Cevaplar.Org casino maxi

İSTANBUL'UN FETHİ HADİSİ


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2006-04-15 18:00:42

Soru: İstanbul’un feth edileceğine dair hadis kaynaklarında bir bilgi var mıdır? kaynak belirterek tarafıma iletirseniz sevinirim..

Cevap: Bu konuda şu mealde bir hadis vardır: “İstanbul muhakkak feth olunacaktır. Onu fetheden emir ne güzel emir ve onun ordusu ne güzel ordudur.” (Ahmet b. Hanbel, Müsned, 4/325, 335; Hâkim, Müstedrek, 4/422; Süyuti, Camiu’s-Sağir, 2/243. İmam-ı Zehebî de sıhhatini tasdik etmiş; Müsned-i Ahmed 4/235; Tarih-üs Sagir - Buharî hadîs no: 139; Telhis-ül Habîr - İbn-i Hacer 1/91 (Hatib-i Bağdadî'den nakil); Tarih-i İbn-i Asakir 16/223; Müsned-ül Firdevs 5/481; Züher-ül Firdevs - İbn-i Hacer 4/423; El-Feth-ül Kebir 3/10; Mecma-uz Zevaid 6/218; Elyazma Tarih-i İbn-i Hayseme 2/10, 101; El-Mu'cem İbn-i Kani' k. 15/2; Kenz-ül Ummal 14/219; Mu'cem-üt Taberanî El-Kebir 2/1216)

Hadîs râvisi Abdullah bin Bişr El-Ganevî (R.A.) demiş: Mesleme bin Abdülmelik El-Emevî, bu hadîs için beni çağırdı. Hadisi sordu. Ben de aynen anlattım. Bunun üzerine Kostantiniyye'nin (İstanbul) Fethi için sefer hazırlığına başladı ve ordu sefere çıktı.)

Bu ister Efendimizin gaybi bir müjdesi, ister ümmetine bir ufuk, bir hedef göstermesi olarak ele alınsın, Asr-ı Saadetten bu yana İslam ordularını harekete geçiren bir güç, bir ideal olmuştur. O güzel ordu içinde olmak için doksan küsur yaşında Eba Eyyub el Ensari hazretlerini İstanbul surları önüne getiren bu ihbar-ı nebevidir. Bediüzzaman Emirdağ Lahikasında bu hadise şöyle işaret eder: “Türkler hakkında senâ-i Peygamberî muhakkaktır. Birkaç yerde Türklerden ehemmiyetle bahsetmiş; hadis var. Fakat bu hadisin hakikî sureti ne olduğunu, yanımda kütüb-ü hadisiye bulunmadığından bilemiyorum. Fakat mânâsı hakikat ve Türk milletinin senâ-i Peygamberîye mazhar olduğu hakikattir. Bir nümunesi Sultan Fâtih hakkındaki hadistir.”

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DEREN DİLMEN, 2006-06-30 12:04:14

istanbulun ozamanki adı constantinapolis ti.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

muhamamet mustaf, 2006-06-10 17:25:23

eğer ortada efendimiz demiş denildiyse demek ki demiştir. çünkü hiçk imse ona söyleyemediği bir şeyi yüklemez.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

muhammet mustafa, 2006-06-10 17:18:19

selamualeykumverahmetullahuvebarekatuhu. hadis-i şerifte costantine diye bahsedilen husus istanbuldur diye bir şey söylenemez.ancak mantıken istanbul

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

AHİRET VE SONRASI

AHİRET VE SONRASI

O gün yeryüzü, başka yeryüzüne çevrilir, gökler de başkalaşır." (İbrahim, 14/48) ayetind

NİÇİN YARATILDIM?

NİÇİN YARATILDIM?

1. Allah’ın bizi ve evreni niçin yarattığını anlamakta güçlük çekiyorum. Tanınmak istem

DOĞUM ÖNCESİ- ÖLÜM SONRASI

DOĞUM ÖNCESİ- ÖLÜM SONRASI

Soru: Doğum öncesi ve ölüm sonrası ile ilgili inanmayanlara aklı deliller sunabilir miyiz? Öl

ZİKİR HALKALARI CENNET BAHÇELERİ Mİ?

ZİKİR HALKALARI CENNET BAHÇELERİ Mİ?

Soru: Zikir halkaları cennet bahçeleri mi? Efendimiz (s.a.v): “Cennet bahçelerine uğradığın

BİR ŞİRKET İHTİLAFI

BİR ŞİRKET İHTİLAFI

Ahmet Bey ve Mehmet Bey arasındaki çıkan ihtilaf nasıl çözülmelidir. Ahmet Bey üretim ve

“NANKÖR İNSAN”

“NANKÖR İNSAN”

Soru: Hac Suresi 66. ayetde “Sizi dirilten,sonra öldüren,sonra yine diriltecek olan O’dur. İn

CEHENNEMİN BESİNLERİ

CEHENNEMİN BESİNLERİ

Soru: Gasiye 6 da Cehennemde Darı dikeninden başka yiyecekleri yoktur der Duhan/ 43-46. Doğrusu g

ATEİSTLERİN DUA SORUNSALI

ATEİSTLERİN DUA SORUNSALI

Soru: Dua sorunsalının ikinci ve daha ince yönü de Allah'ın rahman ve rahim sıfatı ile ilgili

HAYAL KURMAK

HAYAL KURMAK

Soru: İslam’da hayatımızla ilgili hayal kurmanın ne gibi bir önemi var, yüce Allah gerçekle

UĞURSUZ GÜNLER

UĞURSUZ GÜNLER

-Çarşamba günü kan aldırmak ve tırnak kesmeyi nehyeden rivayetleri sahih değildir diyerek cid

GELİNLİK TESETTÜRÜ SAĞLAR MI?

GELİNLİK TESETTÜRÜ SAĞLAR MI?

Sual:”Nikâh merâsiminde gelinlik giyilebilir mi? Gelinlik tesettüre aykırı düşer mi?

Kur an'ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız.

Hicr Suresi,9 (Mürşid 3.1'den alınmıştır)

GÜNÜN HADİSİ

Îmân altmış kadar şu'bedir. Hayâ da îmânın bir şu'besidir.

BUHARİ,KİTÂBÜ'L-ÎMÂN, EBU HUREYRE(r.a.)'dan

TARİHTE BU HAFTA

*Abdülkadir Geylani hazretlerinin vefatı 17 Temmuz 1163 *Kıbrıs barış harekatı 20 Temmuz 1974 *Aya ilk insan ayağının basması 21 Temmuz 1969

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI