Cevaplar.Org

TARİHTE BUNLAR OLDU-14

Merhum Necip Fazıl, keskin zekâsının yanında öngörüsü de fevkalade inkişaf etmiş bir şahsiyet. Şairlerin ortak bu yönünü bir mısraında kendisi de ifade eder ya; Ben şairim, gaybı kurcalayan çilingir, Canlı cenazelerinin başında münker nekirR


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2006-11-11 14:41:54

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE NECİP FAZIL’IN BİR ÖNGÖRÜSÜ

Merhum Necip Fazıl, keskin zekâsının yanında öngörüsü de fevkalade inkişaf etmiş bir şahsiyet. Şairlerin ortak bu yönünü bir mısraında kendisi de ifade eder ya; Ben şairim, gaybı kurcalayan çilingir, Canlı cenazelerinin başında münker nekir”

Merhum, sanırım bir zaman Süveyş kanalı ile alakalı bir meselede de bütün meslektaşlarının aksine bir görüş savunmuş ve hatta şöyle demiş;

“Eğer orası Mısır’sa ben de bu fikrimde musırrım”(ısrarlıyım) Ve hadise onun dediği gibi cereyan etmiş.

Geçenlerde yeni bir eserinin piyasaya arz edildiğini gördüm. İkinci Dünya Savaşı sırasında yazdığı günlük yazılardan derlenmiş(Savaş Yazıları–2 Cilt- Büyük Doğu Yayınları)

Orada savaşın başlamasından 2 ay kadar önce şu enteresan kanaatlerini zikrediyor Üstad; “Artık atacağı herhangi bir adımın harp demek olacağını kavrayan Almanya o adımı atacak mı, yoksa attığı kadarına razı olup oturacak mı?

Bence o adımı atacak. Çünkü bu hususta içeriye ve dışarı karşı taahhüt altında. Esasen bundan sonra geçecek her saniye rakibinin lehinde ve kendisi aleyhindedir(*)

Yani Almanya, şeametli(uğursuz) adımı atacaksa derhal atmaya veyahut o adımı atmak imkânına her an biraz daha yakından veda etmeye mecbur.

1939 yaz veya sonbaharında Almanlardan bir sürpriz beklediğimi kaydederek yazımın imza yerine gelmiş bulunuyorum. Bakalım hadiseler beni yalancı mı, doğrucu mu çıkaracak? Mümkün olsaydı yalancılığı şimdiden kabul ederdim.”

(*)Enteresandır, Führer de, en yakınlarından Bormann’a 1945’de dikte ettirdiği notlarında Alman generallerinin ordunun hazır olmadığını ileri sürüp savaşın 1943’de başlatılmasını istemesine rağmen, kendisinin 1938 en geç 1939’da harbin başlamasında ısrar ettiğini anlatır. Üstadın zikrettiği aynı sebepten)

SARI IRK HAKKINDA İKİ GÖRÜŞ

Sosyal hadise ve çalkantıları doğru inceleyebilen içtimaiyatçılar, gelecekte insanlığın başına Çin ve Zenci tehlikelerinin musallat olacağını söylemekteler. Bu konuda iki görüşü aktarmak istiyoruz. İlki Necip Fazıl’ın bahsettiğimiz eserinden; “Garplı bir mütefekkir Avrupa’nın sonunu göstermek isteyen bir eserinde onlar için(Sarı Irk) şöyle demişti; “Göreceksiniz, bir gün gelecek sarı ırkın yarım adam boyundaki çocukları Avrupa’yı istila edecek, harp meydanlarındaki ölülerimizin ağızlarını açıp altın dişlerini sökecek.”

Diğer bir kanaat de muhterem bir âlimimizden. O da şöyle diyor;“Kehanet değil, mesela çok yakın bir gelecekte şu kadar sene sonra, 15 ile 20 sene içinde Çin hortlaması olacaktır. Mesela diyorum ben, mesela deyince temsilde hata olmaz. Bu Çin hortlaması öyle bir zamanlar Timurlengin, Cengiz'in, Hülagu'nun veya Abaka Han'ın işgali ta Sivaslara kadar geldiği gibi, o dalgalanmalar da ta Sivaslara kadar, Anadolu içlerine kadar gelecektir. Anadolu insanı kaçacak yer bulamayacaktır. Ve onu, dünyayı bir zenci işgali takip edecektir.”

Ne dersiniz? Yecüc Mecüc istilasını hatıra getirmiyor mu?

“ELBETTE EV YIKANIN OLUR HANESİ VİRAN”

Bir devrin kılıçlaşan kalemlerinden Sebilürreşad Dergisi sahibi Serez’li Hafız Eşref Edip Fergan, bu milletin dinine karşı emsali görülmemiş suikastları “Kara Kitap” adlı eserinde bütün dehşetiyle anlatmıştır. Yazılanları okurken ürpermemek mümkün değildir. İşte bir misal;

“Cümlece malumdur ki, Halkçılar, evvela memlekette din müesseslerini kapatmakla, dine karşı İslam dinine karşı taarruza başladılar. Din müesseselerinde okuyan kırk bin din talebesini bir anda sokağa döktüler. Kırk bin din talebesi, yatakları omuzlarında, sokaklarda perişan bir halde, gözyaşları dökerken, onlar iyşü işret sofralarında rakılar, viskiler,

Şampanyalarla, zevk ve kahkahalarla, sabahlara kadar icra-yı şâdümani eylediler. Maarif vekillerinin, şampanya kadehini kaldırarak; “Bugün kırk bin yobazın yuvalarını tarumar ettim” diye attığı nâralar, hâlâ milletin kulağında çınlamakta, kalbini tutuşturmaktadır. Bu cüretkâr vekilin, bilahare bağırsağı patlayarak, kazuratı ağzından geldi. O halde cehennemi boyladı.”

İnsan bunları okuyunca büyüklerimizin şu sözünü demeden edemiyor;

“Zalim bir zulme giriftar olur ahir,

Elbette ev yıkanın olur hanesi viran.”

Kaynaklar

1-Savaş Yazıları–1- Necip Fazıl Kısakürek- Büyük Doğu Yayınları-İst–2006

2- Kara Kitap- Eşref Edip-Sebilürreşad Neşriyat Bürosu- İst- 1967- 2. baskı

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

TARİHTE BUNLAR OLDU-56

TARİHTE BUNLAR OLDU-56

SADRAZAMIN ASİL HAREKETİ Mehmed Zeki Pakalın ‘Tarihe Mal Olmuş Hikayeler’de anlatıyor; “

TARİHTE BUNLAR OLDU-55

TARİHTE BUNLAR OLDU-55

MÜSLÜMAN KANI AKITMAK İSTEMEYEN HÜKÜMDAR İttihad ve Terakki fırkasına bağlı Hareket Ordus

TARİHTE BUNLAR OLDU-54

TARİHTE BUNLAR OLDU-54

İSTANBUL TÜRKLERİN ELİNDEN NASIL ÇIKAR? Kritovulos, 15. yüzyılda yaşamış Bizanslı bir t

TARİHTE BUNLAR OLDU-53

TARİHTE BUNLAR OLDU-53

HASAN BASRİ ÇANTAY VE 27 MAYIS Üstad Bediüzzaman modern zamanlarda dalalet ehlinin özellikle

TARİHTE BUNLAR OLDU-52

TARİHTE BUNLAR OLDU-52

“SENİN YANINA GİTMEK İSTEMİYORUM” Merhum Samet Ağaoğlu Bey, Ziya Gökalp’in amcasının

TARİHTE BUNLAR OLDU-51

TARİHTE BUNLAR OLDU-51

PAKİSTANLI İKİ YAŞLI PROFESÖRÜN DEDİKLERİ Muhterem Yavuz Bülent Bakiler beyefendi anlatıy

ŞEVKET BİNBAŞI

ŞEVKET BİNBAŞI

Not: Bugün merhum Sultan İkinci Abdülhamid hanın vefat yıldönümü. Cenab-ı Hak kendilerine r

TARİHTE BUNLAR OLDU-50

TARİHTE BUNLAR OLDU-50

Sultan İkinci Abdülhamid han Şam-Mekke demiryolunu yapmaya kalkışınca, alışkanlık icabı, b

TARİHTE BUNLAR OLDU-49

TARİHTE BUNLAR OLDU-49

ALMANYA CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK Biraz abartı gelebilir ama Almanların Alman birliğ

TARİHTE BUNLAR OLDU-48

TARİHTE BUNLAR OLDU-48

Mercidabık zaferini kazanıp Haleb’i, Şam’ı ve Suriye’yi zapt eden Yavuz Selim hanın hazi

TARİHTE BUNLAR OLDU-47

TARİHTE BUNLAR OLDU-47

Tarihteki ilginç hadiselerden birisi de hayvanların muhakeme edilmesidir. Ortaçağ Avrupa tarihi

"Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" dediler.

Âl-i İmrân; 173

GÜNÜN HADİSİ

Kur'an'ın Faziletine Dair

"Bir grup, Kitabullah'ı okuyup ondan ders almak üzere Allah'ın evlerinden birinde bir araya gelecek olsalar, mutlaka üzerlerine sekinet iner ve onları Allah'ın rahmeti bürür. Melekler de kanatlarıyla sararlar. Allah, onları, yanında bulunan yüce cemaatte

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI