Cevaplar.Org

BEDİÜZZAMAN TESTİ–2

1-Üstad “yarım ümmi” olduğunu ifade eder. Bu ne demektir?


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2006-09-30 11:27:56

1-Üstad “yarım ümmi” olduğunu ifade eder. Bu ne demektir?

a-Hattı okunaklı ve yazısı hızlı olmayan

b-Zar zor okuyabilen

c-Okuyabilen fakat yazamayan

d-Latince okuyup yazamayan

e-Harekesiz yazıları okuyamayan

2-Risale-i Nur’un ilk intişarı zamanında eser ve mektupları bir yerden bir yere ulaştıran gönüllülere ne ad verilmiştir?

a-Şakird

b-Mübarekler heyeti

c-Gül fabrikası

d-Nur fabrikası

e-Nur postacıları

3-Üstad’ın “Risale-i Nur’un bir medresetül zehrasıdır” dediği şehir hangisidir?

a-Afyon b-Van c-Isparta d-Eskişehir e-Kastamonu

4-Üstad’ın doğumundan yüz sene önce dünyayı şereflendiren müceddid kimdir?

a-Abdülhalık Gucduvani

b-Mevlana Halid-i Bağdadi

c-İbn-i Abidin

d-İmam Alusi

e- Şah Veliyullah Dehlevi

5-Üstad Denizli hapsinde hangi eseri kaleme almıştır?

a-El Hüccetüz Zehra

b-Ayetül Kübra

c-Münacat

d-Meyve Risalesi

e-Hakikat Nurları

6-Mustafa Kemal Paşa’nın üstada ettiği teklif nedir?

a-Risalelerin diyanetçe bastırılması

b-Doğu illerinin umumi vaizliği

c-Diyanet İşleri Başkanlığı

d-Medreseleri ıslah işini üzerine alması

e-Kur’an meali yazması

7-“Ben üç cihetle…..yım” Bediüzzaman. Üstad üç cihetle hangi şehirli olduğunu söylüyor?

a- Van b-Bitlis c-Urfa d-Isparta e- Kastamonu

8-Aşağıdakilerden hangisi hasım cephenin hizmet ehline hücum yollarından biri değildir?

a-Korku vermek

b-Hizmetin başındakilerinin kusurlarını teşhir

c-Aradaki dayanışmayı kırmaya çalışmak

d-Üstadlarını ihanetlerle gözden düşürmeye çalışmak

e-Görmezden gelerek zamanla unutulmasına çalışmak

9-Üstad girdiği hapishaneleri hangi isim ile vasıflandırmıştır?

a-Medrese-i seyyare

b-Mekteb-i Nuriye

c-Medrese-i Yusufiye

d-Maphushane-i Talimiyye

e-Mekteb-i İrfaniyye

10-Üstadın girdiği hapisler hangisinde doğru sıralanmıştır?

a-Eskişehir- Emirdağ- Afyon

b-Denizli-Barla-Afyon

c-Eskişehir- Denizli- Afyon

d-Barla- Kastamonu- Emirdağ

e-Burdur- Eskişehir- Isparta

11-Aşağıdakilerden hangisi üstadın mahkemelerde suçlandığı asılsız iddialardan değildir?

a-Tarikatçılık

b-Emniyeti ihlal edebilir olma

c-Cemiyet teşkili

d-Tesettürü savunmak

e-Yurtdışından yardım almak

12- Üstad hangi eseri münasebeti ile 1952’de İstanbul’da mahkeme önüne çıkmıştır?

a-Tesettür Risalesi

b-Gençlik Rehberi

c-Hizmet Rehberi

d-Hakikat Nurları

e-Hikmet-ül İstiaze

13-Üstadın asayiş ve emniyeti korumayı esas alan yapıcı hizmet metoduna ne ad veriliyor?

a-Tarik-ı aczimendi

b-Müsbet hareket

c-Kudsi hizmet

d-Selefi hareket

e-Şefkat hizmeti

14-Üstadın aşağıdaki talebelerinden hangisi hayattadır?

a-Hüsnü Bayram

b-Zübeyir Gündüzalp

c-Mehmed Feyzi Pamukçu

d-Hüsrev Altınbaşak

e-Bayram Yüksel

15-Üstad hangi tarihte Hakkın rahmetine kavuştu?

a-12 Mart 1961

b-15 Eylül 1961

c-23 Nisan 1958

d-23 Mart 1960

e-20 Mart 1960

16-Aşağıdakilerden hangisi üstadın ikamet buyurduğu yerlerden biri değildir?

a- Eskişehir b-Kütahya c-Afyon d-Denizli e-Emirdağ

17-Aşağıdaki zevattan hangisi üstadın arkadaşlarından değildir?

a-Mehmed Akif b-Ziya Gökalp c- Mustafa Sabri Efendi d-Elmalılı Hamdi Efendi e-Urfalı Şeyh Saffet Efendi

18- Bediüzzaman ne demektir?

a- Zamanın eşsizi

b- Zamanın bid’atı

c- Zamanın kahramanı

d-Zamanın yazarı

e- Hiçbiri..

19- Üstadın Doğuda kurmayı tasavvur ettiği Üniversiteye 19 bin altın veren Osmanlı hükümdarı kimdir?

a-İkinci Abdülhamid

b-Mehmed Reşad

c- Beşinci Murad

d-Vahidüddin

e-İkinci Abdülaziz

20- Tarihçe-i Hayatın içinde tamamı olan iki risale hangileridir?

a-Meyve Risalesi- El Hüccetüz Zehra

b-Ayetül Kübra-Telvihat-ı Tis’a

c-Nur’un İlk Kapısı- Nur Aleminin Bir Anahtarı

d-Ayetül Kübra- Münacat

e- Küçük Sözler- Haşir Risalesi

21- “Ben ekmeksiz yaşarım, ….. yaşayamam” Bediüzzaman

Boşluğu doldurunuz?

a- Çaysız b-Kitapsız c-Hürriyetsiz d- Böreksiz e- Zübeyirsiz

22-Üstad gençliğinde, Ömer paşanın hanesinde harama nazar etmemesini nasıl izah ediyor?

a- İlmin izzetini muhafaza

b- Kabri keşfetmesi

c- Günahların zehirli bir bala benzemesi

d- Ömer Paşaya saygısı

e- Pek dışarı çıkmaması

23-Afyon Hapsinin meyvesi hangisidir?

a- El Hüccetüz Zehra

b- Haşir Risalesi

c- Ene Risalesi

d- Ayetül Kübra

e- Meyve Risalesi

24-Üstadın iki takım külliyat hediye gönderdiği Diyanet İşleri Reisi kimdir?

a- Ömer Nasuhi Bilmen

b-Ahmed Hamdi Akseki

c-Hasan Hüsnü Erdem

d-Hasan Fehmi Başoğlu

e-Rıfat Börekçi

25-1950’lerde Türkiye’ye gelip Bediüzzzamanla görüşen ve yüksek takdirlerini bildiren Hindistanlı İlahiyat Fakültesi dekanı kimdir?

a- İhsan Sabir

b-Ali Ekber Şah

c- Zafer Afaq Ansar

d-Habiburrahman Şakir

e-Muhammed Hamidullah

CEVAPLAR:1-A 2- E 3-C 4-B 5-D 6-B 7-D 8- E 9-C 10-C

11-E 12-B 13-B 14-A 15-D 16-B 17-B 18-A 19-B 20-D 21-C 22-A 23-A 24-B 25-B

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Erkan, 2008-02-21 05:06:22

Allah razı olsun çok güzel leziz ve nefis bir çalışma olmuş.... Allah ebediyen razı olsun

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

İbrahim Sargın, 2007-01-15 20:54:28

Cengiz bey çok teşekkürler. Özür dileriz, gözümüzden kaçmış. Hemen düzelteceğiz inşallah. İkazınız için çok teşekkürler.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

cengiz, 2007-01-14 17:35:19

3. sorunuzun cevabı afyon olarak belirtiliyor. cevap ısparta değilmiydi

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

mübarra, 2006-11-12 16:46:07

mükemmel bir test her daim böyle sorularla kendimizi yenileyebiliriz.bilmediğimiz bir çok ayrıntıyı öğrenmiş oluruz.aynı zamanda büyük insan B.S.N. hakkında bilgilenmek gerçekten çok keyif verici.teşekkürler

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

AZİZ ÜSTADIMA

AZİZ ÜSTADIMA

Aziz üstadım; seni tanıdığıma, eserlerini okuduğuma şükür ediyorum. Sana talebe olma şe

MEĞER İŞ BİZİM ANLADIĞIMIZ GİBİ DEĞİLMİŞ

MEĞER İŞ BİZİM ANLADIĞIMIZ GİBİ DEĞİLMİŞ

Biz münevverler, ekseriyet itibariyle herhangi bir içtimai meselede gazete haberleriyle iktifa ede

BÂZI MÛTEBER KAYNAKLARDA BEDÎÜZZAMÂN’IN DOĞUM TÂRÎHİ

BÂZI MÛTEBER KAYNAKLARDA BEDÎÜZZAMÂN’IN DOĞUM TÂRÎHİ

1- Bedîüzzamân Saîd Nursî: Târihçe-i Hayâtı, Eserleri, Meslek ve Meşrebi, Doğuş Ltd. Şi

BEDİÜZZAMAN’IN KİM VE NE OLDUĞU

BEDİÜZZAMAN’IN KİM VE NE OLDUĞU

Rahmetli Said-i Nursi veya Kürdi'nin nasıl yaşadığını ve nasıl öldüğünü öğrenmek içi

SAİD-İ NURSİ

SAİD-İ NURSİ

Abdürrahim ZAPSU Yetmiş yıl evvel Van vilâyetinin Nurs köyünde doğdu. Babasının ismi Mirza

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-5

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-5

Bu anlattıklarımız, mücahid alim Said Nursi’nin hayatının bazı safhaları ve lem’alarıd

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-4

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-4

Esaretten kurtulup Van’a döndüğünde Müslüman safları ve cemaatleri arasındaki İslami gayr

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-3

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-3

Bu kısa fetret dönemi sonrasında tüm himmetini bütün işlerde dinin tahkimine ve zayıflık g

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-2

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-2

Üstad üstaddır. Müceddiddir. Geçmiş büyüklerle irtibatı çok kuvvetlidir. Geleceklere de ç

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-2

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-2

Van valisinin daveti üzerine Türkiye’nin kuzey doğusundaki Van’a gitti ve burada 15 sene kald

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-1

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-1

Takdim Kıymetli ziyaretçilerimiz Üstad Bediüzzaman’ın vefatının sene-i devriyesinde son de

Herhangi birinize ölüm gelip de: Rabbim! Beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam! demesinden önce, size verdiğimiz rızıktan harcayın

Münafikün, 10

GÜNÜN HADİSİ

"Kim, müslüman kardeşinin namusunu ve şahsiyetini korursa, Allah onun yüzünü kıyamet gününde cehennem ateşinden uzak tutar."

Tirmizî.

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI