Cevaplar.Org

HİKMET DAMLALARI–4

Mehmed Kırkıncı Hocaefendinin sohbetlerinden tutulan notların 4. bölümü.


Yusuf HAS

yusufhas@mynet.com

2006-12-14 12:56:59

•Avukat ve doktorun davası ve hastası sayısınca davası ve hastalığı var demektir. Hepsi ayrı ayrı sevindirir veya üzer. Bir babanın, annenin evlatları adedince kalbi var demektir. Hepsi onun vücudunun bir parçası gibidir. Bir geminin her parçası her şeyiyle alakadardır. En uçtaki bir gedik her tarafı eleme, kadere gark eder. İşte bir dava adamı da yukarıdaki hakikatler gibi(eğer davası cihanşümul ise) bütün insanlığın ahvalini nazırdır. Hepsinin elem ve sevinçlerini ayrı ayrı bütün zerratıyla hisseder, zevk eder, emer. Peygamberimiz(SAV) doğar doğmaz; “ümmeti ümmeti” demiş. Hz. Ebubekir(RA): “Ya Rab cismimi o kadar büyüt ki, ümmet-i Muhammed(ASM) cehennemde yer kalmasın” diye yalvarır. Bediüzzaman; “Milletimin imanını selamette görürsem Cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım” der. Üstadın talebesi Zübeyir abi; “Bir genç komünist, dinsiz olmuş haberi karşısında o kalbin atom zerratı adedince paramparça olması lazım gelir” derdi.

İşte hamiyet, işte milliyet yolunda fedakârlık. Kimin himmeti milleti ise, insanlık ise o tek başına bir millettir. Tecessüm etmiş insanlık mümessilidir.

•Hadiste münkeri elinle, dilinle, kalbinle nehyetme meselelerinin esası şudur; Elden kasıt hükümettir. Dilden kasıt din âlimleridir. Kalb ile buğz da müminlere has. Aksi halde millet birbirini yer bitirir. Eli sopalı olanlar sokakları doldurur. Islah ediciler anarşi çıkarmış olur.

· Bir adamın çocuğu sele düşse, bir köy ele ele aramaya çıkar, çare ararlar. Birçoklarının çocukları dinsiz olup ateşe, ateş seline düşüyor. Buna çare bulacak, bu uğurda çalışacak hamiyetli insanlar nerede?

· Hareket bereket ise tercih edilir. Yoksa bereketsiz hareket maharet değildir. Fırtına da hareket ediyor. Rüzgâr ve güneş de hareket ederler. Fırtına yıkarak, diğerleri çiçekleri açtırarak. Demek, fırtına gibi bir genç bize lazım değil. Sel, baraja toplanırsa neşvünemaya sebeptir.Hissiyatımızın barajı da dini ölçülerle nurlanmış akıldır. Ancak o zaman dava adamı olunur.

·Dine hizmette ölçü: İnsanların fikirlerini ve hissiyatlarını dine imale ettirmek(yöneltmek, çekmek) vazife-i diniyyelerini ihtar etmekle dine hizmet edilmiş olunur. Maddi müdahale, batan bir adamı bir tekme ile iyice batırmak demektir. Ölüye kurşun sıkmak gibidir. Onun aklı, vicdan ve kalbi tefessüh etmişse maddi müdahale faydasızdır.

·Doktor, muayehanesinde kasap kasaturalarını, satırlarını sergilese elbette hasta onları görür görmez kaçacaktır, ameliyata yatmayacaktır. Her meslek uğraştığı işe göre isimlendirilir. Terzi, ayakkabı satsa ona terzi unvanı verilmez. Ağaç traş edene bahçıvan, insan traş edene de berber denir. İnsan da insanın maneviyat doktoru olmak istiyorsa, İslamiyet eczanesinin başta iman esasları, İslam’ın şartları gibi temel gıdaları ihtiva eden haplarını önce kendine, sonra hastaya verebilir. Aksini yaparsa cinayet işlemiş olur.

·Rahmet cemaat üzerinedir. Bulutlar toplanınca yağmur yağar. Fındık ağacı yağmuru çeker ama dağ başında tek kalan bir fındık ağacı herhalde yağmuru çekemez.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ÖMER ZİYAÜDDİN DAĞISTANİ’DEN NÜKTELER VE İZAHLAR

ÖMER ZİYAÜDDİN DAĞISTANİ’DEN NÜKTELER VE İZAHLAR

Merhum Müderris Ömer Ziyaûddin Efendi'nin (1849-1920) Sahîh-i Buharî'yi ihtisar edip sonra dili

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-7

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-7

M. Şimşek: Muhterem hocam! Yayınladığınız eserlerinizden bahsedecek olursak, hangi alanlarda

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-6

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-6

M. Şimşek: Buhârî ve Müslim de uydurma hadis olduğunu iddia edenler var. İnsaflı olanlar zay

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-5

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-5

M. Şimşek: Muhterem hocam! Hadis usulüyle ilgili muasır dönemde, kısmen Mısırda ve ülkemizd

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-4

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-4

M. Şimşek: Hadis’in diğer İslam ilimleriyle münasebeti konusunda neler söylemek istersiniz?

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-3

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-3

M. Şimşek: Önceki dönemlerde medreselerde hiç yok iken, şimdi talebe hem hadis usulü okuyor,

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-2

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-2

M. Şimşek: Muhterem hocam! Biz, sizinle ilgili şöyle bir durumdan haberdarız. Medrese eğitimin

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-1

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-1

Kıymetli ziyaretçilerimiz, değerli hocamız Salih Ekinci efendi ile geçen aylarda yaptığımız

ESAD COŞAN HOCAEFENDİ’DEN BİR GÜLDESTE-19

ESAD COŞAN HOCAEFENDİ’DEN BİR GÜLDESTE-19

Cüz'î bir tefekkürle hemen anlarız ki, Müslümanların toplu refahı, ilerleme ve yükselmesi,

ESAD COŞAN HOCAEFENDİ’DEN BİR GÜLDESTE-18

ESAD COŞAN HOCAEFENDİ’DEN BİR GÜLDESTE-18

Arapça'da azamet nunu denilir, nun harfi vardır. Fiil sîgalarının baş tarafına geldiği zama

ESAD COŞAN HOCAEFENDİ’DEN BİR GÜLDESTE-17

ESAD COŞAN HOCAEFENDİ’DEN BİR GÜLDESTE-17

Bir hadisi şerif var; çok seviyorum ve çok konu ediniyorum, konuşmalarımda zikrediyorum bu hadi

Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında, acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır.

TAHRÎM,6

GÜNÜN HADİSİ

Muavvizeteyn (Nas-Felak) Sureleri

"Şeytan insanoğlunun kalbinin üzerinde tünemiş vaziyette bekler. Allah'ı zikredince siner, çekilir, gaflet etse vesvese verir." (Buhari, Tefsir, Kul euzu bi-rabbi'n-nas 1)

TARİHTE BU HAFTA

*Uyvar Kalesi Fethedildi.(24 Eylül 1663) *Niğbolu Savaşaı Kazanıldı.(25 Eylül 1396) *Birinci Viyana Kuşatması(27 Eylül 1529) *Preveze Deniz Zaferi(28 Eylül 1538) *Demokrat Parti Kapatıldı(29 Eylül 1960)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI