Cevaplar.Org

İSTANBUL'UN FETHİ HADİSİ


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2006-04-15 18:00:42

Soru: İstanbul’un feth edileceğine dair hadis kaynaklarında bir bilgi var mıdır? kaynak belirterek tarafıma iletirseniz sevinirim..

Cevap: Bu konuda şu mealde bir hadis vardır: “İstanbul muhakkak feth olunacaktır. Onu fetheden emir ne güzel emir ve onun ordusu ne güzel ordudur.” (Ahmet b. Hanbel, Müsned, 4/325, 335; Hâkim, Müstedrek, 4/422; Süyuti, Camiu’s-Sağir, 2/243. İmam-ı Zehebî de sıhhatini tasdik etmiş; Müsned-i Ahmed 4/235; Tarih-üs Sagir - Buharî hadîs no: 139; Telhis-ül Habîr - İbn-i Hacer 1/91 (Hatib-i Bağdadî'den nakil); Tarih-i İbn-i Asakir 16/223; Müsned-ül Firdevs 5/481; Züher-ül Firdevs - İbn-i Hacer 4/423; El-Feth-ül Kebir 3/10; Mecma-uz Zevaid 6/218; Elyazma Tarih-i İbn-i Hayseme 2/10, 101; El-Mu'cem İbn-i Kani' k. 15/2; Kenz-ül Ummal 14/219; Mu'cem-üt Taberanî El-Kebir 2/1216)

Hadîs râvisi Abdullah bin Bişr El-Ganevî (R.A.) demiş: Mesleme bin Abdülmelik El-Emevî, bu hadîs için beni çağırdı. Hadisi sordu. Ben de aynen anlattım. Bunun üzerine Kostantiniyye'nin (İstanbul) Fethi için sefer hazırlığına başladı ve ordu sefere çıktı.)

Bu ister Efendimizin gaybi bir müjdesi, ister ümmetine bir ufuk, bir hedef göstermesi olarak ele alınsın, Asr-ı Saadetten bu yana İslam ordularını harekete geçiren bir güç, bir ideal olmuştur. O güzel ordu içinde olmak için doksan küsur yaşında Eba Eyyub el Ensari hazretlerini İstanbul surları önüne getiren bu ihbar-ı nebevidir. Bediüzzaman Emirdağ Lahikasında bu hadise şöyle işaret eder: “Türkler hakkında senâ-i Peygamberî muhakkaktır. Birkaç yerde Türklerden ehemmiyetle bahsetmiş; hadis var. Fakat bu hadisin hakikî sureti ne olduğunu, yanımda kütüb-ü hadisiye bulunmadığından bilemiyorum. Fakat mânâsı hakikat ve Türk milletinin senâ-i Peygamberîye mazhar olduğu hakikattir. Bir nümunesi Sultan Fâtih hakkındaki hadistir.”

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DEREN DİLMEN, 2006-06-30 12:04:14

istanbulun ozamanki adı constantinapolis ti.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

muhamamet mustaf, 2006-06-10 17:25:23

eğer ortada efendimiz demiş denildiyse demek ki demiştir. çünkü hiçk imse ona söyleyemediği bir şeyi yüklemez.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

muhammet mustafa, 2006-06-10 17:18:19

selamualeykumverahmetullahuvebarekatuhu. hadis-i şerifte costantine diye bahsedilen husus istanbuldur diye bir şey söylenemez.ancak mantıken istanbul

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

KUR’AN O DÖNEMİN KOŞULLARINA GÖRE Mİ İNMİŞTİR?

KUR’AN O DÖNEMİN KOŞULLARINA GÖRE Mİ İNMİŞTİR?

Kur'an o dönemin koşullarına göre mi inmiştir? Kimi arkadaşlarım Kur'an şu an inse idi daha

BEYİNDE TANRI NOKTASI VAR MI?

BEYİNDE TANRI NOKTASI VAR MI?

Beyinde tanrı noktası var mı? Bilim adamları beyinde "tanrı noktası" olarak adlandırdıkları

EZELİ İLİM

EZELİ İLİM

Soru: Muhammed Suresi 31. Ayetinde geçen "hatta na’lem" ifadesini Allah’ın sonsuz ve ezeli ilm

SURİYELİ MÜLTECİLERE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?

SURİYELİ MÜLTECİLERE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?

Bilindiği gibi toplumumuzda Araplara karşı nefret vardır. Nitekim bu nefretten ülkemize sığı

YAHUDİLİK

YAHUDİLİK

Yahudiliğin kötü inançlarından bahseder misiniz? Bildiğim kadarıyla onlar da tek bir Tanrı'y

MUHTELİF SORULAR

MUHTELİF SORULAR

Günümüz alimlerinden Ebu Muhammed el Makdisi’nin yazarı olduğu bir kitap var bu kişi ehli s

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

Allah’ın görme ve işitmesi bizimkine küçük miktarda benziyor mu? Allah’ın görmesi ve duy

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

Bu zamanda ehl-i sünnet ve’l-cemaat'ın gittiği yolu değil de, ehl-i sünnet ve’l-cemaatın d

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

“Muhakkak ki Tevrat'ı Biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. (Maide, 44) Bir Hristiyan “Mu

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

Soru: Ta Ha Suresinde; “Doğ¬ru¬su Biz da¬ha ön¬ce Âdem’e de va¬hiy ve emir ver¬miş-tik

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

Soru: İnsanların iyisi Arap, Arabın iyisi Kureyş, Kureyş’in iyisi beni Haşim’dir(Deylemi).

Doğrusu Allah katında din, İslâm'dır; o kitap verilenlerin anlaşmazlıkları ise sırf kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki taşkınlık ve ihtirastan dolayıdır. Her kim Allah'ın âyetlerini inkâr ederse iyi bilsin ki, Allah hesabı çabuk görendir

Âl-i İmran:20

GÜNÜN HADİSİ

“Köleleriniz, kardeşlerinizdir”

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI