Cevaplar.Org

ALDIRIŞ ETMEDİĞİMİZ BAZI GÜNAHLAR

Ahirzaman, günahların ambalajlandığı, normalleştirildiği elim bir zaman dilimi. Pakistan’ın “Müftü-i Azam” lakablı dev âlimi Muhammed Şefi Deobendi(v:1976) bu durumu şöyle anlatıyor:


İbrahim Sargın

aheste20@mynet.com

2007-02-28 23:25:52

Ahirzaman, günahların ambalajlandığı, normalleştirildiği elim bir zaman dilimi. Pakistan'ın "Müftü-i Azam" lakablı dev âlimi Muhammed Şefi Deobendi(v:1976) bu durumu şöyle anlatıyor: "Bir taraftan günah fırtınaları kopmakta, dindarlara dünya yaşanmaz hale gelmekte, diğer taraftan kötü amellerin neticesi zelzele, veba, adam öldürme ve zillet gibi musibetler şeklinde Müslümanlara musallat olmaktadır.

Islah için çalışmak, çölde kaybolan ve boşa giden bir sese benzemektedir. Sadece "falan iş günahmış" diye hiçbir kimse en ufak zevkini dahi terk etmeye razı gelmemektedir. Bu yüzden, devamlı, aklıma şöyle geliyordu; Pek çok günah var ki, bizler sadece cahilliğimizden ve gafletimizden dolayı onlara bulaşmaktayız. O günahları işlemekte ne bir dünyevi fayda ve arzu elde edilmekte, ne de onları terk etmekte bir zorluk ve meşakkat vardır. Sadece Müslümanların onun günah olduğunu bilmesi ve onu terk etmeye niyet etmesi gerekir."

Muhammed Şefii Deobendi, bu konuyu müstakil bir risalede işlemiş ve bu eser Gülistan Neşriyat Yayınları arasında "Tatsız Günahlar" ismiyle neşredilmiştir. Biz bu kıymetli eseri bütün okuyucularımıza(tabii, aynı yayınevinden çıkan, Muhammed Şefii'nin üstazı Eşref Ali Tehanevi'nin Amellerin Karşılığı eseriyle birlikte) tavsiye ediyoruz. Burada kısaca bu eserden bir derleme bulacaksınız..

1-Malayani: Lüzumsuz konuşmalar ve işler..Resulullah(SAV): "Kişinin faydasız işleri terk etmesi, onun İslami(hayatının) doğru ve sahih olmasının alametidir."(Tirmizi- İbn-u Mace) buyurmuştur. Yine ferman etti ki: "Her kim bir mecliste oturur da, bir an bile Allah'ı anmazsa, kıyamet günü bu meclis o kimse hakkında hasret ve pişmanlığa sebep olacaktır."

2-Alay etmek: Alay etmenin çok çeşitleri vardır:

a-Birinin yürüyüş tarzını, oturup kalkmasını ve gülüp konuşmasını taklit etmek veya dış görünüşü, şekil ve suretiyle alay etmek.

b-Birinin konuşma ve hareketlerine gülmek..

c-Göz, el ve ayak işaretleriyle birinin ayıbını meydana çıkarmak.

3-Kusur Aramak ve Rüsvay etmek

4-Gizlice birini dinlemek: Hadis-i Şerifte buyruluyor ki; "Her kim bir şahıstan konuşmasını gizlediği halde, o, herhangi bir hile ile onu dinlerse, kıyamet günü onun kulaklarına eritilmiş kurşun damlatılacaktır.(tele kulakçıların kulakları çınlasın.)

5-Birini soyundan dolayı kötülemek

6-Kendi soyunu inkar edip başka bir soydan olduğunu söylemek..

7-Birinin evine izinsiz girmek ve bakmak

8-Sövüp saymak ve çirkin sözler sarf etmek. Resulullah(SAV): "Mümin ayıplamaz, lanet etmez, sövmez ve çirkin söz söylemez" buyuruyor.(Tirmizi)

9-Herhangi birisine veya bir hayvana lanet etmek: "Binlerce Müslüman ve özellikle kadınlar bu tadsız ve faydasız günaha müptela olmuşlardır. Onların ağzından "Allah'ın belası, lanet olasıca, melun herif, başına ateş düşsün, gazaba uğrayasın" vs. gibi beddualar düşmüyor. Ağız öyle alışmış ki, her sözle birlikte bu lanet kelimelerinden biri tekrar edilmektedir. Hâlbuki bütün bunlar lanet kelimeleridir. Bunların kullanılmaları haramdır. Söyleyen kişinin hem dünyada hem de ahirette helak olmasına sebeptir.

10-Söz gezdirme ve koğuculuk: Hadiste:"Yalancılık yüzü kara çıkarır. Söz gezdirmek ise kabir azabına sebep olur"(Taberani) buyruluyor.

11-Kötü lakaplarla insanları çağırmak. İmam Nevevi (R. Aleyh) Kitab'ul Ezkar'da şöyle yazıyor: "Kişiyi sevmediği lakapla anmak, âlimlerin ittifakıyla haramdır. O lakapla, ister kişinin hâli ve vasfı zikredilsin, isterse anan babasının, hüküm değişmez."

12-Âlimlere ve velilere saygısızlık etmek: Hadis Hafızı İmam İbn-i Asakir diyor ki: "Allahu Teala'nın malum ve meşhur olan bir âdeti de, alimlerin kusurlarını araştıran ve onların haysiyetiyle oynayan kimseleri rezil ve rüsvay etmesidir."

Muhammed Şefi, şu önemli ikazı da yapmakta: "Bununla yetinmeyip, ümmet "hizipleşme" denilen büyük azaba düçar olmuştur. Ümmet guruplara ayrılmış ve her guruptaki insanlar, saygı ve hürmetle ilgili bütün ayet ve hadisleri sadece kendi guruplarının âlimlerine ait olduğunu zannetmeye başlamışlardır. Kendi âlimleri dışındaki âlimlere ne kadar dil uzatılsa da hiç ilgilenmemektedirler."

13-Ayeti kerime ve hadis-i şerif yazılı kâğıtlara saygısızlık etmek.

Muhammed Şefi hazretleri bu konuda "Mektup yazarken Allahu Teala'nın ismini yazmak yerine "bifadlihi teala" veya "bismihi teala" yazılabilir" diyor. Mektupların yere düşebileceğinden dolayı..(Not: Üstad Bediüzzaman'ın mektuplarında "bismihi subhenehu" diye başlamasının bir hikmeti bu olsa gerek.)

14-Yolları veya insanların oturup kalktıkları yerleri kirletmek: Bir hadis-i şerifte Resulullah (SAV) "Lanete sebep olan üç şeyden sakının" buyurdu. Sahabe-i Kiram; "Onlar nelerdir ya Resulullah?" dediler. Buyurdular ki; "Su kenarlarına, yollara, insanların oturup kalktıkları gölgeliklere kaza-i hacet yapmaktır"

"Burada geçen günahın sadece kaza-i hacet gidermekle ilgili olmayıp, insanlara eziyet veren her şey buna dâhildir; Tükürmek ve sümkürmek, nefret verici şeylerin ve meyve kabuklarının insanların geçtiği, oturup kalktığı yerlere atılması da bu günaha dâhildir. Maalesef hiçbir Müslüman bunun günah olduğunu bilmemektedir."

15-İdrar çırpıntılarından ve damlalarından kaçınmamak.

16-Canlı bir yaratığı ateşe atmak.

17-Yalancı şahitlik: "Bir doktorun hasta olmayan birisine hasta raporu vermesi de yalancı şahitliktir. Kopya çekmek de yalancı şahitliktir. Hak edilenden daha az veya daha fazla puan vermek de yalancı şahadettir. Halka erzak ve yardım dağıtımında muhtarların ve mahalle halkının görüşü alınarak muamele yapılmaktadır. O halde, müstahak olmayanlar hakkında gerçeğe aykırı yazılar yazmak da bir nevi yalancı şehadettir. Zayıf, cılız ve sağlıksız hayvanların kesimi için, yetkili makamın sağlıklı olduğuna dair belge vermesi de yalancı şahitliktir. Gözünün önünde yapılmamış olan muamele evraklarını "görüldü" diye imzalamak da yalancı şahitliktir.

18-İnsanların geçtikleri yolları daraltmak. Yollara gelişi güzel araba park edip trafiği engellemek de aynı hükme girer.

19-Eksik ölçüp tartmak. Selef-i Salihinden bazıları bu kimseler hakkında şöyle buyurmuşlardır: "Bir dâne karşılığında, cennetin nimetlerini feda edip, cehennemin acıklı azabını satın alanlara yazıklar olsun."

Selef-i salihinden biri de şöyle anlatmıştır: "Ölüm döşeğinde yatan bir hastanın ziyaretine gitmiştim. Ona kelime-i şehadeti telkin etmeye başladım. O kelime-i şehadet getirmeye çalıştıysa da dili bir türlü dönmedi. Biraz sonra kendisine gelince "Sana kelime-i şehadeti telkin ettiğimde niye söylemedin" deyince, "dilimin üzerine terazinin dili konuldu. Bundan dolayı kelime-i şehadeti getiremedim" deyince "Aman Allahım! Sen eksik mi tartardın" dedim. O da cevaben; "Hayır! Vallahi asla öyle değil. Sadece uzun zaman terazime ayar çekmediğimden az bir şey fark ediyordu" dedi.

Kaynak:

Tatsız Günahlar- Muhammed Şefi Deobendi-terc: Muhammed Ceren- Gülistan Neşriyat-İst-

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Binnur, 2012-07-30 17:40:15

BİLMEYEREK NE ÇOK GÜNAH İŞLİYOMUŞUZ. EMEĞİNİZE SAĞLIK, BUNDAN SONRA DAHA DİKKATLİ OKURUZ İNŞ.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Serdar İpek, 2012-07-07 08:21:52

RABBİM RAZI OLSUN İNŞALLAH. SİZİN ARACILIĞINIZLA ÇOK ŞEYLER ÖĞRENMEKTEYİZ. EMEĞİNİZİN KARŞILIĞINI HER İKİ CİHANDA ALIRSINIZ SELAM VE DUA İLE İNŞALLAH

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Meryem Çubukçu, 2012-07-05 04:13:05

ALLAH razı olsun sayenizde çok güzel ve önemli şeyler öğreniyoruz.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Ümeyye, 2012-07-03 10:48:18

ŞU DÜNYADA DOĞRU BİLDİGİMİZ VEYA HİÇ ÖNEMSEMEDİGİMİZ KÜÇÜK GÖZÜKEN ŞEYLER VARKİ BU HATA KUSUR VE ÖNEMSEMEME İNSANI EBEDİ HAYATA ALLAH MUHAFAZA ELİ BOŞ OLARAK GÖTÜRMEYE YETERDE ARTAR. MÜSLÜMAN HERZAMAN VE HER DAİM UYANIK OLMALI

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Deren, 2012-06-29 10:31:08

s.a. Allah razı olsun farkında olmadan da yaptığımız şeyler inşallah daha dikkatli olalım

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Üzeyir, 2012-06-27 13:07:39

ALLAHCC RAZI OLSUN KARDEŞİM BİLMEDİKLERİMİZİ BİZLERLE PAYLAŞTINIZ VE FARKINDA OLMADIĞIMIZ BİLGİLERİ ÖĞRENMEMİZE VESİLE OLDUNUZ ELİNİZE EMEĞİNİZE SAĞLIK SELAM VE DUA İLE..

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

İnci, 2010-05-02 01:02:51

İslam aslında o kadar kolay ki.ama şurada sayılan maddelerle bile biz asıl ait olduğumuz diğer dünyamızı mahvediyoruz.Rabbim yardımcımız olsun. Emeğine sağlık

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Aysima, 2010-04-30 18:00:03

Allah razı olsun.küçük günahlar önemsenmedikçe büyüyüp kocaman olurlar ve kalbi karartırlar kalbi aydınlık olanlardan olalım İnşallah

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Şüheda, 2009-12-17 23:49:00

Rabbim gunahlardan sakınan gençlerden olmayı nasip etsın.ve bütün Muhammed Ümmetinin yardımcısı olsun.ALLAH razı olsun kardeşim.İnşALLAH faydalananlardan oluruz..selametle..

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Sema, 2009-11-26 07:26:51

ne yazıkki yazılanların çoğuna dikkat etmiyoruz. ve de öyle alışmışız ki günah olabileceğini düşünmüyoruz. Allah razı olsun hatırlattığın için.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

kenan, 2009-01-16 05:29:00

Hakikaten işimiz zor,Mevla sonumuzu hayra çıkarsın.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Abdullah, 2008-12-13 08:03:57

Alay konusu dikkatimi çekti. Çoğumuz günümüzde buna espiri diyoruz hatta standup shoelarına gidip belki benimlede alay eder diye dünya kadar paralar ödeyenler bile var. Özellikle espirilerimizi yaparken dikkat etmemiz lazım dikkatimi çektiği kadarıyla bilhassa kalabalık ortamlarda bu alay konusu oldukça fazla yaşanıyor.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Ziya, 2008-12-06 02:19:08

aslında insan neden sonuc ilişkisi arasında düşünse kesinlikle hepsini bulur.sağol hatırlattığın için

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Serkan Aktaş, 2008-02-15 00:39:30

bu aldırış etmediğimiz günahları bi terketsek dünyamız daha rahat, huzurlu ve mutlu yaşanır bir yer olacak.ahirettede bunların azabından kurtulmuş olacağız.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

cigdem, 2007-09-23 03:44:27

cok güzel bir yazi.belki cogumuz bunlarin günah oldugunu bile bilmiyoruzdur.aydinlattiginiz icin tesekkürler.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Mümtehine, 2008-02-10 04:55:55

Tevbe edilen gunah buyuk kalmaz,israr edilen gunah da kucuk! Allahu Teala razi olsun..!Harika bir paylasim olmus!

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Oya, 2007-08-05 06:45:13

Her dindarın dikkatle okuması gerekn bir yazı. Hele bu zamanda..

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Cevdet, 2007-03-10 11:10:03

Slm.Aleykum.Aydinlatdiginiz icin cok tessekür ederim.Allah sizlerden razi olsun.Kalin saglicaklan..

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

nazlican, 2007-03-06 06:11:09

çok güzel birşey aferin size

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

ECDADA KÖPRÜ OLMAK

ECDADA KÖPRÜ OLMAK

Bakara sûresinin 134 ve 141. ayetlerinde mükerrer olarak, geçmişlerimizin hatalarından sorumlu

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-4

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-4

SEKİZİNCİ NOKTA Eğer söylenirse: İstiğase edenin işi, müşriklerin işi gibi değil midir?

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-3

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-3

BEŞİNCİ NOKTA Eğer biri derse; “Kabir ehline hitap eden ancak onların sebep ve yapan oldukla

EMANETİN ZAYİ EDİLMESİ

EMANETİN ZAYİ EDİLMESİ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla... Ebû Hureyre’den (Radıyallahu Anh) rivayet edilen Buh

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-2

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-2

Eğer denirse; “Allah'tan başkası, diriltir ve öldürür dememiz caiz midir?” Biz deriz: Evet

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-1

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-1

Bu on noktayı yazan: Seyfi Asrî (hafizahullahu teala) Çarşamba günü Öğlen ile ikindi arası

KISA KISA NOTLAR-3

KISA KISA NOTLAR-3

Çocuk ölü doğduğunda isim vermeye gerek yok. *Avukat suçluyu savunursa günahkâr olur. *Bir

TESADÜFÜN TESADÜFÜ (RASTLANTININ RASTLANTISI)

TESADÜFÜN TESADÜFÜ (RASTLANTININ RASTLANTISI)

Not: Bu yazı alegorik ve fantastik anlatımla yazılmıştır. Bütün oluşçulara, şüphecilere

KISA KISA NOTLAR-2

KISA KISA NOTLAR-2

Ortalama iki öğün yemek iyidir. Bazıları “bir kez yiyin” diyorlar. Ne 3 yap ne de 1 yap. Sa

KISA KISA NOTLAR-1

KISA KISA NOTLAR-1

*Şevval ayında tutulan 6 gün orucu ara vererek tutmak efdaldir. *Abdest sıkışıkken cemaatl

BİR GARİP HEYKEL

BİR GARİP HEYKEL

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla... Yakın tarihimizde dinler arası diyalog adına icrâ e

Herhangi birinize ölüm gelip de: Rabbim! Beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam! demesinden önce, size verdiğimiz rızıktan harcayın

Münafikün, 10

GÜNÜN HADİSİ

Herhangi bir kişi, mükemmel bir abdest alıp da namaz kılarsa, o namazla gelecek namaz arasında işlediği bütün günahları bağışlanır.

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Osmanlı'nın kuruluşu(27 Ocak 1299) *İlk Türkçe Ezan Fatih Camiinde Okutturuldu(29 Ocak 1932) *Osmanlı'da ilk Matbaa(31 Ocak 1729) *Ayasofya'nın Müzeye Çevrilmesi(1 Şubat 1935)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI