Cevaplar.Org

HİKMET DAMLALARI–10

· Denizin dibindeki Rububiyet(Rabbimizin terbiye ediciliği) başka, yeryüzündeki başka, ikinci, üçüncü kat semalardaki başka başkadır. Allah(cc) yağmurda tasarruf ediyor. Şimşekte Celal, yağmurda Cemil, tek tek düşüşte Hakim ismi hâkim.


Yusuf HAS

yusufhas@mynet.com

2007-03-13 06:32:02

· Denizin dibindeki Rububiyet(Rabbimizin terbiye ediciliği) başka, yeryüzündeki başka, ikinci, üçüncü kat semalardaki başka başkadır. Allah(cc) yağmurda tasarruf ediyor. Şimşekte Celal, yağmurda Cemil, tek tek düşüşte Hakim ismi hâkim.

· En güzel eser ustasını en güzel şekilde gösterir. Hz. Peygamber(ASM) İsm-i Azam’a mazhar olmuştur. İsm-i Azam’ın tecellisi, ufak aynalara bedel güneşin okyanus aynalarında tecellisi gibidir.

· Hz. Peygamberin(ASM) miraca çıkması, Zat-ı Zülcelal’in yanına çıkması demek değildir.-Hâşâ- Allah için mekân yoktur. Dünya O’nun bir mülkü, arş ayrı bir mülküdür. Lütfen, Resulullahla Arş-ı Azam’da konuşmuştur.

· Akşemseddin’i olmayan meliklerin siyaseti netice vermez, vermemiş, hatta kendi zararlarına olmuştur.

· Gazete perde değil, vesiledir. Gazete gazeteyle kıyas edilir, kitapla değil..

· İnsan çok pahalı besleniyor. Görmüyor musun ki bütün kâinat insan için çalışıyor. Elbette bu kadar pahalı beslenen insan başıboş olamaz, bir gaye için yaratılmıştır.

· Biz Allah’ı ne kadar tasavvur etmeye çalışırsak çalışalım o bizim tasavvurumuzdan hariçtir, dışındadır. Çünkü bizim tasavvurumuz müşahedat âleminden hâli olamaz. “Allah(cc) mekândan münezzehtir.” Bunu tasavvura kalkışsak, tasavvurumuz mekândan hâli olmayacaktır.

· Allah’ın ilmi mutlaktır. Kemal olunca onun için noksaniyet düşünülemez. Dağın eteğinde bir ovada yaşayan insanların hal ve hareketlerini içine alması için büyük bir ayna konsa, ovadakilerin bütün hareketlerini gösterir. Oradakilerin aynayı unutmaları aynanın göstermemesine delil olamaz. Aynen öyle de insanlar ve diğer varlıkların Allah’ı ve ilmini bilmemesi Allah’ın ilminin olmamasına delil olmaz. Onlar bilmese de Allah onlar bilir. Değirmen çarkına vuran su kesilince taşın dönmesi durduğu gibi şu kâinatta Kayyum isminin icraatı çekilse kıyamet kopar.

· Kemal derecede olmayanlar kemal şeyleri yapamazlar. Balık denizden daha kâmildir. Öyleyse deniz balığı yapamaz. İnsan bir deniz ise aklı balıktır. İnsan kendi aklını kendi yapmamıştır. Hatta kendi aklının mahiyetini bile anlamaktan uzaktır. Bu yüzden, aklıyla övünmemeli. İnsan çözdüğü meselelerden, yaptığı işlerden dolayı gurur duymamalı, aklını kendisine vereni düşünmeli ve işleri O’na vermeli..

· İnsan bir ay sonra padişah olacağını bilse bütün meşakkatlere seve seve boyun büker. Hiç düşünmez misin ki, bu dünya padişahlığı cennet hayatının ancak bir gününe denktir. Yine sen bir mühendis olmak için 16 yıl tahsil yapıyorsun. Bu arada icabında para bulamadığın için aç kalıyorsun. Yemiyorsun, kitap alıyorsun. Zaman geliyor, geceni gündüzüne katarak çalışıyorsun. Bazı geceleri hiç uyumadan geçiriyorsun. Sonra da ancak kendini geçindirecek kadar para kazanıyorsun. Bu kadarcık rahata-ki ona da rahat denirse-uzun yıllarını feda ediyorsun. Bin bir türlü meşakkatlere katlanıyorsun. Acaba mutlak rahat yeri olan için hangi meşakkatlere katlanıyorsun? Yoksa günde kılınması çok rahat olan namaz sana çok zor geliyor?

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin kullara (zerre kadar) zulmedici değildir.

Fussilet, 46

GÜNÜN HADİSİ

Takat getirebileceğiniz ameli alınız.Allah'a yemin olsun ki siz usanmadıkça Allah usanmaz.

Müslim, Kitabu Salati'l-Musafirin ve Kasriha

TARİHTE BU HAFTA

*Türkiye'nin NATO'ya girmesi.(18 Şubat 1952) *Çanakkale Savaşının Başlaması.(19 Şubat 1915) *İbn-i Haldun'un Vefatı(22 Şubat 1406) *Hz.Peygamber (s.a.v.)'in Mekke'de "VEDA HUTBESİ"ni İradı(23 Şubat 632)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI