Cevaplar.Org

NAMAZIN KAZASINA DAİR NASS VAR MI?


Ali İhsan Er

aliihsaner@hotmail.com

2006-03-14 16:06:17

Soru: Kur'an'da orucun kazasını bildiren ayet var, acaba namazın kazasıyla ilgili de ayet var mı? Yoksa namazın kazası ne ile emredilmiştir?

Cevap: Kur'an'da belirttiğiniz şekilde namazın kazasıyla ilgili bir ayet mevcut değildir. Ancak Fıkıh usulünde yerleşmiş kaide şudur:

Edası farz olan şeyin kazası da farzdır. Hanefilere göre edaya dair olan hitap aynı zamanda kazayı da farz kılmaktadır. Diğer mezheplere göre kazaya yönelen hitap ayrıdır.

Orucun kazasıyla ilgili ayet orucun kazasından daha çok mazereti olanların orucu bu mazeretleri sona erince tutabileceklerini belirten ruhsata delalet etmektedir. Namazın başka zamana bırakılabileceğine veya namaza mazeret teşkil edecek bir işarete ise Kur'an'da rastlayamıyoruz. Savaş anında kılınacak namaz bile Kur'anda tarif edilmektedir. (Nisa: 102) Aklı başında oldukça Hastaların hallerine göre namazı mutlaka kılmaları gereği fıkıh kitaplarında belirtilmektedir. Kur'an'da 100'den fazla yerde zikredilen namazı Resulullah (s.a.) "dinin direği" ve "kafirlerle mü'minler arasındaki ayırıcı özellik" olarak belirtmiştir.

Ashab-ı Kiram da namaza çok önem vermişler, içlerinden zina ve içki yasağını ihlal eden, hırsızlık yapıp cezaya çarptırılan olmuş, ancak namazı terk eden ve bu yüzden cezalandırılan bir sahabeye rastlanılmamıştır.

Namazı kasten terk işi Asrı saadette olmadığı için Mezhep İmamları sonradan ortaya çıkan bu sapıklığın cezasında ihtilaf etmişler, ancak terk edilen namazın kazasının gerektiğini belirtmişlerdir. Sadece Zahiriler kasden terk edenlerin namazı kaza etmelerinin gerekmeyeceğini söylemişler, ancak bu "şazz kavil" önceki ümmetin icmaını bozmaya yetmemiştir.

Uyku ve unutmak insanın zayıf yaratılışında mevcut olduğu için bu durumlarda namaz vaktini kaçıranlara Efendimiz (s.a.s.) "Hatırladığı anda kılıversin (kaza etsin)" buyurmuş, borcun mutlaka ödenmesine işaret etmişlerdir. Unutarak veya uyuyarak fevt ettikleri namazı kaza edenlerin üzerlerinden günahlarının da kaldırılacağını, beyan buyuran Peygamberimiz, kasden terki ümmetine yakıştıramamış ve "namazı terkeden küfr'e düşer" buyurmuştur. Kur'anın ifadesinde de "Biz namaz kılmazdık" (müddessir; 43) diyenler "ahireti yalanlayan (kafirler)dır.'' (46) Yine namaza önem vermeyen diğer güruh münafıklardır ki; "Namaza üşenerek kalkarlar" (Nisa: 42). Namazlarından gafildirler ve yalnızca riya için kılarlar." (Maun; 4-6)

Rasûlullah (s.a.) kendini taşlayanlara dişini kıranlara beddua etmemiş ancak ikindi namazının geçmesine sebep olanlara Hendek harbinde beddua etmiştir.

Yine bir sefer dönüşü gece konakladıkları yerde uyuyakalmışlar ve sabah namazını cemaatle kaza etmişlerdir.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

ahmet, 2006-03-14 16:55:51

güzell

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

FIKIH BİLMEDEN İBADET ETMEKLE İLGİLİ RİVAYETLER

FIKIH BİLMEDEN İBADET ETMEKLE İLGİLİ RİVAYETLER

Soru: Bu rivayetler sahih midir? İbadetler nasıl boşa gider? “Fıkhı bilmeden ibadet etmek, ge

ALLAH’IN ZATINI DÜŞÜNMEYİN DİYE BİR HADİS VAR MI?

ALLAH’IN ZATINI DÜŞÜNMEYİN DİYE BİR HADİS VAR MI?

Soru: Allah'ın zatını düşünmeyin, Zatını düşünmek şirktir” manasında hadis var mı? V

EZAN OKUNURKEN MÜZİK ÇALMASI GÜNAH MI?

EZAN OKUNURKEN MÜZİK ÇALMASI GÜNAH MI?

Soru: Ezanı dinlemekle ilgili hadis var. Bu hadise göre, ezan okunurken müzik çalması günah m

MERCİMEK YEMEK SÜNNET MİDİR?

MERCİMEK YEMEK SÜNNET MİDİR?

Mercimek yemek sünnet midir? Mercimek yemenin tavsiyesi üzerine hadis var mı? Varsa tahkik ve tah

ŞEYTANA DÜŞMAN OLMAK

ŞEYTANA DÜŞMAN OLMAK

Soru: Hz. Allah kin tutmaktan bizleri men etmesine rağmen neden, şeytan sizin düşmanınız siz d

BAZI HADİSLER HAKKINDA

BAZI HADİSLER HAKKINDA

Aşağıdaki Hadislerin kaynakları sıhhat durumu ve açıklaması nedir? 1- Ebu Abdullah Hüseyin

OL DEYİNCE OLUR NE DEMEK

OL DEYİNCE OLUR NE DEMEK

Allah herşeyi yaratıyor. Yaratma eylemini de kendi zatı gibi tasavvur edemeyiz değilmi? Ol deyin

MEZHEPLER DİNİ PARÇALAMIŞ MIDIR?

MEZHEPLER DİNİ PARÇALAMIŞ MIDIR?

Rum suresi 32. Ayet 32. "Dinlerini parçalayan ve bölük bölük olanlardan (olmayin. Bunlardan)

İ-DOSER" BİLİNÇALTI MÜZİK

İ-DOSER

Şu an dijital alemde i-doser denilen bir program var. Bilgisayar programından veyahut mp3 playerda

BİR HADİS VE ÜSTÜNLÜK

BİR HADİS VE ÜSTÜNLÜK

Bir hadis-i şerifte, (Beni insanların en iyisi bilmeyen kâfirdir) buyuruldu. (Hatib) Açıklayabi

KIYAMET ÖNCESİNDE OLACAK OLAĞANÜSTÜ ŞEYLERİN HİKMETİ

KIYAMET ÖNCESİNDE OLACAK OLAĞANÜSTÜ ŞEYLERİN HİKMETİ

Soru: Kıyamet öncesinde çıkacak olağanüstü şeylerin hikmeti nedir? Hz. İsa, Mehdi, Süfyan,

Dehşeti herşeyi kaplayan kıyametin haberi sana geldi mi?

Gaşiye, 1

GÜNÜN HADİSİ

Ebû Malik'in babası şöyle dedi: Ben Rasûlullah'(S.A.V.)den işittim, şöyle buyuruyordu: "Her kim Allah'dan başka hak ilah yok eder, ve Allah'dan gayri ibadet olunan şeyleri tanımazsa onun malı ve kanı haram (dokunulmaz) olur. Hisabı da Allah'a aiddir."

(Müslim, Kitabu'l-İyman,37)

TARİHTE BU HAFTA

*I.Dünya Savaşı Sona Erdi(11 Kasım 1918) *Bolu-Düzce-Kaynaşlı Depremi(12 Kasım 1999) *Mehmed Zahid Kotku Hz.lerinin Vefatı(13 Kasım 1980) *K.K.T.C Kuruldu(15 Kasım 1983) *Muhyiddin-i Arabi Hz.lerinin Vefatı(16 Kasım 1240)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI