Cevaplar.Org

HİKMET DAMLALARI–2

· Büyük balık küçük balığı yutuyor, doğru..Büyük de küçük de acı su, basit kumdandır. Cenab-ı Hak büyük balığa su ve kum yedireceğine küçük balıkları üreterek yediriyor. Buna rağmen


Yusuf HAS

yusufhas@mynet.com

2006-11-11 13:49:16

· Büyük balık küçük balığı yutuyor, doğru..Büyük de küçük de acı su, basit kumdandır. Cenab-ı Hak büyük balığa su ve kum yedireceğine küçük balıkları üreterek yediriyor. Buna rağmen büyük hâlâ mahdut, küçük hâlâ pek fazla.. Demek dengeyi bu şekilde sağlayan zat, pek adildir.

· Tabiat yoktan var edildikten sonra devr-i daim kanuna tabii oluyor. Alelekser artıp eksilmiyor. Bitkiler hayvanlar topraktan geliyor, toprağa intikal ediyor. Sema-Arz alışveriş yapıyor. Bu devr-i daim neticesinde artma, eksilme posa yok. Cennette insan vücudunda da böyle varidat sarfiyata denk tutuluyor. Dolayısıyla posa yok..

· İntisapta(bağlılıkta) kıymet var. Hz. Ali’ye ait olan kılıç bir demir kütlesi olduğu halde kıymetlidir. Hediye edilen bir kalem itina ile kullanılır. Peygamber(ASM)’a ait bir eşya olursa daha çok kıymetli olur, daha fazla ihtimam gösterilir. Ya Allah’ın(CC)hediye ettiği gözler, sözler ve her şey

· Bir yerde bir boru ve çeşmeler var. Bir çeşmeden su, diğerinden süt, diğerinden de katran ve zift akıyor. Hangisini irade etsen o nasibindir. Katran akan çeşmeden içsen suç senindir, nasibin odur. İrade sendedir. Üç dört tane melaike seni zorla süte götürecek değil ya..

· Kader ilim nevindendir. Şuur gibi. Bir adam gelse, tüfeğin nasıl ateş edeceğini tarif etse, bilse tüfek patlar mı?. Hayır. Çünkü irade ve kudret de lazımdır. İşte Cenab-ı Hak da yapacaklarımızı biliyor. Bilmekle hadise vukua gelmiyor. Bizim irademiz esastır.

· Kisb(İnsan kazancı) emr-i itibaridir. Bir misal; Kalem, kâğıt, mürekkep, kâtip ayrı ayrı şeylerdir. Bunlardan biri olan kâtip diğerlerini istimal ettiğinde bir mana çıkıyor; “yazı yazmaklık” Bunun hariçte vücudu yoktur. Bizim her kisbimiz böyledir.

· Olacaklar Allah’ın ilminde vardır. Fakat o insanın yapmasını bekler. Yapmadan cezasını veya mükâfatını vermez. İki pehlivandan birinin yıkılacağı bilindiği halde nasıl ki güreşmeden “yıkılır” denmez. Yoksa yenilen “eğer güreşmiş olsaydık ben yıkardım” der. Allah da insanların yapmalarını bekliyor.

· Bir kâtibin yazı yazma sıfatının bir sayfadaki bütün harflerdeki aksi Vahidiyyet, bir harfteki aksi Ehadiyyyet’tir.

· Neden eski peygamberler çok? Çünkü son devrin insanları koyun ise, eski devrin insanları medeniyette keçi gibiydiler. Keçileri idare zordur. 1000 koyuna bir çoban yetiyorken, elli keçiye bir çoban ancak yetiyor.

· Vahdet-i Vücud Allah’ın varlığı hesabına kâinatı inkâr etmektir. Bunun vartaları vardır. “Dünyada her şey hayaldir” derler. Peygamberimiz(ASM) bu dünyada yaşadı, o da mı hayal?

· Vahdet-i Vücutçuların sıfatı Sıfatullah’ta, zatı Zatullahta eriyor. Zevklidir. İnsan bu zevk ile mest olur. İnsan bal yiyerek sarhoş olması gibi, çok bal yiyince “enel esel” yani “ben balım” der. Hallac-ı Mansur gibi.. Vahdet-i şuhud daha selametlidir.

*Şefkatte güneş gibi olmak..Resulullah(SAV) Taif’te kendisini taşlıyanlara beddua etmiyor. “Bunlar benim kendileri için gerçek kurtarıcı olduğumu bilmiyorlar, affet, hidayet et” buyurmuş. Bir kaç sene sonra Taif toptan Müslüman olmuş. Bizim hizmetimiz Güneş gibidir.Güneş hiç darılmaz.Pencere, perde kapalı olsa da hep fırsatı kollar, açar açmaz, içeri nezaketle girer, camları bile kırmadan..

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ÖMER ZİYAÜDDİN DAĞISTANİ’DEN NÜKTELER VE İZAHLAR

ÖMER ZİYAÜDDİN DAĞISTANİ’DEN NÜKTELER VE İZAHLAR

Merhum Müderris Ömer Ziyaûddin Efendi'nin (1849-1920) Sahîh-i Buharî'yi ihtisar edip sonra dili

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-7

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-7

M. Şimşek: Muhterem hocam! Yayınladığınız eserlerinizden bahsedecek olursak, hangi alanlarda

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-6

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-6

M. Şimşek: Buhârî ve Müslim de uydurma hadis olduğunu iddia edenler var. İnsaflı olanlar zay

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-5

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-5

M. Şimşek: Muhterem hocam! Hadis usulüyle ilgili muasır dönemde, kısmen Mısırda ve ülkemizd

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-4

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-4

M. Şimşek: Hadis’in diğer İslam ilimleriyle münasebeti konusunda neler söylemek istersiniz?

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-3

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-3

M. Şimşek: Önceki dönemlerde medreselerde hiç yok iken, şimdi talebe hem hadis usulü okuyor,

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-2

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-2

M. Şimşek: Muhterem hocam! Biz, sizinle ilgili şöyle bir durumdan haberdarız. Medrese eğitimin

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-1

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-1

Kıymetli ziyaretçilerimiz, değerli hocamız Salih Ekinci efendi ile geçen aylarda yaptığımız

ESAD COŞAN HOCAEFENDİ’DEN BİR GÜLDESTE-19

ESAD COŞAN HOCAEFENDİ’DEN BİR GÜLDESTE-19

Cüz'î bir tefekkürle hemen anlarız ki, Müslümanların toplu refahı, ilerleme ve yükselmesi,

ESAD COŞAN HOCAEFENDİ’DEN BİR GÜLDESTE-18

ESAD COŞAN HOCAEFENDİ’DEN BİR GÜLDESTE-18

Arapça'da azamet nunu denilir, nun harfi vardır. Fiil sîgalarının baş tarafına geldiği zama

ESAD COŞAN HOCAEFENDİ’DEN BİR GÜLDESTE-17

ESAD COŞAN HOCAEFENDİ’DEN BİR GÜLDESTE-17

Bir hadisi şerif var; çok seviyorum ve çok konu ediniyorum, konuşmalarımda zikrediyorum bu hadi

Doğrusu Allah katında din, İslâm'dır; o kitap verilenlerin anlaşmazlıkları ise sırf kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki taşkınlık ve ihtirastan dolayıdır. Her kim Allah'ın âyetlerini inkâr ederse iyi bilsin ki, Allah hesabı çabuk görendir

Âl-i İmran:20

GÜNÜN HADİSİ

Kim, rızkının Allah tarafından genişletilmesini, ecelinin uzatılmasını isterse sıla-i rahim yapsın.

Müslim, 2318

TARİHTE BU HAFTA

*Uyvar Kalesi Fethedildi.(24 Eylül 1663) *Niğbolu Savaşaı Kazanıldı.(25 Eylül 1396) *Birinci Viyana Kuşatması(27 Eylül 1529) *Preveze Deniz Zaferi(28 Eylül 1538) *Demokrat Parti Kapatıldı(29 Eylül 1960)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI