Cevaplar.Org

Sarık takmanın, cübbe giymenin İslam'da hükmü nedir?


2002-01-12 15:26:24

Cübbe ve sarık, usul uleması tarafından Allah Rasulünün fiilleri arasında "adet" kısmı içinde değerlendirilir. Zira bu türlü giyim tarzı Efendimizin neş'et ettiği toplumun adetiydi ve Nebiler Serveri de ona tevfikan hareket ediyordu. Yalnız sahib-i şeriat olan Hz. Peygamberin adetine bile olsa, uygun hareket eden kimse adetini ibadrete çevirmesi sırrınca -çünkü o adet, Allah Rasulünü hatırlatır- insan bu şekilde giyinmekle sevap kazanabilir. Bu arada şunu hatırlatalım; Allah Rasulünün giydiği cübbe, bizim imamlarımızın giydiği cübbeler gibi değildi. Hadis-i şeriflerde anlatıldığına göre, rida adı verilen o giysi belki bizim abalara benzer, yenleri olabildiğine geniş, abdestte veya namazda tekbir esnasında ellerin rahatça alttan çıkartılıp tekrar konulabildiği, çok uzun da olmayan bir kıyafetti. Dolayısıyla bizim bugün imamlarımızın giydiği cübbe ile, Nebiler Serverinin cübbesi arasında bir ilgi yoktur. Hele siyah renk hakkında, hiçbir rivayet yoktur. Sarığa gelince; sarık da usul uleması tarafından cübbe gibi aynı ölçüler içinde değerlendirilir. Bazılarının zannettiği gibi sarık, namaza has bir kıyafet değildir. Günlük hayatın bütününde devrin insanları tarafından kullanılır sarık. Sarığın rengi hakkında, Efendimizin her zamankinden farklı biçimde Mekke fethinde siyah bir kumaşı sarık olarak kullandığını biliyoruz. Belki o renk hakp kıyafetinin renginydi.. veya Mekke'nin harple geri alınması onun ruhunda inkisar meydana getirmişti ve üzüntüsünü ifade için siyah giymişti.. veya siyah fethin sembolüydü! Bilemiyoruz. Fakat bildiğimiz şu ki, Allah Rasulü Mekke Fethi hariç genelde beyaz veya beyaza yakın renkleri sarıkta tercih buyurmuşlardı. Efendimizden sonra, Abbasiler siyah sarığı kendilerine şiar edindiler. Aleviler de Kerbela vak'asını giyimde yaşamak için yas tutma düşüncesiyle siyah sarığı şiar edinmişlerdir ki bugün İranlılar hâlâ daha siyah sarık kullanırlar. Öte yandan sarıkla namaz kılmanın 25 veya 27 derece fazla sevap olduğuna dair hadis-i şerifler vardır. Netice itibariyle sarık veya aslına uygun şekliyle cübbe, adet-i nebevidendir. Ona benzeme niyeti ile bunları giyen kişi sevap kazanır.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Hala mı Allah'a tövbe etmezler ve O'ndan bağışlanma istemezler? Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Maide, 74

GÜNÜN HADİSİ

SABAH İLE YATSI NAMAZLARINI CEMÂATLE KILMANIN FAZÎLETİNE DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ

Münâfıklara sabah ile yatsı (cemâat) namazlarından daha ağır hiç bir namaz yoktur. (Halbuki) bu iki namaz(ın cemâatin)de olan (ecir ve fazîlet)i bilseler emekliye, emekliye (sürtüne, sürtüne) de olsa onlara gel(ip hâzır ol)urlardı. (Ebû Hüreyre)

TARİHTE BU HAFTA

*Muhammed Raşid Hz.lerinin Vefatı. (22 Ekim 1993) *Astronomi Alimi Uluğ Bey'in Vefatı(25 Ekim 1449) *Fatih Sultan Mehmed Han'ın Trabzon'u Fethi(26 Ekim 1461)

ANKET

Peygamber Efendimiz hakkında aşağıdaki eserlerden hangisini en çok beğendiniz?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI