Cevaplar.Org

HİKMET DAMLALARI–10

· Denizin dibindeki Rububiyet(Rabbimizin terbiye ediciliği) başka, yeryüzündeki başka, ikinci, üçüncü kat semalardaki başka başkadır. Allah(cc) yağmurda tasarruf ediyor. Şimşekte Celal, yağmurda Cemil, tek tek düşüşte Hakim ismi hâkim.


Yusuf HAS

yusufhas@mynet.com

2007-03-13 06:32:02

· Denizin dibindeki Rububiyet(Rabbimizin terbiye ediciliği) başka, yeryüzündeki başka, ikinci, üçüncü kat semalardaki başka başkadır. Allah(cc) yağmurda tasarruf ediyor. Şimşekte Celal, yağmurda Cemil, tek tek düşüşte Hakim ismi hâkim.

· En güzel eser ustasını en güzel şekilde gösterir. Hz. Peygamber(ASM) İsm-i Azam’a mazhar olmuştur. İsm-i Azam’ın tecellisi, ufak aynalara bedel güneşin okyanus aynalarında tecellisi gibidir.

· Hz. Peygamberin(ASM) miraca çıkması, Zat-ı Zülcelal’in yanına çıkması demek değildir.-Hâşâ- Allah için mekân yoktur. Dünya O’nun bir mülkü, arş ayrı bir mülküdür. Lütfen, Resulullahla Arş-ı Azam’da konuşmuştur.

· Akşemseddin’i olmayan meliklerin siyaseti netice vermez, vermemiş, hatta kendi zararlarına olmuştur.

· Gazete perde değil, vesiledir. Gazete gazeteyle kıyas edilir, kitapla değil..

· İnsan çok pahalı besleniyor. Görmüyor musun ki bütün kâinat insan için çalışıyor. Elbette bu kadar pahalı beslenen insan başıboş olamaz, bir gaye için yaratılmıştır.

· Biz Allah’ı ne kadar tasavvur etmeye çalışırsak çalışalım o bizim tasavvurumuzdan hariçtir, dışındadır. Çünkü bizim tasavvurumuz müşahedat âleminden hâli olamaz. “Allah(cc) mekândan münezzehtir.” Bunu tasavvura kalkışsak, tasavvurumuz mekândan hâli olmayacaktır.

· Allah’ın ilmi mutlaktır. Kemal olunca onun için noksaniyet düşünülemez. Dağın eteğinde bir ovada yaşayan insanların hal ve hareketlerini içine alması için büyük bir ayna konsa, ovadakilerin bütün hareketlerini gösterir. Oradakilerin aynayı unutmaları aynanın göstermemesine delil olamaz. Aynen öyle de insanlar ve diğer varlıkların Allah’ı ve ilmini bilmemesi Allah’ın ilminin olmamasına delil olmaz. Onlar bilmese de Allah onlar bilir. Değirmen çarkına vuran su kesilince taşın dönmesi durduğu gibi şu kâinatta Kayyum isminin icraatı çekilse kıyamet kopar.

· Kemal derecede olmayanlar kemal şeyleri yapamazlar. Balık denizden daha kâmildir. Öyleyse deniz balığı yapamaz. İnsan bir deniz ise aklı balıktır. İnsan kendi aklını kendi yapmamıştır. Hatta kendi aklının mahiyetini bile anlamaktan uzaktır. Bu yüzden, aklıyla övünmemeli. İnsan çözdüğü meselelerden, yaptığı işlerden dolayı gurur duymamalı, aklını kendisine vereni düşünmeli ve işleri O’na vermeli..

· İnsan bir ay sonra padişah olacağını bilse bütün meşakkatlere seve seve boyun büker. Hiç düşünmez misin ki, bu dünya padişahlığı cennet hayatının ancak bir gününe denktir. Yine sen bir mühendis olmak için 16 yıl tahsil yapıyorsun. Bu arada icabında para bulamadığın için aç kalıyorsun. Yemiyorsun, kitap alıyorsun. Zaman geliyor, geceni gündüzüne katarak çalışıyorsun. Bazı geceleri hiç uyumadan geçiriyorsun. Sonra da ancak kendini geçindirecek kadar para kazanıyorsun. Bu kadarcık rahata-ki ona da rahat denirse-uzun yıllarını feda ediyorsun. Bin bir türlü meşakkatlere katlanıyorsun. Acaba mutlak rahat yeri olan için hangi meşakkatlere katlanıyorsun? Yoksa günde kılınması çok rahat olan namaz sana çok zor geliyor?

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-4

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-4

Ne buyuruyor Cenab-ı Hak, ne öğretiyor bize? Buyuruyor ki; “ey kullarım, bazı kullar benden i

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-3

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-3

BORÇLU İNSAN KABİRDE HAPİSTEDİR “Borçlu bir insan bak, kabirde hapistedir. Allah bırakmıy

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-2

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-2

Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam efendimiz hazretleri buyuruyorlar; “Beş tane günah v

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-1

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-1

Takdim Kıymetli ziyaretçilerimiz, inşallah yeni bir hizmeti bundan sonra her hafta parça parça

ÖMER ZİYAÜDDİN DAĞISTANİ’DEN NÜKTELER VE İZAHLAR

ÖMER ZİYAÜDDİN DAĞISTANİ’DEN NÜKTELER VE İZAHLAR

Merhum Müderris Ömer Ziyaûddin Efendi'nin (1849-1920) Sahîh-i Buharî'yi ihtisar edip sonra dili

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-7

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-7

M. Şimşek: Muhterem hocam! Yayınladığınız eserlerinizden bahsedecek olursak, hangi alanlarda

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-6

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-6

M. Şimşek: Buhârî ve Müslim de uydurma hadis olduğunu iddia edenler var. İnsaflı olanlar zay

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-5

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-5

M. Şimşek: Muhterem hocam! Hadis usulüyle ilgili muasır dönemde, kısmen Mısırda ve ülkemizd

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-4

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-4

M. Şimşek: Hadis’in diğer İslam ilimleriyle münasebeti konusunda neler söylemek istersiniz?

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-3

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-3

M. Şimşek: Önceki dönemlerde medreselerde hiç yok iken, şimdi talebe hem hadis usulü okuyor,

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-2

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-2

M. Şimşek: Muhterem hocam! Biz, sizinle ilgili şöyle bir durumdan haberdarız. Medrese eğitimin

İnkâr edenler, Allah'ın yolundan ve -yerli, taşralı- bütün insanlara eşit (kıble veya mâbed) kıldığımız Mescid-i Harâm'dan (insanları) alıkoymaya kalkanlar (şunu bilmeliler ki) kim orada (böyle) zulüm ile haktan sapmak isterse ona acı azaptan tattırırız.

Hac,25

GÜNÜN HADİSİ

Allah her şeye güzel davranmayı emretmiştir. Öyle ise öldüreceğiniz zaman bile güzel öldürün. Hayvan keseceğiniz zaman güzel kesin. Sizden biri bıçağını bilesin ve kestiği hayvanı rahatlatsın.

Müslim

TARİHTE BU HAFTA

*Muhammed Raşid Hz.lerinin Vefatı. (22 Ekim 1993) *Astronomi Alimi Uluğ Bey'in Vefatı(25 Ekim 1449) *Fatih Sultan Mehmed Han'ın Trabzon'u Fethi(26 Ekim 1461)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI