Cevaplar.Org implant

ALLAH'I(cc) NEDEN GÖRMÜYORUZ?


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2003-02-27 10:30:22

Soru: Allah’ı neden görmüyoruz?

Cevap: Soruyu soran kardeşimiz ilkokula gidiyor. Aldığı eğitim mi ona bu soruyu sorduruyor acaba? Emine Şenlikoğlu’nun dediği gibi “Önce soru sorarlar. Sonra ham insanı koparırlar dininden” diyesi geliyor insanın. Aklıma şu enteresan hadise geldi bu soru sorulunca. Merhum Said HavvaAllah” adlı kıymetli eserinde naklediyor. Dinsizlik fikrinin Bolşevik Rusya’da şiddetle uygulandığı 20’li yıllarda bir ilkokul hocası çocuklara sorar: “Çocuklar beni görüyor musunuz?” Çocuklar hep bir ağızdan bağırırlar: “görüyoruz” “ Neden? Çünkü ben varım, var olduğum için görünüyorum” der öğretmen ve sorar: “masayı, sandalyeyi, kalemi, tahtayı görüyor musunuz?” Sorulara evet cevabını verince sinsice güler ve “Peki Allah’ı görüyor musunuz?” Çocuklar beklemedikleri bu soru karşısında afallamışlar ve biraz sonra “Hayır, görmüyoruz” demişlerdir. Devrimci ve de evrimci materyalist bozuntusu: “Göremiyorsunuz, çünkü o yok” der. “Olsaydı, onu da görürdünüz.” Bu sırada arka sıralarda oturan bir Tatar çocuk parmağını kaldırır ve “Hocam arkadaşlara bir soru sorabilir miyim” der. Öğretmen zafer sarhoşluğu içinde “Elbette sorabilirsin” cevabını verir. Bunun üzerine Müslüman talebe:” Arkadaşlar, der “Hocamızın aklını, fikrini, şerefini, namusunu görüyor musunuz?” Çocuklar “hayır göremiyoruz” deyince Tatar çocuk cevabı yapıştırır: “ Çünkü hocamızın aklı, fikri, şerefi, namusu yoktur. Olsaydı görecektiniz.”

Evet, kısaca bu soruya şu cevapları verelim:

1-İnsan sadece gördüğü şeylere inanmaz. Mesela araştırmacılar insan gözünün evrende gördüklerinin % 3 civarında olduğunu bildiriyorlar. Meşhur kaidedir: “ görmemek olmamaya delil olmaz.” Mikroplar Pastör keşfedene kadar görülmüyordu...

2-Allahu Teala insanı bu dünyaya bir imtihan için göndermiş, eline bir irade vermiş. İsteyen iman etsin Ebubekir olsun, dileyen inkâr etsin Ebu Cehil kalsın. Şimdi, Allah kendini gösterse, iman edenle etmeyenin farkı olur mu? İmtihan sonuçlanmadan hocanın cevapları göstermesi gibi bir şeydir bu. Hâlbuki görülmeyene iman etmek Allah katında şerefli bir mevkidir. “Onlar gayba iman ederler” ayeti bize bunu hatırlatır.

Eskiden beri inkârcılar bu konuyu ısrarla gündeme getirmişlerdir. Torunları da aynı konuda bugün ısrar etmektedirler. Bu batıl isteği Kur’an reddeder. İşte size 3 ayet: 1-Bakara suresi:2/55:"Hani bir zamanlar "Ey Musa biz Allah'ı açıkça görmedikçe senin sözünle asla inanmayacağız." demiştiniz de, bunun üzerine sizi yıldırım çarpmıştı ve siz de bakakalmıştınız."

2- Bakara suresi:2/118: "Bilgiden nasibi olmayanlar da "Allah bizimle konuşsa ya, yahut bize de bir mucize gelse ya!" dediler. Bunlardan öncekiler de tıpkı böyle, bunların dedikleri gibi demişlerdi. Onların kalbleri birbirlerine benzedi. Gerçekten de yakîne ermek (hakikati bilmek) isteyen bir kavim için biz mucizeleri çok açık seçik gösterdik."

3-Bakara:2/210: "Onlar sadece gözetiyorlar ki, Allah, buluttan gölgelikler içinde meleklerle birlikte geliversin de iş bitiriliversin. Hâlbuki bütün işler Allah'a döndürülüp götürülür."

3- Bir şeyin zıddı olsun ki, o şey görülebilsin. Mesela karanlık olmasa aydınlık görülemez ve aydınlığın ne olduğunu anlayamazdık. Soğuk olmasa sıcağın ne olduğunu bilemezdik. Evrende ki her şey zıddı ile bilinir, görülür. Allah azze ve cellin ise zıddı yoktur.

4- Gözümle gördüğümden başkasına inanmam demek aklın vazifesini göze yükleme demektir. Peki, körler ne yapsın. Onlar bir şey görmüyorlar. İnsanlar tadlar âlemini dilleriyle, duyular âlemini kulakları ile görür. Sağır olan bir insan gözleri görse de o duyular âleminin körüdür. Şimdi inkâr mı etsin bu âlemi?

İnsan Cenab-ı Hakkı sanat eserlerinde görecek, sahralarda ahu ile, denizlerde balıklar ile, önünde serilen Tabiat fuarında arz-ı endam eden her bir şeyde O yüce sanatkara ait bir iz bulacak ve imanını

kuvvetlendirecektir. Mesela yolu bir hastaneye düştüğünde onun kapısında büyük harflerle “Ya Şafii(ey şifa veren) ismin görecek, hastanenin küçük mutfağında daha küçük harflerle “Ya Rezzak”(Ey rızık verici) yazıldığını görecek, onu temizleyenleri görünce daha küçük harflerle aynı hastanede “Ya Kuddus” ismini okuyacak. Onu koruyan görevlileri müşahede edince aynı yerde “Ya Hafız(Ey muhafaza eden) ismini de seyredecek ve böylece her bir yerde esma-i hüsnayı gördükçe “Hakk’tan ayan bir nesne yok. Gözsüzlere pinhan imiş” diyecektir.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

GELİNLİK TESETTÜRÜ SAĞLAR MI?

GELİNLİK TESETTÜRÜ SAĞLAR MI?

Sual:”Nikâh merâsiminde gelinlik giyilebilir mi? Gelinlik tesettüre aykırı düşer mi?

KASKO SİGORTASININ HÜKMÜ

KASKO SİGORTASININ HÜKMÜ

Soru: Kasko sigortasının hükmü nedir?

FİNANS KURUMLARI VE BANKALAR

FİNANS KURUMLARI VE BANKALAR

Soru: Finans kurumları ile bankaların işleyiş farkları nedir? Neden biri caiz de diğeri değil

DEVLETİN ÇİFTÇİYE VERDİĞİ DESTEK

DEVLETİN ÇİFTÇİYE VERDİĞİ DESTEK

Soru: Devletin çiftçiye karşılıksız olarak vermiş olduğu tarladaki dönüm başına belirlen

BANKA PROMOSYONLARI

BANKA PROMOSYONLARI

Soru: Bankaların verdiği promosyonun hükmü nedir?

MEMURLARA VERİLEN NEMA'NIN HÜKMÜ

MEMURLARA VERİLEN NEMA'NIN HÜKMÜ

Soru: Memurlara verilen Nema’yı almanın hükmü nedir?

DEVLET TAHVİLİ

DEVLET TAHVİLİ

Soru: Devlet tahvili caiz midir?

CD VE PROGRAM KOPYALAMA

CD VE PROGRAM KOPYALAMA

Soru: CD ve program kopyalamanın hükmü nedir?

İPEK ELBİSE GİYMEK

İPEK ELBİSE GİYMEK

Soru: İpek elbise giymek erkeklere neden haramdır?

KADIN SESİNDEN İLAHİ

KADIN SESİNDEN İLAHİ

Soru: Müzik haram mıdır, kadın sesinden ilahi, Kur’an veya şarkı dinlemenin hükümleri

KURBAN İBADETİ HAKKINDA EN ÇOK SORULANLAR(2)

KURBAN İBADETİ HAKKINDA EN ÇOK SORULANLAR(2)

1. Kurban kesmenin hükmü nedir? Kimler kurban kesmekle yükümlüdür? Kurban bayramında dinen

"Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerine O'nun adını ansınlar diye bir kurban kesme ibadeti koymuşuzdur. Hepinizin ilâhı bir tek ilâhtır. Onun için yalnız O'na teslim olan müslümanlar olun. Allah'a itaat e

Hacc:34

GÜNÜN HADİSİ

Ebû Malik'in babası şöyle dedi: Ben Rasûlullah'(S.A.V.)den işittim, şöyle buyuruyordu: "Her kim Allah'dan başka hak ilah yok eder, ve Allah'dan gayri ibadet olunan şeyleri tanımazsa onun malı ve kanı haram (dokunulmaz) olur. Hisabı da Allah'a aiddir."

(Müslim, Kitabu'l-İyman,37)

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI