Cevaplar.Org

RESULULLAH HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ-28


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2005-09-30 14:19:19

*** Peygamberimizin(sav) doğumundan önce Arabistan’da Ahirzaman Peygamberinin doğumunun yaklaşıp, adının Muhammed olacağı söylentisinin yaygınlaştığını..Bundan dolayı Kinane, Süleym gibi kabilelerin ve Medine’de Temim kabilesinin Muhammed ismini çocuklarına vermesinin çokça görüldüğünü..

***Muhammed Hamidullah merhumun belirttiğine göre İslam’ın ilk yallarında Arabistan’ın İran sınırında bazı Arap kabilelerin büyük bir İran ordusunu yendiğini.. Zükar savaşı olarak bilinen bu çarpışmada Arapların parolasının “ya Muhammed” olduğunu...

***Tarihçi Mesudi’ye göre Zükar harbinden az önce Bekir bin Vail ve arkadaşlarından oluşan bir topluluğun Hac ziyareti sırasında Kabe’de Efendimizle(SAV) karşılaştığını, ona: “Eğer Allah İranlılara karşı bize zaferi kolaylaştırırsa biz de senin dinini kabul ederiz dediklerini..Efendimizin(ASM) de zafer için onlara dua ettiğini...

*** Peygamberimizin(SAV) kardeş ettiği Ensar ile Muhacir’den sefer sırasında bir tanesini sefere götürüp diğerini aile işlerini yürütmesi için geride bıraktığını...

***Allah Resulü’nün Medine’ye teşrifinde, Müslümanlar arasında bir nüfus sayımı yapılmasını emrettiğini Ve Medine’de 1500 Müslüman bulunduğunun tespit edildiğini...

***İngiliz bilgini John Davenport’un ; Meşhur Peygamberler, kumandanlar, fatihler arasında hayatı Hz. Muhammed’in hayatı gibi en ince teferruatına kadar en vesikalı şekilde kayd ve zapt olan bir kimse gösterilemez” dediğini...

***Peygamberimizin isminin Kur’an’da Muhammed olarak dört defa(Âl-i İmran:144, Ahzap; 40, Muhammed:2, Fetih:19) ve Ahmed olarak bir defa (Saf:6) olarak 5 defa geçtiğini...

***Hendek muharebesinde Kureyşlileri Mekke’ye dönmeye sevk eden sebeplerden birinin yaklaşan Hac Mevsimi ve bunun getireceği kazançtan mahrum olmama isteği olduğunu...

***Hayber Yahudilerinin Kureyşlilerle ile İslam askerleri iki şehirden birine yürüdüğünde diğerinin Medine’ye saldırması konusunda anlaştığını.. bunun üzerine Allah Resulu’nün Mekkelilerle Hudeybiye sulhunu imzalayarak taraflardan birini devre dışı bıraktığını, akabinde ise Hayber’e yürüyerek bu fitne kazanını yere çaldığını...

***Hicret’ten önce akşam namazının farzı üç rekat, diğerlerinin iki rekat olduğunu..Hicret sonrası öğle, ikindi ve yatsı farzlarının dört rekata çıktığını...

***Tebük seferinde münafıklarının bütün yaptıkları melanetlerinin günü gününe inen ayetlerle yüzlerine çarpıldığından ve rezil olduklarından bu sefere aynı zamanda Gazve-i Fadıha( Rüsvaylık Gazvesi) dendiğini...

 KAYNAKLAR

1-İslam Peygamberi- Prof. Dr. Muhammed Hamidullah- Beyan Yayınları- İst-2004

2-Peygamberimizin Hayatı-İrfan Yücel- Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları- Ankara-1999

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KUR’AN’IN ANLAŞILMASINDA SÜNNETİN YERİ-2

KUR’AN’IN ANLAŞILMASINDA SÜNNETİN YERİ-2

2. Açık Olmayan Ayetlerin Varlığı Kur'an-ı Kerim, bizzat kendisi, âyetlerini "muhkem" ve "m

İnkâr edenler, Allah'ın yolundan ve -yerli, taşralı- bütün insanlara eşit (kıble veya mâbed) kıldığımız Mescid-i Harâm'dan (insanları) alıkoymaya kalkanlar (şunu bilmeliler ki) kim orada (böyle) zulüm ile haktan sapmak isterse ona acı azaptan tattırırız.

Hac,25

GÜNÜN HADİSİ

Muavvizeteyn (Nas-Felak) Sureleri

"Şeytan insanoğlunun kalbinin üzerinde tünemiş vaziyette bekler. Allah'ı zikredince siner, çekilir, gaflet etse vesvese verir." (Buhari, Tefsir, Kul euzu bi-rabbi'n-nas 1)

TARİHTE BU HAFTA

*Kanije müdafaası(18 Kasım 1601) *Hz.Fatıma'nın(r.anha) Vefatı(22 Kasım 632) *İstanbul'un Müttefikler Tarafından İşgali(23 Kasım 1918) *Alparslan'ın Şehadeti(24 Kasım 1072) *Öğretmenler Günü(24 Kasım)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI