Cevaplar.Org

TARİHTE BUNLAR OLDU–10


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2006-04-06 22:10:50

TÜRK ASKERİNİN KORE'DE KAHRAMANLIĞI

Türk milleti "Asker Millet" kavramına en müşahhas misal olsa gerek. Eskiden beri bu yönüyle tarihte anılır olmuştur milletimiz. Mesela "Fezail-i Etrak(Türklerin Faziletleri) adlı eserin müellifi Cahız bu hususu ifade ederken "Kaçan onların elinden kurtulamaz. Kovalayan ise onlara yetişemez" der. Bediüzzaman Hazretleri "Şarkın en cesur ve kuvvetli ve kesretli kavmi ve İslâmiyet'in en kahraman ordusu olan Türk milleti' derken bu yöne dikkat çeker. Ünlü düşünür Montesgue; "Başka milletlerin müdafaadan ümidini kestiği yerde bu milletin taarruzu başlar" derken aynı özelliğe parmak basmaktadır…

Türk askerinin bu yiğitliğini gösterdiği son karelerden biri de Kore çarpışmaları ve bilhassa 27–30 Kasım 1950 Kunuri Muharebeleridir.

Müttefiklerin 8. ordusunun kızıl Çin kuvvetlerince sarılmasına ramak kala Türk Tugayı Kunuri bölgesinde sel gibi gelen düşmanı mucizevî şekilde durdurmuş ve dostu düşmanı kendisine hayran etmişti.

Aşağıda bu büyük zaferden sonra dünya çapında gelen yankılardan bir demet sunuyoruz:

"Türk Tugayı 8. Orduya üç altın gün kazandırdı." Amerikalı General Marshall "Türk Kuvvetleri Kore'de yaptığı savaşlarda ümidin fevkinde bir başarı göstermiştir. Kahramanlığınızla övünebilirsiniz." General Collins (ABD) "Binlerce Birleşmiş Milletler askerinin muhakkak bir çemberden kurtuluşunu Türk askerinin kahramanlığına borçluyuz." İngiliz Savunma Bakanı Amanuel Shivell "Batı Dünyası Türk askerinin maneviyatı derecesinde asker yetiştirmeye muvaffak olursa, Avrupa rahat yaşayabilir." İspanyol Basını

"Türklerin yaptığı savaşlarda gösterdikleri kahramanlıkları anlatacak bir kelime bulmak şu anda mümkün değildir." Batı

Alman Basını

BİR ÂLİM'İN FERASETİ 

Kişi ve olayları doğru okuma, bir işin bidayetinden, nihayetine erme de diyebileceğimiz Feraset, bazı kişiler de doğuştan mevcuttur. Zamanla güdükleşebilir de, gelişebilir de..Hele müminin feraseti…

Feraset veya basiretin açık olmasında takvanın önemli bir yeri vardır. Şah-ı Kirmani bu hususta şöyle der: "İnsan haramlara karşı gözünü kapar, şehevani duygulardan elini eteğini çeker, iç dünyasını murakabe ile dış alemini de Sünnet-i Seniyyenin ihyası ile onarır ve her zaman helal dairesinde kalabilirse, böyle biri ferasetinde yanılmaz.." 

İşte böyle olmuş bir müminin keramete varan ileri görüşünü konu edinelim istedik. İstiklal Savaşının Sarıklı mücahidlerinden eski Gerede Müftüsü merhum Ahmed Kemaleddin Üstün Hocaefendi, pederleri müderris Hacı Emin Efendi hakkında şunları yazmakta: "Yukarıda babam hakkında "zahiri göz âmâlığına mübtela" demiştim; çünkü babamın basireti(kalb gözü) açıktı. Buna dair bir iki misal vereyim. Sözlerinden birisi şöyledir; Yeniden medrese yapmak isteyen kimselere: "Bu Abdülhamid devrinin ilerisi karanlık görünüyor; elde olanla iktifa edelim. Zaman gelir ki, bu medreselerde köpekler yavrular" derdi.

Bir başka sözü Otuz bir Mart Faciası hakkındadır; "Bu Mart ayını muhataralı(tehlikeli, korkulu) görüyorum" demişti. Martın otuzuncu günü dedim ki: "Baba bugün mart otuzdur" Buyurdular ki: "Mart otuz bir çeker. Yarın ki günü selamet ile geçirebilirsek seviniriz." Gerçekten ertesi gün otuz bir Mart'da ne facialar oldu.

Başka bir sözü; "Boş boş durmayın, ilim kazanın. Zaman gelir, büyük bir ilim ihtiyacı olur, az ilmi olan kişinin başına toplanırlar. Ömrünüz yeterse halkın işine yararsınız."

HAYAL KIRIKLIĞI

Kemaleddin Üstün Efendi, hal tercümesinde İstiklal Harbi sonrası yaşanan büyük kırılmaya da işaret ediyor: "Gerede'ye dönerek, babamdan miras medresede tedris heveslerinde iken, çeşitli belalar doğuran o meş'um(uğursuz) Birinci Cihan Savaşı çıktı. Ben de asker olup, sıhhiye memurluğu ile Avanos kazasını boylayarak, dört sene süren cihan savaşını bitirdik. Derken Milli Mücadele denilen savaş çıktı. Bu savaşa ne dindar kişiler katıldı. Buhariler, hatimler okunarak, düşman vatandan atıldı. Medreseler açıldı, gürül gürül dini, ahlaki dersler okunmaya başladı. Ben ve emsalim hiç ivaz(karşılık) düşünmeyerek, fahri dersler aldık. Biraz sonra birer maaş veya avcı yemi ile taltif olunduk. Öyle sandık ki, Asr-ı Saadetten pırıltılar geliyor.

Böyle zevkli zevkli derslerle meşgul iken ansızın çıkan yıkıcı, yakıcı, her şeyi alt üst edici bir fırtınada neye uğradığımı şaşırdım. Biraz önce birer ibadet ve fazilet olan Kur'an okumalar, ilimler, zikirler, tesbihler, birer ağır suç sayıldı. Canlarıyla, mallarıyla savaşlara katılan ne dindar hocalar ve imamlar, sarıkları boyunlarına dolanarak zindanlara atıldı. Bu, büyük bir imtihandı. Nitekim Araf Suresinin 154. ayet-i kerimesinde buyuruluyor ki; "Allahım, bu senin hususi bir imtihanından ibarettir. Sen dilediğini yoldan çıkarırsın. Dilediğine de yolu buldurursun. Sen bizim yârımızsın; artık bizi yarlığa, bizi bağışla. Sen yarlığayanların hayırlısısın."

 

KAYNAKLAR

 

1–54 Farz Şerhi-Ahmed Kemâleddin Üstün- Bedir Yayınevi- İst-1994

2-Âlem-i İslam- Abdürreşid İbrahim- İşaret Yayınları- İst–2003

3-Şualar-Said Nursi-Sözler Yayınevi- İst–1993

4–20. Yüzyıl Ansiklopedisi-Tercüman Gazetesi Yay-İst–1990

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Mesut yıldız, 2006-04-07 19:50:00

Kore'deki kahramanlığımızla ilgili bilgim yoktu. Bizleri bilgilendirdiğiniz için teşekkürler

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

TARİHTE BUNLAR OLDU-56

TARİHTE BUNLAR OLDU-56

SADRAZAMIN ASİL HAREKETİ Mehmed Zeki Pakalın ‘Tarihe Mal Olmuş Hikayeler’de anlatıyor; “

TARİHTE BUNLAR OLDU-55

TARİHTE BUNLAR OLDU-55

MÜSLÜMAN KANI AKITMAK İSTEMEYEN HÜKÜMDAR İttihad ve Terakki fırkasına bağlı Hareket Ordus

TARİHTE BUNLAR OLDU-54

TARİHTE BUNLAR OLDU-54

İSTANBUL TÜRKLERİN ELİNDEN NASIL ÇIKAR? Kritovulos, 15. yüzyılda yaşamış Bizanslı bir t

TARİHTE BUNLAR OLDU-53

TARİHTE BUNLAR OLDU-53

HASAN BASRİ ÇANTAY VE 27 MAYIS Üstad Bediüzzaman modern zamanlarda dalalet ehlinin özellikle

TARİHTE BUNLAR OLDU-52

TARİHTE BUNLAR OLDU-52

“SENİN YANINA GİTMEK İSTEMİYORUM” Merhum Samet Ağaoğlu Bey, Ziya Gökalp’in amcasının

TARİHTE BUNLAR OLDU-51

TARİHTE BUNLAR OLDU-51

PAKİSTANLI İKİ YAŞLI PROFESÖRÜN DEDİKLERİ Muhterem Yavuz Bülent Bakiler beyefendi anlatıy

ŞEVKET BİNBAŞI

ŞEVKET BİNBAŞI

Not: Bugün merhum Sultan İkinci Abdülhamid hanın vefat yıldönümü. Cenab-ı Hak kendilerine r

TARİHTE BUNLAR OLDU-50

TARİHTE BUNLAR OLDU-50

Sultan İkinci Abdülhamid han Şam-Mekke demiryolunu yapmaya kalkışınca, alışkanlık icabı, b

TARİHTE BUNLAR OLDU-49

TARİHTE BUNLAR OLDU-49

ALMANYA CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK Biraz abartı gelebilir ama Almanların Alman birliğ

TARİHTE BUNLAR OLDU-48

TARİHTE BUNLAR OLDU-48

Mercidabık zaferini kazanıp Haleb’i, Şam’ı ve Suriye’yi zapt eden Yavuz Selim hanın hazi

TARİHTE BUNLAR OLDU-47

TARİHTE BUNLAR OLDU-47

Tarihteki ilginç hadiselerden birisi de hayvanların muhakeme edilmesidir. Ortaçağ Avrupa tarihi

Size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız, kusurlarınızı örteriz ve sizi ağırlancağınız şerefli bir yere yerleştiririz.

Nisâ, 31

GÜNÜN HADİSİ

"Şüphesiz Allah, verdiği nimetin eserini kulunun üzerinde görmek ister."

Tirmizî.

TARİHTE BU HAFTA

*Cumhuriyet'in ilanı(29 Ekim 1923) *Sütçü İmam Maraş'ta direnişi başlattı(31 Ekim 1919) *I.Dünya Harbine girdik(1 Kasım 1914) *İmam-ı Rabbani Hz.lerinin İrtihali(2 Kasım 1624) *Hz.Ömer(r.a.)'in Şehadeti(3 Kasım 644)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI