Cevaplar.Org

HİKMET DAMLALARI–11

Mehmed Kırkıncı Hocaefendinin sohbetlerinde tutulmuş notlar..


Yusuf HAS

yusufhas@mynet.com

2007-03-29 15:59:46

· Kurbağa ancak kurbağa olmanın lezzetini bilir. İmanın lezzetini derk edemez. Ama insan bütün lezzetleri bilir. Bu da gösteriyor ki insan bütün varlıkların fevkindedir. O yüce ve yüksektir. Bilirsiniz yüksekten düşen fazla incinir. Eğer insan insaniyet makamından düşerse hayvaniyet makamının da aşağısına düşer.

· Bir kimse bize kemal-i merhametinden ve şefkatinden 100 bin lirayı hediye olarak verse, o parayı ona düşmanlık için veya onun istemediği yerde kullanmamız o zata ihanettir. Elimiz gözümüz aklımız..bizim değil. Bize bunlar hediye edilmiş..bu hediyeleri O’nun(CC) arzusunun hilafına kullanamayız. Eğer böyle yaparsak bunun cezasını görmek pek uzak olmayacaktır.

· Vicdanın tesir altına kalmaması düşünülemez. Bitarafane(tarafsız) olduğunu iddia edenler bitaraflığın tesiri altındadır. Bilinmelidir ki çoğu şeyler bitaraflığı kabul etmez. Mesela bir din mensubu kendi dinini incelerken bitarafane davranamaz. Eğer bu iddiayla ortaya çıksa dininin hak olduğunun kabul etmemiş olur. Bu ise karşı tarafı iltizamdır, bitaraflık değildir. Vicdan tesir yönünden mideye benzer. Mide, “öğüttüklerimden etkilenmem” diyemediği gibi vicdan da “fikirler üzerimde herhangi bir etki etmedi” diyemez. Mademki tesir altında kalma mecburiyeti vardır, öyle ise en iyisinin tesiri altında kalmalı.

· Büyük davaların küçük adamları, küçük davaların büyük adamlarından dağlar kadar yüce, okyanuslar kadar geniş, yıldızlar kadar yüksek, güneşler kadar parlaktır.

· Velilik başka, idarecilik başkadır. Ahmaklar bile veli olabilir. İdarecilik deha ister, keskin ve sağlam görüşlülük ister, dirayet sahibi olmayı gerektirir. Adam sarrafı olmayı, adamına göre davranmayı gerektirir.

· Hz.Ebubekir, Ömer, Osman, Ali’yi birer ferd zannetme. Onlar küll hükmündedir, her biri bir âlemin başıdır.

· İslamiyet’i herkese tek tek anlatamayız. Herkese her mesele söylenemez. Fakat gazete öyle değil. Bizim anlatamayacağımız şeyleri gazete bizden çok çok iyi anlatır.

· Çifteminare’deki taş kendisini ustasının eline terk ettiği için bu kadar müzeyyen ve münakkaştır. Sen de kendini Saniin yed-i mahiranesine tek edersen bu kadar dertli değil, mesut ve huzurlu olursun.

· Her siyasetçi siyasetin katı ve donuklaşmış fikirleri arasında erimeye mahkûmdur.

· Fazilet odur ki, insan meziyetlerini söylemesin. Bediüzzaman Rus başkumandanına baş eğmemesinden bahsetmemiştir. Ancak “bu böyle mi oldu” diyenlere “evet” demiş, ondan evvel onlara bundan bahis açmamıştır.

*Çekirdeğin açılarak ağaç olması, ağacın meyve neticelerini vermesi, yumurtanın kırılarak civciv olması, tavuğun yumurtlaması, dünyanın ahiret suretine girmesi hep Fettahiyetin cilveleridir.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-4

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-4

Ne buyuruyor Cenab-ı Hak, ne öğretiyor bize? Buyuruyor ki; “ey kullarım, bazı kullar benden i

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-3

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-3

BORÇLU İNSAN KABİRDE HAPİSTEDİR “Borçlu bir insan bak, kabirde hapistedir. Allah bırakmıy

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-2

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-2

Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam efendimiz hazretleri buyuruyorlar; “Beş tane günah v

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-1

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-1

Takdim Kıymetli ziyaretçilerimiz, inşallah yeni bir hizmeti bundan sonra her hafta parça parça

ÖMER ZİYAÜDDİN DAĞISTANİ’DEN NÜKTELER VE İZAHLAR

ÖMER ZİYAÜDDİN DAĞISTANİ’DEN NÜKTELER VE İZAHLAR

Merhum Müderris Ömer Ziyaûddin Efendi'nin (1849-1920) Sahîh-i Buharî'yi ihtisar edip sonra dili

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-7

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-7

M. Şimşek: Muhterem hocam! Yayınladığınız eserlerinizden bahsedecek olursak, hangi alanlarda

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-6

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-6

M. Şimşek: Buhârî ve Müslim de uydurma hadis olduğunu iddia edenler var. İnsaflı olanlar zay

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-5

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-5

M. Şimşek: Muhterem hocam! Hadis usulüyle ilgili muasır dönemde, kısmen Mısırda ve ülkemizd

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-4

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-4

M. Şimşek: Hadis’in diğer İslam ilimleriyle münasebeti konusunda neler söylemek istersiniz?

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-3

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-3

M. Şimşek: Önceki dönemlerde medreselerde hiç yok iken, şimdi talebe hem hadis usulü okuyor,

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-2

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-2

M. Şimşek: Muhterem hocam! Biz, sizinle ilgili şöyle bir durumdan haberdarız. Medrese eğitimin

"Ey İman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, sizlere de farz kılındı. Ta ki, korunasınız"

Bakara, 183

GÜNÜN HADİSİ

"Her şeyin bir alameti vardır. İmanın alameti de namazdır."

Münavi

TARİHTE BU HAFTA

*Cumhuriyet'in ilanı(29 Ekim 1923) *Sütçü İmam Maraş'ta direnişi başlattı(31 Ekim 1919) *I.Dünya Harbine girdik(1 Kasım 1914) *İmam-ı Rabbani Hz.lerinin İrtihali(2 Kasım 1624) *Hz.Ömer(r.a.)'in Şehadeti(3 Kasım 644)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI