Cevaplar.Org

NAMAZIN KAZASINA DAİR NASS VAR MI?


2006-03-14 16:06:17

Soru: Kur'an'da orucun kazasını bildiren ayet var, acaba namazın kazasıyla ilgili de ayet var mı? Yoksa namazın kazası ne ile emredilmiştir?

Cevap: Kur'an'da belirttiğiniz şekilde namazın kazasıyla ilgili bir ayet mevcut değildir. Ancak Fıkıh usulünde yerleşmiş kaide şudur:

Edası farz olan şeyin kazası da farzdır. Hanefilere göre edaya dair olan hitap aynı zamanda kazayı da farz kılmaktadır. Diğer mezheplere göre kazaya yönelen hitap ayrıdır.

Orucun kazasıyla ilgili ayet orucun kazasından daha çok mazereti olanların orucu bu mazeretleri sona erince tutabileceklerini belirten ruhsata delalet etmektedir. Namazın başka zamana bırakılabileceğine veya namaza mazeret teşkil edecek bir işarete ise Kur'an'da rastlayamıyoruz. Savaş anında kılınacak namaz bile Kur'anda tarif edilmektedir. (Nisa: 102) Aklı başında oldukça Hastaların hallerine göre namazı mutlaka kılmaları gereği fıkıh kitaplarında belirtilmektedir. Kur'an'da 100'den fazla yerde zikredilen namazı Resulullah (s.a.) "dinin direği" ve "kafirlerle mü'minler arasındaki ayırıcı özellik" olarak belirtmiştir.

Ashab-ı Kiram da namaza çok önem vermişler, içlerinden zina ve içki yasağını ihlal eden, hırsızlık yapıp cezaya çarptırılan olmuş, ancak namazı terk eden ve bu yüzden cezalandırılan bir sahabeye rastlanılmamıştır.

Namazı kasten terk işi Asrı saadette olmadığı için Mezhep İmamları sonradan ortaya çıkan bu sapıklığın cezasında ihtilaf etmişler, ancak terk edilen namazın kazasının gerektiğini belirtmişlerdir. Sadece Zahiriler kasden terk edenlerin namazı kaza etmelerinin gerekmeyeceğini söylemişler, ancak bu "şazz kavil" önceki ümmetin icmaını bozmaya yetmemiştir.

Uyku ve unutmak insanın zayıf yaratılışında mevcut olduğu için bu durumlarda namaz vaktini kaçıranlara Efendimiz (s.a.s.) "Hatırladığı anda kılıversin (kaza etsin)" buyurmuş, borcun mutlaka ödenmesine işaret etmişlerdir. Unutarak veya uyuyarak fevt ettikleri namazı kaza edenlerin üzerlerinden günahlarının da kaldırılacağını, beyan buyuran Peygamberimiz, kasden terki ümmetine yakıştıramamış ve "namazı terkeden küfr'e düşer" buyurmuştur. Kur'anın ifadesinde de "Biz namaz kılmazdık" (müddessir; 43) diyenler "ahireti yalanlayan (kafirler)dır.'' (46) Yine namaza önem vermeyen diğer güruh münafıklardır ki; "Namaza üşenerek kalkarlar" (Nisa: 42). Namazlarından gafildirler ve yalnızca riya için kılarlar." (Maun; 4-6)

Rasûlullah (s.a.) kendini taşlayanlara dişini kıranlara beddua etmemiş ancak ikindi namazının geçmesine sebep olanlara Hendek harbinde beddua etmiştir.

Yine bir sefer dönüşü gece konakladıkları yerde uyuyakalmışlar ve sabah namazını cemaatle kaza etmişlerdir.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

ahmet, 2006-03-14 16:55:51

güzell

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

KUR’AN O DÖNEMİN KOŞULLARINA GÖRE Mİ İNMİŞTİR?

KUR’AN O DÖNEMİN KOŞULLARINA GÖRE Mİ İNMİŞTİR?

Kur'an o dönemin koşullarına göre mi inmiştir? Kimi arkadaşlarım Kur'an şu an inse idi daha

BEYİNDE TANRI NOKTASI VAR MI?

BEYİNDE TANRI NOKTASI VAR MI?

Beyinde tanrı noktası var mı? Bilim adamları beyinde "tanrı noktası" olarak adlandırdıkları

EZELİ İLİM

EZELİ İLİM

Soru: Muhammed Suresi 31. Ayetinde geçen "hatta na’lem" ifadesini Allah’ın sonsuz ve ezeli ilm

SURİYELİ MÜLTECİLERE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?

SURİYELİ MÜLTECİLERE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?

Bilindiği gibi toplumumuzda Araplara karşı nefret vardır. Nitekim bu nefretten ülkemize sığı

YAHUDİLİK

YAHUDİLİK

Yahudiliğin kötü inançlarından bahseder misiniz? Bildiğim kadarıyla onlar da tek bir Tanrı'y

MUHTELİF SORULAR

MUHTELİF SORULAR

Günümüz alimlerinden Ebu Muhammed el Makdisi’nin yazarı olduğu bir kitap var bu kişi ehli s

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

Allah’ın görme ve işitmesi bizimkine küçük miktarda benziyor mu? Allah’ın görmesi ve duy

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

Bu zamanda ehl-i sünnet ve’l-cemaat'ın gittiği yolu değil de, ehl-i sünnet ve’l-cemaatın d

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

“Muhakkak ki Tevrat'ı Biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. (Maide, 44) Bir Hristiyan “Mu

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

Soru: Ta Ha Suresinde; “Doğ¬ru¬su Biz da¬ha ön¬ce Âdem’e de va¬hiy ve emir ver¬miş-tik

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

Soru: İnsanların iyisi Arap, Arabın iyisi Kureyş, Kureyş’in iyisi beni Haşim’dir(Deylemi).

Şüphesiz Biz Seni, şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.

Fetih, 8

GÜNÜN HADİSİ

Kur'an'ı cebren (açıktan) okuyan, sadakayı açıktan veren gibidir. Kur'an'ı gizlice okuyan, sadakayı gizlice veren gibidir."

Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an 20, 2920; Ebu Davud, Salat 315, 1333; Nesai, Zekat 68

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI