Cevaplar.Org

HİKMET DAMLALARI–11

Mehmed Kırkıncı Hocaefendinin sohbetlerinde tutulmuş notlar..


Yusuf HAS

yusufhas@mynet.com

2007-03-29 15:59:46

· Kurbağa ancak kurbağa olmanın lezzetini bilir. İmanın lezzetini derk edemez. Ama insan bütün lezzetleri bilir. Bu da gösteriyor ki insan bütün varlıkların fevkindedir. O yüce ve yüksektir. Bilirsiniz yüksekten düşen fazla incinir. Eğer insan insaniyet makamından düşerse hayvaniyet makamının da aşağısına düşer.

· Bir kimse bize kemal-i merhametinden ve şefkatinden 100 bin lirayı hediye olarak verse, o parayı ona düşmanlık için veya onun istemediği yerde kullanmamız o zata ihanettir. Elimiz gözümüz aklımız..bizim değil. Bize bunlar hediye edilmiş..bu hediyeleri O’nun(CC) arzusunun hilafına kullanamayız. Eğer böyle yaparsak bunun cezasını görmek pek uzak olmayacaktır.

· Vicdanın tesir altına kalmaması düşünülemez. Bitarafane(tarafsız) olduğunu iddia edenler bitaraflığın tesiri altındadır. Bilinmelidir ki çoğu şeyler bitaraflığı kabul etmez. Mesela bir din mensubu kendi dinini incelerken bitarafane davranamaz. Eğer bu iddiayla ortaya çıksa dininin hak olduğunun kabul etmemiş olur. Bu ise karşı tarafı iltizamdır, bitaraflık değildir. Vicdan tesir yönünden mideye benzer. Mide, “öğüttüklerimden etkilenmem” diyemediği gibi vicdan da “fikirler üzerimde herhangi bir etki etmedi” diyemez. Mademki tesir altında kalma mecburiyeti vardır, öyle ise en iyisinin tesiri altında kalmalı.

· Büyük davaların küçük adamları, küçük davaların büyük adamlarından dağlar kadar yüce, okyanuslar kadar geniş, yıldızlar kadar yüksek, güneşler kadar parlaktır.

· Velilik başka, idarecilik başkadır. Ahmaklar bile veli olabilir. İdarecilik deha ister, keskin ve sağlam görüşlülük ister, dirayet sahibi olmayı gerektirir. Adam sarrafı olmayı, adamına göre davranmayı gerektirir.

· Hz.Ebubekir, Ömer, Osman, Ali’yi birer ferd zannetme. Onlar küll hükmündedir, her biri bir âlemin başıdır.

· İslamiyet’i herkese tek tek anlatamayız. Herkese her mesele söylenemez. Fakat gazete öyle değil. Bizim anlatamayacağımız şeyleri gazete bizden çok çok iyi anlatır.

· Çifteminare’deki taş kendisini ustasının eline terk ettiği için bu kadar müzeyyen ve münakkaştır. Sen de kendini Saniin yed-i mahiranesine tek edersen bu kadar dertli değil, mesut ve huzurlu olursun.

· Her siyasetçi siyasetin katı ve donuklaşmış fikirleri arasında erimeye mahkûmdur.

· Fazilet odur ki, insan meziyetlerini söylemesin. Bediüzzaman Rus başkumandanına baş eğmemesinden bahsetmemiştir. Ancak “bu böyle mi oldu” diyenlere “evet” demiş, ondan evvel onlara bundan bahis açmamıştır.

*Çekirdeğin açılarak ağaç olması, ağacın meyve neticelerini vermesi, yumurtanın kırılarak civciv olması, tavuğun yumurtlaması, dünyanın ahiret suretine girmesi hep Fettahiyetin cilveleridir.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Âl-i imran:190

Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için gerçekten açık, ibretli deliller vardır.

GÜNÜN HADİSİ

"Kim alim geçinmek, sefihlerle münazara yapmak ve halkın dikkatlerini kendine çekmek gibi maksadlarla ilim öğrenirse Allah o kimseyi cehenneme atar."

Tirmizi, İlm 6, (2666)

TARİHTE BU HAFTA

*Cumhuriyet'in ilanı(29 Ekim 1923) *Sütçü İmam Maraş'ta direnişi başlattı(31 Ekim 1919) *I.Dünya Harbine girdik(1 Kasım 1914) *İmam-ı Rabbani Hz.lerinin İrtihali(2 Kasım 1624) *Hz.Ömer(r.a.)'in Şehadeti(3 Kasım 644)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI