Cevaplar.Org

BEDİÜZZAMAN TESTİ–2

1-Üstad “yarım ümmi” olduğunu ifade eder. Bu ne demektir?


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2006-09-30 11:27:56

1-Üstad “yarım ümmi” olduğunu ifade eder. Bu ne demektir?

a-Hattı okunaklı ve yazısı hızlı olmayan

b-Zar zor okuyabilen

c-Okuyabilen fakat yazamayan

d-Latince okuyup yazamayan

e-Harekesiz yazıları okuyamayan

2-Risale-i Nur’un ilk intişarı zamanında eser ve mektupları bir yerden bir yere ulaştıran gönüllülere ne ad verilmiştir?

a-Şakird

b-Mübarekler heyeti

c-Gül fabrikası

d-Nur fabrikası

e-Nur postacıları

3-Üstad’ın “Risale-i Nur’un bir medresetül zehrasıdır” dediği şehir hangisidir?

a-Afyon b-Van c-Isparta d-Eskişehir e-Kastamonu

4-Üstad’ın doğumundan yüz sene önce dünyayı şereflendiren müceddid kimdir?

a-Abdülhalık Gucduvani

b-Mevlana Halid-i Bağdadi

c-İbn-i Abidin

d-İmam Alusi

e- Şah Veliyullah Dehlevi

5-Üstad Denizli hapsinde hangi eseri kaleme almıştır?

a-El Hüccetüz Zehra

b-Ayetül Kübra

c-Münacat

d-Meyve Risalesi

e-Hakikat Nurları

6-Mustafa Kemal Paşa’nın üstada ettiği teklif nedir?

a-Risalelerin diyanetçe bastırılması

b-Doğu illerinin umumi vaizliği

c-Diyanet İşleri Başkanlığı

d-Medreseleri ıslah işini üzerine alması

e-Kur’an meali yazması

7-“Ben üç cihetle…..yım” Bediüzzaman. Üstad üç cihetle hangi şehirli olduğunu söylüyor?

a- Van b-Bitlis c-Urfa d-Isparta e- Kastamonu

8-Aşağıdakilerden hangisi hasım cephenin hizmet ehline hücum yollarından biri değildir?

a-Korku vermek

b-Hizmetin başındakilerinin kusurlarını teşhir

c-Aradaki dayanışmayı kırmaya çalışmak

d-Üstadlarını ihanetlerle gözden düşürmeye çalışmak

e-Görmezden gelerek zamanla unutulmasına çalışmak

9-Üstad girdiği hapishaneleri hangi isim ile vasıflandırmıştır?

a-Medrese-i seyyare

b-Mekteb-i Nuriye

c-Medrese-i Yusufiye

d-Maphushane-i Talimiyye

e-Mekteb-i İrfaniyye

10-Üstadın girdiği hapisler hangisinde doğru sıralanmıştır?

a-Eskişehir- Emirdağ- Afyon

b-Denizli-Barla-Afyon

c-Eskişehir- Denizli- Afyon

d-Barla- Kastamonu- Emirdağ

e-Burdur- Eskişehir- Isparta

11-Aşağıdakilerden hangisi üstadın mahkemelerde suçlandığı asılsız iddialardan değildir?

a-Tarikatçılık

b-Emniyeti ihlal edebilir olma

c-Cemiyet teşkili

d-Tesettürü savunmak

e-Yurtdışından yardım almak

12- Üstad hangi eseri münasebeti ile 1952’de İstanbul’da mahkeme önüne çıkmıştır?

a-Tesettür Risalesi

b-Gençlik Rehberi

c-Hizmet Rehberi

d-Hakikat Nurları

e-Hikmet-ül İstiaze

13-Üstadın asayiş ve emniyeti korumayı esas alan yapıcı hizmet metoduna ne ad veriliyor?

a-Tarik-ı aczimendi

b-Müsbet hareket

c-Kudsi hizmet

d-Selefi hareket

e-Şefkat hizmeti

14-Üstadın aşağıdaki talebelerinden hangisi hayattadır?

a-Hüsnü Bayram

b-Zübeyir Gündüzalp

c-Mehmed Feyzi Pamukçu

d-Hüsrev Altınbaşak

e-Bayram Yüksel

15-Üstad hangi tarihte Hakkın rahmetine kavuştu?

a-12 Mart 1961

b-15 Eylül 1961

c-23 Nisan 1958

d-23 Mart 1960

e-20 Mart 1960

16-Aşağıdakilerden hangisi üstadın ikamet buyurduğu yerlerden biri değildir?

a- Eskişehir b-Kütahya c-Afyon d-Denizli e-Emirdağ

17-Aşağıdaki zevattan hangisi üstadın arkadaşlarından değildir?

a-Mehmed Akif b-Ziya Gökalp c- Mustafa Sabri Efendi d-Elmalılı Hamdi Efendi e-Urfalı Şeyh Saffet Efendi

18- Bediüzzaman ne demektir?

a- Zamanın eşsizi

b- Zamanın bid’atı

c- Zamanın kahramanı

d-Zamanın yazarı

e- Hiçbiri..

19- Üstadın Doğuda kurmayı tasavvur ettiği Üniversiteye 19 bin altın veren Osmanlı hükümdarı kimdir?

a-İkinci Abdülhamid

b-Mehmed Reşad

c- Beşinci Murad

d-Vahidüddin

e-İkinci Abdülaziz

20- Tarihçe-i Hayatın içinde tamamı olan iki risale hangileridir?

a-Meyve Risalesi- El Hüccetüz Zehra

b-Ayetül Kübra-Telvihat-ı Tis’a

c-Nur’un İlk Kapısı- Nur Aleminin Bir Anahtarı

d-Ayetül Kübra- Münacat

e- Küçük Sözler- Haşir Risalesi

21- “Ben ekmeksiz yaşarım, ….. yaşayamam” Bediüzzaman

Boşluğu doldurunuz?

a- Çaysız b-Kitapsız c-Hürriyetsiz d- Böreksiz e- Zübeyirsiz

22-Üstad gençliğinde, Ömer paşanın hanesinde harama nazar etmemesini nasıl izah ediyor?

a- İlmin izzetini muhafaza

b- Kabri keşfetmesi

c- Günahların zehirli bir bala benzemesi

d- Ömer Paşaya saygısı

e- Pek dışarı çıkmaması

23-Afyon Hapsinin meyvesi hangisidir?

a- El Hüccetüz Zehra

b- Haşir Risalesi

c- Ene Risalesi

d- Ayetül Kübra

e- Meyve Risalesi

24-Üstadın iki takım külliyat hediye gönderdiği Diyanet İşleri Reisi kimdir?

a- Ömer Nasuhi Bilmen

b-Ahmed Hamdi Akseki

c-Hasan Hüsnü Erdem

d-Hasan Fehmi Başoğlu

e-Rıfat Börekçi

25-1950’lerde Türkiye’ye gelip Bediüzzzamanla görüşen ve yüksek takdirlerini bildiren Hindistanlı İlahiyat Fakültesi dekanı kimdir?

a- İhsan Sabir

b-Ali Ekber Şah

c- Zafer Afaq Ansar

d-Habiburrahman Şakir

e-Muhammed Hamidullah

CEVAPLAR:1-A 2- E 3-C 4-B 5-D 6-B 7-D 8- E 9-C 10-C

11-E 12-B 13-B 14-A 15-D 16-B 17-B 18-A 19-B 20-D 21-C 22-A 23-A 24-B 25-B

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Erkan, 2008-02-21 05:06:22

Allah razı olsun çok güzel leziz ve nefis bir çalışma olmuş.... Allah ebediyen razı olsun

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

İbrahim Sargın, 2007-01-15 20:54:28

Cengiz bey çok teşekkürler. Özür dileriz, gözümüzden kaçmış. Hemen düzelteceğiz inşallah. İkazınız için çok teşekkürler.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

cengiz, 2007-01-14 17:35:19

3. sorunuzun cevabı afyon olarak belirtiliyor. cevap ısparta değilmiydi

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

mübarra, 2006-11-12 16:46:07

mükemmel bir test her daim böyle sorularla kendimizi yenileyebiliriz.bilmediğimiz bir çok ayrıntıyı öğrenmiş oluruz.aynı zamanda büyük insan B.S.N. hakkında bilgilenmek gerçekten çok keyif verici.teşekkürler

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

TA‛LÎKÂT’IN TERCÜMESİNİ TAKDİM EDERKEN

TA‛LÎKÂT’IN TERCÜMESİNİ TAKDİM EDERKEN

Mantık, Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin müstakil olarak bir eser te’lif ettiğ

KIZIL ÎCÂZ KİTABI TANITIM TOPLANTISI

KIZIL ÎCÂZ KİTABI TANITIM TOPLANTISI

Muhterem kardeşlerim, yeni bir ilmî çalışma ile karşınızdayız; es Süllemü’l Münevrak.

MOLLA MUHAMMED ZAHİD MERHUMUN ARAPÇA RİSALE ÇEVİRİLERİ ÜZERİNE

MOLLA MUHAMMED ZAHİD MERHUMUN ARAPÇA RİSALE ÇEVİRİLERİ ÜZERİNE

Üstad Bediüzzaman Risale-i Nur Külliyatı’nın Arapçaya tercümesi üzerinde ısrarla durmuşt

RİSALE-İ NUR’DA TEFSİR EDİLEN AYETLER

RİSALE-İ NUR’DA TEFSİR EDİLEN AYETLER

Soru: Risale-i Nur’da 600 civarı ayetin sarihi, diğer birçok ayetin de mana cihetiyle açıklan

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI-3

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI-3

C. Firma Ailesi (Stakeholder) Firmalar, doğal olarak bir hayır kurumu değil kâr amacıyla kurul

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI-2

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI-2

B.2.2. Said Nursi’de Şefkat Nursi, Mektubat adlı kitabında aşk ile şefkati karşılaştırı

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI

A. Said Nursi’nin Şefkat Odaklı Aile Modeli Bekleneceği gibi Said Nursi sadece Müslümanlar i

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-4

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-4

Üstadın ulaştığı netice gösteriyordu ki; gerçekten İslam fıtrat dinidir. Bundan sonra, bu

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-3

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-3

Müellif: M. Said Ramazan el Buti Mütercim: Fehmi Türkmen Hocaefendi Bizim için mümkün değil

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-5

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-5

Risale-i Nur, acz, fakr, şefkat ve tefekkür kavramlarından her birini Hakka ve hakikate ulaşma

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-4

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-4

Risale-i Nur kendisini tarikattan çok hakikat ve şeriat olarak tarif eder. Fakat, ister hakikat ol

Şüphesiz o, korunmuş bir kitapta (yazılı) olan pek şerefli/değerli Kur'an'dır ki O'na temiz olanlardan başkası dokunamaz.

(Vakıa, 77-78-79)

GÜNÜN HADİSİ

Kur'an'ın Faziletine Dair

"Bir grup, Kitabullah'ı okuyup ondan ders almak üzere Allah'ın evlerinden birinde bir araya gelecek olsalar, mutlaka üzerlerine sekinet iner ve onları Allah'ın rahmeti bürür. Melekler de kanatlarıyla sararlar. Allah, onları, yanında bulunan yüce cemaatte

TARİHTE BU HAFTA

*Hac'da Tünel Faciası 1426 Ölü(2 Temmuz 1990) *Cezayir İstiklale Kavuştu(3 Temmuz 1962) *Barbaros Hayreddin Paşa Vefat Etti(4 Temmuz 1546) *İstanbul'da Matbaa Açılmasına Padişah İradesi(5 Temmuz 1727) *Mukaddes Emanetler Sultan Selim'e Teslim Edildi.

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI