Cevaplar.Org

RESULULLAH HAKKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-25


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2005-08-25 20:13:55

***Hz Ali (RA)’nın ashabın Nebiyi Ekrem(SAV)’e duydukları iştiyakı anlatma sadedinde; “Allah’a yemin olsun ki Resulullah bizim aramızda mallarımızdan, çocuklarımızdan, anlarımızdan ve şiddetli susuzlukta elimize geçen soğuk sudan daha fazla sevgiliydi” dediğini…

***Efendimizin(SAV); “Kişi sevdiğiyle beraberdir” buyurmasının sahabeleri sevince boğduğunu.. Hatta, Enes bin Malik(RA)’in; “Sahabeler bu söze sevindikleri kadar hiçbir şeye sevinmemişlerdir” dediğini…

***Rehber-i Ekmelimizin(ASM) ilk davet yıllarında bir gün yakın akrabalarını evinde topladığını…içlerinde sadece küçük yaştaki Hz. Ali’nin Ona(SAV) davasında sahip çıkacağını söylediğini..Bunun üzerine Ebu Leheb’in kahkahalar atarak Ebu Talib’e; Tebrikler! Artık bundan sonra oğlunun emrine gireceksin” dediğini.. Ebu Talib’in bu manzara karşısında çok utandığını ve bu durumun kendisini İslam’a girmekten alıkoyduğunu…

***Makrizi’nin bildirdiğine göre Mekke döneminde Allah Resulü’nün (ASM) ne zaman Mekke serserilerince bunaltıldığında Ebu Süfyan’nın evine sığındığını… Onun da her defasında- müşrik olmasına rağmen- serserileri kovduğunu ve azarladığını… Onun bu cemilesine karşılık Mekke fethedilirken onun evine sığınanların emniyete alındığını…

***Tarihçi Suheyli’ye göre Habeş Necaşisinin bir zamanlar zorba amcasının zulmünden Arabistan’a iltica ettiğini ve bir süre Bedir’de kaldığını.. Bunun daha sonra gelen Arap mültecileri bağrına basmasında bir mühim etken olduğunu…

*** Hind kutsal metinlerinden Puranalar’da, Efendimize işaret sadedinde; “Dünyanın sonlarına doğru çölde bir adamın doğacağı, ammesinin ismi güvenilir(Amine), babasının isminin Allah’ın kulu olacağı, bu zatın yurdundan kuzeye göç etmek zorunda bırakılacağı ve sonra on bin adam yardımıyla kendi yurdunu fethedeceği”nin yazılı olduğunu…

*** Hz. Peygamberin hizmetkarlarından Enes bin Malik’in Efendimizin yaşamında gözlemlediği şeyleri not aldığını, aldığı bu notları zaman zaman Resul-i Ekrem’e takdim ettiğini ve Efendimizin(SAV) gerekli yerlerde düzeltmeler yaptığını…

*** Sahabe’den Ebu Derda’nın rivayetine göre şiddetli bir rüzgar çıkınca dehşete kapılıp mescide gelmek ve tazarru ve niyazda bulunmanın Resulullah’ın adetlerinden olduğunu…

***Bedir savaşında Efendimizin gece yürüyüşü sırasında dikkat çekmemek için develerin boyunlarındaki çıngırakları çıkarttırdığını…

***Taberi Tefsirinde yazdığına göre Bedir günü Resulullah’ın(SAV) ordusuna; “Ey Müslümanlar! Allah’ın size yardımcı olarak gönderdiği melekler ayırıcı işaretler taşımaktalar. Sizler de ayırıcı işaretler taşıyın” diye ferman etmesi üzerine temin edebilenlerin başlık ve miğferleri üzerine yünden püsküller koyduklarını…

Kaynaklar

1-Fezail-i A’mal- M. Zekeriyya Kandehlevi- Gülistan Neşriyat- İst-

2-İslam’ın Doğuşu- Muhammed Hamidullah- Beyan Yayınları- İst-2002

3-Hz. Peygamber’in Savaşları- Muhammed Hamidullah- Beyan Yayınları- İst-2002

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KUR’AN’IN ANLAŞILMASINDA SÜNNETİN YERİ-2

KUR’AN’IN ANLAŞILMASINDA SÜNNETİN YERİ-2

2. Açık Olmayan Ayetlerin Varlığı Kur'an-ı Kerim, bizzat kendisi, âyetlerini "muhkem" ve "m

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Fatiha,1

GÜNÜN HADİSİ

Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, hayır söylesin veya sükut etsin.

Riyazü's Salihin, 1/307

TARİHTE BU HAFTA

*Malcolm X'in şehadeti-1965(21 Şubat) *Resulullah'ın(sav) Veda Hutbesi'ni iradı-632(23 Şubat) *Çeçenlerin Stalin tarafından Sibirya ve Kazakistan'a sürgünü *Seyyah İbn-i Battuda'nın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI