Cevaplar.Org

ASR-I SAADET TESTİ -2


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2006-03-30 16:37:09

1-Resulullah tebliğ için gittiği Taif şehrinde ne kadar kaldı?

a-Bir hafta

b-2 gün

c-1 gün

d-10 gün

e-3 gün

 

2- Birinci Akabe bey’atında Ensar aşağıdakilerden hangi konuda söz vermemiştir?

a-Zina etmemek

b-Hırsızlık yapmamak

c-Sadece Allah’a kulluk yapmak

d-Cihad’dan kaçmamak

e-Doğruluk ve iyilikte Nebi’ye itaat

 

3-Birinci Akabe Bey’atında sonra Efendimiz tarafından dini öğretmek için Medine’ye gönderilen zat kimdir?

a- Hz. Ali b- Zübeyir bin Avvam c-Musab bin Umeyr d-Abdullah Bin Mesud e-Esad bin Zürare

 

4-Efendimizin Hz. Ebubekir ile hicreti sırasında kendilerini takip eden ve atı toprağa saplanan zat kimdir?

a- Ebu Cendel b-Ümeyye bin Halef c- Süraka bin Cüşum d-Kürz bin Fihr e-Ukbe bin Muayt

 

5-Efendimiz’in Medine’ye gelmeden uğrayıp Mescid inşa ettiği yerin ismi nedir?

a-Ebva b-Sava c-Kuba d-Kudeyd e-Hiçbiri

 

6-Allah Resulu Medine’de 7 ay kimde misafir oldu?

a-Ubeyy bin Kab b-Eba Eyyub Ensari c-Esad bin Zürare d- Eba Heysem e-Sad bin Ubade

 

7-Efendimizin savaşlarını anlatan kitaplara ne denir?

a- Delail b- Siyer c- Kütüb-ü Ehadisiyye d-Hilye e- Megazi

 

8- Peygamberimizin bir sahabenin önderliğinde gönderip kendisinin iştirak etmediği seferlere ne denir?

a-Gazve b-Melhame c-Sefer d- Seriyye e-Nafile

 

9-Resulullah’ın ilk Gazvesinin ismi nedir?

a- Bedir b- Buvat c-Ben-i Mustalık d-Tebuk e-Hayber

10-Bedir Savaşında Efendimizin sancaktarı kimdir?

a- Hz. Hamza b-Musab bin Umeyr c-Hz. Ali d-Hz. Bilal e- Hz. Ebubekir

 

11-Peygamberimizin “bu ümmetin firavunu idi” dediği ve Bedir’de öldürülen zat kimdir?

a-Ebu Leheb b- Umeyye bin Halef c- Ukbe bin Ebi Muayt d- Ebu Cehil e-Utbe bin Rebia

 

12-Bedir’de Müslümanlardan kaç kişi şehid oldu?

a-13 b-14 c-17 d-20 e-12

 

13-Bedir savaşında 70 Kureyş kaybının yaklaşık yarısı kendisinin elinden olan sahabe kimdir?

a-Hz. Ali b- Hz. Hamza c- Hz. Ömer d-Zübeyir Bin Avvam e-Ebu Ducane

 

14-Peygamber Aleyhisalatu vesselam buyurdu: “Her Peygamberin bir havarisi vardır. Benim havarim…….dır…Boşluğu doldurunuz…

a- Ali bin Ebu Talib b-Ebubekir c- Hamza d- Zeyd bin Harise e-Zübeyir bin Avvam

 

15-Efendimizin Uhud savaşı öncesi Ayneyn geçidine yerleştirdiği 50 okçunun başı kimdir?

a-Abdullah bin Zübeyir b-Abdullah bin Cübeyir c-Cabir bin Abdullah d-Abdullah bin Ömer e-Abdullah bin Amr

 

16-Aşağıdaki zatlardan hangisi Uhud’un kahramanlarından değildir?

a-Ebu Ducane b- Talha bin Ubeydullah c-Esad bin Zürare d-Enes bin Nadr e- Nesibe Hatun

 

17-Efendimizin Uhud savaşında yaptığı kahramanlıklar karşılığında “Bugün tamamen onundur” dediği zat kimdir?

a- Sad bin Ebu Vakkas b- Hz. Hamza c- Hz. Ali d-Hz. Talha e-Musab bin Umeyr

 

18-Aşağıdaki zatlardan hangisi Uhud şehitlerinden değildir?

a-Enes bin Nadr b-Abdullah bin Cahş c-Said bin Zeyd d-Musab bin Umeyr e-Sad bin el Rebi

 

19-Efendimizin ashabının Uhud savaşından bir gün sonra hemen toplanıp düşmanı takibe çıkması ve onların gözlerini korkutması vakıasına ne denir?

a- Reci Vakıası b- Sevik Gazvesi c-Hamrâu’l Esed vakıası d-Zatu’r Rika seferi e-Dûmet-ül Cendel Seferi

 

20-Hendek harbinde Medine etrafına hendek kazılmasını tavsiye eden kimdir?

a-Suheyb-i Rumi b-Hubab bin Munzir c- Hz. Ömer d- Selman-ı Farisi e-Hz. Ali

 

21- Hendeği atlayıp Müslümanların tarafına geçip er dileyen, bir bölük askere eş değer güce sahip olduğu söylenen ve Zülfikar sahibinin kılıncıyla cehenneme yolcu edilen zat kimdir?

a-Merhab b- Amr bin Abdivedd c-Nefvel bin Mugiyre d-Velid bin Utbe e-Nadir bin Haris

 

22-Aşağıdakilerin hangisi Efendimizin hanımlarından biri değildir?

a-Hz. Cüveyriyye b-Ümm-ü Habibe c- Ümm-ü Seleme d-Ümm-ü Ruman d-Hz. Safiyye

 

23-Aşağıdaki hadiselerin hangisi Efendimiz zamanında cereyan etmemiştir?

a- Yemame savaşı b- Ben-i Mustalık Gazvesi c-Zat-ul Selasil Savaşı d- Evtas savaşı e- Taif muhasarası

 

24- Efendimizin ordusunun savaşın başlangıcında bozulup sonra durumu düzelttiği savaş hangisidir?

a-Ben-i Kureyza savaşı b- Tebuk gazvesi c- Huneyn savaşı d- Zat-ur Rika gazvesi e- Dûmet-ül Cendel Seferi

 

25- İslam tarihinde……………’nden önce onun kadar büyük bir zafer olmamıştır. İmam Zühri

Boşluğu doldurunuz…

a-Bedir Gazvesi b-Mekke’nin Fethi c- Mute Savaşı d-Hayber Fethi e- Hudeybiye sulhu

 

CEVAPLAR

1-D / 2-D / 3-C / 4-C / 5-C / 6-B / 7-E / 8-D / 9-B / 10-B / 11-D / 12-B / 13-B / 14-E / 15-B / 16-C / 17-D / 18-C / 19-C / 20-D /21-B / 22-D / 23-A / 24-C / 25-E

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

samet ismail D, 2008-05-14 11:09:11

Zaten ben peygamber efendimizin hayatından daha güzelini görmedim göremem de o hayat halen tazeliğini koruyor güzel olmuş zaten peygamberimiz herşeyi ile güzel ALLAH a hamd olsun

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Canan, 2008-01-26 11:30:18

gerçekten çok güzel bir çalışma olmuş.eyvallah çok eksigim var çok

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

serap, 2007-05-10 09:00:04

Çok güzel.soru seklinde olması da ayrıca daha AKILDA KALICI OLMASINI SAĞLIYACAKTIR kanımca.Basarılarınızın devamını diliyorum.Rabbim muvaffak eylesin

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Salih Okur, 2007-04-29 05:07:32

O konu da ihtilaf gördük. Biz de Buvat olduğunu yazanların görüşünü tercih ettik.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

, 2006-11-19 19:35:01

dahada güzel olbailirdi ama sonuçta herşey ALLAH rızası içindai.Allah razı olsun.(hepimizden)

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

, 2006-06-12 18:07:59

TEST ÇOK GUZEL TABİİ ŞIKLAR TIKLAMALI OLSA GUZEL OLURDU

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

ibrahim, 2006-04-13 21:10:38

çok güzel bir düşünce ama cevaplar üzerine tıklamalı,doğrularda yeşil okey.yanlışlarda kırmızı çarpı olsa ve doğru yanlış puanlamsı olsa daha cazip ve kalıcı öğrenim olur.bunda hemen cevaba bakılıyor ve hepsi görülüyor.sorular harika metod acemice.yinede tebrikler.güncellenmiş olarak bekleriz.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

erva, 2007-04-27 04:32:47

sa..9.soruda efendimizin ilk gazvesi olarak el-ebva gazvesi olarak tarihe geçmiştir.Buvat gazvesi 2.gazve olarak bilinir.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun.

Bakara, 185

GÜNÜN HADİSİ

Her kim bir namazı (kılmayı) unutursa (onu) hatırladığında kılsın. Onun bundan başka keffâreti yoktur.

BUHARİ, KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT

TARİHTE BU HAFTA

*Eğriboz Adası'nin fethi(12 Ağustos 1470) *Kanuni Sultan Süleyman Han'in Tebriz'i fethi(13 Ağustos 1534) *Haçlı Ordusu'nun Kudüs katliami (15 Ağustoz 1099) *Gölcük Depremi(17 Ağustos 1999) *Misak-i Milli'nin TBMM'de de kabûlü(19 Ağustos 1920)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI