Cevaplar.Org

ZIPKINLA BALIK AVLAMAK


2006-01-18 19:28:34

Soru:Soru: Gece zıpkınla balık avlamak günah mı? Bir de zıpkınla avlanan balığın çok sakıncalı olduğunu söyleniyor, doğruluk derecesi nedir?

Kainatta bulunan herşeyi Cenab-ı Hakk, insanın maslahatı adına yaratmıştır. Bu husus, Kur'an'ın sarih ayetleri ile defaatle ifade edilmiştir. Şu ayetler, zannediyorum bir fikir vermek için yeterlidir. "Ey iman edenler! Akidleri yerine getirin. İhramda iken avlanmayı helal saymamak şartıyla, size (haram kılındığı) okunacak olan şeyler dışında hayvanların etleri helal kılınmıştır. Şüphe yoktur ki Allah, dilediğine hükmeder." (Mâide, 5/1), "Gerek kendinize ve gerekse yolcuya fayda olmak üzere, deniz avı ve onun yenmesi size helal kılınmıştır. Kara avı ise, ihramda bulunduğunuz sürece haram kılınmıştır. Huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun." (Mâide, 5/96) Bu ayetlere dayanarak rahatlıkla avlanmak, İslam'da caizdir denilebilir. Zaten buna cevaz veren İslam hukukçuları bu ayetleri ve "Kitabu's-Sayd" ana başlığı altında hadis kitaplarında toplanan hadisleri delil olarak göstermişlerdir. Ayrıca İslam Hukukunda av'ın, mülkiyet ifade eden ticaret, miras.. gibi muameleler arasında zikredildiğini de bu vesile ile hatırlatmış olalım.

Yalnız bunu günümüzde bazılarının yaptığı gibi, "hobi" haline getirmek, bir zevk uğruna bunu yapmak doğru değildir. Böylesi insanların kalplerinin kasavet bağlayacağından hiç şüphe edilmemelidir. Ayrıca hayvanların yavrulama dönemlerinde avlamanın kat'iyen caiz olmayacağını da belirtelim. Zıpkınla balık avlamakta bir beis yoktur.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Erdem, 2021-04-08 09:33:50

Yavrulu hayvanın avlanmaması konusunda son devir İslam alimlerinden Bediüzzaman Said Nursi'nin fetvası var. Ayrıca din, şefkat ve merhamete dayalı olduğundan dolayı, şefkati olan bir müslümanın yavrulu hayvanı öldürüp yavrusunu yetim bırakması, vicdan ve fıtrata terstir. Rum suresi, size fıtratın kanunlarına din tayin ettik, diyor. Bu açıdan bakıldığında insanın fıtratının dili olan vicdanın ve şefkatin kabul etmediği bir durum, dinen de mahzurludur. Said Nursi 1.160.000 hadis ezbere bildiği için, ihtimal ki bizlerin bilmediği hadis rivayetlerine dayanarak avcılara bu tarzda bir fetva vermiş. Takvayı temel alan birisi açısından, yavrulu hayvanı öldürmemek daha doğrudur. Her konuda takva olduğu ise bilinen bir mevzudur. Selametle

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

AK, 2021-03-11 19:19:55

iyi günler. Yazınızın son bölümünde yavrulu hayvanın bir başka ifadeyle yavrulama döneminde havanın avlanmasının CAİZ OLMADIĞINI ifade etmişsiniz. Caiz değil demek HARAM demektir. Hiç bir fıkıh kitabında av bahsinde yavrulu hayvanın avlanamayacağına dair bir ibare yok. Yavrulu av hayvanını avlamayı yasaklayan bir HADİS de yok. Acaba hangi kaynak yavrulu bir geyiği avlamanın haram olduğunu yazan bir fıkıh kitabı yada bu şekilde ifade eden bir hadis var. Cevap isabetli olmamış. Bu hususu bizzat sorduğum ORHAN ÇEKER de benim ifade ettiğim gibi ifade etti. Ayrıca Vehbe Zuhayli'in İslam Fıkıh Ansiklopedisi kitabında av hayvanının telef edilmesi durumunda tazmin gerekmeyeceğini ifade eder. Kaldıki yavrulu iken avlanmasının caiz olmadığını diğer bir ifadeyle haram olduğunu ifade etmek konuya temel fıkıh kaynaklarından ve hadislerden gerekli araştırma yapılmadan yazılmış bir cevap. Ayrıca zıpkınla avlanmanın caiz olduğunu ifade etmişsiniz. Fıkhen doğru ancak kanunen yasak. İşin kanuni boyutunu da araştırmamışsınız. NOT: BU BİR ELEŞTİRİ YAZISI DEĞİL BİR KARDEŞİNİZDEN KONUYA DİKKAT ÇEKME YAZISI. By AK: Devletin remi olarak görevlendirdiği fetva yetkilisi. selam ve dua ile

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Ak, 2021-03-11 18:47:19

Yazınızın son bölümünde ifade ettiğiniz hayvanların yavrulama döneminde avlanmanın caiz olmadığı ifadesi hiçbir fıkıh kitabında yer almaz ifadesi hiçbir fıkıh kitabında yer almaz Bu konuda yaptığım araştırmalarda böyle bir ibareye rastlamadım bu yavrulu hayvanın avlanamayacağına dair hiçbir hadis yok bu konuda Nurettin Yıldız da bu dönemde av yapılmayacağına dair dinen bir yasak olmadığını ifade ediyor. Zira fıkhen bir yasak, bunu yasaklayan bir hadis yok, der. Öyle bir meselede Nasıl böyle bir ifade kullanılabilir

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

murat bişkin, 2006-01-24 19:24:57

Zıpkınla Balık avlanmasında sizin gibi düşünüyorum ama Soruda özellikle gece yapılan zıpkın avı belirtildiğinden görüş bildirmek istedim... Zıpkın avında avlanılan balıkların çok büyük bir bölümü geceleri yuvalarına girerek bizler gibi uyurlar (deniz ovuklarında ,taşlarda bulunurlar ör:çupra,karagöz,kırlangıç vb)bu Yaradanın biz canlılara vermiş olduğu özelliklerden biridir işte bu özelliği bilen ve kullanan bazı uyanık -fırsatçı kişiler gecenin karanlığını kullanarak yuvasında uyuyan balıkları hem çok kolay yakalıyabilirler hemde balığın kaçma şansının olmadığını bilirler çünkü uyuyan balığa fener tutarak aptallaştırır ve şiddetli ışıktan kör olan balığı kolayca ve zahmetsizce avlayabilirler-kaldıki zıpkına bile gerek yoktur elinizle bile yakalıyabilirsiniz -maalesef günümüzde zıpkıncılıktan çok nefsi arzularla işi abartıp katliyam boyutunda avlanma yapıldığına üzülerek şahit olmaktayım. Normalde gündüz zıpkıncılığında bir sorun yoktur herşey adildir bileyinizin hakkıyla avı kazanırsınız ama iş geceye gelince bunun yapılmaması gerekli yanlış ,günah ve adil olmayan zararlı bir yöntem olduğu kanaatindeyim ve çok yanlış bulmaktayım kaldıki bu işi yapanların yuvadaki balığın hangisi dişidir hangisi erkektir bunuda bilmediğinden yuvayı dağıttığı ve o bölgedeki balığın neslini kuruttuğunu maalesef üzülerek görmekteyim... ben gece avlanmasını ihram yasaklarına benzeterek doğru bulmuyorum ... ayrıca ilmihal çalışmalarınızı büyük bir beğeniyle takip ediyor ve devamını bekliyorum saygılarımla murat bişkin (dalışeğitmeni)

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

KUR’AN O DÖNEMİN KOŞULLARINA GÖRE Mİ İNMİŞTİR?

KUR’AN O DÖNEMİN KOŞULLARINA GÖRE Mİ İNMİŞTİR?

Kur'an o dönemin koşullarına göre mi inmiştir? Kimi arkadaşlarım Kur'an şu an inse idi daha

BEYİNDE TANRI NOKTASI VAR MI?

BEYİNDE TANRI NOKTASI VAR MI?

Beyinde tanrı noktası var mı? Bilim adamları beyinde "tanrı noktası" olarak adlandırdıkları

EZELİ İLİM

EZELİ İLİM

Soru: Muhammed Suresi 31. Ayetinde geçen "hatta na’lem" ifadesini Allah’ın sonsuz ve ezeli ilm

SURİYELİ MÜLTECİLERE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?

SURİYELİ MÜLTECİLERE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?

Bilindiği gibi toplumumuzda Araplara karşı nefret vardır. Nitekim bu nefretten ülkemize sığı

YAHUDİLİK

YAHUDİLİK

Yahudiliğin kötü inançlarından bahseder misiniz? Bildiğim kadarıyla onlar da tek bir Tanrı'y

MUHTELİF SORULAR

MUHTELİF SORULAR

Günümüz alimlerinden Ebu Muhammed el Makdisi’nin yazarı olduğu bir kitap var bu kişi ehli s

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

Allah’ın görme ve işitmesi bizimkine küçük miktarda benziyor mu? Allah’ın görmesi ve duy

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

Bu zamanda ehl-i sünnet ve’l-cemaat'ın gittiği yolu değil de, ehl-i sünnet ve’l-cemaatın d

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

“Muhakkak ki Tevrat'ı Biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. (Maide, 44) Bir Hristiyan “Mu

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

Soru: Ta Ha Suresinde; “Doğ¬ru¬su Biz da¬ha ön¬ce Âdem’e de va¬hiy ve emir ver¬miş-tik

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

Soru: İnsanların iyisi Arap, Arabın iyisi Kureyş, Kureyş’in iyisi beni Haşim’dir(Deylemi).

Yer yüzünde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı baki kalacaktır.

Rahman, 26-27

GÜNÜN HADİSİ

İnsanların en fenası, birine ayrı, diğerine de ayrı görünen iki yüzlü insanlardır.

Seçme Hadisler, syf. 101

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI