Cevaplar.Org

MÜSLÜMAN OLMAYANLAR EBEDİ CEHENNEMDE Mİ?


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2003-06-28 08:48:21

Soru: Müslüman olmayan kişilerin hepsi ebedi Cehenneme mi gidecektir? Cevap: Önce İslam’ın bir tarifini yapalım: İslam; tüm zaman ve mekanların “doğru yoluna” Kur’anın verdiği isimdir. Kur’an, Müslüman olmayı “Allah’ın iradesine/ hükmüne teslim olma” olarak tanımlar. Bundan dolayı Kur’an, Hz.İbrahim için “o hanif bir müslümandı” der.Yine, Havarileri Hz.İsa(as)’ya “şahit ol biz müslümanlarız” demişlerdi.Hatta bu perspektiften bakılırsa evren ve içindeki bütün yaratıklar Allah’ın iradesine teslim olmuş olduklarından Müslümandırlar ve yine ilahi beyanda belirtildiği gibi, Allah’ı lisanı hallerince tesbih etmekte, onun varlık, birlik ve kemaline işaret etmektedirler. Onların gayri iradi yaptıkları bu iman ve teslimiyeti Cenabı Hak şuur sahibi cin ve insandan iradeleriyle yapmalarını istemekte, elçilerini de bu amaçla göndermekte... Demek ki, dinlerin aslı bir, fakat ameli hususlar zaman ve şartlara göre değişim ve gelişime uğramış ta ki Ahirzaman Peygamberi(asm) efendimizle son çizgiyi bulmuş, Maide suresinde ifade edildiği gibi “Allah kulları üzerinde nimetini tamamlamış ve din olarak İslamdan razı olmuştur.” Ve “Kim İslam’dan başka bir din ararsa, o kabul edilmeyecek ve kendisi de Ahirette hüsrana düşenlerden olacaktır.”.. Onun için Resul-i Ekrem (sav): “Musa hayatta olsaydı,bana uymaktan başka çaresi yoktu” diyecektir. Burada önemli bir husus şu: “Biz peygamber göndermediğimiz bir kavme azap edecek değiliz”(İsra suresi) ayetinin işareti ile anlıyoruz ki insanların hesaba çekilmeleri, mükellef olmaları için mesajın onlara ulaşması gerekmektedir. Ehl-i sünnet alimlerinin ortak hükmüne göre, kendisine dinin mesajı ulaşmayan kimseler mesul değildirler.Ancak vicdanlarıyla bir yaratıcı olduğunu bilseler yeter. Mesela Amerika’daki yerli kabileler bir ilaha tapıyorlardı, “Manitu” diyorlardı ona. Bu onlar için yeterli. Zira 20 yy başlarına kadar İslam oralara pek ulaştırılamadı...Dünyanın diğer yerlerindeki İslam’ın duyulmadığı kesimleri de aynı kategoride değerlendirebilirsiniz... Bir de “duymak” kavramını açalım.Burada dinin mesajını duymak, kendisine tebliğ yapılmış olmak, tebliğe muhatap olmak manasına anlaşılmalıdır. Yoksa, İmam Gazali Hazretlerinin “el-Mustasfa” adlı eserinde dediği gibi, araştırma imkanı olmamış,İslam’ı sadece kendi dindaşlarından, din adamlarından yanlış telkinlerle duymuş birisi de mesul değildir. Şu anda bu durumda nice insan var ve tebliğ erlerinin kapılarını çalmasını bekliyor, eğer el uzatmassak asıl mesul olacak bizler olacağız. Kafirleri de iki gurupta değerlendirmek mümkün. Birincisi anud (inadçı) kafirler, küfrün ele başları. Bunlar için azapta bir hafifleme söz konusu değil.İkincisi bunların telkinine kapılanlar...Bunlar için bazı ehli keşif, hatta İşaratül i’caz’da Bediüzzaman, dünyada yaptıkları değerli hizmetler ve iyiliklere mükafaten,cezalarının bir kısmını çektikten sonra ateşe alışkanlık kazanacaklarını söylüyorlar.Allahu alem...

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KUR’AN O DÖNEMİN KOŞULLARINA GÖRE Mİ İNMİŞTİR?

KUR’AN O DÖNEMİN KOŞULLARINA GÖRE Mİ İNMİŞTİR?

Kur'an o dönemin koşullarına göre mi inmiştir? Kimi arkadaşlarım Kur'an şu an inse idi daha

BEYİNDE TANRI NOKTASI VAR MI?

BEYİNDE TANRI NOKTASI VAR MI?

Beyinde tanrı noktası var mı? Bilim adamları beyinde "tanrı noktası" olarak adlandırdıkları

EZELİ İLİM

EZELİ İLİM

Soru: Muhammed Suresi 31. Ayetinde geçen "hatta na’lem" ifadesini Allah’ın sonsuz ve ezeli ilm

SURİYELİ MÜLTECİLERE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?

SURİYELİ MÜLTECİLERE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?

Bilindiği gibi toplumumuzda Araplara karşı nefret vardır. Nitekim bu nefretten ülkemize sığı

YAHUDİLİK

YAHUDİLİK

Yahudiliğin kötü inançlarından bahseder misiniz? Bildiğim kadarıyla onlar da tek bir Tanrı'y

MUHTELİF SORULAR

MUHTELİF SORULAR

Günümüz alimlerinden Ebu Muhammed el Makdisi’nin yazarı olduğu bir kitap var bu kişi ehli s

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

Allah’ın görme ve işitmesi bizimkine küçük miktarda benziyor mu? Allah’ın görmesi ve duy

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

Bu zamanda ehl-i sünnet ve’l-cemaat'ın gittiği yolu değil de, ehl-i sünnet ve’l-cemaatın d

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

“Muhakkak ki Tevrat'ı Biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. (Maide, 44) Bir Hristiyan “Mu

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

Soru: Ta Ha Suresinde; “Doğ¬ru¬su Biz da¬ha ön¬ce Âdem’e de va¬hiy ve emir ver¬miş-tik

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

Soru: İnsanların iyisi Arap, Arabın iyisi Kureyş, Kureyş’in iyisi beni Haşim’dir(Deylemi).

Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında, acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır.

TAHRÎM,6

GÜNÜN HADİSİ

İki ni'met (iki güzel hal) vardır ki, insanlardan çoğu bu ni'metleri kullanmakta aldanmıştır: Sıhhat, boş vakit.

Abdullâh b. Abbâs (r.a)'dan

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI