Cevaplar.Org 1xbet para cekmeimplant dis fiyatlari

MESCİD-İ AKSA SÜLEYMAN MABEDİ Mİ?


Ali İhsan Er

aliihsaner@hotmail.com

2005-07-26 12:21:14

Soru: İbnü Esir'in "Tarih-i Kâmil"de beyanına göre; İmparator İlya Anderyanos (veya Murat Bey tarihinin kaydına göre Aderyanos) hissettiği bir direniş üzerine Yahudi ve Hıristiyan halkın birçoğunu pek barbarca bir katliama tabi tutmuş ve Beyt-i Makdis'i son defa olmak üzere tahrip etmiştir. Bununla beraber yedi-sekiz sene kadar sonra şehri yeniden imar etmiş, Roma ve Yunan asıllı bir kısım ahaliyi buraya yerleştirmiştir. Zühre (Venüs) namına bir de büyük heykel bina etmiş. Bazıları yanlış olarak bu heykeli ta Davut Aleyhisselâm'a isnad ederlermiş. O zamana kadar şehrin adı Oruşelim (veya Yaruşelim) iken bu imardan sonra şehre "İlya" adı verilmiş ki, "Beytürrab" demekmiş. Nihayet Roma'da Hıristiyanlık'ı kabul ve ilan eden, aynı zamanda İstanbul'un kurucusu olan Kostantin'in anası Hilana (Eleni), Hz. İsa'nın üzerinde asıldığı ve bir yere gömülüp saklandığı iddia edilen salibi (haçı) bulup çıkarmak için Kudüs'e gitmiş ve söz konusu salibi bulup çıkartmış ve çıkarttığı o gün de hıristiyanlarca "Salip Bayramı" adıyle bir bayram kabul edilmiş. Konstantin’in annesi Hilana, Kudüs'e varır varmaz, Hz. İsa'nın, güya gömülü olduğu iddia olunan kabir üzerine "Kamame", diğer adıyle "Kıyame" kilisesini bina ettirmiş. Nisbeten tamir edilmiş bulunan Beytü'l-Makdis'i ve önündeki heykeli yerlere kadar yıktırıp üzerine de şehrin çöp ve süprüntülerinin dökülmesini emretmiş. İşte o tarihten Hz. Ömer zamanına kadar Hıristiyanlar orayı çöplük yapmışlar ve öyle kullanmışlar. Orada Allah'a dua ve ibadet etmek isteyenleri de engellemişler.

Hz. Ömer orayı mezbele halinde bulmuş ve onun zamanında Mescid-i Aksa Müslümanlar tarafından yeniden bina edilmiş. (Elmalıdan kısaltılarak alınmıştır.) Not : Benzer tarihi bilgiler İbn-i Haldun’un Mukaddime adlı eserinin II. Cildinde de yer almaktadır. Bu tarihi bilgiler ışığında Buhari’de ve diğer hadis kitaplarında geçen Miraç dönüşünde Kureyşin Beytül Makdisten soru sorması ve Beytül Makdis’in Peygamberimizin önüne getirtilmesi ve ona bakarak beytül makdisi tarif etmesi ve kureyşin sorusuna cevap vermesi ile ilgili hadisi beraber değerlendirip (Bu hadise mevzu diyenleri de göz önüne alarak) cevabını göndermeniz dileğiyle. Saygılar sunarım

 

Cevap: Yıllar önce konuyla ilgili bizim de mini bir araştırmamız olmuştu. Yalnız mesele görüldüğünden çok daha kompleks. Öncelikle şunu belirtelim ki Kudüs'te Süleyman mabedi olarak bilinen ve Yahudilerin Temple (Mabed) dedikleri yapı MÖ.585'lerde Babilliler tarafından yıkılıyor. Yahudiler sürgün ediliyor. Yıkılan bina Hz. Davud'un başlatıp Hz. Süleyman'ın bitirdiği mabettir. Daha sonra buraya MÖ.525'lerde Yahudiler yeniden bir mabed (Temple) inşa ediyorlar. Bu bina ise MS 70 yılında (Hz. İsa'dan 30–35 yıl sonra) Romalılar tarafından yıkılıyor. Bugün ağlama duvarı dediğimiz kalıntı o zamandan kalmadır. Yahudiler de tekrar sürgün ediliyor. MS. 70 yılından sonra ilk defa 1948'de Yahudiler Filistin’de devlet kurabildiler. Ve inançlarına göre Mesih (Messiah) gelecek ve tekrar bu yıkılan Süleyman mabedini inşa edecek. (Hatta bazı aşırı uç Yahudiler Mesihl’i beklemeye gerek yok diyorlar. Bizzat kendileri bu işi deruhte etmeye çalışıyorlar).

İslam kaynaklarına bakıldığında (özellikle hadislere) Efendimiz orada namaz kıldırıyor, dönüşünde kapısını penceresini inanmayan insanlara, gittiğini ispat için tarif ediyor. Allahu A'lem Kudüs'te efendimiz zamanında şümullü bir mabed olmasa da yine ibadethaneyi andıran bir yapı mevcuttu (en azından ağlama duvarı dediğimiz yapı buna şahitlik ediyor). Yalnız Mescidi Aksa ifadesini sadece bir mabed olarak ele almamak gerekir. Bir çeşit harem gibi telakki etmekte fayda var. Bugün bu haremde Hz. Ömer Camii ile Kubbetussahra Camii vardır. Birisi bir uçta diğeri ise öbür uçtadır. Bu iki Mescit de Efendimiz sonrası inşa edilmiştir. Birisi Emevi Halifesi Abdülmelik zamanında yapıldı. Şu an yazacaklarımız bu kadar. Daha sonra detaylı olarak tekrar yazarız inşallah. Son olarak: Kaynakların güvenilirliği meselesinde İslam kaynaklarının öteki hakkında verdiği bilgiler bile, ötekinin kendi hakkında verdiği bilgilerden daha sahih görünmektedir.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

GELİNLİK TESETTÜRÜ SAĞLAR MI?

GELİNLİK TESETTÜRÜ SAĞLAR MI?

Sual:”Nikâh merâsiminde gelinlik giyilebilir mi? Gelinlik tesettüre aykırı düşer mi?

KASKO SİGORTASININ HÜKMÜ

KASKO SİGORTASININ HÜKMÜ

Soru: Kasko sigortasının hükmü nedir?

FİNANS KURUMLARI VE BANKALAR

FİNANS KURUMLARI VE BANKALAR

Soru: Finans kurumları ile bankaların işleyiş farkları nedir? Neden biri caiz de diğeri değil

DEVLETİN ÇİFTÇİYE VERDİĞİ DESTEK

DEVLETİN ÇİFTÇİYE VERDİĞİ DESTEK

Soru: Devletin çiftçiye karşılıksız olarak vermiş olduğu tarladaki dönüm başına belirlen

BANKA PROMOSYONLARI

BANKA PROMOSYONLARI

Soru: Bankaların verdiği promosyonun hükmü nedir?

MEMURLARA VERİLEN NEMA'NIN HÜKMÜ

MEMURLARA VERİLEN NEMA'NIN HÜKMÜ

Soru: Memurlara verilen Nema’yı almanın hükmü nedir?

DEVLET TAHVİLİ

DEVLET TAHVİLİ

Soru: Devlet tahvili caiz midir?

CD VE PROGRAM KOPYALAMA

CD VE PROGRAM KOPYALAMA

Soru: CD ve program kopyalamanın hükmü nedir?

İPEK ELBİSE GİYMEK

İPEK ELBİSE GİYMEK

Soru: İpek elbise giymek erkeklere neden haramdır?

KADIN SESİNDEN İLAHİ

KADIN SESİNDEN İLAHİ

Soru: Müzik haram mıdır, kadın sesinden ilahi, Kur’an veya şarkı dinlemenin hükümleri

KURBAN İBADETİ HAKKINDA EN ÇOK SORULANLAR(2)

KURBAN İBADETİ HAKKINDA EN ÇOK SORULANLAR(2)

1. Kurban kesmenin hükmü nedir? Kimler kurban kesmekle yükümlüdür? Kurban bayramında dinen

İnsanlardan öylesi var ki, herhangi bir ilmî delile dayanmadan Allah yolundan saptırmak ve sonra da onunla alay etmek için boş lafı satın alır. İşte onlara rüsvay edici bir azap vardır.

Lokman,6

GÜNÜN HADİSİ

Îmân altmış bu kadar şu'bedir. Hayâ da îmânın bir şu'besidir.

BUHARİ,KİTÂBÜ'L-ÎMÂN, EBU HUREYRE(r.a.)'dan

TARİHTE BU HAFTA

*Akşemseddin Hz.lerinin Vefatı(15 Ocak 1459) *İstanbul Erkek Lisesi'nin Açılışı(15 Ocak 1884) *Körfez Savaşı'nın Başlaması(17 Ocak 1991) *Galiçya Zaferi(19 Ocak 1917)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI