Cevaplar.Org

İSTANBUL'UN FETHİ HADİSİ


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2006-04-15 18:00:42

Soru: İstanbul’un feth edileceğine dair hadis kaynaklarında bir bilgi var mıdır? kaynak belirterek tarafıma iletirseniz sevinirim..

Cevap: Bu konuda şu mealde bir hadis vardır: “İstanbul muhakkak feth olunacaktır. Onu fetheden emir ne güzel emir ve onun ordusu ne güzel ordudur.” (Ahmet b. Hanbel, Müsned, 4/325, 335; Hâkim, Müstedrek, 4/422; Süyuti, Camiu’s-Sağir, 2/243. İmam-ı Zehebî de sıhhatini tasdik etmiş; Müsned-i Ahmed 4/235; Tarih-üs Sagir - Buharî hadîs no: 139; Telhis-ül Habîr - İbn-i Hacer 1/91 (Hatib-i Bağdadî'den nakil); Tarih-i İbn-i Asakir 16/223; Müsned-ül Firdevs 5/481; Züher-ül Firdevs - İbn-i Hacer 4/423; El-Feth-ül Kebir 3/10; Mecma-uz Zevaid 6/218; Elyazma Tarih-i İbn-i Hayseme 2/10, 101; El-Mu'cem İbn-i Kani' k. 15/2; Kenz-ül Ummal 14/219; Mu'cem-üt Taberanî El-Kebir 2/1216)

Hadîs râvisi Abdullah bin Bişr El-Ganevî (R.A.) demiş: Mesleme bin Abdülmelik El-Emevî, bu hadîs için beni çağırdı. Hadisi sordu. Ben de aynen anlattım. Bunun üzerine Kostantiniyye'nin (İstanbul) Fethi için sefer hazırlığına başladı ve ordu sefere çıktı.)

Bu ister Efendimizin gaybi bir müjdesi, ister ümmetine bir ufuk, bir hedef göstermesi olarak ele alınsın, Asr-ı Saadetten bu yana İslam ordularını harekete geçiren bir güç, bir ideal olmuştur. O güzel ordu içinde olmak için doksan küsur yaşında Eba Eyyub el Ensari hazretlerini İstanbul surları önüne getiren bu ihbar-ı nebevidir. Bediüzzaman Emirdağ Lahikasında bu hadise şöyle işaret eder: “Türkler hakkında senâ-i Peygamberî muhakkaktır. Birkaç yerde Türklerden ehemmiyetle bahsetmiş; hadis var. Fakat bu hadisin hakikî sureti ne olduğunu, yanımda kütüb-ü hadisiye bulunmadığından bilemiyorum. Fakat mânâsı hakikat ve Türk milletinin senâ-i Peygamberîye mazhar olduğu hakikattir. Bir nümunesi Sultan Fâtih hakkındaki hadistir.”

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DEREN DİLMEN, 2006-06-30 12:04:14

istanbulun ozamanki adı constantinapolis ti.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

muhamamet mustaf, 2006-06-10 17:25:23

eğer ortada efendimiz demiş denildiyse demek ki demiştir. çünkü hiçk imse ona söyleyemediği bir şeyi yüklemez.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

muhammet mustafa, 2006-06-10 17:18:19

selamualeykumverahmetullahuvebarekatuhu. hadis-i şerifte costantine diye bahsedilen husus istanbuldur diye bir şey söylenemez.ancak mantıken istanbul

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

FIKIH BİLMEDEN İBADET ETMEKLE İLGİLİ RİVAYETLER

FIKIH BİLMEDEN İBADET ETMEKLE İLGİLİ RİVAYETLER

Soru: Bu rivayetler sahih midir? İbadetler nasıl boşa gider? “Fıkhı bilmeden ibadet etmek, ge

ALLAH’IN ZATINI DÜŞÜNMEYİN DİYE BİR HADİS VAR MI?

ALLAH’IN ZATINI DÜŞÜNMEYİN DİYE BİR HADİS VAR MI?

Soru: Allah'ın zatını düşünmeyin, Zatını düşünmek şirktir” manasında hadis var mı? V

EZAN OKUNURKEN MÜZİK ÇALMASI GÜNAH MI?

EZAN OKUNURKEN MÜZİK ÇALMASI GÜNAH MI?

Soru: Ezanı dinlemekle ilgili hadis var. Bu hadise göre, ezan okunurken müzik çalması günah m

MERCİMEK YEMEK SÜNNET MİDİR?

MERCİMEK YEMEK SÜNNET MİDİR?

Mercimek yemek sünnet midir? Mercimek yemenin tavsiyesi üzerine hadis var mı? Varsa tahkik ve tah

ŞEYTANA DÜŞMAN OLMAK

ŞEYTANA DÜŞMAN OLMAK

Soru: Hz. Allah kin tutmaktan bizleri men etmesine rağmen neden, şeytan sizin düşmanınız siz d

BAZI HADİSLER HAKKINDA

BAZI HADİSLER HAKKINDA

Aşağıdaki Hadislerin kaynakları sıhhat durumu ve açıklaması nedir? 1- Ebu Abdullah Hüseyin

OL DEYİNCE OLUR NE DEMEK

OL DEYİNCE OLUR NE DEMEK

Allah herşeyi yaratıyor. Yaratma eylemini de kendi zatı gibi tasavvur edemeyiz değilmi? Ol deyin

MEZHEPLER DİNİ PARÇALAMIŞ MIDIR?

MEZHEPLER DİNİ PARÇALAMIŞ MIDIR?

Rum suresi 32. Ayet 32. "Dinlerini parçalayan ve bölük bölük olanlardan (olmayin. Bunlardan)

İ-DOSER" BİLİNÇALTI MÜZİK

İ-DOSER

Şu an dijital alemde i-doser denilen bir program var. Bilgisayar programından veyahut mp3 playerda

BİR HADİS VE ÜSTÜNLÜK

BİR HADİS VE ÜSTÜNLÜK

Bir hadis-i şerifte, (Beni insanların en iyisi bilmeyen kâfirdir) buyuruldu. (Hatib) Açıklayabi

KIYAMET ÖNCESİNDE OLACAK OLAĞANÜSTÜ ŞEYLERİN HİKMETİ

KIYAMET ÖNCESİNDE OLACAK OLAĞANÜSTÜ ŞEYLERİN HİKMETİ

Soru: Kıyamet öncesinde çıkacak olağanüstü şeylerin hikmeti nedir? Hz. İsa, Mehdi, Süfyan,

"Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir."

Mü'min, 19

GÜNÜN HADİSİ

Allah'ım! Bizi sevgin ve bizi sana yaklaştıracak olanların sevgisiyle rızıklandır.

Tirmizi, Daavat:72-73

TARİHTE BU HAFTA

*Kanije müdafaası(18 Kasım 1601) *Hz.Fatıma'nın(r.anha) Vefatı(22 Kasım 632) *İstanbul'un Müttefikler Tarafından İşgali(23 Kasım 1918) *Alparslan'ın Şehadeti(24 Kasım 1072) *Öğretmenler Günü(24 Kasım)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI