Cevaplar.Org

İSLAMDA VE HRİSTİYANLIKTA İÇKİ


2003-06-28 08:50:03

Soru: İslam’a göre içki yasakken, Hristiyanlık ta nasıl serbest olabiliyor? Cevap: İslam; insanlığın zirvesinde yer aldığı mahlukat aleminin tabi olduğu koordinatların kendisidir. Adem peygamberden beri devam edegelen hakikatın biricik ismi....Kur’an, Hz. İbrahim için şöyle diyor: “İbrahim, ne yahudi, ne de hıristiyan idi; fakat o, Allah'ı bir tanıyan dosdoğru bir müslüman idi; müşriklerden de değildi.”(Âl-i İmran:67) Yakup (as) ın şöyle dediğini de Kur’an nakleder: “Yakub da: Oğullarım! Allah sizin için bu dini (İslâm'ı) seçti. O halde sadece müslümanlar olarak ölünüz (dedi) (Bakara:132) Havariler de Hz İsa’ya şöyle demişlerdi: “Biz, Allah yolunun yardımcılarıyız; Allah'a inandık, şahit ol ki bizler müslümanlarız, cevabını verdiler. (Âl-i İmran:52) Evet anlaşılacağı gibi semavi dinlerin özü tek. Yalnız, sosyal yaşam ve zamana göre değişik şeriatler gelmiş. Ancak insan ve toplum hayatına muzır bir şey tarihin hiçbir devrinde serbest kalmamıştır. Kur’an içki hakkında şöyle der: “Ey îman edenler! İçki, kumar, putlar ve fal okları şübhesiz şeytan işi pisliklerdir. Bunlardan kaçının ki, saadete eresiniz. Şeytan şüphesiz ki, içki ve kumar yüzünden aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı anmaktan, namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçersiniz değil mi?" (el-Mâide, 90-91). Şimdi böyle pis ve Efendimizin(sav) beyanı içinde “ bütün kötülüklerin anası” olarak tarif edilen içkinin Hz İsa’nın şeriatında helal olduğunu düşünmek pek yakışık almasa gerek. Hazret-i Ali « bir damla hamr(sarhoşluk verici içki) bir denize düşse, sonra o deniz kuruyup da yerinde otlar bitse orada hayvan gütmezdim» diyor Bir alimimizin dediği gibi değil böyle ahkama dair bir mesele “Yahudiler de, Hristiyanlar da dinin aslı, temeli olan esasları bile değiştirmişlerdir.” (Fasıldan Fasıla:1/15) İsterseniz Kitab-ı Mukaddes’in Tesniye bölümüne bakın. Hz.Musa’ya inen beş kitabdan biri olan Tesniyede Hz.Musa’nın vefat hastalığı, ölümü, gömülmesi vs anlatılıyor.Yine Yahudilerin bir bölümü Süleyman(as)’ı büyücü olarak kabul eder.Ve peygamberlere olmadık isnadlar yer alır Tevratta. İncil’e gelince bilindiği gibi Hz.İsa ne yazmış, ne de yazdırmıştır. O sadece tebliğ etmiştir. Havariler bunları uzun süre şifahi olarak nakletmişlerdir. Onun için Allah’ın vahyi gerçek İncil korunamamıştır. Anna Maria Schimmel, “Dinler Tarihine Giriş” adlı eserinde diyor ki: “Hz.İsa’nın hayat ve doktrinini 4 tanesi elde bulunan İncillerden anlayamayız. İnciller ilmi bir biyografi değil, eski Hristiyanların problemlerine dokunan ve yeni Hristiyanların kullanacağı birer manevi tarihten başka bir şey değildir.” Böyle bir dine bir sürü putperest fikrin girmesi zor olmamıştır. Mesela teslis (üçleme) akidesi böyledir. Eski batıl dinlerden İseviliğe sızmıştır. Hint dinlerine göre Allah; Brahman, Fişno ve Sifa’dan müteşekkildir. Eski İranlılar’da Allah; Ormust, Ahrimen ve Mitra’dan müteşekkildi. Eski Mısır dininde ise:Oziris, İris ve Horos’tan... Larous 19.asır Ansiklobedisinde yazdığına göre Miladi 2.yy’da yaşamış Coston Marşir adlı bir tarihçi diyor ki: “Kilise’de benim zamanımda İsa’nın insan olduğuna inanan bir çok iman sahipleri vardı. Fakat sonradan Hristiyan dinine müşrik milletlerden girenlerin sayısı çoğalınca, o dinde pek garip ve yabancı inançlar meydana geldi” Evet bu derece dejenere olmuş bir sistemde bir sürü yasak da dejenere olmuştur diyebiliriz...

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

FIKIH BİLMEDEN İBADET ETMEKLE İLGİLİ RİVAYETLER

FIKIH BİLMEDEN İBADET ETMEKLE İLGİLİ RİVAYETLER

Soru: Bu rivayetler sahih midir? İbadetler nasıl boşa gider? “Fıkhı bilmeden ibadet etmek, ge

ALLAH’IN ZATINI DÜŞÜNMEYİN DİYE BİR HADİS VAR MI?

ALLAH’IN ZATINI DÜŞÜNMEYİN DİYE BİR HADİS VAR MI?

Soru: Allah'ın zatını düşünmeyin, Zatını düşünmek şirktir” manasında hadis var mı? V

EZAN OKUNURKEN MÜZİK ÇALMASI GÜNAH MI?

EZAN OKUNURKEN MÜZİK ÇALMASI GÜNAH MI?

Soru: Ezanı dinlemekle ilgili hadis var. Bu hadise göre, ezan okunurken müzik çalması günah m

MERCİMEK YEMEK SÜNNET MİDİR?

MERCİMEK YEMEK SÜNNET MİDİR?

Mercimek yemek sünnet midir? Mercimek yemenin tavsiyesi üzerine hadis var mı? Varsa tahkik ve tah

ŞEYTANA DÜŞMAN OLMAK

ŞEYTANA DÜŞMAN OLMAK

Soru: Hz. Allah kin tutmaktan bizleri men etmesine rağmen neden, şeytan sizin düşmanınız siz d

BAZI HADİSLER HAKKINDA

BAZI HADİSLER HAKKINDA

Aşağıdaki Hadislerin kaynakları sıhhat durumu ve açıklaması nedir? 1- Ebu Abdullah Hüseyin

OL DEYİNCE OLUR NE DEMEK

OL DEYİNCE OLUR NE DEMEK

Allah herşeyi yaratıyor. Yaratma eylemini de kendi zatı gibi tasavvur edemeyiz değilmi? Ol deyin

MEZHEPLER DİNİ PARÇALAMIŞ MIDIR?

MEZHEPLER DİNİ PARÇALAMIŞ MIDIR?

Rum suresi 32. Ayet 32. "Dinlerini parçalayan ve bölük bölük olanlardan (olmayin. Bunlardan)

İ-DOSER" BİLİNÇALTI MÜZİK

İ-DOSER

Şu an dijital alemde i-doser denilen bir program var. Bilgisayar programından veyahut mp3 playerda

BİR HADİS VE ÜSTÜNLÜK

BİR HADİS VE ÜSTÜNLÜK

Bir hadis-i şerifte, (Beni insanların en iyisi bilmeyen kâfirdir) buyuruldu. (Hatib) Açıklayabi

KIYAMET ÖNCESİNDE OLACAK OLAĞANÜSTÜ ŞEYLERİN HİKMETİ

KIYAMET ÖNCESİNDE OLACAK OLAĞANÜSTÜ ŞEYLERİN HİKMETİ

Soru: Kıyamet öncesinde çıkacak olağanüstü şeylerin hikmeti nedir? Hz. İsa, Mehdi, Süfyan,

Sakın israf etmeyin, çünkü Allah israf edenleri sevmez.

En'âm, 141

GÜNÜN HADİSİ

Kur'an'ı cebren (açıktan) okuyan, sadakayı açıktan veren gibidir. Kur'an'ı gizlice okuyan, sadakayı gizlice veren gibidir."

Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an 20, 2920; Ebu Davud, Salat 315, 1333; Nesai, Zekat 68

TARİHTE BU HAFTA

*I.Dünya Savaşı Sona Erdi(11 Kasım 1918) *Bolu-Düzce-Kaynaşlı Depremi(12 Kasım 1999) *Mehmed Zahid Kotku Hz.lerinin Vefatı(13 Kasım 1980) *K.K.T.C Kuruldu(15 Kasım 1983) *Muhyiddin-i Arabi Hz.lerinin Vefatı(16 Kasım 1240)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI