Cevaplar.Org

İMTİHANLAR DÜNYASI


2003-02-21 17:51:30

Soru:Soru: İnançlı insanlar olarak günlük hayatımızda bir sürü sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Çoğu zaman buna bir mana veremiyor ve içinden çıkamıyoruz. Mü’minin hayatının her karesinde böyle problemlerle karşılaşmasının hikmeti ne olabilir? Cevap:Mümin, sıkıntı, problem ve imtihanlarla tasaffi etmekte ve özüne kavuşmaktadır. Bu sıkıntılar, imtihan dünyası olan dünya ile sınırlı olmayıp ötede de farklı dalga boylarıyla müminin cennete ehil hale gelmesine kadar devam edecektir. Nitekim Allah, sevdiği insanı mahkeme-i kübraya getirinceye kadar önüne yer yer adeta barajlar koymakta, o insanı bu barajlara uğratarak, orada damıtmakta ve bu sayede istediği kıvama ulaştırmaktadır. Ötedeki tasaffinin ilk basamağı kabir âlemidir. Dünya ile ahiret arasında adeta bir bekleme salonu hükmünde olan kabir âlemine gelen insanı münker-nekir melekleri karşılamakta ve ona değişik sorular sormaktadır. Bu sorular karşısında terleyen mümin, orada kurtuluş akçesini kazanmakta ve ahiret alemine doğru yürümektedir. Bazıları da vardır ki, kabri de aşarak, hala sırtlarında belli bir miktar daha yük götüreceklerdir. Mahşerdeki o müthiş sahneler, onların pek çok günahı dökmelerine ve yeniden bir kere daha arınmalarına vesile teşkil edecektir. Bazıları ise bir adım ötede kitaplar uçuştuğu zaman, “Acaba kitabım sağdan mı, yoksa soldan mı gelecek?” endişesine kapılacak ve bu sıkıntı, onların bazı şeylerden kurtulmalarına ve sıyrılmalarına vesile olacaktır. Bu kademelerden de geçen mümin, sıratı geçerken artık bütün bütün arınmış, tam özünü bulmuş ve cennete ehil hale gelmiş olacaktır. Bu insanı dünyaya döndürseniz dahi o, öyle bir saffete ulaşmış olacaktır ki, âdeta Efendimiz'in miraçtaki saffeti gibi başındaki gözleri ile Allah'ı görecek hale gelecektir. Evet böyle bir âkibet için ne çekilse değer. İşte Cenab-ı Hak, iradesiyle her geçen zaman diliminde adım adım bizleri o neticeye doğru götürmektedir. İnsanın dünyada karşılaştığı pek çok musibet ve ahirette defterini alıncaya kadar yoluna çıkan akabeler, zahirde onun aleyhinde gibi gözükse de hakikatte bunlar onu alıp firdevslere uçuran birer merdiven hükmündedirler. Beled suresindeki “Biz insanı meşakkat, imtihan ve çile yüklü bir hayata gönderdik” (Beled, 90/4) ayeti de insanın bu çileli hayatını güzel bir şekilde resmetmektedir.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KUR’AN O DÖNEMİN KOŞULLARINA GÖRE Mİ İNMİŞTİR?

KUR’AN O DÖNEMİN KOŞULLARINA GÖRE Mİ İNMİŞTİR?

Kur'an o dönemin koşullarına göre mi inmiştir? Kimi arkadaşlarım Kur'an şu an inse idi daha

BEYİNDE TANRI NOKTASI VAR MI?

BEYİNDE TANRI NOKTASI VAR MI?

Beyinde tanrı noktası var mı? Bilim adamları beyinde "tanrı noktası" olarak adlandırdıkları

EZELİ İLİM

EZELİ İLİM

Soru: Muhammed Suresi 31. Ayetinde geçen "hatta na’lem" ifadesini Allah’ın sonsuz ve ezeli ilm

SURİYELİ MÜLTECİLERE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?

SURİYELİ MÜLTECİLERE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?

Bilindiği gibi toplumumuzda Araplara karşı nefret vardır. Nitekim bu nefretten ülkemize sığı

YAHUDİLİK

YAHUDİLİK

Yahudiliğin kötü inançlarından bahseder misiniz? Bildiğim kadarıyla onlar da tek bir Tanrı'y

MUHTELİF SORULAR

MUHTELİF SORULAR

Günümüz alimlerinden Ebu Muhammed el Makdisi’nin yazarı olduğu bir kitap var bu kişi ehli s

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

Allah’ın görme ve işitmesi bizimkine küçük miktarda benziyor mu? Allah’ın görmesi ve duy

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

Bu zamanda ehl-i sünnet ve’l-cemaat'ın gittiği yolu değil de, ehl-i sünnet ve’l-cemaatın d

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

“Muhakkak ki Tevrat'ı Biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. (Maide, 44) Bir Hristiyan “Mu

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

Soru: Ta Ha Suresinde; “Doğ¬ru¬su Biz da¬ha ön¬ce Âdem’e de va¬hiy ve emir ver¬miş-tik

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

Soru: İnsanların iyisi Arap, Arabın iyisi Kureyş, Kureyş’in iyisi beni Haşim’dir(Deylemi).

SİTE HARİTASI