Cevaplar.Org

İSLAMDA VE HRİSTİYANLIKTA İÇKİ


2003-06-28 08:50:03

Soru: İslam’a göre içki yasakken, Hristiyanlık ta nasıl serbest olabiliyor? Cevap: İslam; insanlığın zirvesinde yer aldığı mahlukat aleminin tabi olduğu koordinatların kendisidir. Adem peygamberden beri devam edegelen hakikatın biricik ismi....Kur’an, Hz. İbrahim için şöyle diyor: “İbrahim, ne yahudi, ne de hıristiyan idi; fakat o, Allah'ı bir tanıyan dosdoğru bir müslüman idi; müşriklerden de değildi.”(Âl-i İmran:67) Yakup (as) ın şöyle dediğini de Kur’an nakleder: “Yakub da: Oğullarım! Allah sizin için bu dini (İslâm'ı) seçti. O halde sadece müslümanlar olarak ölünüz (dedi) (Bakara:132) Havariler de Hz İsa’ya şöyle demişlerdi: “Biz, Allah yolunun yardımcılarıyız; Allah'a inandık, şahit ol ki bizler müslümanlarız, cevabını verdiler. (Âl-i İmran:52) Evet anlaşılacağı gibi semavi dinlerin özü tek. Yalnız, sosyal yaşam ve zamana göre değişik şeriatler gelmiş. Ancak insan ve toplum hayatına muzır bir şey tarihin hiçbir devrinde serbest kalmamıştır. Kur’an içki hakkında şöyle der: “Ey îman edenler! İçki, kumar, putlar ve fal okları şübhesiz şeytan işi pisliklerdir. Bunlardan kaçının ki, saadete eresiniz. Şeytan şüphesiz ki, içki ve kumar yüzünden aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı anmaktan, namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçersiniz değil mi?" (el-Mâide, 90-91). Şimdi böyle pis ve Efendimizin(sav) beyanı içinde “ bütün kötülüklerin anası” olarak tarif edilen içkinin Hz İsa’nın şeriatında helal olduğunu düşünmek pek yakışık almasa gerek. Hazret-i Ali « bir damla hamr(sarhoşluk verici içki) bir denize düşse, sonra o deniz kuruyup da yerinde otlar bitse orada hayvan gütmezdim» diyor Bir alimimizin dediği gibi değil böyle ahkama dair bir mesele “Yahudiler de, Hristiyanlar da dinin aslı, temeli olan esasları bile değiştirmişlerdir.” (Fasıldan Fasıla:1/15) İsterseniz Kitab-ı Mukaddes’in Tesniye bölümüne bakın. Hz.Musa’ya inen beş kitabdan biri olan Tesniyede Hz.Musa’nın vefat hastalığı, ölümü, gömülmesi vs anlatılıyor.Yine Yahudilerin bir bölümü Süleyman(as)’ı büyücü olarak kabul eder.Ve peygamberlere olmadık isnadlar yer alır Tevratta. İncil’e gelince bilindiği gibi Hz.İsa ne yazmış, ne de yazdırmıştır. O sadece tebliğ etmiştir. Havariler bunları uzun süre şifahi olarak nakletmişlerdir. Onun için Allah’ın vahyi gerçek İncil korunamamıştır. Anna Maria Schimmel, “Dinler Tarihine Giriş” adlı eserinde diyor ki: “Hz.İsa’nın hayat ve doktrinini 4 tanesi elde bulunan İncillerden anlayamayız. İnciller ilmi bir biyografi değil, eski Hristiyanların problemlerine dokunan ve yeni Hristiyanların kullanacağı birer manevi tarihten başka bir şey değildir.” Böyle bir dine bir sürü putperest fikrin girmesi zor olmamıştır. Mesela teslis (üçleme) akidesi böyledir. Eski batıl dinlerden İseviliğe sızmıştır. Hint dinlerine göre Allah; Brahman, Fişno ve Sifa’dan müteşekkildir. Eski İranlılar’da Allah; Ormust, Ahrimen ve Mitra’dan müteşekkildi. Eski Mısır dininde ise:Oziris, İris ve Horos’tan... Larous 19.asır Ansiklobedisinde yazdığına göre Miladi 2.yy’da yaşamış Coston Marşir adlı bir tarihçi diyor ki: “Kilise’de benim zamanımda İsa’nın insan olduğuna inanan bir çok iman sahipleri vardı. Fakat sonradan Hristiyan dinine müşrik milletlerden girenlerin sayısı çoğalınca, o dinde pek garip ve yabancı inançlar meydana geldi” Evet bu derece dejenere olmuş bir sistemde bir sürü yasak da dejenere olmuştur diyebiliriz...

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KUR’AN O DÖNEMİN KOŞULLARINA GÖRE Mİ İNMİŞTİR?

KUR’AN O DÖNEMİN KOŞULLARINA GÖRE Mİ İNMİŞTİR?

Kur'an o dönemin koşullarına göre mi inmiştir? Kimi arkadaşlarım Kur'an şu an inse idi daha

BEYİNDE TANRI NOKTASI VAR MI?

BEYİNDE TANRI NOKTASI VAR MI?

Beyinde tanrı noktası var mı? Bilim adamları beyinde "tanrı noktası" olarak adlandırdıkları

EZELİ İLİM

EZELİ İLİM

Soru: Muhammed Suresi 31. Ayetinde geçen "hatta na’lem" ifadesini Allah’ın sonsuz ve ezeli ilm

SURİYELİ MÜLTECİLERE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?

SURİYELİ MÜLTECİLERE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?

Bilindiği gibi toplumumuzda Araplara karşı nefret vardır. Nitekim bu nefretten ülkemize sığı

YAHUDİLİK

YAHUDİLİK

Yahudiliğin kötü inançlarından bahseder misiniz? Bildiğim kadarıyla onlar da tek bir Tanrı'y

MUHTELİF SORULAR

MUHTELİF SORULAR

Günümüz alimlerinden Ebu Muhammed el Makdisi’nin yazarı olduğu bir kitap var bu kişi ehli s

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

Allah’ın görme ve işitmesi bizimkine küçük miktarda benziyor mu? Allah’ın görmesi ve duy

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

Bu zamanda ehl-i sünnet ve’l-cemaat'ın gittiği yolu değil de, ehl-i sünnet ve’l-cemaatın d

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

“Muhakkak ki Tevrat'ı Biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. (Maide, 44) Bir Hristiyan “Mu

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

Soru: Ta Ha Suresinde; “Doğ¬ru¬su Biz da¬ha ön¬ce Âdem’e de va¬hiy ve emir ver¬miş-tik

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

Soru: İnsanların iyisi Arap, Arabın iyisi Kureyş, Kureyş’in iyisi beni Haşim’dir(Deylemi).

SİTE HARİTASI