Cevaplar.Org

HİKMET DAMLALARI–5

Mehmed Kırkıncı Hocaefendinin sohbetlerinden notlar..


Yusuf HAS

yusufhas@mynet.com

2007-01-01 15:39:56

· Elektrik bir merkeze bağlı olmasına rağmen çok yerlerde bir anda muhtelif vazifeler görüyor. Bir yerde çimento fabrikasını çalıştırırken, bir yerde ütü yapıyor, bir yerde etrafı aydınlatıyor ve hakeza. Cenab-ı Hakk’ın mahlûku böyle olursa, maddeden mekândan münezzeh ve Müberra olan Cenab-ı Hak da bu kanun ne derece olur, anlaşılır herhalde?

· Kâinat bir terbiyeden geçiyor. Bir evin iki odası, salonu, mutfağı vs. olduğunu düşünelim. Bu evi bir tanzim, tanzif, tevzin eden bir zat muhakkak ki vardır. Manzume-i Şemsiye(Güneş sistemi) de çok odalı bir ev gibidir. Bizler dünya odasında oturuyoruz. Elbette bu evi de bir terbiye eden vardır.

· Tamam olan talimlerinden sonra askerini toprağa gömen, yetiştirdiği talebeleri çoban yapan devlete rastlanmaz. Hâşâ, Allah dünyada her şeyi hizmetine verdiği insanları toprak yaparak böyle bir abesle iştigal eder mi?

· İnsan, sevdiği bir dostunun fotoğrafını yere atabilir mi? Elbette atmaz. Allah, o gölgenin sahibi olan, ahsen-i takvim suretinde yaratılan insanı nasıl adem(yokluk) çukuruna atar ve hiç kalkmamak üzere onu toprakta yatırır?

· Kul ile Allah arasına kimse giremez deniliyor. Kimya kitabımızla bizim aramıza kimya hocaları giriyor. Hocalar kimya kitabı ile aramızı bozuyorlar mı? Bilakis..İmam-ı Gazali, Bediüzzaman vs. böyledir.

· Allah ile kul arasına kimse giremez, doğru. Ama bu, bilgili din adamlarının dinin emavirini(emirlerini) tebliğ müessesesini iptal edemez. En basit bir bilgi bile bir bilenden öğrenilir. Kitap ile talebeler arasına elbette hocalar girecek, ilaç ile hasta arasına doktor girmesin mi? Araya girenler hüküm sahibi olurlarsa, yani masdar(bir şeyin çıktığı yer, fiil kökü) menba(kaynak) telakki edilince iş değişir.

· Altın bir sene dursa yine altındır. Bir elma tohumu ise, o altına göre çok küçük kıymettedir. Fakat eğer terakki etse, ağaç olsa altını geçer. İşte insan ve melek gibi..

· İnsan üzerinde en büyük hak Allah’ındır. Kedi fare yer, öküz saman yer, bitki çamur yer, insan ise malum. Soralım, hangisi Allah’ı bilsin, ibadet etsin?

· Nefsi kayıt altına almazsak dünya ve ahiret saadetini mahveder. Kayıt altına alsak, zararlarından kurtulduğumuz gibi, fayda da temin ederiz. Ateş odunlar arasında açıkta olsa, milyonları yakabilir. Sobaya koysak fayda verir. Veya gübreyi toprağa koysak faydasını görür, gül yetiştiririz. Açıkta kalsa pis kokusu herkesi rahatsız eder.

· İmanda terakkinin hududu yok. Her bir delil bir refref, her bir hüccet ve ibadet bir Burak gibi sema-yı imanın basamaklarına doğru insanı devamlı uruç ettiriyor.

· Masivayı terk etmeyi şu şekilde anlamak lazımdır; Paran olsun, onu kasaya koy. Evin olsun, onu arsaya dik. Araban olsun fakat onu garaja çek. Yeter ki kalbine bağlama. Kalpte ancak iman ve İslamiyet olmalı. Bir misafir, beraberinde getirmediği bir şeye kalbini bağlamaz.

*Yazılmış bir cümlede mana vardır. Cümle 29 harften müteşekkildir. Harflerde ayrı ayrı olursa bir mana yoktur. Demek bir araya getiren onlara mana veriyor. İnsan da mükemmel bir cümledir. 108 harften mürekkep. Bu elementlerde şefkat, acıma, akıl yok. Demek dışarıdan verilmiş.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ÖMER ZİYAÜDDİN DAĞISTANİ’DEN NÜKTELER VE İZAHLAR

ÖMER ZİYAÜDDİN DAĞISTANİ’DEN NÜKTELER VE İZAHLAR

Merhum Müderris Ömer Ziyaûddin Efendi'nin (1849-1920) Sahîh-i Buharî'yi ihtisar edip sonra dili

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-7

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-7

M. Şimşek: Muhterem hocam! Yayınladığınız eserlerinizden bahsedecek olursak, hangi alanlarda

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-6

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-6

M. Şimşek: Buhârî ve Müslim de uydurma hadis olduğunu iddia edenler var. İnsaflı olanlar zay

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-5

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-5

M. Şimşek: Muhterem hocam! Hadis usulüyle ilgili muasır dönemde, kısmen Mısırda ve ülkemizd

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-4

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-4

M. Şimşek: Hadis’in diğer İslam ilimleriyle münasebeti konusunda neler söylemek istersiniz?

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-3

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-3

M. Şimşek: Önceki dönemlerde medreselerde hiç yok iken, şimdi talebe hem hadis usulü okuyor,

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-2

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-2

M. Şimşek: Muhterem hocam! Biz, sizinle ilgili şöyle bir durumdan haberdarız. Medrese eğitimin

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-1

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-1

Kıymetli ziyaretçilerimiz, değerli hocamız Salih Ekinci efendi ile geçen aylarda yaptığımız

ESAD COŞAN HOCAEFENDİ’DEN BİR GÜLDESTE-19

ESAD COŞAN HOCAEFENDİ’DEN BİR GÜLDESTE-19

Cüz'î bir tefekkürle hemen anlarız ki, Müslümanların toplu refahı, ilerleme ve yükselmesi,

ESAD COŞAN HOCAEFENDİ’DEN BİR GÜLDESTE-18

ESAD COŞAN HOCAEFENDİ’DEN BİR GÜLDESTE-18

Arapça'da azamet nunu denilir, nun harfi vardır. Fiil sîgalarının baş tarafına geldiği zama

ESAD COŞAN HOCAEFENDİ’DEN BİR GÜLDESTE-17

ESAD COŞAN HOCAEFENDİ’DEN BİR GÜLDESTE-17

Bir hadisi şerif var; çok seviyorum ve çok konu ediniyorum, konuşmalarımda zikrediyorum bu hadi

"İyilik ve takva üzerine yardımlaşınız, kötülük ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayınız."

Mâide, 2

GÜNÜN HADİSİ

Size, takat getirebileceğiniz amel yaraşır. Siz (ibadet yapmaktan) usanmadıkça, Allah da (sevab vermekten) usanmaz. Allah'a en hoş gelen dini amel, kişinin devamlı olarak yaptığı ameldir"

Buhari, İman 32, Teheccüd 18

TARİHTE BU HAFTA

*Uyvar Kalesi Fethedildi.(24 Eylül 1663) *Niğbolu Savaşaı Kazanıldı.(25 Eylül 1396) *Birinci Viyana Kuşatması(27 Eylül 1529) *Preveze Deniz Zaferi(28 Eylül 1538) *Demokrat Parti Kapatıldı(29 Eylül 1960)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI