Cevaplar.Org 1xbet para cekmeimplant dis fiyatlari

RESULULLAH’IN HAYATININ IŞIĞINDA BAŞARI PRENSİPLERİ

Çok iyi bilinen bir gerçektir ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlık tarihinin gördüğü en başarılı insandı. Fakat O, sadece Thomas Carlyle'nin


2007-03-29 18:13:08

Çok iyi bilinen bir gerçektir ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlık tarihinin gördüğü en başarılı insandı. Fakat O, sadece Thomas Carlyle'nin kendisini adlandırdığı gibi bir "kahraman" değildi. Ayni zamanda Kur'an'ın ifadesiyle "bütün insanlar için en güzel örnekti" de... Bize bu dünya hayatında en üstün başarıya ulaşma yolunu da göstermişti.

Peygamber aleyhissalatu vesselam’ın hayatına baktığımızda, bizzat kendisi tarafından takip edilen bir takım önemli prensipler görürüz. Gerçekten de Peygamber Efendimiz kelimenin tam anlamı ile pozitif düşünceye sahip bir insandı. Tüm faaliyetleri sonuç almaya yönelik faaliyetlerdi. Başarıyı ve verimliliği engelleyici bütün adımlardan özellikle kaçınmıştı.

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına baktığımızda takip ettiği prensiplerden bazılarını su şekilde sınıflandırabiliriz:

Birinci Prensip: Mümkün Olandan Başlamak

Bu prensip Hz. Ayşe (r.anha)'dan nakledilen şu hadiste gayet iyi açıklanmıştır: "Rasulullah iki işten birini seçmek durumunda kaldığında kolay olanını tercih ederdi." (Buhari) Kolay olanı tercih etmek muhtemel olandan başlamak anlamına gelir. Muhtemel olandan başlayanın da amacına ulaşması daha kolaydır.

İkinci Prensip: Dezavantajda Avantaj Görmek

Mekke döneminin ilk günlerinde birçok problemler ve zorluklar vardı. Bugünlerde bir ayet nazil oldu: "Muhakkak her zorlukla bir kolaylık vardır. Evet her zorlukla bir kolaylık vardır" (94:5–6).

Bu, şayet ortada problemler varsa, ayni zamanda birçok fırsatların da olduğu anlamına gelir. Başarıya giden yol ise problemlere aldırmamaktan ve fırsatlardan faydalanmaya bakmaktan geçer.

Üçüncü Prensip: Faaliyet Sahasını Değiştirmek

Bu prensibin kaynağı Hicret hadisesidir. Hicret sadece Mekke'den Medine'ye göç değildi. Tarihin daha sonra da kaydettiği gibi İslami çalışmalar için daha uygun bir zemin bulmak için yapılmıştı.

Dördüncü Prensip: Düşmanını Dost Haline Getirmek

İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem- inanmayanların bitmek bilmeyen düşmanlıklarına maruz kaldı. Bu devrede Kur'an O'na kötülüğe iyilikle mukabele etmesini söylüyordu. Sonrası, yine Kuran'da ifadesini buldu: "Seninle arasında düşmanlık bulunan kimse senin en yakın dostun oluverir" (41:34).

Bu, kötülüğe iyilikle mukabelenin düşmanlar üzerinde onları fethedici bir etkisi olduğunu gösterir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı bunun ispatidir.

Beşinci Prensip: Eksiyi Artıya Çevirmek

Bedir Savası'ndan sonra, müşriklerden 70 esir alınmıştı. Bunlar eğitimli kişilerdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu kişilerin her birinin on Müslüman çocuğa okuma yazma öğretme şartı ile serbest kalacağını ilan etti. Bu, tüm öğrencileri Müslüman ama tüm öğretmenleri düşman tarafından gelmiş, İslam'ın ilkokuluydu. Burada bir İngiliz Şarkiyatçısının Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki tespitini kaydetmekte fayda var: "O başarısızlıktan başarı elde etmek için güçlüklerle azimle yüzleşti"

Altıncı Prensip: Barışın Gücü Şiddetin Gücünden Daha Fazladır

Mekke fethedildiğinde, tüm müşrikler Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne getirildi. Bunlar her türlü cezaya müstahak savaş suçluları idiler. Fakat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara dokunmadı. "Gidiniz, serbestsiniz" dedi. Bu davranışın sonuçları ise inanılmaz oldu. Hepsi kısa zamanda İslam'ı kabul ettiler.

Yedinci Prensip: Çok Yönlü Bakış

Mute Gazvesi'nde, Müminlerin kumandanı Halid b. Velid düşman kuvvetleri ile aradaki muazzam dengesizliği görerek birliklerini savaş alanından çekti. Medine'ye ulaştıklarında bazı Müslümanlar Halid b. Velid'i ve askerlerini "Ya Farrar (Ey Yenilenler)" hitabı ile karşıladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Hayır. Onlar öne geçenlerdir (Karrar)." dedi.

Bu Müslümanlar hadiseye sadece mağlup olmak ya da galip gelmek acısından bakıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü ile bir üçüncü seçenek daha olduğunu ifade ettiler. Bu da savaştan kaçınarak kuvvetlenmek için vakit kazanmaktı. Bugün tarih bize üç senelik bir hazırlıktan sonra Müslümanların Bizans sınırlarına kadar nasıl geldiklerini ve nasıl büyük zaferler kazandıklarından bahsediyor.

Sekizinci Prensip: Mücadeleyi Kendine Uygun Sahada Kabul Etmek

Bu prensip ise Hudeybiye Anlaşması'ndan çıkarılmıştır. Hudeybiye günü müşrikler Müslümanları savaşa sürüklemek kararlılığındaydılar; çünkü oldukça avantajlı bir pozisyonda idiler. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlarla, şartlarını tek taraflı kabul ederek, bir anlaşma yapmak yoluna gitti. Bu on yıl süreli bir barış anlaşmasıydı. Bu dönem sonunda iki grup arasındaki karsılaşma savaş sahasında olacaktı. Fakat hâlihazırdaki anlaşmazlık, fikrî sahadaki bir anlaşmazlık olarak ifade edilmişti. Nitekim İslam fikri üstünlüğünün bir sonucu olarak iki sene içerisinde zaferini ilan etti.

Dokuzuncu Prensip: Tedricilik

Bu prensibi Buhari'deki bir hadis gayet iyi açıklamaktadır. Hz. Ayşe (r.anha)'nin dediğine göre Kur'an'ın ilk ayetleri daha çok cennet ve cehennem ile ilgili idi. Aradan uzun bir zaman geçip de insanların kalpleri yumuşayınca zinadan içkiye birçok yasak emirleri gelmeye başladı. Bu, İslam'ın sosyal değişimde tedriciliği esas aldığını göstermektedir.

Onuncu Prensip: Tartışmalı Konularda Uzlaşmacı Olmak

Prof.Dr. Mevlana Vahidüddin Han

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

İRADEMİZİ TERBİYE EDELİM

İRADEMİZİ TERBİYE EDELİM

A.J. Cronin, Reader’s Digest, Amerika Otuz sene evvel(1920’ler) genç bir doktor olarak bulundu

PROF. DR. ALAADDİN BAŞAR BEYİN İBRETLİ BİR ANISI

PROF. DR. ALAADDİN BAŞAR BEYİN İBRETLİ BİR ANISI

“Lise son sınıftaydım. Bir gün hocamız sınıfa girdiğinde, tahtada ahlâk dışı bir resim

BİR ARAP ÂLİMİN İBRETLİ HİKAYESİ

BİR ARAP ÂLİMİN İBRETLİ HİKAYESİ

Merhum Mehmed Kırkıncı Hocaefendi anlatıyor; “1970’li yıllarda, İstanbul’daki bir sohbet

CEVAP YERİNE..

CEVAP YERİNE..

FETÖ’nün, genel anlamda İslam’a büyük zararı dokunduğu gibi, daha özel anlamda Risale-i

TARİH ŞUURU VE EHEMMİYETİ

TARİH ŞUURU VE EHEMMİYETİ

İnsanlar geçmiş zamanın hâtıratı ile zaman zaman neşeyâb olduğu gibi, milletler de mazinin

MUHAMMED ESED’İ SARSAN SURE

MUHAMMED ESED’İ SARSAN SURE

Aslen Yahudi kökenli bir Avusturyalı olan merhum Muhammed Esed(Leopold Weiss) “Mekke’ye Giden

BU DA GEÇER YÂ HÛ

BU DA GEÇER YÂ HÛ

Bu ümmet ne badireler atlattı uzun tarihi boyunca.. Ne ihanetler, kahpelikler gördü; ne zulümle

SORU CEVAPLARLA KURBAN İBADETİ

SORU CEVAPLARLA KURBAN İBADETİ

Soru: Kurban Kesmek Kimlere Vâciptir? Kurban kesmek dinen zengin sayılan Müslümanlara vaciptir.

DEVLET İDARESİNDE İKİ MÜHİM ESAS: İSTİKAMET VE ADALET

DEVLET İDARESİNDE İKİ MÜHİM ESAS: İSTİKAMET VE ADALET

İstikamet; Hak ve hukuka uygun hareket etmektir. İstikamet, toplum hayatının en önemli esasla

HİÇBİR MÜFSİD BEN MÜFSİDİM DEMEZ

HİÇBİR MÜFSİD BEN MÜFSİDİM DEMEZ

Ferdleri ve cemaatleri değerlendirirken objektif olmaya, fayda ve zararın nereden gelip gelmediği

BAYRAMLAŞMA

BAYRAMLAŞMA

Küçükken bir âdetimiz vardı; şeker toplamak. Bayramda kapı kapı gezip, her evde ikram edilen

Çünkü Allah, haktır. O'ndan başka taptıkları ise hiç şüphesiz batıldır. Gerçekten Allah çok yüce, çok büyüktür.

Lokman, 30

GÜNÜN HADİSİ

Ebû Malik'in babası şöyle dedi: Ben Rasûlullah'(S.A.V.)den işittim, şöyle buyuruyordu: "Her kim Allah'dan başka hak ilah yok eder, ve Allah'dan gayri ibadet olunan şeyleri tanımazsa onun malı ve kanı haram (dokunulmaz) olur. Hisabı da Allah'a aiddir."

(Müslim, Kitabu'l-İyman,37)

TARİHTE BU HAFTA

*Bosna'da 800 kadar camii Sırplar Tarafından Yıkıldı(20 Ocak 1993) *Ridaniye Zaferi(22 Ocak 1517) *Babiali Baskını(23 Ocak 1913) *Hz.Ali'nin Küfe'de Şehid Edilmesi(24 Ocak 661)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI