Cevaplar.Org

TEVRAT VE İNCİLİN DEĞİŞTİRİLMESİ


Hüdaverdi Can

hudaverdi60@hotmail.com

2002-12-24 11:13:04

Soru:Merhaba,Eski antlasma ve yeni anlasma yani ALLAH kelamı insanlar tarafından nasıl olur da değiştirilebilinir? Yaradan kendi kelamını koruyamamış mı? Ve eğer değiştiyse ne zaman değismiştir? Hz. Muhammed'in gelişinden önce mi yoksa sonra mı? Tahrif konusu çok aklıma takılan bir konudur. Cevabınız için şimdiden teşekkur ederim. Cevap:Eski Ahit ve Yeni Ahitle kast olunan Tevrat ve İncildir. Tevrat çok daha önceden değiştirildiği için incil, incil de peygamberimizden önce değiştirildiği için Kur'an gelmiştir. Allah dileseydi elbette değiştirilemezdi ama o zaman da imtihan sırrı ortadan kalkardı.Kaldı ki mevsimlere göre giyilen elbise ve yenilen sebze-meyvelerin değişmesi ne kadar hikmetli ve anlamlı ise kitapları değişmesi de o kadar hikmetli ve anlamlıdır. Konuya Allah’ın kudreti değil kulların imtihanı zaviyesinden bakılırsa zannediyorum konu daha rahat anlaşılabilir. Selamlar...

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

hatice kubra, 2006-06-30 10:41:05

Daha Hz.Musa yaşarken ümmetinden biri onun Tur dağına gitmesini fırsat bilerek altın bir buzağıya tapmaya başlamış ve herkesi bu sapıklığa çağırmış.Düşünsenize öldükten sonra değiştirilemez mi tevrat?Ki kitapların değiştirilmesi hep çıkar için olmuş.Mesela eskiden tapınağa çocuk adak edilir onları Allah'ın hizmetine vermiş olduklarına inanırlardı ve buraya gidenlere saygı duyulurdu.Buraya gidenler bir süre sonra kendi çıkarları için yüksek faizler almaya,yalnız zenginlerin kurbanlarını kabul etmeye,halka eziyet etmeye,kendi çıkarlarına ters düşen ayetleri saklamaya başladılar.Allah Kur'an da onlara"De ki: "Ey yahudi akidesini benimseyenler! Bütün insanlar değil de, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, (bunda da) samimi iseniz haydi ölümü isteyin!" ve "Şüphesiz, Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karşılığa değişenler var ya, işte onların ahirette bir payı yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temizlemeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır."demiştir.bu sapıklığın üstüne Hz. İsa gelmiş ümmetinin yaptıklarının yanlış olduğunu görüp ümmetinin doğru yolu bulması için dua ederken ona incil vahyolunmuştur.Ancak Hz. İsa hayatta iken İncil yazılmamış Onu öldürdüklerine inandıktan sonra yazılmıştır ki bu incilde İsa çarmıha gerildi denmesinden bellidir.Aslında havariler doğruları akıllarında kaldığı gibi yazmış ve elden ele dilden dile çevirilerek bir çok incil sayfası elde edilmiş.İşin içinden çıkamayan halk dinde önde gelenlere danışmıştır. Onlarda yazılı bulunan bir çok sayfayı toplamış ve iznik konsolunda sahih olduğuna inandıklarını seçmişlerdir.Ama bunu yaparken kendi çıkarlarına uygun ayetler kelimeler eklemiş veya çıkarmışlardır.Buda onların insanlardan uzun bir süre cennet satın alıyoruz size deyip paralarını toplamış onları sömürmüş olmalarından bellidir.Ancak gerçekleri bazı yerlerde kalmış değişmemiştir.Çünkü Rahip Bahira peygamberimizi tanımıştır.Habeş kralı Necaşi de hristiyan olmasına rağmen peygamberimizi duyunca müslüman olmuştur.Varaka da onun peygamber olduğunu ona söylemiş hatta halkının onu memleketinden çıkaracağının dahi haberinin verildiğini bildirmişti.Peygamberimiz geldiğinde Hristiyanların önde gelen din adamları gelmiş onu bu yoldan vazgeçirmeye çalışmıştır ki bu olay Kur'an'da da geçmektedir."Sana gelen ilimden sonra artık her kim seninle tartışmaya kalkarsa de ki: "Gelin, oğullarımızı, oğullarınızı, kadınlarımızı, kadınlarınızı çağıralım, kendimiz ve kendiniz de onlarla bir araya gelelim. Sonra can u gönülden dua edip Allah'ın lanetini yalancıların boynuna geçirelim!" Bu olay sonrasında hıristiyanlar peygamber bedduası alırsak halimiz nice olurdeyip tehdit edememişler ve aralarından bazılarıda müslüman olmuştur.Bizim Kur'anımız değişmemiştir çünkü Öncelikle Allah korumuş ,sahabeler bu konuda hassas davranmış, Peygamberimiz vahiy katipleriyle ayetleri kayda geçirmiş,Hz.Ebubekir zamanında Kur'an sayfalarını bir araya getirilmiştir.Bu Kur'an kaybedilmemiştir.Yani orjinali elimizdedir.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

KUR’AN O DÖNEMİN KOŞULLARINA GÖRE Mİ İNMİŞTİR?

KUR’AN O DÖNEMİN KOŞULLARINA GÖRE Mİ İNMİŞTİR?

Kur'an o dönemin koşullarına göre mi inmiştir? Kimi arkadaşlarım Kur'an şu an inse idi daha

BEYİNDE TANRI NOKTASI VAR MI?

BEYİNDE TANRI NOKTASI VAR MI?

Beyinde tanrı noktası var mı? Bilim adamları beyinde "tanrı noktası" olarak adlandırdıkları

EZELİ İLİM

EZELİ İLİM

Soru: Muhammed Suresi 31. Ayetinde geçen "hatta na’lem" ifadesini Allah’ın sonsuz ve ezeli ilm

SURİYELİ MÜLTECİLERE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?

SURİYELİ MÜLTECİLERE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?

Bilindiği gibi toplumumuzda Araplara karşı nefret vardır. Nitekim bu nefretten ülkemize sığı

YAHUDİLİK

YAHUDİLİK

Yahudiliğin kötü inançlarından bahseder misiniz? Bildiğim kadarıyla onlar da tek bir Tanrı'y

MUHTELİF SORULAR

MUHTELİF SORULAR

Günümüz alimlerinden Ebu Muhammed el Makdisi’nin yazarı olduğu bir kitap var bu kişi ehli s

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

Allah’ın görme ve işitmesi bizimkine küçük miktarda benziyor mu? Allah’ın görmesi ve duy

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

Bu zamanda ehl-i sünnet ve’l-cemaat'ın gittiği yolu değil de, ehl-i sünnet ve’l-cemaatın d

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

“Muhakkak ki Tevrat'ı Biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. (Maide, 44) Bir Hristiyan “Mu

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

Soru: Ta Ha Suresinde; “Doğ¬ru¬su Biz da¬ha ön¬ce Âdem’e de va¬hiy ve emir ver¬miş-tik

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

Soru: İnsanların iyisi Arap, Arabın iyisi Kureyş, Kureyş’in iyisi beni Haşim’dir(Deylemi).

İman edip salih ameller işleyen kimseler için mağfiret ve bol rızık vardır.

Hac, 50

GÜNÜN HADİSİ

Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz.

Tirmizi, Savm 82, (807); İbnu Mace, Sıyam 45, (1746)

TARİHTE BU HAFTA

*Malcolm X'in şehadeti-1965(21 Şubat) *Resulullah'ın(sav) Veda Hutbesi'ni iradı-632(23 Şubat) *Çeçenlerin Stalin tarafından Sibirya ve Kazakistan'a sürgünü *Seyyah İbn-i Battuda'nın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI