Cevaplar.Org

ÖNCE ALKIŞLADILAR SONRA ÖLDÜRDÜLER -Vehbi Vakkasoğlu(-16.Baskı-Nesil Yayınları)


Mete Bayraktaroğlu

metebayraktaroglu@mynet.com

2006-01-13 15:33:30

***Yahudiler Hz.Zekerriya’yı öldürmek yüzünden Kuran’da ‘’Peygamber katilleri’’ olarak tanımlanırlar ve lanetlenirler.Yahudilerden başka hiçbir millet, kendi peygamberlerini öldürmeye cesaret edememiştir.(syf:21)

***Hz.Yahya’nın öldürüldükten sonra kesilen kollarından biri, Topkapı Sarayı Müzesi’nde halen muhafaza edilmektedir.(syf:24)

***İçi,kalbi,ruhu imanla dopdolu olduğu halde müşrik baskılarıyla inkar kelimeleri söylettirilen kimseler,Nahl suresinin 106. ayeti ile kurtulmuş olurlar.(syf:32)

***Hz.Ömer Hz.Huzeyfe’nin haline dikkat eder,o bir cenaze namazına katılmazsa, Hz.Ömer’de katılmazdı.Çünkü Huzeyfe kimin münafık olup olmadığını peygamberimizden öğrenmişti.(syf:38)

***Hz.Hubeyb’in idam edilmeden önce kıldığı iki rekat namazdan sonra,idam edilecek bir Müslüman’ın iki rekat namaz kılması adet olmuştur.(syf:41)

*** “İnsanoğlunun en hayırlısını öldürdüm’’ diyerek Kufe valisi Ziyadoğlu’na övünmek isteyen cani bizzat ölümü şu sözlerden sonra buluyordu:’’İnsanoğlunun en hayırlısı olduğunu biliyordun da niçin öldürdün?’’(syf:53)

***Haccac, Ebu Kubeys Dağı’nın eteklerine kurdurduğu mancınıkla İslam’ın en mukaddes mabedi Kabe’yi dövüyordu.(syf:55)

***Haccac, 54 yaşında öldüğü zaman arkasında 200 bin kesilmiş kelle ve 28 bin masum hapis bırakmıştı.(syf:56)

***Abdullah bin Ömer:’’Bizi Allah’la aldatmak isteyenlere aldanmaya razıyız’’.(syf:62)

***Ömer bin Abdulaziz sahabe olmadığı halde kendisi hakkında (radıyallahü anh)tabiri kullanılan tek insandır.(syf:66)

***Daha çok yüzyıllar geçecek,çok müceddidler,çok kısa zamanda çok büyük hizmetler verecek,hizmetlerinin bedelini zindanlarla ve zehirlenmelerle ödeyeceklerdir.(syf:68)

***Tarih, makamına göz diktiği zaman, öz evladını bile öldüren babayı kaydetmiştir.(syf:71)

***Her devir Firavununu da Musa’sını da bulmuştur. Mücadele kıyametle son bulacaktır.(syf:75)

***İmam Malik kendisine atılan şiddetli bir dayaktan sonra idrarını tutamaz olmuş ve ibadetini yapabilmek için de,bir tevekkül abidesi halinde yücelerek ömür boyu her an yıkanır olmuştur.(syf:76)

***Tarık bin Ziyad Tuleytula şehrini fethettikten sonra: “Rodrik hiç düşünmemişti ki,hükümdarı zulüm yapan, insanları cehalet içinde olan bir memleket, elbette başka bir devletin nasibi olur.’’(syf:86)

***Hallac-ı Mansur:’’Bedenim kendisinden asla hoşlanmadığım bir dosttur.’’(syf:94)

***Ahmet bin Nasr’ın kesik başını bekleyen nöbetçiden bir rivayet:’’Gece kendi kendine kıbleye döndü ve Yasin suresini baştan başa okudu.’’(syf:100)

***Ünlü komünist Nazım Hikmet “Simavna Kadısı Şeyh Bedreddin Destanını’’ yazarak asırlarca önce kendi ideolojisine yakın fikirler ortaya atan şeyhi övmüştür.(syf:112)

***Cem Sultan’ın Papa’ya sığınmasının getirdiği pişmanlığın kelimelere aksi: “Size sığınan itten beter olmayıp da ne olabilir.’’(syf:117)

***Cem Sultan sığındığı yabancı devletlerde o kadar sevilmiştir ki, kendisine arkadaşlık eden Papa’nın oğlu bile kendisi gibi sarık sarmıştır.(syf:118)

***2.Viyana Bozgunu’nun asıl sebebini tespit eden devrin tarihçisi Raşit:’’Namazı bırakmak ve her türlü günahı işlemek.’’(syf:134)

***Anarşiye gösterilen zaaf, merhamet ve müsamaha, iyi niyetli idarecilerle birlikte devlet-i âliyeyi de batırmıştır.(syf:140)

***Sultan Abdülaziz’in Topkapı Sarayı’na nakli esnasında, bütün eşyaları kontrol edilmiş, en değerlileri alınmış, aile efradının değerli tezyinatı yağma edilmiştir.(syf:146)

***Sultan Abdulaziz’in kendini intihar ettiği iddia edilir: Bu imkansızdır; şehit edildiği zaman önünde bulunan masada ‘’Yusuf suresi’’açılmış bir Kuran bulunmuştur. Kuran’ın yasakladığı bir günahı Kuran karşısında yapacak kadar itikadı çürük bir Müslüman olmadığında bütün insaf dünyası ittifak halindedir.(syf:148)

***Güreşçimiz Koca Yusuf’un dini inançlarına bağlı olmasını takdir eden bir söz: “Meğer sizin Yusuf’un ahlakı da gövdesinin kuvveti kadar yamanmış.’’(syf:151)

*** ‘’Yüzlerce altın ödeyerek “Koca Yusuf’tan çocuk sahibi olmak isteyen zengin bir kontese verdiği cevap: “Ben buraya erkekleri yere sermeye geldim.’’(syf:152)

***Yurt dışından gelen davet teklifleri üzerine İskilipli Atıf Hoca: “Vatanımdan ayrılamam! İslami kalkınma davasının ilk merkezi Türkiye’dir. Başka bir yer olamaz.’’(syf:155)

***Şapka kanununa muhalefet suçundan yargılanan İskilipli Atıf Hoca şapka kanunu çıktıktan sonra şapka hakkında hiçbir yazı yazmamıştır.(syf:156)

***Fabrikalar, yollar, barajlar, iktisadi refah ve huzur artık Menderes’i seçimle yenilmez adam yapmıştır.(syf:166)

***Samet Ağaoğlu: “Peygambere ait eşyaları Menderes’le ziyaretimizde emanetlerin bulunduğu odanın kapısının önünde sapsarı kesildi; sandığı açmaya, emanetlere bakmaya cesaret edemedi. Heyecanı bu kadar ileri idi.’’(syf:167)

***Fatin Rüştü Zorlu’nun asılmadan önce mason olduğuna dair iddialar cevabı: “Ben mason değilim; Allah’ta biliyor, dinime bağlıyım; bırakın iki rekat namaz kılayım.’’(syf:170)

***Rüştü Zorlu: “Beni asabilirsiniz,amma şu anda Kıbrıs’ta Türk bayrağı var, Mehmetçik var; bunu tarihten silemezsiniz.’’(syf:171)

***Kenan Evren: “Özal’la bir görüşmemde, bana Diyanet İşleri Başkanı’nın protokoldeki yerini bir hayli öne almayı teklif etti.’’(syf:173)

***Necip Fazıl’dan Turgut Özal’a bir tavsiye:’’Turgut, tankın paletleri gibi olmalısın; hem hızlı yol almalı, hem de araziye uymalısın.’’(syf:175)

*** Kendisine karşı, Meclis’te yapılan bir suikasttan hemen sonra Turgut Özal: “Allah’ın verdiği canı,ondan başka alacak yoktur. Biz de ona teslim olmuşuzdur.’’(syf:176)

***Özal:’’Benim iki gömleğim var; biri bayramlık, biri idamlık.’’(syf:182)

***Özal: “Beni İstanbul’a gömün. Kıyamete kadar Fatih’in manevi ruhaniyeti altında bulunmak istiyorum.’’(syf:182)

***Özal’ın amacı şu üç hürriyeti yerleştirmekti: “Teşebbüs, düşünce ve ifade hürriyeti ve vicdan hürriyeti.’’(syf:183)

***Turgut Özal DPT’de çalışırken yanına gelen bir fakirle elbisesini hemen oracıkta değiştiriyor.(Özal’ın oğlu anlatıyor)( syf:184)

***Kaligula kendi milletine atfen:’’Tanrılar şahidim olsun; eğer Roma halkının tek kellesi olsaydı, o kelleyi seve seve uçururdum.’’(syf:191)

***Roma arenasında aslanlar, artık masum insanlarla besleniyor; babalar, gözleri önünde öldürülen oğullarını, cesedi başlarında şarkı söyleyerek dansetmeye zorlanıyordu.(syf:192)

***Bencil ruh Neron ölümünden önce şöyle diyor: “Yazık ki dünya büyük bir sanatkar kaybediyor.’’(syf:197)

***Sezar ikinci planda olmak istemiyordu. Ömrü boyunca’ Roma’da ikinci olmaktansa, Alpler’de bir dağ köyünde birinci olmayı tercih ederim.’’

(syf:198)

***Avrupa ile İslam aleminin farkı:’’Avrupa dinine sarıldığı nispette gerilemiş, Müslümanlar dinlerine sarıldığı nispette medenileşmişlerdir.’’

(syf:213)

***İslam alemi hiçbir devirde fikir hürriyetini ateşle boğmaya kalkışmamış, akla ket vurmamış olmakla ne kadar iftihar etse azdır.’’(syf:224)

***Lawrence her zaman şerif kılığında dolaşırdı. Böylece Arapların güvenini kazanırdı. Sadece Arap kıyafetini giymekle kalmaz, onlar gibi davranır, hatta birlikte namaz kılardı.(syf:248)

***Malcolm X en gayri meşru ticaretleri yaptığı zamanları anlatırken: En iyi müşterilerim papazlar, sosyal yardım işlerinde çalışanlar, emniyet mensupları ve daha bunlar gibi;başkalarının hayatlarını idare etmekte esaslı rolleri olan kimselerdi.’’(syf:253)

***Prens Charles’ın İslam’a sempatik yaklaşımları üzerine, İngiltere’de bir anket yapılmış ve halka ‘’Başınızda Müslüman bir kral görmek ister misiniz?’’ diye sorulmuştur.(syf:259)

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

garip, 2006-02-02 17:35:30

çok hoş bir çalışma olmuş kitabı okumuş kadar oldum

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

ŞEHBENDERZÂDE FİLİBELİ AHMED HİLMİ’NİN DİNÎ VE FELSEFÎ GÖRÜŞLERİ-ÖMER CERAN-SIR YAYINCILIK-BURSA-2013

ŞEHBENDERZÂDE FİLİBELİ AHMED HİLMİ’NİN DİNÎ VE FELSEFÎ GÖRÜŞLERİ-ÖMER CERAN-SIR YAYINCILIK-BURSA-2013

Ahmed Hilmi, 1914 yılında vefat etmiştir. Vefat sebebi olarak bakır zehirlenmesi düşüncesi il

TOTALİTERİZMİN SEFALETİ-MESUT KARAŞAHAN-BEYAN YAYINLARI-İSTANBUL 1998

TOTALİTERİZMİN SEFALETİ-MESUT KARAŞAHAN-BEYAN YAYINLARI-İSTANBUL 1998

Antik Çağ’ın filozofları arasında totaliter siyasal felsefesini daha açık ve kolay biçimde

MASONLUK-CARO Y. ROGRIGUEZ-ÇEVİRİ: HACASAN YÜNCÜ-ETKİN KİTAPLAR-İSTANBUL 2012

MASONLUK-CARO Y. ROGRIGUEZ-ÇEVİRİ: HACASAN YÜNCÜ-ETKİN KİTAPLAR-İSTANBUL 2012

Illuminuti’nin kurucusu Weishaupt’ın meşhur ‘Talimât’ından birkaç cümle sunuyorum: D

OSMANLI TARİHİNDE MASKELER VE YÜZLER-MUSTAFA ARMAĞAN-TİMAŞ YAYINLARI-İSTANBUL–2008

OSMANLI TARİHİNDE MASKELER VE YÜZLER-MUSTAFA ARMAĞAN-TİMAŞ YAYINLARI-İSTANBUL–2008

Feminizm, modernliğin son büyük ideolojisi. Kolay kolay yıkılmaz, çünkü hiçbir zaman kurulm

ŞÂH-I GÜLİSTAN-HARUN ÇETİN- KAYIHAN YAYINLARI-İSTANBUL-2012

ŞÂH-I GÜLİSTAN-HARUN ÇETİN- KAYIHAN YAYINLARI-İSTANBUL-2012

Ben bir bülbülüm ki, cismim insanın avucunu doldurmaz, kalbim ise dünyaya sığmaz. Yirmi dört

MÜSLÜMAN OLMAK-NURİ YILMAZ-MANA YAYINLARI-İSTANBUL-2008

MÜSLÜMAN OLMAK-NURİ YILMAZ-MANA YAYINLARI-İSTANBUL-2008

"Cezan kadar yanarsın, sonra yine cennete girersin!" ...İşte hayata günahlar ve sevaplar penc

CEMAAT-İSMAİL ÇETİN-DİLARA YAYINLARI-ISPARTA-2005

CEMAAT-İSMAİL ÇETİN-DİLARA YAYINLARI-ISPARTA-2005

...Cemaatleşmek devlet kurmak değildir. Çünkü devlet kurmak ibadet değildir. Yani devlet mekan

DÖRT RUKÜN-SEYYİD EBÜL HASAN ALİ NEDVÎ-TERCÜME YUSUF KARACA-NEHİR YAYINLARI-İSTANBUL–1992

DÖRT RUKÜN-SEYYİD EBÜL HASAN ALİ NEDVÎ-TERCÜME YUSUF KARACA-NEHİR YAYINLARI-İSTANBUL–1992

…İnsan için öyle bir ibadet tarzı veya ibadet düzenine gerek vardı ki, bu ibadet tarzı onun

KANUN-İ ESASİ’DEN ASKERÎ MÜDAHALEYE II. MEŞRUTİYET-HAZIRLAYAN: YUSUF ÇAĞLAR- ZAMAN KİTAP-İSTANBUL-2008

KANUN-İ ESASİ’DEN ASKERÎ MÜDAHALEYE II. MEŞRUTİYET-HAZIRLAYAN: YUSUF ÇAĞLAR- ZAMAN KİTAP-İSTANBUL-2008

İlk anayasamız, Kanun-i Esasi’nin hazırlık çalışmalarına II. Abdülhamid’in izniyle Ekim

JÖN TÜRKLER VE İTTİHAT TERAKKİ, SİNA AKŞİN, REMZİ KİTABEVİ, İSTANBUL–1987

JÖN TÜRKLER VE İTTİHAT TERAKKİ, SİNA AKŞİN, REMZİ KİTABEVİ, İSTANBUL–1987

Ermeni sorunundaki Alman tarafsızlığı dolayısıyla Almanya ile Osmanlı Hükümeti arasında ge

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE SİYASAL MUHALEFET-ABDULLAH İSLAMOĞLU-GÖKKUBBE-İSTANBUL-2004

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE SİYASAL MUHALEFET-ABDULLAH İSLAMOĞLU-GÖKKUBBE-İSTANBUL-2004

Siyasal muhalefet kavramı, özellikle Meşrutiyet dönemlerinde siyasal yaşamımızı önemli öl

İyiliğin karşılığı, iyilikten başka bir şey midir?

Rahman, 60

GÜNÜN HADİSİ

Kalbinde zerre miktarı iman bulunan kimse ateşten çıkacaktır.

Tirmizi, Sıfatu Cehennem 10, (2601)

TARİHTE BU HAFTA

*Türkiye'nin NATO'ya girmesi.(18 Şubat 1952) *Çanakkale Savaşının Başlaması.(19 Şubat 1915) *İbn-i Haldun'un Vefatı(22 Şubat 1406) *Hz.Peygamber (s.a.v.)'in Mekke'de "VEDA HUTBESİ"ni İradı(23 Şubat 632)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI