Cevaplar.Org

ALLAH'I(cc) NEDEN GÖRMÜYORUZ?


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2003-02-27 10:30:22

Soru: Allah’ı neden görmüyoruz?

Cevap: Soruyu soran kardeşimiz ilkokula gidiyor. Aldığı eğitim mi ona bu soruyu sorduruyor acaba? Emine Şenlikoğlu’nun dediği gibi “Önce soru sorarlar. Sonra ham insanı koparırlar dininden” diyesi geliyor insanın. Aklıma şu enteresan hadise geldi bu soru sorulunca. Merhum Said HavvaAllah” adlı kıymetli eserinde naklediyor. Dinsizlik fikrinin Bolşevik Rusya’da şiddetle uygulandığı 20’li yıllarda bir ilkokul hocası çocuklara sorar: “Çocuklar beni görüyor musunuz?” Çocuklar hep bir ağızdan bağırırlar: “görüyoruz” “ Neden? Çünkü ben varım, var olduğum için görünüyorum” der öğretmen ve sorar: “masayı, sandalyeyi, kalemi, tahtayı görüyor musunuz?” Sorulara evet cevabını verince sinsice güler ve “Peki Allah’ı görüyor musunuz?” Çocuklar beklemedikleri bu soru karşısında afallamışlar ve biraz sonra “Hayır, görmüyoruz” demişlerdir. Devrimci ve de evrimci materyalist bozuntusu: “Göremiyorsunuz, çünkü o yok” der. “Olsaydı, onu da görürdünüz.” Bu sırada arka sıralarda oturan bir Tatar çocuk parmağını kaldırır ve “Hocam arkadaşlara bir soru sorabilir miyim” der. Öğretmen zafer sarhoşluğu içinde “Elbette sorabilirsin” cevabını verir. Bunun üzerine Müslüman talebe:” Arkadaşlar, der “Hocamızın aklını, fikrini, şerefini, namusunu görüyor musunuz?” Çocuklar “hayır göremiyoruz” deyince Tatar çocuk cevabı yapıştırır: “ Çünkü hocamızın aklı, fikri, şerefi, namusu yoktur. Olsaydı görecektiniz.”

Evet, kısaca bu soruya şu cevapları verelim:

1-İnsan sadece gördüğü şeylere inanmaz. Mesela araştırmacılar insan gözünün evrende gördüklerinin % 3 civarında olduğunu bildiriyorlar. Meşhur kaidedir: “ görmemek olmamaya delil olmaz.” Mikroplar Pastör keşfedene kadar görülmüyordu...

2-Allahu Teala insanı bu dünyaya bir imtihan için göndermiş, eline bir irade vermiş. İsteyen iman etsin Ebubekir olsun, dileyen inkâr etsin Ebu Cehil kalsın. Şimdi, Allah kendini gösterse, iman edenle etmeyenin farkı olur mu? İmtihan sonuçlanmadan hocanın cevapları göstermesi gibi bir şeydir bu. Hâlbuki görülmeyene iman etmek Allah katında şerefli bir mevkidir. “Onlar gayba iman ederler” ayeti bize bunu hatırlatır.

Eskiden beri inkârcılar bu konuyu ısrarla gündeme getirmişlerdir. Torunları da aynı konuda bugün ısrar etmektedirler. Bu batıl isteği Kur’an reddeder. İşte size 3 ayet: 1-Bakara suresi:2/55:"Hani bir zamanlar "Ey Musa biz Allah'ı açıkça görmedikçe senin sözünle asla inanmayacağız." demiştiniz de, bunun üzerine sizi yıldırım çarpmıştı ve siz de bakakalmıştınız."

2- Bakara suresi:2/118: "Bilgiden nasibi olmayanlar da "Allah bizimle konuşsa ya, yahut bize de bir mucize gelse ya!" dediler. Bunlardan öncekiler de tıpkı böyle, bunların dedikleri gibi demişlerdi. Onların kalbleri birbirlerine benzedi. Gerçekten de yakîne ermek (hakikati bilmek) isteyen bir kavim için biz mucizeleri çok açık seçik gösterdik."

3-Bakara:2/210: "Onlar sadece gözetiyorlar ki, Allah, buluttan gölgelikler içinde meleklerle birlikte geliversin de iş bitiriliversin. Hâlbuki bütün işler Allah'a döndürülüp götürülür."

3- Bir şeyin zıddı olsun ki, o şey görülebilsin. Mesela karanlık olmasa aydınlık görülemez ve aydınlığın ne olduğunu anlayamazdık. Soğuk olmasa sıcağın ne olduğunu bilemezdik. Evrende ki her şey zıddı ile bilinir, görülür. Allah azze ve cellin ise zıddı yoktur.

4- Gözümle gördüğümden başkasına inanmam demek aklın vazifesini göze yükleme demektir. Peki, körler ne yapsın. Onlar bir şey görmüyorlar. İnsanlar tadlar âlemini dilleriyle, duyular âlemini kulakları ile görür. Sağır olan bir insan gözleri görse de o duyular âleminin körüdür. Şimdi inkâr mı etsin bu âlemi?

İnsan Cenab-ı Hakkı sanat eserlerinde görecek, sahralarda ahu ile, denizlerde balıklar ile, önünde serilen Tabiat fuarında arz-ı endam eden her bir şeyde O yüce sanatkara ait bir iz bulacak ve imanını

kuvvetlendirecektir. Mesela yolu bir hastaneye düştüğünde onun kapısında büyük harflerle “Ya Şafii(ey şifa veren) ismin görecek, hastanenin küçük mutfağında daha küçük harflerle “Ya Rezzak”(Ey rızık verici) yazıldığını görecek, onu temizleyenleri görünce daha küçük harflerle aynı hastanede “Ya Kuddus” ismini okuyacak. Onu koruyan görevlileri müşahede edince aynı yerde “Ya Hafız(Ey muhafaza eden) ismini de seyredecek ve böylece her bir yerde esma-i hüsnayı gördükçe “Hakk’tan ayan bir nesne yok. Gözsüzlere pinhan imiş” diyecektir.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

FIKIH BİLMEDEN İBADET ETMEKLE İLGİLİ RİVAYETLER

FIKIH BİLMEDEN İBADET ETMEKLE İLGİLİ RİVAYETLER

Soru: Bu rivayetler sahih midir? İbadetler nasıl boşa gider? “Fıkhı bilmeden ibadet etmek, ge

ALLAH’IN ZATINI DÜŞÜNMEYİN DİYE BİR HADİS VAR MI?

ALLAH’IN ZATINI DÜŞÜNMEYİN DİYE BİR HADİS VAR MI?

Soru: Allah'ın zatını düşünmeyin, Zatını düşünmek şirktir” manasında hadis var mı? V

EZAN OKUNURKEN MÜZİK ÇALMASI GÜNAH MI?

EZAN OKUNURKEN MÜZİK ÇALMASI GÜNAH MI?

Soru: Ezanı dinlemekle ilgili hadis var. Bu hadise göre, ezan okunurken müzik çalması günah m

MERCİMEK YEMEK SÜNNET MİDİR?

MERCİMEK YEMEK SÜNNET MİDİR?

Mercimek yemek sünnet midir? Mercimek yemenin tavsiyesi üzerine hadis var mı? Varsa tahkik ve tah

ŞEYTANA DÜŞMAN OLMAK

ŞEYTANA DÜŞMAN OLMAK

Soru: Hz. Allah kin tutmaktan bizleri men etmesine rağmen neden, şeytan sizin düşmanınız siz d

BAZI HADİSLER HAKKINDA

BAZI HADİSLER HAKKINDA

Aşağıdaki Hadislerin kaynakları sıhhat durumu ve açıklaması nedir? 1- Ebu Abdullah Hüseyin

OL DEYİNCE OLUR NE DEMEK

OL DEYİNCE OLUR NE DEMEK

Allah herşeyi yaratıyor. Yaratma eylemini de kendi zatı gibi tasavvur edemeyiz değilmi? Ol deyin

MEZHEPLER DİNİ PARÇALAMIŞ MIDIR?

MEZHEPLER DİNİ PARÇALAMIŞ MIDIR?

Rum suresi 32. Ayet 32. "Dinlerini parçalayan ve bölük bölük olanlardan (olmayin. Bunlardan)

İ-DOSER" BİLİNÇALTI MÜZİK

İ-DOSER

Şu an dijital alemde i-doser denilen bir program var. Bilgisayar programından veyahut mp3 playerda

BİR HADİS VE ÜSTÜNLÜK

BİR HADİS VE ÜSTÜNLÜK

Bir hadis-i şerifte, (Beni insanların en iyisi bilmeyen kâfirdir) buyuruldu. (Hatib) Açıklayabi

KIYAMET ÖNCESİNDE OLACAK OLAĞANÜSTÜ ŞEYLERİN HİKMETİ

KIYAMET ÖNCESİNDE OLACAK OLAĞANÜSTÜ ŞEYLERİN HİKMETİ

Soru: Kıyamet öncesinde çıkacak olağanüstü şeylerin hikmeti nedir? Hz. İsa, Mehdi, Süfyan,

İnsan, bizim kendisini kerih bir nutfeden yarattığımızı görmez mi ki, şimdi o apaçık bir hasım kesilmektedir.

Yasin, 77

GÜNÜN HADİSİ

İSİM VE KÜNYE

"Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağırılacaksınız öyleyse isimlerinizi güzel yapın"

TARİHTE BU HAFTA

*I.Dünya Savaşı Sona Erdi(11 Kasım 1918) *Bolu-Düzce-Kaynaşlı Depremi(12 Kasım 1999) *Mehmed Zahid Kotku Hz.lerinin Vefatı(13 Kasım 1980) *K.K.T.C Kuruldu(15 Kasım 1983) *Muhyiddin-i Arabi Hz.lerinin Vefatı(16 Kasım 1240)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI