Cevaplar.Org

HİKMET DAMLALARI–14

Mehmed Kırkıncı Hocaefendi'nin sohbetlerinden notlar...


Yusuf HAS

yusufhas@mynet.com

2007-05-28 02:02:43

· Bir çekirdeğin ağaç olması, bir yumurtanın piliç olması Peygamberimizin(ASM) Miracından daha az acib değil.

· Hz. Hatice’nin babası Huveylid’e kızını gömmemesini Varaka bin Nefvel telkin etmiştir. O zat, bu hanımın istikbalde Peygamber hanımı olacağını sezmiş.

· Emeviler hilafet makamını ellerinde bulundurmakla hata işlememeye gayret ettiler. Ayrıca Haşimiler cibilleten dindar kimseler olduklarından bunların taaruzuna maruz kalmamak için İslam’a hizmet hususnda titizlik gösterdiler. Hilafet makamını Haşimiler alsaydı, herbiri birer kutup olan o zevat-ı mübareke birer vali olmaktan öteye geçmeyecekti. Emeviler ise, belki de hükümeti devirmekten başka işi olmayan anarşistler haline geleceklerdi. Kader-i İlahi hikmetle amel eder.

· Padişahın iki oğlu kavga etseler, hangisi olursa olsun, padişahın oğlu değilmiş gibi tenkit edilmez. Hz. Ali ve Muaviye böylesine zatlardır. Onlardan bahsederken her ikisinin de sahabe-i kiramdan olduğunu unutmamalı. Hz. Ali, Hz. Muaviye için “Kardeşimiz, bize karşı savaşan bagilerden oldu” demektedir. O kardeşler işlerini aralarında hallederler. Onlar birbirine kin beslemezken, biz nasıl besleriz? Ve kin insana ne kazandırır?

· Hasta olan insan eczahanede bulunsa da ilacını yutmadıkça iyileşmez. İnsanlar İslam ilacını benliklerine sızdırmadıktan sonra manevi hastalıklardan kurtulamazlar.

· Bir dava sahibi memleketin her kademesinde hizmet etmek, her fakültedeki talebelere müessir olmak ister. Buna rağmen ancak tek bir makamda hizmet etmeye mecbur kalır. Kendisi bulunduğu makamda çok iyi hizmet edebilir. Bunun karşılığında aynı davayı güdenlerden hürmet bekleme en büyük ihlassızlık olur.O zaman, hürmet beklediği insanların aşağısına düşer. Bunun açık manası şudur; “Ben sizin davanıza hizmet ediyorum, bunun karşılığında bana mükafat olarak hürmet gösterin”

Böyle diyen adam dava için değil, ene için hizmet etmiştir. Enesine hizmet eden dava adamı değildir ve olmaz. Böyleleri minarenin tepesindeki dava adamına göre yerde olan kimsedir.

Dava adamı kendi davasına hizmet edenlere minnet beslemeli, ona hürmet göstermeli. Çünkü ona bu hususta yardım ediyor. Durum böyle olursa küçük büyük dava adamı birbirine hürmet eder.

· Büyük makam sahipleri daha büyük hizmet yapabilir diye bir kaide yoktur. Hizmet şahsa göre değişir. Bir adam bir yerde iyi hizmet yapıp diğer yerde yapamaz. Fakat vazifemiz, cemiyetin hangi kademesinde olursak olalım hizmete devam etmektir. Biz bir fabrika gibi olmalıyız. Fabrikanın en kıymetli yeri motorudur. Ama icabında bir vida, bir çark da onun kadar önemlidir. Vida veya çark “ ben illaki motorda olacağım” diye tutturursa, fabrika imalat yapamaz. Demek ki fabrikanın çalışmasında bir vidanın dahi motor kadar ehemmiyeti var. Vida, haline razı olmazsa motor olamayacağı gibi, adi bir demir parçası derekesine düşer. Orada burada çürüyüp, yok olup gider. Fabrikanın çalışabilmesi için biri motor, biri vida, biri kol, biri düğme olacak. Herkes motor olmaya kalkarsa hiçbir netice ortaya çıkmaz. Kafadaki bütün azalar göz olmaya çalışsa, kafa vazifesini yapamaz.

Hizmette hiçbir kimse diğerini kıskanıp, onun yerine geçmek

istememeli. Burun, gözü kıskanıp, “sen benden neden üstünsün ve iki tanesin” dese ve iki burun olup göz üstüne çıksa, gözün ne hale geleceğini siz tasavvur ediniz. Biz yan yana yazılan dört tane bir gibi olmalıyız. O zaman 1111 kuvvetinde oluruz.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Zeynep, 2007-12-09 01:09:29

Hocamdan Allah razı olsun. kendisini çok seviyoruz.Bu notlar çok işimize yaradı..Sağolun..

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-4

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-4

Ne buyuruyor Cenab-ı Hak, ne öğretiyor bize? Buyuruyor ki; “ey kullarım, bazı kullar benden i

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-3

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-3

BORÇLU İNSAN KABİRDE HAPİSTEDİR “Borçlu bir insan bak, kabirde hapistedir. Allah bırakmıy

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-2

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-2

Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam efendimiz hazretleri buyuruyorlar; “Beş tane günah v

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-1

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-1

Takdim Kıymetli ziyaretçilerimiz, inşallah yeni bir hizmeti bundan sonra her hafta parça parça

ÖMER ZİYAÜDDİN DAĞISTANİ’DEN NÜKTELER VE İZAHLAR

ÖMER ZİYAÜDDİN DAĞISTANİ’DEN NÜKTELER VE İZAHLAR

Merhum Müderris Ömer Ziyaûddin Efendi'nin (1849-1920) Sahîh-i Buharî'yi ihtisar edip sonra dili

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-7

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-7

M. Şimşek: Muhterem hocam! Yayınladığınız eserlerinizden bahsedecek olursak, hangi alanlarda

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-6

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-6

M. Şimşek: Buhârî ve Müslim de uydurma hadis olduğunu iddia edenler var. İnsaflı olanlar zay

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-5

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-5

M. Şimşek: Muhterem hocam! Hadis usulüyle ilgili muasır dönemde, kısmen Mısırda ve ülkemizd

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-4

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-4

M. Şimşek: Hadis’in diğer İslam ilimleriyle münasebeti konusunda neler söylemek istersiniz?

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-3

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-3

M. Şimşek: Önceki dönemlerde medreselerde hiç yok iken, şimdi talebe hem hadis usulü okuyor,

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-2

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-2

M. Şimşek: Muhterem hocam! Biz, sizinle ilgili şöyle bir durumdan haberdarız. Medrese eğitimin

Üstünlük ve şeref ancak Allah'ın, Peygamberinin ve mü'minlerindir.

Münâfikûn, 8

GÜNÜN HADİSİ

"Kişi, dostunun dini üzeredir. Bu nedenle, kiminle dost olacağına dikkat etsin!"

Ebû Dâvud

TARİHTE BU HAFTA

*Muhammed Raşid Hz.lerinin Vefatı. (22 Ekim 1993) *Astronomi Alimi Uluğ Bey'in Vefatı(25 Ekim 1449) *Fatih Sultan Mehmed Han'ın Trabzon'u Fethi(26 Ekim 1461)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI