren Kur’an’ın bir ayetinin içerdiği bu hakikatler daha başka gerçekleri de içerdiğine bir şahiddir.

Son olarak şunu da belirtmek isterim ki bu yazıdan maksadım ümmi bir zattan, yani okuması yazması olmayan bir Peygamberden(A.S.M) kendini gösteren ve on dört asır boyunca her asırda yüz milyonlarca insana rehberlik yapan bir kitabın kutsiyetine delil getirmek değil sadece güncel bir meseleye O’nun nuruyla bakmaya çalışmaktır. Hayırlı günler.

(*) Yunus Emremiz demiyor mu;?

“Bir sineğin kanadın kırk kağnıya yüklettim

Kırkı da çekemedi, kaldı şöyle yazılı” Demek ki bir sineğin kanadında kaç kağnı kitap yükü bilgi gizli..

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

bünyamin, 2007-12-10 04:43:16

allah razı olsun kenan abi güzel bir yorum allah nurunuzu arttırsın

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-23

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-23

Prof. Mahmut Erol Kılıç(Tasavvuf tarihi uzmanı) Tasavvuf ve tarihi üzerine uzman isimlerden b

BİR NESLİN TÜKENİŞİ

BİR NESLİN TÜKENİŞİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla... Her yüzyılda, istisnalar hariç, bütün insanlar yer

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-22

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-22

Lamartin 1790-1869 yılları arasında yaşamış olan meşhur Fransız şair Lamartin, hayatını

ERMENİ MEZALİMİ VE TEHCİR

ERMENİ MEZALİMİ VE TEHCİR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla... 38 harfden oluşan alfabesiyle tarih sahnesinde bir mil

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-21

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-21

Keçeçizade İzzet Molla Padişah II. Mahmud’a sunduğu layihada Keçeci-zâde İzzet Molla, ş

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-20

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-20

Jean-Marie Le Pen (Fransız siyasetçi) İkinci Dünya Savaşının izlerini taşıyan eski sağ, y

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-19

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-19

Hz. İbrahim(a.s) Kur’an ifadesiyle Hazreti İbrahim ulu’l azm peygamberdir ve ulu’l azm peyg

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-18

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-18

Hüseyin el Cisr(Suriyeli âlimlerden ) 19’uncu yüzyıldan itibaren Batı ile eklektik ve sentez

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-17

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-17

Humeyni Dünyaya turlayan başka bir süreç ise Şeytan Ayetleri romanının orada burada tefrika

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-16

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-16

Hasan Turabi(Sudanlı mütefekkir) İslam dünyasının hâlâ mühim siyasi ve entelektüel liderl

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-16

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-16

Hasan el Benna Hasan el Benna’nın projesi, arzulanan İslami itidal cemaati gerçekleştirmektir

Artık kim doğru yolu seçerse kendi lehinedir; kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur.

Zümre, 41

GÜNÜN HADİSİ

SABAH İLE YATSI NAMAZLARINI CEMÂATLE KILMANIN FAZÎLETİNE DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ

Münâfıklara sabah ile yatsı (cemâat) namazlarından daha ağır hiç bir namaz yoktur. (Halbuki) bu iki namaz(ın cemâatin)de olan (ecir ve fazîlet)i bilseler emekliye, emekliye (sürtüne, sürtüne) de olsa onlara gel(ip hâzır ol)urlardı. (Ebû Hüreyre)

TARİHTE BU HAFTA

*Muhammed Raşid Hz.lerinin Vefatı. (22 Ekim 1993) *Astronomi Alimi Uluğ Bey'in Vefatı(25 Ekim 1449) *Fatih Sultan Mehmed Han'ın Trabzon'u Fethi(26 Ekim 1461)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI