Cevaplar.Org

HİKMET DAMLALARI–13

Mehmed Kırkıncı Hocaefendi'nin sohbetlerinden notlar


Yusuf HAS

yusufhas@mynet.com

2007-05-10 00:35:12

· İslam fıtri bir dindir. Her şeyi yaratılışa uygundur. Gıybet, iftira vs..İslam gelmeden önce de kötüydü, İslam geldi onları yasak etti.

· Bazen söz kısa söylenir, ta ki manası uzun olsun. Söz uzarsa manası kısalır.

· Mürekkepten meydana gelen yazıda bir ruh vardır. O ruh mürekkepten değil yazandan gelir. Daha önce o mürekkepte bir ruh sezilmiyordu. Yazıda yazandan gelen bir ruh var. Fakat o ruh yazar değil. Allah toprağa ve insana ruh verdi. -Haşa- o ruh Allah değil.

· Hakikat köyüne gitmek için hakikat yolunu takip etmek gerek. Eserlerden sadece imani meseleleri okuyanların imanı kuvvetleşir. Fakat sair kısımları okumasa metotta yanlışlık yapar. “Tabiatçıların dinsiz kısmına derim” ifadesi metod icabıdır. Böyle demesinin sebebi eserini tabiatçılara okutmak içindir.

· Babasızlığa, mesleksizliğe, ilimsizliğe dayanamayan insan Hâlıksızlığa nasıl dayanır?

· Bir kimse bir mesleği tercih edebilir ve bir okulu okuyabilir. Bütün meslekleri bilmeye ve her okulu okumaya kalkışırsa mesleksiz ve cahil kalır. Kitap okumak da öyle.

· İnsan sevdiklerinden emin, sevmediklerinden ise tedirgin olur. Bu tedirginlik ona zahmet, acı ve elem verir. Bu yüzden insanları sevmeye çalışmalı.

· Düsturları başkalarının bunlara uyup uymadığını tenkit için değil, kendimiz için okuyacak ve öğreneceğiz. İhlas ve uhuvvet risalelerini sadece başkalarına okumak ihlahsızlık ve uhuvvetsizliktir.. Bir tarikat şeyhi başkalarını irşad ede ede kendisi mürşitsiz kalmış. Dervişlerinde olan ihlâs kendisinde yokmuş. Her şeyi dervişlerine anlatmak için öğrenirmiş. Zamanla Nur risalelerinden bir risale eline geçmiş ve kemal-i ihlâsı kazanmış. Bu hususta şöyle diyormuş; “Ben eskiden başkalarını karşıma koyup her şeyi onlar için söylerdim. Risale-i Nur’u görünce, kitabı elime, nefsimi karşıma aldım. O andan itibaren ihlâsı kazandım.”

· Beşer kanunuyla insanları ıslah etmeye çalışmak yağmura bedel tükürükle tarla sulamaya benzer.

· Bir tüccar sabahleyin dükkânını açtıktan sonra orada durmadan başka dükkânlara giderek onların zarar, kâr ve ticari durumlarını öğrenirse akşama hiçbir şey yapmadan dükkânını kapatmak mecburiyetinde kalacaktır. Bu tüccar her gün böyle yaparsa eninde sonunda iflas edecektir. Bu adamın yapacağı iş, dükkânında durup, gelen müşteriye mallarını satmaktır, satmaya çalışmaktır. Aynen öylede bizim vazifemiz İslam’ı öğrenip yaşamaktır. İslam’ı öğrenip de bunun uygulamasını başkasında arar, kendimizi ihmal edersek manevi hiçbir kâr elde edemeden, dar-ı bekaya gidiveririz. Üstelik tenkit ettiğimiz insanların lanetine uğramış olarak..

· Zenginliğimiz, güzelliğimiz vs ile kendimizin üstün olduğumuzu belki iddia edebiliriz. Çünkü bunlar ölçülebilen ve sezilen şeylerdir. Fakat manen yüksek olduğumuzu hiçbir zaman iddia edemeyiz. Görünüşte ehl-i hizmet biri olarak bile gözüksek, kendisi yanıp da başkalarının aydınlatan mum veya çok kimseleri doyurup yok olan elma gibi olabiliriz. İhlâs ve takva terazisi elimizde olmadığından bu hususta ileri geri konuşamayız, hiçbir şey söyleyemeyiz.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ÖMER ZİYAÜDDİN DAĞISTANİ’DEN NÜKTELER VE İZAHLAR

ÖMER ZİYAÜDDİN DAĞISTANİ’DEN NÜKTELER VE İZAHLAR

Merhum Müderris Ömer Ziyaûddin Efendi'nin (1849-1920) Sahîh-i Buharî'yi ihtisar edip sonra dili

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-7

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-7

M. Şimşek: Muhterem hocam! Yayınladığınız eserlerinizden bahsedecek olursak, hangi alanlarda

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-6

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-6

M. Şimşek: Buhârî ve Müslim de uydurma hadis olduğunu iddia edenler var. İnsaflı olanlar zay

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-5

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-5

M. Şimşek: Muhterem hocam! Hadis usulüyle ilgili muasır dönemde, kısmen Mısırda ve ülkemizd

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-4

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-4

M. Şimşek: Hadis’in diğer İslam ilimleriyle münasebeti konusunda neler söylemek istersiniz?

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-3

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-3

M. Şimşek: Önceki dönemlerde medreselerde hiç yok iken, şimdi talebe hem hadis usulü okuyor,

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-2

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-2

M. Şimşek: Muhterem hocam! Biz, sizinle ilgili şöyle bir durumdan haberdarız. Medrese eğitimin

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-1

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-1

Kıymetli ziyaretçilerimiz, değerli hocamız Salih Ekinci efendi ile geçen aylarda yaptığımız

ESAD COŞAN HOCAEFENDİ’DEN BİR GÜLDESTE-19

ESAD COŞAN HOCAEFENDİ’DEN BİR GÜLDESTE-19

Cüz'î bir tefekkürle hemen anlarız ki, Müslümanların toplu refahı, ilerleme ve yükselmesi,

ESAD COŞAN HOCAEFENDİ’DEN BİR GÜLDESTE-18

ESAD COŞAN HOCAEFENDİ’DEN BİR GÜLDESTE-18

Arapça'da azamet nunu denilir, nun harfi vardır. Fiil sîgalarının baş tarafına geldiği zama

ESAD COŞAN HOCAEFENDİ’DEN BİR GÜLDESTE-17

ESAD COŞAN HOCAEFENDİ’DEN BİR GÜLDESTE-17

Bir hadisi şerif var; çok seviyorum ve çok konu ediniyorum, konuşmalarımda zikrediyorum bu hadi

Sana vahyedilen Kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir.

Ankebut:45

GÜNÜN HADİSİ

Eğer sizden birinizin elinde dikilecek bir hurma fidanı varken, kıyamet kopsa ve onu dikmeye vakit bulursa, hemen o fidanı diksin

250 Hadis, s.27

TARİHTE BU HAFTA

*Conk Bayırı Zaferi(10 Haziran 1915) *Yeniçeri Ocağı'nın Lağvı(12 Haziran 1826) *Cemil Meriç'in Vefatı(13 Haziran 1987) *Darendeli Hacı Hulusi Edendi'nin Vefatı(14 Haziran 1990) *Türkçe Ezan Uygulamasının Kaldırılması(16 Haziran 1950)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI