Cevaplar.Org casino maxi

İSLAMDA VE HRİSTİYANLIKTA İÇKİ


2003-06-28 08:50:03

Soru: İslam’a göre içki yasakken, Hristiyanlık ta nasıl serbest olabiliyor? Cevap: İslam; insanlığın zirvesinde yer aldığı mahlukat aleminin tabi olduğu koordinatların kendisidir. Adem peygamberden beri devam edegelen hakikatın biricik ismi....Kur’an, Hz. İbrahim için şöyle diyor: “İbrahim, ne yahudi, ne de hıristiyan idi; fakat o, Allah'ı bir tanıyan dosdoğru bir müslüman idi; müşriklerden de değildi.”(Âl-i İmran:67) Yakup (as) ın şöyle dediğini de Kur’an nakleder: “Yakub da: Oğullarım! Allah sizin için bu dini (İslâm'ı) seçti. O halde sadece müslümanlar olarak ölünüz (dedi) (Bakara:132) Havariler de Hz İsa’ya şöyle demişlerdi: “Biz, Allah yolunun yardımcılarıyız; Allah'a inandık, şahit ol ki bizler müslümanlarız, cevabını verdiler. (Âl-i İmran:52) Evet anlaşılacağı gibi semavi dinlerin özü tek. Yalnız, sosyal yaşam ve zamana göre değişik şeriatler gelmiş. Ancak insan ve toplum hayatına muzır bir şey tarihin hiçbir devrinde serbest kalmamıştır. Kur’an içki hakkında şöyle der: “Ey îman edenler! İçki, kumar, putlar ve fal okları şübhesiz şeytan işi pisliklerdir. Bunlardan kaçının ki, saadete eresiniz. Şeytan şüphesiz ki, içki ve kumar yüzünden aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı anmaktan, namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçersiniz değil mi?" (el-Mâide, 90-91). Şimdi böyle pis ve Efendimizin(sav) beyanı içinde “ bütün kötülüklerin anası” olarak tarif edilen içkinin Hz İsa’nın şeriatında helal olduğunu düşünmek pek yakışık almasa gerek. Hazret-i Ali « bir damla hamr(sarhoşluk verici içki) bir denize düşse, sonra o deniz kuruyup da yerinde otlar bitse orada hayvan gütmezdim» diyor Bir alimimizin dediği gibi değil böyle ahkama dair bir mesele “Yahudiler de, Hristiyanlar da dinin aslı, temeli olan esasları bile değiştirmişlerdir.” (Fasıldan Fasıla:1/15) İsterseniz Kitab-ı Mukaddes’in Tesniye bölümüne bakın. Hz.Musa’ya inen beş kitabdan biri olan Tesniyede Hz.Musa’nın vefat hastalığı, ölümü, gömülmesi vs anlatılıyor.Yine Yahudilerin bir bölümü Süleyman(as)’ı büyücü olarak kabul eder.Ve peygamberlere olmadık isnadlar yer alır Tevratta. İncil’e gelince bilindiği gibi Hz.İsa ne yazmış, ne de yazdırmıştır. O sadece tebliğ etmiştir. Havariler bunları uzun süre şifahi olarak nakletmişlerdir. Onun için Allah’ın vahyi gerçek İncil korunamamıştır. Anna Maria Schimmel, “Dinler Tarihine Giriş” adlı eserinde diyor ki: “Hz.İsa’nın hayat ve doktrinini 4 tanesi elde bulunan İncillerden anlayamayız. İnciller ilmi bir biyografi değil, eski Hristiyanların problemlerine dokunan ve yeni Hristiyanların kullanacağı birer manevi tarihten başka bir şey değildir.” Böyle bir dine bir sürü putperest fikrin girmesi zor olmamıştır. Mesela teslis (üçleme) akidesi böyledir. Eski batıl dinlerden İseviliğe sızmıştır. Hint dinlerine göre Allah; Brahman, Fişno ve Sifa’dan müteşekkildir. Eski İranlılar’da Allah; Ormust, Ahrimen ve Mitra’dan müteşekkildi. Eski Mısır dininde ise:Oziris, İris ve Horos’tan... Larous 19.asır Ansiklobedisinde yazdığına göre Miladi 2.yy’da yaşamış Coston Marşir adlı bir tarihçi diyor ki: “Kilise’de benim zamanımda İsa’nın insan olduğuna inanan bir çok iman sahipleri vardı. Fakat sonradan Hristiyan dinine müşrik milletlerden girenlerin sayısı çoğalınca, o dinde pek garip ve yabancı inançlar meydana geldi” Evet bu derece dejenere olmuş bir sistemde bir sürü yasak da dejenere olmuştur diyebiliriz...

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

İKİ RİVAYET HAKKINDA

İKİ RİVAYET HAKKINDA

a) Hz. Aişe’nin miraç ile ilgili şöyle bir hadisi var mıdır? Peygamber İsra ve Miraç yapı

İSLAM DİNİ NEDEN YERYÜZÜNE HAKİM DEĞİL

İSLAM DİNİ NEDEN YERYÜZÜNE HAKİM DEĞİL

Kur'an-ı Kerim'in vaadi olduğu halde, neden İslamiyet 1400 yılı aşkın bir süredir dünyanın

BUZAĞIYA TAPANLARIN AKIBETİ

BUZAĞIYA TAPANLARIN AKIBETİ

Araf suresi 152. ayette İsrail Oğullarından buzağıya tapanların gazap ve dünyada zillete uğr

KALP HASTALIKLARI NASIL GEÇER?

KALP HASTALIKLARI NASIL GEÇER?

İnsanda bulunan nifak, kibir, haset gibi rahatsızlıklar nasıl tam olarak geçer? Bunlar imtihan

ŞEHİTLERİN ÖLDÜĞÜNÜ BİLMEMESİ

ŞEHİTLERİN ÖLDÜĞÜNÜ BİLMEMESİ

Şehitlerin kendilerinin öldüğünün farkında olmadığı söyleniyor. Âl-i İmran 170. ayet m

ŞEYTANDAN ÖNCE İNKARCILAR VAR MIYDI?

ŞEYTANDAN ÖNCE İNKARCILAR VAR MIYDI?

Soru: Bakara Suresi 2:34. ayet-i kerimede “ Ve o zaman meleklere: "Adem'e secde edin!" dedik, hem

“RIZKIM MIZRAĞIM GÖLGESİ ALTINDADIR”

“RIZKIM MIZRAĞIM GÖLGESİ ALTINDADIR”

Soru: Rızkım mızrağımın gölgesi altına konulmuştur. Hadisin şerhi ve sıhhati nasıldır?

HZ. SÜLEYMAN’IN HAYVANLARLA KONUŞMASI

HZ. SÜLEYMAN’IN HAYVANLARLA KONUŞMASI

Hz.Süleyman(a.s)’ın Hayvanlarla konuşması hikmete ters değil midir? Hayvanlar konuşuyorsa ir

İNSANIN DUYGULARI

İNSANIN DUYGULARI

Bir insanın aşırı cimri veya çok cömert olması, aşırı korkak veya çok cesur olması, aş

NEBİ VE VELİ FARKI

NEBİ VE VELİ FARKI

Peygamberimiz(s.a.v.)'in ahlakı ile mesela bir Abdulkadir Geylani'nin ahlakı arasında ne fark var

AHİRET VE SONRASI

AHİRET VE SONRASI

O gün yeryüzü, başka yeryüzüne çevrilir, gökler de başkalaşır." (İbrahim, 14/48) ayetind

Allah'a ve Resûlü'ne iman edin. Sizi, üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı şeylerden harcayın. Sizden iman edip de (Allah rızası için) harcayan kimselere büyük mükâfat vardır.

Hadid, 7

GÜNÜN HADİSİ

İslam hakkında.

"İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduguna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kabe'ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak" Buhari-İman:1

TARİHTE BU HAFTA

*Süleyman Hilmi Tunahan Hz.lerinin Vefatı(16 Eylül 1959) *Adnan Menderes'in İdamı(17 Eylül 1961) *Ertuğrul Fırkateyni Japon Sularında Battı(18 Eylül 1890) *Efendimiz (s.a.v.) Hicret Ederken KUBA'yı Teşrif Ettiler(20 Eylül 622) *Yavuz Sultan Selim Han

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI