Cevaplar.Org

HİKMET DAMLALARI–5

Mehmed Kırkıncı Hocaefendinin sohbetlerinden notlar..


Yusuf HAS

yusufhas@mynet.com

2007-01-01 15:39:56

· Elektrik bir merkeze bağlı olmasına rağmen çok yerlerde bir anda muhtelif vazifeler görüyor. Bir yerde çimento fabrikasını çalıştırırken, bir yerde ütü yapıyor, bir yerde etrafı aydınlatıyor ve hakeza. Cenab-ı Hakk’ın mahlûku böyle olursa, maddeden mekândan münezzeh ve Müberra olan Cenab-ı Hak da bu kanun ne derece olur, anlaşılır herhalde?

· Kâinat bir terbiyeden geçiyor. Bir evin iki odası, salonu, mutfağı vs. olduğunu düşünelim. Bu evi bir tanzim, tanzif, tevzin eden bir zat muhakkak ki vardır. Manzume-i Şemsiye(Güneş sistemi) de çok odalı bir ev gibidir. Bizler dünya odasında oturuyoruz. Elbette bu evi de bir terbiye eden vardır.

· Tamam olan talimlerinden sonra askerini toprağa gömen, yetiştirdiği talebeleri çoban yapan devlete rastlanmaz. Hâşâ, Allah dünyada her şeyi hizmetine verdiği insanları toprak yaparak böyle bir abesle iştigal eder mi?

· İnsan, sevdiği bir dostunun fotoğrafını yere atabilir mi? Elbette atmaz. Allah, o gölgenin sahibi olan, ahsen-i takvim suretinde yaratılan insanı nasıl adem(yokluk) çukuruna atar ve hiç kalkmamak üzere onu toprakta yatırır?

· Kul ile Allah arasına kimse giremez deniliyor. Kimya kitabımızla bizim aramıza kimya hocaları giriyor. Hocalar kimya kitabı ile aramızı bozuyorlar mı? Bilakis..İmam-ı Gazali, Bediüzzaman vs. böyledir.

· Allah ile kul arasına kimse giremez, doğru. Ama bu, bilgili din adamlarının dinin emavirini(emirlerini) tebliğ müessesesini iptal edemez. En basit bir bilgi bile bir bilenden öğrenilir. Kitap ile talebeler arasına elbette hocalar girecek, ilaç ile hasta arasına doktor girmesin mi? Araya girenler hüküm sahibi olurlarsa, yani masdar(bir şeyin çıktığı yer, fiil kökü) menba(kaynak) telakki edilince iş değişir.

· Altın bir sene dursa yine altındır. Bir elma tohumu ise, o altına göre çok küçük kıymettedir. Fakat eğer terakki etse, ağaç olsa altını geçer. İşte insan ve melek gibi..

· İnsan üzerinde en büyük hak Allah’ındır. Kedi fare yer, öküz saman yer, bitki çamur yer, insan ise malum. Soralım, hangisi Allah’ı bilsin, ibadet etsin?

· Nefsi kayıt altına almazsak dünya ve ahiret saadetini mahveder. Kayıt altına alsak, zararlarından kurtulduğumuz gibi, fayda da temin ederiz. Ateş odunlar arasında açıkta olsa, milyonları yakabilir. Sobaya koysak fayda verir. Veya gübreyi toprağa koysak faydasını görür, gül yetiştiririz. Açıkta kalsa pis kokusu herkesi rahatsız eder.

· İmanda terakkinin hududu yok. Her bir delil bir refref, her bir hüccet ve ibadet bir Burak gibi sema-yı imanın basamaklarına doğru insanı devamlı uruç ettiriyor.

· Masivayı terk etmeyi şu şekilde anlamak lazımdır; Paran olsun, onu kasaya koy. Evin olsun, onu arsaya dik. Araban olsun fakat onu garaja çek. Yeter ki kalbine bağlama. Kalpte ancak iman ve İslamiyet olmalı. Bir misafir, beraberinde getirmediği bir şeye kalbini bağlamaz.

*Yazılmış bir cümlede mana vardır. Cümle 29 harften müteşekkildir. Harflerde ayrı ayrı olursa bir mana yoktur. Demek bir araya getiren onlara mana veriyor. İnsan da mükemmel bir cümledir. 108 harften mürekkep. Bu elementlerde şefkat, acıma, akıl yok. Demek dışarıdan verilmiş.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MOLLA MUSA CELALİ HOCAMIZLA BAZI MESELELER ÜZERİNE BİR HASBİHAL

MOLLA MUSA CELALİ HOCAMIZLA BAZI MESELELER ÜZERİNE BİR HASBİHAL

Soru: Hocam müsaadeniz varsa size birkaç soru sormak istiyoruz. Sizin bazı yazılarınızı cevap

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-9

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-9

Bakın Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam ne buyuruyor; “Bir insan dünyada her türlü zev

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-8

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-8

BAZI AHİRZAMAN ALAMETLERİ Yine Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam efendimiz hazretleri Kıyamet

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-7

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-7

Emr-i İlahi nedir? Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Buyuruyor ki; Ey kullarım, size emrederim, emanetler

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-6

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-6

HER MÜSLÜMAN CUMA GÜNÜNÜN ON EDEBİNİ BİLMEYE GAYRET ETMELİ Cumanın on tane terbiyesi vard

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-5

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-5

Yine Hz. Peygamber “İman, elbisenin eskidiği gibi insanın kalbinde eskir” buyuruyor. “İkid

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-4

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-4

Ne buyuruyor Cenab-ı Hak, ne öğretiyor bize? Buyuruyor ki; “ey kullarım, bazı kullar benden i

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-3

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-3

BORÇLU İNSAN KABİRDE HAPİSTEDİR “Borçlu bir insan bak, kabirde hapistedir. Allah bırakmıy

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-2

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-2

Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam efendimiz hazretleri buyuruyorlar; “Beş tane günah v

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-1

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-1

Takdim Kıymetli ziyaretçilerimiz, inşallah yeni bir hizmeti bundan sonra her hafta parça parça

ÖMER ZİYAÜDDİN DAĞISTANİ’DEN NÜKTELER VE İZAHLAR

ÖMER ZİYAÜDDİN DAĞISTANİ’DEN NÜKTELER VE İZAHLAR

Merhum Müderris Ömer Ziyaûddin Efendi'nin (1849-1920) Sahîh-i Buharî'yi ihtisar edip sonra dili

Şüphesiz Biz Seni, şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.

Fetih, 8

GÜNÜN HADİSİ

"Kelimetan hafifetan alellisan. Sakiyleten filmizan. Habiybetan ilerrahman: Subhanellahi ve bi hamdihi, subhanellahi'l-azim."

"İki kelime vardır ki, dile hafif, mizanda ağırdırlar: Sübhanellahi ve bi hamdihi, sübhanellahi'l-azim." (Buhari, Deavat: 11/175)

TARİHTE BU HAFTA

*Hac'da Tünel Faciası 1426 Ölü(2 Temmuz 1990) *Cezayir İstiklale Kavuştu(3 Temmuz 1962) *Barbaros Hayreddin Paşa Vefat Etti(4 Temmuz 1546) *İstanbul'da Matbaa Açılmasına Padişah İradesi(5 Temmuz 1727) *Mukaddes Emanetler Sultan Selim'e Teslim Edildi.

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI