Cevaplar.Org

MÜSLÜMAN OLMAYANLAR EBEDİ CEHENNEMDE Mİ?


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2003-06-28 08:48:21

Soru: Müslüman olmayan kişilerin hepsi ebedi Cehenneme mi gidecektir? Cevap: Önce İslam’ın bir tarifini yapalım: İslam; tüm zaman ve mekanların “doğru yoluna” Kur’anın verdiği isimdir. Kur’an, Müslüman olmayı “Allah’ın iradesine/ hükmüne teslim olma” olarak tanımlar. Bundan dolayı Kur’an, Hz.İbrahim için “o hanif bir müslümandı” der.Yine, Havarileri Hz.İsa(as)’ya “şahit ol biz müslümanlarız” demişlerdi.Hatta bu perspektiften bakılırsa evren ve içindeki bütün yaratıklar Allah’ın iradesine teslim olmuş olduklarından Müslümandırlar ve yine ilahi beyanda belirtildiği gibi, Allah’ı lisanı hallerince tesbih etmekte, onun varlık, birlik ve kemaline işaret etmektedirler. Onların gayri iradi yaptıkları bu iman ve teslimiyeti Cenabı Hak şuur sahibi cin ve insandan iradeleriyle yapmalarını istemekte, elçilerini de bu amaçla göndermekte... Demek ki, dinlerin aslı bir, fakat ameli hususlar zaman ve şartlara göre değişim ve gelişime uğramış ta ki Ahirzaman Peygamberi(asm) efendimizle son çizgiyi bulmuş, Maide suresinde ifade edildiği gibi “Allah kulları üzerinde nimetini tamamlamış ve din olarak İslamdan razı olmuştur.” Ve “Kim İslam’dan başka bir din ararsa, o kabul edilmeyecek ve kendisi de Ahirette hüsrana düşenlerden olacaktır.”.. Onun için Resul-i Ekrem (sav): “Musa hayatta olsaydı,bana uymaktan başka çaresi yoktu” diyecektir. Burada önemli bir husus şu: “Biz peygamber göndermediğimiz bir kavme azap edecek değiliz”(İsra suresi) ayetinin işareti ile anlıyoruz ki insanların hesaba çekilmeleri, mükellef olmaları için mesajın onlara ulaşması gerekmektedir. Ehl-i sünnet alimlerinin ortak hükmüne göre, kendisine dinin mesajı ulaşmayan kimseler mesul değildirler.Ancak vicdanlarıyla bir yaratıcı olduğunu bilseler yeter. Mesela Amerika’daki yerli kabileler bir ilaha tapıyorlardı, “Manitu” diyorlardı ona. Bu onlar için yeterli. Zira 20 yy başlarına kadar İslam oralara pek ulaştırılamadı...Dünyanın diğer yerlerindeki İslam’ın duyulmadığı kesimleri de aynı kategoride değerlendirebilirsiniz... Bir de “duymak” kavramını açalım.Burada dinin mesajını duymak, kendisine tebliğ yapılmış olmak, tebliğe muhatap olmak manasına anlaşılmalıdır. Yoksa, İmam Gazali Hazretlerinin “el-Mustasfa” adlı eserinde dediği gibi, araştırma imkanı olmamış,İslam’ı sadece kendi dindaşlarından, din adamlarından yanlış telkinlerle duymuş birisi de mesul değildir. Şu anda bu durumda nice insan var ve tebliğ erlerinin kapılarını çalmasını bekliyor, eğer el uzatmassak asıl mesul olacak bizler olacağız. Kafirleri de iki gurupta değerlendirmek mümkün. Birincisi anud (inadçı) kafirler, küfrün ele başları. Bunlar için azapta bir hafifleme söz konusu değil.İkincisi bunların telkinine kapılanlar...Bunlar için bazı ehli keşif, hatta İşaratül i’caz’da Bediüzzaman, dünyada yaptıkları değerli hizmetler ve iyiliklere mükafaten,cezalarının bir kısmını çektikten sonra ateşe alışkanlık kazanacaklarını söylüyorlar.Allahu alem...

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

FIKIH BİLMEDEN İBADET ETMEKLE İLGİLİ RİVAYETLER

FIKIH BİLMEDEN İBADET ETMEKLE İLGİLİ RİVAYETLER

Soru: Bu rivayetler sahih midir? İbadetler nasıl boşa gider? “Fıkhı bilmeden ibadet etmek, ge

ALLAH’IN ZATINI DÜŞÜNMEYİN DİYE BİR HADİS VAR MI?

ALLAH’IN ZATINI DÜŞÜNMEYİN DİYE BİR HADİS VAR MI?

Soru: Allah'ın zatını düşünmeyin, Zatını düşünmek şirktir” manasında hadis var mı? V

EZAN OKUNURKEN MÜZİK ÇALMASI GÜNAH MI?

EZAN OKUNURKEN MÜZİK ÇALMASI GÜNAH MI?

Soru: Ezanı dinlemekle ilgili hadis var. Bu hadise göre, ezan okunurken müzik çalması günah m

MERCİMEK YEMEK SÜNNET MİDİR?

MERCİMEK YEMEK SÜNNET MİDİR?

Mercimek yemek sünnet midir? Mercimek yemenin tavsiyesi üzerine hadis var mı? Varsa tahkik ve tah

ŞEYTANA DÜŞMAN OLMAK

ŞEYTANA DÜŞMAN OLMAK

Soru: Hz. Allah kin tutmaktan bizleri men etmesine rağmen neden, şeytan sizin düşmanınız siz d

BAZI HADİSLER HAKKINDA

BAZI HADİSLER HAKKINDA

Aşağıdaki Hadislerin kaynakları sıhhat durumu ve açıklaması nedir? 1- Ebu Abdullah Hüseyin

OL DEYİNCE OLUR NE DEMEK

OL DEYİNCE OLUR NE DEMEK

Allah herşeyi yaratıyor. Yaratma eylemini de kendi zatı gibi tasavvur edemeyiz değilmi? Ol deyin

MEZHEPLER DİNİ PARÇALAMIŞ MIDIR?

MEZHEPLER DİNİ PARÇALAMIŞ MIDIR?

Rum suresi 32. Ayet 32. "Dinlerini parçalayan ve bölük bölük olanlardan (olmayin. Bunlardan)

İ-DOSER" BİLİNÇALTI MÜZİK

İ-DOSER

Şu an dijital alemde i-doser denilen bir program var. Bilgisayar programından veyahut mp3 playerda

BİR HADİS VE ÜSTÜNLÜK

BİR HADİS VE ÜSTÜNLÜK

Bir hadis-i şerifte, (Beni insanların en iyisi bilmeyen kâfirdir) buyuruldu. (Hatib) Açıklayabi

KIYAMET ÖNCESİNDE OLACAK OLAĞANÜSTÜ ŞEYLERİN HİKMETİ

KIYAMET ÖNCESİNDE OLACAK OLAĞANÜSTÜ ŞEYLERİN HİKMETİ

Soru: Kıyamet öncesinde çıkacak olağanüstü şeylerin hikmeti nedir? Hz. İsa, Mehdi, Süfyan,

Yeryüzüne iyi-yararlı kullarım vâris olacaktır.

Enbiya, 105

GÜNÜN HADİSİ

Kur'an'ı cebren (açıktan) okuyan, sadakayı açıktan veren gibidir. Kur'an'ı gizlice okuyan, sadakayı gizlice veren gibidir."

Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an 20, 2920; Ebu Davud, Salat 315, 1333; Nesai, Zekat 68

TARİHTE BU HAFTA

*Kanije müdafaası(18 Kasım 1601) *Hz.Fatıma'nın(r.anha) Vefatı(22 Kasım 632) *İstanbul'un Müttefikler Tarafından İşgali(23 Kasım 1918) *Alparslan'ın Şehadeti(24 Kasım 1072) *Öğretmenler Günü(24 Kasım)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI