Cevaplar.Org

HİKMET DAMLALARI–10

· Denizin dibindeki Rububiyet(Rabbimizin terbiye ediciliği) başka, yeryüzündeki başka, ikinci, üçüncü kat semalardaki başka başkadır. Allah(cc) yağmurda tasarruf ediyor. Şimşekte Celal, yağmurda Cemil, tek tek düşüşte Hakim ismi hâkim.


Yusuf HAS

yusufhas@mynet.com

2007-03-13 06:32:02

· Denizin dibindeki Rububiyet(Rabbimizin terbiye ediciliği) başka, yeryüzündeki başka, ikinci, üçüncü kat semalardaki başka başkadır. Allah(cc) yağmurda tasarruf ediyor. Şimşekte Celal, yağmurda Cemil, tek tek düşüşte Hakim ismi hâkim.

· En güzel eser ustasını en güzel şekilde gösterir. Hz. Peygamber(ASM) İsm-i Azam’a mazhar olmuştur. İsm-i Azam’ın tecellisi, ufak aynalara bedel güneşin okyanus aynalarında tecellisi gibidir.

· Hz. Peygamberin(ASM) miraca çıkması, Zat-ı Zülcelal’in yanına çıkması demek değildir.-Hâşâ- Allah için mekân yoktur. Dünya O’nun bir mülkü, arş ayrı bir mülküdür. Lütfen, Resulullahla Arş-ı Azam’da konuşmuştur.

· Akşemseddin’i olmayan meliklerin siyaseti netice vermez, vermemiş, hatta kendi zararlarına olmuştur.

· Gazete perde değil, vesiledir. Gazete gazeteyle kıyas edilir, kitapla değil..

· İnsan çok pahalı besleniyor. Görmüyor musun ki bütün kâinat insan için çalışıyor. Elbette bu kadar pahalı beslenen insan başıboş olamaz, bir gaye için yaratılmıştır.

· Biz Allah’ı ne kadar tasavvur etmeye çalışırsak çalışalım o bizim tasavvurumuzdan hariçtir, dışındadır. Çünkü bizim tasavvurumuz müşahedat âleminden hâli olamaz. “Allah(cc) mekândan münezzehtir.” Bunu tasavvura kalkışsak, tasavvurumuz mekândan hâli olmayacaktır.

· Allah’ın ilmi mutlaktır. Kemal olunca onun için noksaniyet düşünülemez. Dağın eteğinde bir ovada yaşayan insanların hal ve hareketlerini içine alması için büyük bir ayna konsa, ovadakilerin bütün hareketlerini gösterir. Oradakilerin aynayı unutmaları aynanın göstermemesine delil olamaz. Aynen öyle de insanlar ve diğer varlıkların Allah’ı ve ilmini bilmemesi Allah’ın ilminin olmamasına delil olmaz. Onlar bilmese de Allah onlar bilir. Değirmen çarkına vuran su kesilince taşın dönmesi durduğu gibi şu kâinatta Kayyum isminin icraatı çekilse kıyamet kopar.

· Kemal derecede olmayanlar kemal şeyleri yapamazlar. Balık denizden daha kâmildir. Öyleyse deniz balığı yapamaz. İnsan bir deniz ise aklı balıktır. İnsan kendi aklını kendi yapmamıştır. Hatta kendi aklının mahiyetini bile anlamaktan uzaktır. Bu yüzden, aklıyla övünmemeli. İnsan çözdüğü meselelerden, yaptığı işlerden dolayı gurur duymamalı, aklını kendisine vereni düşünmeli ve işleri O’na vermeli..

· İnsan bir ay sonra padişah olacağını bilse bütün meşakkatlere seve seve boyun büker. Hiç düşünmez misin ki, bu dünya padişahlığı cennet hayatının ancak bir gününe denktir. Yine sen bir mühendis olmak için 16 yıl tahsil yapıyorsun. Bu arada icabında para bulamadığın için aç kalıyorsun. Yemiyorsun, kitap alıyorsun. Zaman geliyor, geceni gündüzüne katarak çalışıyorsun. Bazı geceleri hiç uyumadan geçiriyorsun. Sonra da ancak kendini geçindirecek kadar para kazanıyorsun. Bu kadarcık rahata-ki ona da rahat denirse-uzun yıllarını feda ediyorsun. Bin bir türlü meşakkatlere katlanıyorsun. Acaba mutlak rahat yeri olan için hangi meşakkatlere katlanıyorsun? Yoksa günde kılınması çok rahat olan namaz sana çok zor geliyor?

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MOLLA MUSA CELALİ HOCAMIZLA BAZI MESELELER ÜZERİNE BİR HASBİHAL

MOLLA MUSA CELALİ HOCAMIZLA BAZI MESELELER ÜZERİNE BİR HASBİHAL

Soru: Hocam müsaadeniz varsa size birkaç soru sormak istiyoruz. Sizin bazı yazılarınızı cevap

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-9

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-9

Bakın Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam ne buyuruyor; “Bir insan dünyada her türlü zev

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-8

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-8

BAZI AHİRZAMAN ALAMETLERİ Yine Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam efendimiz hazretleri Kıyamet

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-7

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-7

Emr-i İlahi nedir? Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Buyuruyor ki; Ey kullarım, size emrederim, emanetler

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-6

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-6

HER MÜSLÜMAN CUMA GÜNÜNÜN ON EDEBİNİ BİLMEYE GAYRET ETMELİ Cumanın on tane terbiyesi vard

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-5

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-5

Yine Hz. Peygamber “İman, elbisenin eskidiği gibi insanın kalbinde eskir” buyuruyor. “İkid

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-4

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-4

Ne buyuruyor Cenab-ı Hak, ne öğretiyor bize? Buyuruyor ki; “ey kullarım, bazı kullar benden i

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-3

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-3

BORÇLU İNSAN KABİRDE HAPİSTEDİR “Borçlu bir insan bak, kabirde hapistedir. Allah bırakmıy

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-2

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-2

Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam efendimiz hazretleri buyuruyorlar; “Beş tane günah v

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-1

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-1

Takdim Kıymetli ziyaretçilerimiz, inşallah yeni bir hizmeti bundan sonra her hafta parça parça

ÖMER ZİYAÜDDİN DAĞISTANİ’DEN NÜKTELER VE İZAHLAR

ÖMER ZİYAÜDDİN DAĞISTANİ’DEN NÜKTELER VE İZAHLAR

Merhum Müderris Ömer Ziyaûddin Efendi'nin (1849-1920) Sahîh-i Buharî'yi ihtisar edip sonra dili

"Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir."

Mü'min, 19

GÜNÜN HADİSİ

"Üç defa kapıyı çalın. İzin verilirse girin; aksi halde dönün."

Riyazü's Salihin, 2/874

TARİHTE BU HAFTA

*Rumelihisarı Açıldı(9 Temmuz 1452) *Nurettin Topçu'nun Vefatı(10 Temmuz 1975) *Mısır, İngilizler Tarafından İşgal Edildi.(11 Temmuz 1882) *Kanuni'nin Tebriz'i Fethi.(13 Temmuz 1534) *Hz.Aişe(r.a.) Validemizin Vefatı(14 Temmuz 678)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI