Cevaplar.Org casino maxi

İSLAMDA VE HRİSTİYANLIKTA İÇKİ


2003-06-28 08:50:03

Soru: İslam’a göre içki yasakken, Hristiyanlık ta nasıl serbest olabiliyor? Cevap: İslam; insanlığın zirvesinde yer aldığı mahlukat aleminin tabi olduğu koordinatların kendisidir. Adem peygamberden beri devam edegelen hakikatın biricik ismi....Kur’an, Hz. İbrahim için şöyle diyor: “İbrahim, ne yahudi, ne de hıristiyan idi; fakat o, Allah'ı bir tanıyan dosdoğru bir müslüman idi; müşriklerden de değildi.”(Âl-i İmran:67) Yakup (as) ın şöyle dediğini de Kur’an nakleder: “Yakub da: Oğullarım! Allah sizin için bu dini (İslâm'ı) seçti. O halde sadece müslümanlar olarak ölünüz (dedi) (Bakara:132) Havariler de Hz İsa’ya şöyle demişlerdi: “Biz, Allah yolunun yardımcılarıyız; Allah'a inandık, şahit ol ki bizler müslümanlarız, cevabını verdiler. (Âl-i İmran:52) Evet anlaşılacağı gibi semavi dinlerin özü tek. Yalnız, sosyal yaşam ve zamana göre değişik şeriatler gelmiş. Ancak insan ve toplum hayatına muzır bir şey tarihin hiçbir devrinde serbest kalmamıştır. Kur’an içki hakkında şöyle der: “Ey îman edenler! İçki, kumar, putlar ve fal okları şübhesiz şeytan işi pisliklerdir. Bunlardan kaçının ki, saadete eresiniz. Şeytan şüphesiz ki, içki ve kumar yüzünden aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı anmaktan, namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçersiniz değil mi?" (el-Mâide, 90-91). Şimdi böyle pis ve Efendimizin(sav) beyanı içinde “ bütün kötülüklerin anası” olarak tarif edilen içkinin Hz İsa’nın şeriatında helal olduğunu düşünmek pek yakışık almasa gerek. Hazret-i Ali « bir damla hamr(sarhoşluk verici içki) bir denize düşse, sonra o deniz kuruyup da yerinde otlar bitse orada hayvan gütmezdim» diyor Bir alimimizin dediği gibi değil böyle ahkama dair bir mesele “Yahudiler de, Hristiyanlar da dinin aslı, temeli olan esasları bile değiştirmişlerdir.” (Fasıldan Fasıla:1/15) İsterseniz Kitab-ı Mukaddes’in Tesniye bölümüne bakın. Hz.Musa’ya inen beş kitabdan biri olan Tesniyede Hz.Musa’nın vefat hastalığı, ölümü, gömülmesi vs anlatılıyor.Yine Yahudilerin bir bölümü Süleyman(as)’ı büyücü olarak kabul eder.Ve peygamberlere olmadık isnadlar yer alır Tevratta. İncil’e gelince bilindiği gibi Hz.İsa ne yazmış, ne de yazdırmıştır. O sadece tebliğ etmiştir. Havariler bunları uzun süre şifahi olarak nakletmişlerdir. Onun için Allah’ın vahyi gerçek İncil korunamamıştır. Anna Maria Schimmel, “Dinler Tarihine Giriş” adlı eserinde diyor ki: “Hz.İsa’nın hayat ve doktrinini 4 tanesi elde bulunan İncillerden anlayamayız. İnciller ilmi bir biyografi değil, eski Hristiyanların problemlerine dokunan ve yeni Hristiyanların kullanacağı birer manevi tarihten başka bir şey değildir.” Böyle bir dine bir sürü putperest fikrin girmesi zor olmamıştır. Mesela teslis (üçleme) akidesi böyledir. Eski batıl dinlerden İseviliğe sızmıştır. Hint dinlerine göre Allah; Brahman, Fişno ve Sifa’dan müteşekkildir. Eski İranlılar’da Allah; Ormust, Ahrimen ve Mitra’dan müteşekkildi. Eski Mısır dininde ise:Oziris, İris ve Horos’tan... Larous 19.asır Ansiklobedisinde yazdığına göre Miladi 2.yy’da yaşamış Coston Marşir adlı bir tarihçi diyor ki: “Kilise’de benim zamanımda İsa’nın insan olduğuna inanan bir çok iman sahipleri vardı. Fakat sonradan Hristiyan dinine müşrik milletlerden girenlerin sayısı çoğalınca, o dinde pek garip ve yabancı inançlar meydana geldi” Evet bu derece dejenere olmuş bir sistemde bir sürü yasak da dejenere olmuştur diyebiliriz...

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

AHİRET VE SONRASI

AHİRET VE SONRASI

O gün yeryüzü, başka yeryüzüne çevrilir, gökler de başkalaşır." (İbrahim, 14/48) ayetind

NİÇİN YARATILDIM?

NİÇİN YARATILDIM?

1. Allah’ın bizi ve evreni niçin yarattığını anlamakta güçlük çekiyorum. Tanınmak istem

DOĞUM ÖNCESİ- ÖLÜM SONRASI

DOĞUM ÖNCESİ- ÖLÜM SONRASI

Soru: Doğum öncesi ve ölüm sonrası ile ilgili inanmayanlara aklı deliller sunabilir miyiz? Öl

ZİKİR HALKALARI CENNET BAHÇELERİ Mİ?

ZİKİR HALKALARI CENNET BAHÇELERİ Mİ?

Soru: Zikir halkaları cennet bahçeleri mi? Efendimiz (s.a.v): “Cennet bahçelerine uğradığın

BİR ŞİRKET İHTİLAFI

BİR ŞİRKET İHTİLAFI

Ahmet Bey ve Mehmet Bey arasındaki çıkan ihtilaf nasıl çözülmelidir. Ahmet Bey üretim ve

“NANKÖR İNSAN”

“NANKÖR İNSAN”

Soru: Hac Suresi 66. ayetde “Sizi dirilten,sonra öldüren,sonra yine diriltecek olan O’dur. İn

CEHENNEMİN BESİNLERİ

CEHENNEMİN BESİNLERİ

Soru: Gasiye 6 da Cehennemde Darı dikeninden başka yiyecekleri yoktur der Duhan/ 43-46. Doğrusu g

ATEİSTLERİN DUA SORUNSALI

ATEİSTLERİN DUA SORUNSALI

Soru: Dua sorunsalının ikinci ve daha ince yönü de Allah'ın rahman ve rahim sıfatı ile ilgili

HAYAL KURMAK

HAYAL KURMAK

Soru: İslam’da hayatımızla ilgili hayal kurmanın ne gibi bir önemi var, yüce Allah gerçekle

UĞURSUZ GÜNLER

UĞURSUZ GÜNLER

-Çarşamba günü kan aldırmak ve tırnak kesmeyi nehyeden rivayetleri sahih değildir diyerek cid

GELİNLİK TESETTÜRÜ SAĞLAR MI?

GELİNLİK TESETTÜRÜ SAĞLAR MI?

Sual:”Nikâh merâsiminde gelinlik giyilebilir mi? Gelinlik tesettüre aykırı düşer mi?

O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onları bir bir saymıştır. Onlar ise unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir.

Mücadele,6

GÜNÜN HADİSİ

"Şekavet sahibi Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Cahil şekavet sahibini Allah, cimri ibadet düşkününden daha çok sever."

Tirmizi, Birr 40, (1962)

TARİHTE BU HAFTA

*Abdülkadir Geylani hazretlerinin vefatı 17 Temmuz 1163 *Kıbrıs barış harekatı 20 Temmuz 1974 *Aya ilk insan ayağının basması 21 Temmuz 1969

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI