Cevaplar.Org

HİKMET DAMLALARI–10

· Denizin dibindeki Rububiyet(Rabbimizin terbiye ediciliği) başka, yeryüzündeki başka, ikinci, üçüncü kat semalardaki başka başkadır. Allah(cc) yağmurda tasarruf ediyor. Şimşekte Celal, yağmurda Cemil, tek tek düşüşte Hakim ismi hâkim.


Yusuf HAS

yusufhas@mynet.com

2007-03-13 06:32:02

· Denizin dibindeki Rububiyet(Rabbimizin terbiye ediciliği) başka, yeryüzündeki başka, ikinci, üçüncü kat semalardaki başka başkadır. Allah(cc) yağmurda tasarruf ediyor. Şimşekte Celal, yağmurda Cemil, tek tek düşüşte Hakim ismi hâkim.

· En güzel eser ustasını en güzel şekilde gösterir. Hz. Peygamber(ASM) İsm-i Azam’a mazhar olmuştur. İsm-i Azam’ın tecellisi, ufak aynalara bedel güneşin okyanus aynalarında tecellisi gibidir.

· Hz. Peygamberin(ASM) miraca çıkması, Zat-ı Zülcelal’in yanına çıkması demek değildir.-Hâşâ- Allah için mekân yoktur. Dünya O’nun bir mülkü, arş ayrı bir mülküdür. Lütfen, Resulullahla Arş-ı Azam’da konuşmuştur.

· Akşemseddin’i olmayan meliklerin siyaseti netice vermez, vermemiş, hatta kendi zararlarına olmuştur.

· Gazete perde değil, vesiledir. Gazete gazeteyle kıyas edilir, kitapla değil..

· İnsan çok pahalı besleniyor. Görmüyor musun ki bütün kâinat insan için çalışıyor. Elbette bu kadar pahalı beslenen insan başıboş olamaz, bir gaye için yaratılmıştır.

· Biz Allah’ı ne kadar tasavvur etmeye çalışırsak çalışalım o bizim tasavvurumuzdan hariçtir, dışındadır. Çünkü bizim tasavvurumuz müşahedat âleminden hâli olamaz. “Allah(cc) mekândan münezzehtir.” Bunu tasavvura kalkışsak, tasavvurumuz mekândan hâli olmayacaktır.

· Allah’ın ilmi mutlaktır. Kemal olunca onun için noksaniyet düşünülemez. Dağın eteğinde bir ovada yaşayan insanların hal ve hareketlerini içine alması için büyük bir ayna konsa, ovadakilerin bütün hareketlerini gösterir. Oradakilerin aynayı unutmaları aynanın göstermemesine delil olamaz. Aynen öyle de insanlar ve diğer varlıkların Allah’ı ve ilmini bilmemesi Allah’ın ilminin olmamasına delil olmaz. Onlar bilmese de Allah onlar bilir. Değirmen çarkına vuran su kesilince taşın dönmesi durduğu gibi şu kâinatta Kayyum isminin icraatı çekilse kıyamet kopar.

· Kemal derecede olmayanlar kemal şeyleri yapamazlar. Balık denizden daha kâmildir. Öyleyse deniz balığı yapamaz. İnsan bir deniz ise aklı balıktır. İnsan kendi aklını kendi yapmamıştır. Hatta kendi aklının mahiyetini bile anlamaktan uzaktır. Bu yüzden, aklıyla övünmemeli. İnsan çözdüğü meselelerden, yaptığı işlerden dolayı gurur duymamalı, aklını kendisine vereni düşünmeli ve işleri O’na vermeli..

· İnsan bir ay sonra padişah olacağını bilse bütün meşakkatlere seve seve boyun büker. Hiç düşünmez misin ki, bu dünya padişahlığı cennet hayatının ancak bir gününe denktir. Yine sen bir mühendis olmak için 16 yıl tahsil yapıyorsun. Bu arada icabında para bulamadığın için aç kalıyorsun. Yemiyorsun, kitap alıyorsun. Zaman geliyor, geceni gündüzüne katarak çalışıyorsun. Bazı geceleri hiç uyumadan geçiriyorsun. Sonra da ancak kendini geçindirecek kadar para kazanıyorsun. Bu kadarcık rahata-ki ona da rahat denirse-uzun yıllarını feda ediyorsun. Bin bir türlü meşakkatlere katlanıyorsun. Acaba mutlak rahat yeri olan için hangi meşakkatlere katlanıyorsun? Yoksa günde kılınması çok rahat olan namaz sana çok zor geliyor?

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ÖMER ZİYAÜDDİN DAĞISTANİ’DEN NÜKTELER VE İZAHLAR

ÖMER ZİYAÜDDİN DAĞISTANİ’DEN NÜKTELER VE İZAHLAR

Merhum Müderris Ömer Ziyaûddin Efendi'nin (1849-1920) Sahîh-i Buharî'yi ihtisar edip sonra dili

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-7

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-7

M. Şimşek: Muhterem hocam! Yayınladığınız eserlerinizden bahsedecek olursak, hangi alanlarda

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-6

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-6

M. Şimşek: Buhârî ve Müslim de uydurma hadis olduğunu iddia edenler var. İnsaflı olanlar zay

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-5

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-5

M. Şimşek: Muhterem hocam! Hadis usulüyle ilgili muasır dönemde, kısmen Mısırda ve ülkemizd

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-4

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-4

M. Şimşek: Hadis’in diğer İslam ilimleriyle münasebeti konusunda neler söylemek istersiniz?

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-3

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-3

M. Şimşek: Önceki dönemlerde medreselerde hiç yok iken, şimdi talebe hem hadis usulü okuyor,

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-2

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-2

M. Şimşek: Muhterem hocam! Biz, sizinle ilgili şöyle bir durumdan haberdarız. Medrese eğitimin

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-1

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-1

Kıymetli ziyaretçilerimiz, değerli hocamız Salih Ekinci efendi ile geçen aylarda yaptığımız

ESAD COŞAN HOCAEFENDİ’DEN BİR GÜLDESTE-19

ESAD COŞAN HOCAEFENDİ’DEN BİR GÜLDESTE-19

Cüz'î bir tefekkürle hemen anlarız ki, Müslümanların toplu refahı, ilerleme ve yükselmesi,

ESAD COŞAN HOCAEFENDİ’DEN BİR GÜLDESTE-18

ESAD COŞAN HOCAEFENDİ’DEN BİR GÜLDESTE-18

Arapça'da azamet nunu denilir, nun harfi vardır. Fiil sîgalarının baş tarafına geldiği zama

ESAD COŞAN HOCAEFENDİ’DEN BİR GÜLDESTE-17

ESAD COŞAN HOCAEFENDİ’DEN BİR GÜLDESTE-17

Bir hadisi şerif var; çok seviyorum ve çok konu ediniyorum, konuşmalarımda zikrediyorum bu hadi

Allah'a ve Resûlü'ne iman edin. Sizi, üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı şeylerden harcayın. Sizden iman edip de (Allah rızası için) harcayan kimselere büyük mükâfat vardır.

Hadid, 7

GÜNÜN HADİSİ

"Biriniz bir oturma yerine girince selâm versin. Oturmak isterse otursun. Kalkarken yine selâm versin. Çünkü, birinci selâm ikincisinden daha üstün değildir."

Ebu Davud

TARİHTE BU HAFTA

*Conk Bayırı Zaferi(10 Haziran 1915) *Yeniçeri Ocağı'nın Lağvı(12 Haziran 1826) *Cemil Meriç'in Vefatı(13 Haziran 1987) *Darendeli Hacı Hulusi Edendi'nin Vefatı(14 Haziran 1990) *Türkçe Ezan Uygulamasının Kaldırılması(16 Haziran 1950)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI