Cevaplar.Org

MESCİD-İ AKSA SÜLEYMAN MABEDİ Mİ?


Ali İhsan Er

aliihsaner@hotmail.com

2005-07-26 12:21:14

Soru: İbnü Esir'in "Tarih-i Kâmil"de beyanına göre; İmparator İlya Anderyanos (veya Murat Bey tarihinin kaydına göre Aderyanos) hissettiği bir direniş üzerine Yahudi ve Hıristiyan halkın birçoğunu pek barbarca bir katliama tabi tutmuş ve Beyt-i Makdis'i son defa olmak üzere tahrip etmiştir. Bununla beraber yedi-sekiz sene kadar sonra şehri yeniden imar etmiş, Roma ve Yunan asıllı bir kısım ahaliyi buraya yerleştirmiştir. Zühre (Venüs) namına bir de büyük heykel bina etmiş. Bazıları yanlış olarak bu heykeli ta Davut Aleyhisselâm'a isnad ederlermiş. O zamana kadar şehrin adı Oruşelim (veya Yaruşelim) iken bu imardan sonra şehre "İlya" adı verilmiş ki, "Beytürrab" demekmiş. Nihayet Roma'da Hıristiyanlık'ı kabul ve ilan eden, aynı zamanda İstanbul'un kurucusu olan Kostantin'in anası Hilana (Eleni), Hz. İsa'nın üzerinde asıldığı ve bir yere gömülüp saklandığı iddia edilen salibi (haçı) bulup çıkarmak için Kudüs'e gitmiş ve söz konusu salibi bulup çıkartmış ve çıkarttığı o gün de hıristiyanlarca "Salip Bayramı" adıyle bir bayram kabul edilmiş. Konstantin’in annesi Hilana, Kudüs'e varır varmaz, Hz. İsa'nın, güya gömülü olduğu iddia olunan kabir üzerine "Kamame", diğer adıyle "Kıyame" kilisesini bina ettirmiş. Nisbeten tamir edilmiş bulunan Beytü'l-Makdis'i ve önündeki heykeli yerlere kadar yıktırıp üzerine de şehrin çöp ve süprüntülerinin dökülmesini emretmiş. İşte o tarihten Hz. Ömer zamanına kadar Hıristiyanlar orayı çöplük yapmışlar ve öyle kullanmışlar. Orada Allah'a dua ve ibadet etmek isteyenleri de engellemişler.

Hz. Ömer orayı mezbele halinde bulmuş ve onun zamanında Mescid-i Aksa Müslümanlar tarafından yeniden bina edilmiş. (Elmalıdan kısaltılarak alınmıştır.) Not : Benzer tarihi bilgiler İbn-i Haldun’un Mukaddime adlı eserinin II. Cildinde de yer almaktadır. Bu tarihi bilgiler ışığında Buhari’de ve diğer hadis kitaplarında geçen Miraç dönüşünde Kureyşin Beytül Makdisten soru sorması ve Beytül Makdis’in Peygamberimizin önüne getirtilmesi ve ona bakarak beytül makdisi tarif etmesi ve kureyşin sorusuna cevap vermesi ile ilgili hadisi beraber değerlendirip (Bu hadise mevzu diyenleri de göz önüne alarak) cevabını göndermeniz dileğiyle. Saygılar sunarım

 

Cevap: Yıllar önce konuyla ilgili bizim de mini bir araştırmamız olmuştu. Yalnız mesele görüldüğünden çok daha kompleks. Öncelikle şunu belirtelim ki Kudüs'te Süleyman mabedi olarak bilinen ve Yahudilerin Temple (Mabed) dedikleri yapı MÖ.585'lerde Babilliler tarafından yıkılıyor. Yahudiler sürgün ediliyor. Yıkılan bina Hz. Davud'un başlatıp Hz. Süleyman'ın bitirdiği mabettir. Daha sonra buraya MÖ.525'lerde Yahudiler yeniden bir mabed (Temple) inşa ediyorlar. Bu bina ise MS 70 yılında (Hz. İsa'dan 30–35 yıl sonra) Romalılar tarafından yıkılıyor. Bugün ağlama duvarı dediğimiz kalıntı o zamandan kalmadır. Yahudiler de tekrar sürgün ediliyor. MS. 70 yılından sonra ilk defa 1948'de Yahudiler Filistin’de devlet kurabildiler. Ve inançlarına göre Mesih (Messiah) gelecek ve tekrar bu yıkılan Süleyman mabedini inşa edecek. (Hatta bazı aşırı uç Yahudiler Mesihl’i beklemeye gerek yok diyorlar. Bizzat kendileri bu işi deruhte etmeye çalışıyorlar).

İslam kaynaklarına bakıldığında (özellikle hadislere) Efendimiz orada namaz kıldırıyor, dönüşünde kapısını penceresini inanmayan insanlara, gittiğini ispat için tarif ediyor. Allahu A'lem Kudüs'te efendimiz zamanında şümullü bir mabed olmasa da yine ibadethaneyi andıran bir yapı mevcuttu (en azından ağlama duvarı dediğimiz yapı buna şahitlik ediyor). Yalnız Mescidi Aksa ifadesini sadece bir mabed olarak ele almamak gerekir. Bir çeşit harem gibi telakki etmekte fayda var. Bugün bu haremde Hz. Ömer Camii ile Kubbetussahra Camii vardır. Birisi bir uçta diğeri ise öbür uçtadır. Bu iki Mescit de Efendimiz sonrası inşa edilmiştir. Birisi Emevi Halifesi Abdülmelik zamanında yapıldı. Şu an yazacaklarımız bu kadar. Daha sonra detaylı olarak tekrar yazarız inşallah. Son olarak: Kaynakların güvenilirliği meselesinde İslam kaynaklarının öteki hakkında verdiği bilgiler bile, ötekinin kendi hakkında verdiği bilgilerden daha sahih görünmektedir.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

FIKIH BİLMEDEN İBADET ETMEKLE İLGİLİ RİVAYETLER

FIKIH BİLMEDEN İBADET ETMEKLE İLGİLİ RİVAYETLER

Soru: Bu rivayetler sahih midir? İbadetler nasıl boşa gider? “Fıkhı bilmeden ibadet etmek, ge

ALLAH’IN ZATINI DÜŞÜNMEYİN DİYE BİR HADİS VAR MI?

ALLAH’IN ZATINI DÜŞÜNMEYİN DİYE BİR HADİS VAR MI?

Soru: Allah'ın zatını düşünmeyin, Zatını düşünmek şirktir” manasında hadis var mı? V

EZAN OKUNURKEN MÜZİK ÇALMASI GÜNAH MI?

EZAN OKUNURKEN MÜZİK ÇALMASI GÜNAH MI?

Soru: Ezanı dinlemekle ilgili hadis var. Bu hadise göre, ezan okunurken müzik çalması günah m

MERCİMEK YEMEK SÜNNET MİDİR?

MERCİMEK YEMEK SÜNNET MİDİR?

Mercimek yemek sünnet midir? Mercimek yemenin tavsiyesi üzerine hadis var mı? Varsa tahkik ve tah

ŞEYTANA DÜŞMAN OLMAK

ŞEYTANA DÜŞMAN OLMAK

Soru: Hz. Allah kin tutmaktan bizleri men etmesine rağmen neden, şeytan sizin düşmanınız siz d

BAZI HADİSLER HAKKINDA

BAZI HADİSLER HAKKINDA

Aşağıdaki Hadislerin kaynakları sıhhat durumu ve açıklaması nedir? 1- Ebu Abdullah Hüseyin

OL DEYİNCE OLUR NE DEMEK

OL DEYİNCE OLUR NE DEMEK

Allah herşeyi yaratıyor. Yaratma eylemini de kendi zatı gibi tasavvur edemeyiz değilmi? Ol deyin

MEZHEPLER DİNİ PARÇALAMIŞ MIDIR?

MEZHEPLER DİNİ PARÇALAMIŞ MIDIR?

Rum suresi 32. Ayet 32. "Dinlerini parçalayan ve bölük bölük olanlardan (olmayin. Bunlardan)

İ-DOSER" BİLİNÇALTI MÜZİK

İ-DOSER

Şu an dijital alemde i-doser denilen bir program var. Bilgisayar programından veyahut mp3 playerda

BİR HADİS VE ÜSTÜNLÜK

BİR HADİS VE ÜSTÜNLÜK

Bir hadis-i şerifte, (Beni insanların en iyisi bilmeyen kâfirdir) buyuruldu. (Hatib) Açıklayabi

KIYAMET ÖNCESİNDE OLACAK OLAĞANÜSTÜ ŞEYLERİN HİKMETİ

KIYAMET ÖNCESİNDE OLACAK OLAĞANÜSTÜ ŞEYLERİN HİKMETİ

Soru: Kıyamet öncesinde çıkacak olağanüstü şeylerin hikmeti nedir? Hz. İsa, Mehdi, Süfyan,

Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında, acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır.

TAHRÎM,6

GÜNÜN HADİSİ

"Kişi, dostunun dini üzeredir. Bu nedenle, kiminle dost olacağına dikkat etsin!"

Ebû Hureyre radıyallahu anh. Ebû Dâvud.

TARİHTE BU HAFTA

*Kanije müdafaası(18 Kasım 1601) *Hz.Fatıma'nın(r.anha) Vefatı(22 Kasım 632) *İstanbul'un Müttefikler Tarafından İşgali(23 Kasım 1918) *Alparslan'ın Şehadeti(24 Kasım 1072) *Öğretmenler Günü(24 Kasım)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI