Cevaplar.Org implant

İSLAMDA VE HRİSTİYANLIKTA İÇKİ


2003-06-28 08:50:03

Soru: İslam’a göre içki yasakken, Hristiyanlık ta nasıl serbest olabiliyor? Cevap: İslam; insanlığın zirvesinde yer aldığı mahlukat aleminin tabi olduğu koordinatların kendisidir. Adem peygamberden beri devam edegelen hakikatın biricik ismi....Kur’an, Hz. İbrahim için şöyle diyor: “İbrahim, ne yahudi, ne de hıristiyan idi; fakat o, Allah'ı bir tanıyan dosdoğru bir müslüman idi; müşriklerden de değildi.”(Âl-i İmran:67) Yakup (as) ın şöyle dediğini de Kur’an nakleder: “Yakub da: Oğullarım! Allah sizin için bu dini (İslâm'ı) seçti. O halde sadece müslümanlar olarak ölünüz (dedi) (Bakara:132) Havariler de Hz İsa’ya şöyle demişlerdi: “Biz, Allah yolunun yardımcılarıyız; Allah'a inandık, şahit ol ki bizler müslümanlarız, cevabını verdiler. (Âl-i İmran:52) Evet anlaşılacağı gibi semavi dinlerin özü tek. Yalnız, sosyal yaşam ve zamana göre değişik şeriatler gelmiş. Ancak insan ve toplum hayatına muzır bir şey tarihin hiçbir devrinde serbest kalmamıştır. Kur’an içki hakkında şöyle der: “Ey îman edenler! İçki, kumar, putlar ve fal okları şübhesiz şeytan işi pisliklerdir. Bunlardan kaçının ki, saadete eresiniz. Şeytan şüphesiz ki, içki ve kumar yüzünden aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı anmaktan, namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçersiniz değil mi?" (el-Mâide, 90-91). Şimdi böyle pis ve Efendimizin(sav) beyanı içinde “ bütün kötülüklerin anası” olarak tarif edilen içkinin Hz İsa’nın şeriatında helal olduğunu düşünmek pek yakışık almasa gerek. Hazret-i Ali « bir damla hamr(sarhoşluk verici içki) bir denize düşse, sonra o deniz kuruyup da yerinde otlar bitse orada hayvan gütmezdim» diyor Bir alimimizin dediği gibi değil böyle ahkama dair bir mesele “Yahudiler de, Hristiyanlar da dinin aslı, temeli olan esasları bile değiştirmişlerdir.” (Fasıldan Fasıla:1/15) İsterseniz Kitab-ı Mukaddes’in Tesniye bölümüne bakın. Hz.Musa’ya inen beş kitabdan biri olan Tesniyede Hz.Musa’nın vefat hastalığı, ölümü, gömülmesi vs anlatılıyor.Yine Yahudilerin bir bölümü Süleyman(as)’ı büyücü olarak kabul eder.Ve peygamberlere olmadık isnadlar yer alır Tevratta. İncil’e gelince bilindiği gibi Hz.İsa ne yazmış, ne de yazdırmıştır. O sadece tebliğ etmiştir. Havariler bunları uzun süre şifahi olarak nakletmişlerdir. Onun için Allah’ın vahyi gerçek İncil korunamamıştır. Anna Maria Schimmel, “Dinler Tarihine Giriş” adlı eserinde diyor ki: “Hz.İsa’nın hayat ve doktrinini 4 tanesi elde bulunan İncillerden anlayamayız. İnciller ilmi bir biyografi değil, eski Hristiyanların problemlerine dokunan ve yeni Hristiyanların kullanacağı birer manevi tarihten başka bir şey değildir.” Böyle bir dine bir sürü putperest fikrin girmesi zor olmamıştır. Mesela teslis (üçleme) akidesi böyledir. Eski batıl dinlerden İseviliğe sızmıştır. Hint dinlerine göre Allah; Brahman, Fişno ve Sifa’dan müteşekkildir. Eski İranlılar’da Allah; Ormust, Ahrimen ve Mitra’dan müteşekkildi. Eski Mısır dininde ise:Oziris, İris ve Horos’tan... Larous 19.asır Ansiklobedisinde yazdığına göre Miladi 2.yy’da yaşamış Coston Marşir adlı bir tarihçi diyor ki: “Kilise’de benim zamanımda İsa’nın insan olduğuna inanan bir çok iman sahipleri vardı. Fakat sonradan Hristiyan dinine müşrik milletlerden girenlerin sayısı çoğalınca, o dinde pek garip ve yabancı inançlar meydana geldi” Evet bu derece dejenere olmuş bir sistemde bir sürü yasak da dejenere olmuştur diyebiliriz...

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

GELİNLİK TESETTÜRÜ SAĞLAR MI?

GELİNLİK TESETTÜRÜ SAĞLAR MI?

Sual:”Nikâh merâsiminde gelinlik giyilebilir mi? Gelinlik tesettüre aykırı düşer mi?

KASKO SİGORTASININ HÜKMÜ

KASKO SİGORTASININ HÜKMÜ

Soru: Kasko sigortasının hükmü nedir?

FİNANS KURUMLARI VE BANKALAR

FİNANS KURUMLARI VE BANKALAR

Soru: Finans kurumları ile bankaların işleyiş farkları nedir? Neden biri caiz de diğeri değil

DEVLETİN ÇİFTÇİYE VERDİĞİ DESTEK

DEVLETİN ÇİFTÇİYE VERDİĞİ DESTEK

Soru: Devletin çiftçiye karşılıksız olarak vermiş olduğu tarladaki dönüm başına belirlen

BANKA PROMOSYONLARI

BANKA PROMOSYONLARI

Soru: Bankaların verdiği promosyonun hükmü nedir?

MEMURLARA VERİLEN NEMA'NIN HÜKMÜ

MEMURLARA VERİLEN NEMA'NIN HÜKMÜ

Soru: Memurlara verilen Nema’yı almanın hükmü nedir?

DEVLET TAHVİLİ

DEVLET TAHVİLİ

Soru: Devlet tahvili caiz midir?

CD VE PROGRAM KOPYALAMA

CD VE PROGRAM KOPYALAMA

Soru: CD ve program kopyalamanın hükmü nedir?

İPEK ELBİSE GİYMEK

İPEK ELBİSE GİYMEK

Soru: İpek elbise giymek erkeklere neden haramdır?

KADIN SESİNDEN İLAHİ

KADIN SESİNDEN İLAHİ

Soru: Müzik haram mıdır, kadın sesinden ilahi, Kur’an veya şarkı dinlemenin hükümleri

KURBAN İBADETİ HAKKINDA EN ÇOK SORULANLAR(2)

KURBAN İBADETİ HAKKINDA EN ÇOK SORULANLAR(2)

1. Kurban kesmenin hükmü nedir? Kimler kurban kesmekle yükümlüdür? Kurban bayramında dinen

Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük bir nefretle karşılanır.

SAFF, 3

GÜNÜN HADİSİ

İki ni'met (iki güzel hal) vardır ki, insanlardan çoğu bu ni'metleri kullanmakta aldanmıştır: Sıhhat, boş vakit.

Abdullâh b. Abbâs (r.a)'dan

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI