Cevaplar.Org implant

BEDİÜZZAMAN TESTİ–2

1-Üstad “yarım ümmi” olduğunu ifade eder. Bu ne demektir?


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2006-09-30 11:27:56

1-Üstad “yarım ümmi” olduğunu ifade eder. Bu ne demektir?

a-Hattı okunaklı ve yazısı hızlı olmayan

b-Zar zor okuyabilen

c-Okuyabilen fakat yazamayan

d-Latince okuyup yazamayan

e-Harekesiz yazıları okuyamayan

2-Risale-i Nur’un ilk intişarı zamanında eser ve mektupları bir yerden bir yere ulaştıran gönüllülere ne ad verilmiştir?

a-Şakird

b-Mübarekler heyeti

c-Gül fabrikası

d-Nur fabrikası

e-Nur postacıları

3-Üstad’ın “Risale-i Nur’un bir medresetül zehrasıdır” dediği şehir hangisidir?

a-Afyon b-Van c-Isparta d-Eskişehir e-Kastamonu

4-Üstad’ın doğumundan yüz sene önce dünyayı şereflendiren müceddid kimdir?

a-Abdülhalık Gucduvani

b-Mevlana Halid-i Bağdadi

c-İbn-i Abidin

d-İmam Alusi

e- Şah Veliyullah Dehlevi

5-Üstad Denizli hapsinde hangi eseri kaleme almıştır?

a-El Hüccetüz Zehra

b-Ayetül Kübra

c-Münacat

d-Meyve Risalesi

e-Hakikat Nurları

6-Mustafa Kemal Paşa’nın üstada ettiği teklif nedir?

a-Risalelerin diyanetçe bastırılması

b-Doğu illerinin umumi vaizliği

c-Diyanet İşleri Başkanlığı

d-Medreseleri ıslah işini üzerine alması

e-Kur’an meali yazması

7-“Ben üç cihetle…..yım” Bediüzzaman. Üstad üç cihetle hangi şehirli olduğunu söylüyor?

a- Van b-Bitlis c-Urfa d-Isparta e- Kastamonu

8-Aşağıdakilerden hangisi hasım cephenin hizmet ehline hücum yollarından biri değildir?

a-Korku vermek

b-Hizmetin başındakilerinin kusurlarını teşhir

c-Aradaki dayanışmayı kırmaya çalışmak

d-Üstadlarını ihanetlerle gözden düşürmeye çalışmak

e-Görmezden gelerek zamanla unutulmasına çalışmak

9-Üstad girdiği hapishaneleri hangi isim ile vasıflandırmıştır?

a-Medrese-i seyyare

b-Mekteb-i Nuriye

c-Medrese-i Yusufiye

d-Maphushane-i Talimiyye

e-Mekteb-i İrfaniyye

10-Üstadın girdiği hapisler hangisinde doğru sıralanmıştır?

a-Eskişehir- Emirdağ- Afyon

b-Denizli-Barla-Afyon

c-Eskişehir- Denizli- Afyon

d-Barla- Kastamonu- Emirdağ

e-Burdur- Eskişehir- Isparta

11-Aşağıdakilerden hangisi üstadın mahkemelerde suçlandığı asılsız iddialardan değildir?

a-Tarikatçılık

b-Emniyeti ihlal edebilir olma

c-Cemiyet teşkili

d-Tesettürü savunmak

e-Yurtdışından yardım almak

12- Üstad hangi eseri münasebeti ile 1952’de İstanbul’da mahkeme önüne çıkmıştır?

a-Tesettür Risalesi

b-Gençlik Rehberi

c-Hizmet Rehberi

d-Hakikat Nurları

e-Hikmet-ül İstiaze

13-Üstadın asayiş ve emniyeti korumayı esas alan yapıcı hizmet metoduna ne ad veriliyor?

a-Tarik-ı aczimendi

b-Müsbet hareket

c-Kudsi hizmet

d-Selefi hareket

e-Şefkat hizmeti

14-Üstadın aşağıdaki talebelerinden hangisi hayattadır?

a-Hüsnü Bayram

b-Zübeyir Gündüzalp

c-Mehmed Feyzi Pamukçu

d-Hüsrev Altınbaşak

e-Bayram Yüksel

15-Üstad hangi tarihte Hakkın rahmetine kavuştu?

a-12 Mart 1961

b-15 Eylül 1961

c-23 Nisan 1958

d-23 Mart 1960

e-20 Mart 1960

16-Aşağıdakilerden hangisi üstadın ikamet buyurduğu yerlerden biri değildir?

a- Eskişehir b-Kütahya c-Afyon d-Denizli e-Emirdağ

17-Aşağıdaki zevattan hangisi üstadın arkadaşlarından değildir?

a-Mehmed Akif b-Ziya Gökalp c- Mustafa Sabri Efendi d-Elmalılı Hamdi Efendi e-Urfalı Şeyh Saffet Efendi

18- Bediüzzaman ne demektir?

a- Zamanın eşsizi

b- Zamanın bid’atı

c- Zamanın kahramanı

d-Zamanın yazarı

e- Hiçbiri..

19- Üstadın Doğuda kurmayı tasavvur ettiği Üniversiteye 19 bin altın veren Osmanlı hükümdarı kimdir?

a-İkinci Abdülhamid

b-Mehmed Reşad

c- Beşinci Murad

d-Vahidüddin

e-İkinci Abdülaziz

20- Tarihçe-i Hayatın içinde tamamı olan iki risale hangileridir?

a-Meyve Risalesi- El Hüccetüz Zehra

b-Ayetül Kübra-Telvihat-ı Tis’a

c-Nur’un İlk Kapısı- Nur Aleminin Bir Anahtarı

d-Ayetül Kübra- Münacat

e- Küçük Sözler- Haşir Risalesi

21- “Ben ekmeksiz yaşarım, ….. yaşayamam” Bediüzzaman

Boşluğu doldurunuz?

a- Çaysız b-Kitapsız c-Hürriyetsiz d- Böreksiz e- Zübeyirsiz

22-Üstad gençliğinde, Ömer paşanın hanesinde harama nazar etmemesini nasıl izah ediyor?

a- İlmin izzetini muhafaza

b- Kabri keşfetmesi

c- Günahların zehirli bir bala benzemesi

d- Ömer Paşaya saygısı

e- Pek dışarı çıkmaması

23-Afyon Hapsinin meyvesi hangisidir?

a- El Hüccetüz Zehra

b- Haşir Risalesi

c- Ene Risalesi

d- Ayetül Kübra

e- Meyve Risalesi

24-Üstadın iki takım külliyat hediye gönderdiği Diyanet İşleri Reisi kimdir?

a- Ömer Nasuhi Bilmen

b-Ahmed Hamdi Akseki

c-Hasan Hüsnü Erdem

d-Hasan Fehmi Başoğlu

e-Rıfat Börekçi

25-1950’lerde Türkiye’ye gelip Bediüzzzamanla görüşen ve yüksek takdirlerini bildiren Hindistanlı İlahiyat Fakültesi dekanı kimdir?

a- İhsan Sabir

b-Ali Ekber Şah

c- Zafer Afaq Ansar

d-Habiburrahman Şakir

e-Muhammed Hamidullah

CEVAPLAR:1-A 2- E 3-C 4-B 5-D 6-B 7-D 8- E 9-C 10-C

11-E 12-B 13-B 14-A 15-D 16-B 17-B 18-A 19-B 20-D 21-C 22-A 23-A 24-B 25-B

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Erkan, 2008-02-21 05:06:22

Allah razı olsun çok güzel leziz ve nefis bir çalışma olmuş.... Allah ebediyen razı olsun

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

İbrahim Sargın, 2007-01-15 20:54:28

Cengiz bey çok teşekkürler. Özür dileriz, gözümüzden kaçmış. Hemen düzelteceğiz inşallah. İkazınız için çok teşekkürler.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

cengiz, 2007-01-14 17:35:19

3. sorunuzun cevabı afyon olarak belirtiliyor. cevap ısparta değilmiydi

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

mübarra, 2006-11-12 16:46:07

mükemmel bir test her daim böyle sorularla kendimizi yenileyebiliriz.bilmediğimiz bir çok ayrıntıyı öğrenmiş oluruz.aynı zamanda büyük insan B.S.N. hakkında bilgilenmek gerçekten çok keyif verici.teşekkürler

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-4

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-4

Üstadın ulaştığı netice gösteriyordu ki; gerçekten İslam fıtrat dinidir. Bundan sonra, bu

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-3

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-3

Müellif: M. Said Ramazan el Buti Mütercim: Fehmi Türkmen Hocaefendi Bizim için mümkün değil

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-5

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-5

Risale-i Nur, acz, fakr, şefkat ve tefekkür kavramlarından her birini Hakka ve hakikate ulaşma

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-4

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-4

Risale-i Nur kendisini tarikattan çok hakikat ve şeriat olarak tarif eder. Fakat, ister hakikat ol

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-1

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-1

Türkiye’de acip bir olay meydana geldi. En mühim ve en tehlikeli olan hadise ise, Türk milleti

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-2

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-2

Cenab-ı Hakkın kainata koyduğu kanunlardan(sünnetullah) birisi de, belirli zaman dilimlerinde M

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-3

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-3

Risale-i Nur, insanı Allah’a ulaştıran yolların sayısız olabileceğini söyler. Bununla birl

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-2

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-2

Bu konuda diğer bir ayrıntı da, Risale-i Nur’un diline, üslubuna yapılan itirazdır. Dilin a

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-1

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-1

“Risale-i Nur, bize, Rabbimizi tanıtan dört külli muallimden, dört umumi tarif ediciden bahsed

BEDİÜZZAMAN VE 'MÜSPET HAREKET-3

BEDİÜZZAMAN VE 'MÜSPET HAREKET-3

10. ‘Dindar Demokratlar’ Bir kere Nursi Demokratları nitelerken hemen tüm nitelemelerinde

BEDİÜZZAMAN VE 'MÜSPET HAREKET-2

BEDİÜZZAMAN VE 'MÜSPET HAREKET-2

6. Kur’an Hizmeti Hiçbir Şeye Alet Yapılmamalıdır Nursi, mevcut siyasi yapıya "isyan hakk

et-Teğabün: 3

Gökleri ve yeri yerli yerince yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş ancak O'nadır. (Mürşid 3.1 adlı yazılım-Turan Yazılım-(www.turan.com.tr) )

GÜNÜN HADİSİ

"Kim alim geçinmek, sefihlerle münazara yapmak ve halkın dikkatlerini kendine çekmek gibi maksadlarla ilim öğrenirse Allah o kimseyi cehenneme atar."

Tirmizi, İlm 6, (2666)

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI