Cevaplar.Org casino maxi

MÜSLÜMAN OLMAYANLAR EBEDİ CEHENNEMDE Mİ?


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2003-06-28 08:48:21

Soru: Müslüman olmayan kişilerin hepsi ebedi Cehenneme mi gidecektir? Cevap: Önce İslam’ın bir tarifini yapalım: İslam; tüm zaman ve mekanların “doğru yoluna” Kur’anın verdiği isimdir. Kur’an, Müslüman olmayı “Allah’ın iradesine/ hükmüne teslim olma” olarak tanımlar. Bundan dolayı Kur’an, Hz.İbrahim için “o hanif bir müslümandı” der.Yine, Havarileri Hz.İsa(as)’ya “şahit ol biz müslümanlarız” demişlerdi.Hatta bu perspektiften bakılırsa evren ve içindeki bütün yaratıklar Allah’ın iradesine teslim olmuş olduklarından Müslümandırlar ve yine ilahi beyanda belirtildiği gibi, Allah’ı lisanı hallerince tesbih etmekte, onun varlık, birlik ve kemaline işaret etmektedirler. Onların gayri iradi yaptıkları bu iman ve teslimiyeti Cenabı Hak şuur sahibi cin ve insandan iradeleriyle yapmalarını istemekte, elçilerini de bu amaçla göndermekte... Demek ki, dinlerin aslı bir, fakat ameli hususlar zaman ve şartlara göre değişim ve gelişime uğramış ta ki Ahirzaman Peygamberi(asm) efendimizle son çizgiyi bulmuş, Maide suresinde ifade edildiği gibi “Allah kulları üzerinde nimetini tamamlamış ve din olarak İslamdan razı olmuştur.” Ve “Kim İslam’dan başka bir din ararsa, o kabul edilmeyecek ve kendisi de Ahirette hüsrana düşenlerden olacaktır.”.. Onun için Resul-i Ekrem (sav): “Musa hayatta olsaydı,bana uymaktan başka çaresi yoktu” diyecektir. Burada önemli bir husus şu: “Biz peygamber göndermediğimiz bir kavme azap edecek değiliz”(İsra suresi) ayetinin işareti ile anlıyoruz ki insanların hesaba çekilmeleri, mükellef olmaları için mesajın onlara ulaşması gerekmektedir. Ehl-i sünnet alimlerinin ortak hükmüne göre, kendisine dinin mesajı ulaşmayan kimseler mesul değildirler.Ancak vicdanlarıyla bir yaratıcı olduğunu bilseler yeter. Mesela Amerika’daki yerli kabileler bir ilaha tapıyorlardı, “Manitu” diyorlardı ona. Bu onlar için yeterli. Zira 20 yy başlarına kadar İslam oralara pek ulaştırılamadı...Dünyanın diğer yerlerindeki İslam’ın duyulmadığı kesimleri de aynı kategoride değerlendirebilirsiniz... Bir de “duymak” kavramını açalım.Burada dinin mesajını duymak, kendisine tebliğ yapılmış olmak, tebliğe muhatap olmak manasına anlaşılmalıdır. Yoksa, İmam Gazali Hazretlerinin “el-Mustasfa” adlı eserinde dediği gibi, araştırma imkanı olmamış,İslam’ı sadece kendi dindaşlarından, din adamlarından yanlış telkinlerle duymuş birisi de mesul değildir. Şu anda bu durumda nice insan var ve tebliğ erlerinin kapılarını çalmasını bekliyor, eğer el uzatmassak asıl mesul olacak bizler olacağız. Kafirleri de iki gurupta değerlendirmek mümkün. Birincisi anud (inadçı) kafirler, küfrün ele başları. Bunlar için azapta bir hafifleme söz konusu değil.İkincisi bunların telkinine kapılanlar...Bunlar için bazı ehli keşif, hatta İşaratül i’caz’da Bediüzzaman, dünyada yaptıkları değerli hizmetler ve iyiliklere mükafaten,cezalarının bir kısmını çektikten sonra ateşe alışkanlık kazanacaklarını söylüyorlar.Allahu alem...

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

AHİRET VE SONRASI

AHİRET VE SONRASI

O gün yeryüzü, başka yeryüzüne çevrilir, gökler de başkalaşır." (İbrahim, 14/48) ayetind

NİÇİN YARATILDIM?

NİÇİN YARATILDIM?

1. Allah’ın bizi ve evreni niçin yarattığını anlamakta güçlük çekiyorum. Tanınmak istem

DOĞUM ÖNCESİ- ÖLÜM SONRASI

DOĞUM ÖNCESİ- ÖLÜM SONRASI

Soru: Doğum öncesi ve ölüm sonrası ile ilgili inanmayanlara aklı deliller sunabilir miyiz? Öl

ZİKİR HALKALARI CENNET BAHÇELERİ Mİ?

ZİKİR HALKALARI CENNET BAHÇELERİ Mİ?

Soru: Zikir halkaları cennet bahçeleri mi? Efendimiz (s.a.v): “Cennet bahçelerine uğradığın

BİR ŞİRKET İHTİLAFI

BİR ŞİRKET İHTİLAFI

Ahmet Bey ve Mehmet Bey arasındaki çıkan ihtilaf nasıl çözülmelidir. Ahmet Bey üretim ve

“NANKÖR İNSAN”

“NANKÖR İNSAN”

Soru: Hac Suresi 66. ayetde “Sizi dirilten,sonra öldüren,sonra yine diriltecek olan O’dur. İn

CEHENNEMİN BESİNLERİ

CEHENNEMİN BESİNLERİ

Soru: Gasiye 6 da Cehennemde Darı dikeninden başka yiyecekleri yoktur der Duhan/ 43-46. Doğrusu g

ATEİSTLERİN DUA SORUNSALI

ATEİSTLERİN DUA SORUNSALI

Soru: Dua sorunsalının ikinci ve daha ince yönü de Allah'ın rahman ve rahim sıfatı ile ilgili

HAYAL KURMAK

HAYAL KURMAK

Soru: İslam’da hayatımızla ilgili hayal kurmanın ne gibi bir önemi var, yüce Allah gerçekle

UĞURSUZ GÜNLER

UĞURSUZ GÜNLER

-Çarşamba günü kan aldırmak ve tırnak kesmeyi nehyeden rivayetleri sahih değildir diyerek cid

GELİNLİK TESETTÜRÜ SAĞLAR MI?

GELİNLİK TESETTÜRÜ SAĞLAR MI?

Sual:”Nikâh merâsiminde gelinlik giyilebilir mi? Gelinlik tesettüre aykırı düşer mi?

"İyilik ve takva üzerine yardımlaşınız, kötülük ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayınız."

Mâide, 2

GÜNÜN HADİSİ

İlim talebi için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.

(Tirmizi, 2649)

TARİHTE BU HAFTA

*Prut Barış Antlaşması (Osmanlı-Rusya) 22 Temmuz 1711 *İkinci Meşrutiyet'in ilanı 23 Temmuz 1908

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI